Etykiety kartonów

Etykiety kartonów

Pozycja menu "ETYKIETY KARTONÓW" w systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczonym przez SoftwareStudio, pełni ważną rolę w procesie wydawania towarów z magazynu, zwłaszcza jeśli chodzi o wydawanie towarów na zewnątrz firmy. W artykule omówimy, jak korzystać z tego formularza wydruku etykiet dla kartonów.

Funkcjonalność "ETYKIETY KARTONÓW" w systemie Studio WMS.net

Formularz wydruku etykiet dla kartonów jest przyjazny dla użytkownika, co sprawia, że proces generowania etykiet jest szybki i efektywny. Dzięki temu magazyn może sprawnie zarządzać wydanymi kartonami i zapewnić dokładność w dostawach.

Formularz ten umożliwia generowanie etykiet dla kartonów, które są pakowane w strefie zbierania. Proces jest prosty i intuicyjny. Wystarczy wprowadzić liczbę kartonów, dla których chcemy wygenerować etykiety, w polu „LICZBA KARTONÓW”. Następnie, po potwierdzeniu polecenia „GENERUJ ETYKIETY”, system automatycznie generuje nowe numery kartonów i wyświetla etykiety do druku.

Format numeracji etykiet obejmuje:

 • AA – symbol (dla kartonów jest to symbol „KA”).
 • RRRR – rok.
 • MM – miesiąc.
 • DD – dzień.
 • XXXXXX – numer kolejny w ciągu dnia.

Dzięki temu formatowi, każda etykieta zawiera unikalny numer, który pozwala jednoznacznie identyfikować karton. Jest to istotne w procesie wydawania towarów, szczególnie jeśli są one przekazywane na zewnątrz firmy lub do innych oddziałów.

Funkcjonalność „ETYKIETY KARTONÓW” w systemie Studio WMS.net

Rola etykiet kartonowych w procesie logistycznym

Pozycja menu „ETYKIETY KARTONÓW” w systemie magazynowym Studio WMS.net, oferowanym przez SoftwareStudio, odgrywa kluczową rolę w optymalizacji procesu wydawania towarów, szczególnie przy ich dystrybucji poza struktury firmy. W ramach niniejszego artykułu szczegółowo omówimy sposób wykorzystania tej funkcji do efektywnego generowania etykiet dla kartonów, co stanowi istotny element w logistyce magazynowej.

Proces generowania etykiet

Formularz „ETYKIETY KARTONÓW” umożliwia intuicyjne i szybkie generowanie etykiet dla kartonów, które są przygotowywane do wysyłki w strefie kompletacji. Procedura rozpoczyna się od wprowadzenia liczby kartonów, dla których należy wygenerować etykiety, w dedykowanym polu „LICZBA KARTONÓW”. Po zatwierdzeniu akcji „GENERUJ ETYKIETY” system automatycznie tworzy unikalne numery identyfikacyjne dla każdego kartonu i prezentuje gotowe do wydruku etykiety.

Struktura numeracji etykiet

Każda wygenerowana etykieta opiera się na precyzyjnym formacie numeracji, gwarantującym jednoznaczność i śledzenie przesyłek, co jest niezbędne w zaawansowanych procesach logistycznych. Format ten zawiera następujące elementy:

 • AA: Symbol oznaczający typ opakowania, dla kartonów przyjęto oznaczenie „KA”.
 • RRRR: Czterocyfrowy kod roku.
 • MM: Dwucyfrowy kod miesiąca.
 • DD: Dwucyfrowy kod dnia.
 • XXXXXX: Numer kolejny przydzielany każdego dnia.

Dzięki takiej strukturze numeracji, system zapewnia unikalność każdej etykiety, co znacząco ułatwia identyfikację i zarządzanie kartonami w procesie dystrybucji.

Korzyści z automatyzacji generowania etykiet

Zaimplementowanie funkcji automatycznego generowania etykiet kartonowych w systemie Studio WMS.net znacząco wpływa na efektywność operacyjną magazynu. Użytkownicy cenią sobie przede wszystkim intuicyjność i prostotę obsługi formularza, co skraca czas przygotowania przesyłek i minimalizuje ryzyko błędów. Automatyzacja procesu etykietowania przyczynia się także do zwiększenia precyzji w realizacji zamówień i poprawy śledzenia przepływu towarów.

Pozycja menu ETYKIETY KARTONÓW wyświetla formularz wydruku etykiet dla kartonów pakowanych w strefie zbierania.

etykiety_generowanie

Numery kartonów mają symbol AARRRRMMDDXXXXXX, gdzie

 • AA – symbol; dla kartonów przyjęty symbol to KA;
 • RRRR – rok;
 • MM – miesiąc;
 • DD – dzień;
 • XXXXXX – numer kolejny w ciągu dnia.

Numery kartonów są generowane przez wpisanie liczby kartonów (dla których mają zostać wygenerowane etykiety) w polu LICZBA KARTONÓW. Potwierdzenie polecenia GENERUJ ETYKIETY zapisuje nowe numery kartonów i wyświetla wydruk etykiet.

eteykiety_wydruk

Podsumowanie

Funkcja „ETYKIETY KARTONÓW” w systemie magazynowym Studio WMS.net jest nieocenionym narzędziem dla wszystkich przedsiębiorstw dążących do usprawnienia i zautomatyzowania procesu wydawania towarów, szczególnie tych pakowanych w kartony. Prosty w obsłudze formularz, w połączeniu z precyzyjnym systemem numeracji etykiet, znacząco przyczynia się do optymalizacji pracy magazynu, zapewniając wysoką efektywność oraz dokładność w logistyce magazynowej.

Podsumowując, funkcja „ETYKIETY KARTONÓW” w systemie magazynowym Studio WMS.net to ważne narzędzie dla firm, które chcą efektywnie zarządzać procesem wydawania towarów, zwłaszcza towarów pakowanych w kartony. Dzięki prostemu formularzowi, generowanie etykiet staje się łatwe i precyzyjne, co wpływa na sprawną logistykę magazynową.

RAPORTY
CMMS

Report Builder

Report Builder w systemie CMMS jest potężnym narzędziem, które znacząco przyczynia się do zwiększenia efektywności i skuteczności procesów utrzymania ruchu. Dzięki możliwości tworzenia spersonalizowanych raportów, menedżerowie i inżynierowie mogą lepiej zrozumieć działanie swoich maszyn i urządzeń, co przekłada się na lepsze planowanie, zmniejszenie przestojów i optymalizację kosztów. W obliczu rosnących wymagań rynkowych, narzędzie to staje się niezbędnym elementem w każdym nowoczesnym przedsiębiorstwie przemysłowym.

Usługi programistyczne
SoftwareStudio

Usługi programistyczne

Nasze indywidualne podejście do każdego klienta pozwala w pełni wykorzystać potencjał systemu WMS. Dzięki temu osiągniesz maksymalną efektywność oraz konkurencyjność na rynku. Niezależnie od specyfiki Twojego magazynu, nasze rozwiązania mogą dostosować się do Twoich wymagań i przyczynić się do osiągnięcia sukcesu Twojego przedsiębiorstwa.

Usługi informatyczne
SAdam

Usługi informatyczne

SoftwareStudio to firma, która oferuje szeroki zakres usług informatycznych, skupiając się na dostarczaniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Naszym celem jest stworzenie innowacyjnych programów o najwyższej jakości, które są jednocześnie intuicyjne i łatwe do wdrożenia.

Etykiety kartonów

Formularz wydruku etykiet dla kartonów jest przyjazny dla użytkownika, co sprawia, że proces generowania etykiet jest szybki i efektywny. Dzięki temu magazyn może sprawnie zarządzać wydanymi kartonami i zapewnić dokładność w dostawach.
DEMO
Historia operacji
SAdam

Historia operacji

Historia Operacji w programie magazynowym Studio WMS.net to nieodzowne narzędzie dla firm zajmujących się logistyką magazynową. Zapewnia pełną widoczność, śledzenie i analizę działań w magazynie, co ma kluczowe znaczenie dla efektywnego zarządzania operacjami i utrzymania wysokiej jakości usług. Dzięki Dziennikom Historii Operacji można skutecznie zapobiegać błędom i nieprawidłowościom, co przekłada się na zadowolenie klientów i konkurencyjność na rynku.

Dopisanie
basiap

Dopisanie

Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia łatwe dodawanie nowych użytkowników. Wystarczy wybrać funkcję NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego. Następnie pojawi się okno do dopisania nowego użytkownika. Proces ten jest prosty i intuicyjny, dzięki czemu zarządzanie dostępem do programu staje się wygodne i efektywne. W ten sposób, program Studio WMS.net wspiera dynamiczny rozwój i organizację pracy w magazynie.

Inwentaryzacja w magazynie
SAdam

Zamknięcie arkusza spisu z natury

Inwentaryzacja to kluczowy element zarządzania magazynem, pozwalający na rzetelną weryfikację stanów magazynowych. Proces ten wymaga skrupulatności i precyzji, a jego ważnym etapem jest zamknięcie arkusza spisu z natury. W tym artykule omówimy kroki niezbędne do prawidłowego zamknięcia arkusza spisu z natury w programie magazynowym, zapewniając efektywne zarządzanie zasobami magazynowymi.

Dyspozycje wydania do realizacji

Dyspozycje wydania do realizacji

Dyspozycje wydania do realizacji są kluczowym elementem sprawnego funkcjonowania magazynu. System WMS (Warehouse Management System) odgrywa istotną rolę w ...
Dyspozycje wydania zrealizowane

Dyspozycje wydania zrealizowane

Rejestr dokumentów magazynowych pełni kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu wydaniami z magazynu. W tym artykule skupimy się na dyspozycjach wydania zreal...
Dokumenty WZ zatwierdzone

Dokumenty WZ zatwierdzone

W ramach systemu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio, istnieje ważny moduł, który znacząco ułatwia zarządzanie wydaniami z mag...
Etykiety kartonów

Etykiety kartonów

Pozycja menu "ETYKIETY KARTONÓW" w systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczonym przez SoftwareStudio, pełni ważną rolę w procesie wydawania towarów z mag...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...