System magazynowy WMS wykorzystuje nowoczesne technologie, a także dostarcza użytkownikom elastyczną aplikację magazynową. Oprogramowanie może być zintegrowane z najważniejszymi procesami przedsiębiorstwa, a w szczególności z system ERP. Zadaniem systemu magazynowego WMS, czyli Warehouse Management System, jest organizacja i  zarządzanie wraz z optymalizacją pracy magazynu.

Wiele firm produkcyjnych i handlowych optymalizuje koszty logistyki, a także czas realizacji zleceń.

Każde przedsiębiorstwo wykorzystuje oprogramowanie do prowadzenia ewidencji magazynowej. Najczęściej jest to ewidencja w ujęciu księgowym, ale nie jest to system magazynowy WMS. 

system-w-magazynie-System-magazynowy-WMS

SYSTEM W MAGAZYNIE

System magazynowy WMS. Podstawowe zasady w magazynie, czyli system magazynowy WMS. Pracownicy zatrudnieni w magazynie powinni przejść przeszkolenie bhp, zwłaszcza w odniesieniu do przechowywania materiałów szkodliwych i niebezpiecznych oraz przenoszenia i przewożenia ładunków. Obowiązkiem zakładu jest dostarczenie pracownikom odzieży roboczej i odpowiedniej odzieży ochronnej i ochron osobistych. Przed przystąpieniem do pracy wykonywanej po raz pierwszy, mogącej spowodować zagrożenia, pracowników należy pouczyć o bezpiecznym sposobie wykonywania zadań. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku magazynu lub osobach z kierownictwa. Magazyn powinien być wyposażony w urządzenia do składowania materiałów (różnego rodzaju regały, pojemniki, palety itp.) oraz w odpowiedni sprzęt transportu wewnętrznego, np. wózki podnośnikowe itp. Materiały należy tak składować, aby nie stwarzały zagrożenia dla pracowników oraz nie były narażone na uszkodzenie, zamoczenie itp. Ciężkie przedmioty i materiały sypkie trzeba tak układać, aby nie groziło ich zawalenie lub obsuwanie. Materiałów nie wolno układać na drogach transportu wewnętrznego, drogach ewakuacyjnych i przejściach dla pieszych.
SYSTEM W MAGAZYNIE

nowoczesny-program-magazynowy-System-zarządzania-magazynem-WMS

Nowoczesny program magazynowy

System zarządzania magazynem WMS. Rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera. Zastosowanie PROGRAMU MAGAZYNOWEGO w gospodarce magazynowej przyśpiesza Operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety (pojemnika).
Nowoczesny program magazynowy

android-system-wms-Program-magazynowy-online

Android system WMS

Program magazynowy online. Program magazynowy Studio Magazyn WMS.net przeznaczony jest do ewidencji ilościowo-wartościowej w magazynie wydzielonym jako magazyn wysokiego składowania. Istotą programu jest możliwość prowadzenia w nim ewidencji przyjmowania, magazynowania, konfekcjonowania, komisjonowania oraz wydania towarów z dokładnością do miejsca składowania i/lub numeru partii dostawy. Obsługa magazynu wysokiego składowania wymaga innego podejścia niż za pomocą zwykłego programu magazynowego, dlatego program dostępny jest w wersji przeglądarkowej (webowej) jak i na platformę ANDROID. Android WMS jest więc modułem magazynowym, który instaluje się na tabletach, kolektorach lub terminalach z systemem Android.
Android system WMS

najlepszy-program-magazynowy-Program-magazynowy

Najlepszy program magazynowy

Program magazynowy. Realizując usługi wdrożeniowe należy sobie stawić nadrzędny cel jakim jest zadowolenie klienta. Opracowane rozwiązanie w programie magazynowym pozwala na wyświetlanie zestawień stanów magazynowych na dowolnie wybrany dzień. W przeciwieństwie do rozwiązań opartych o autentykację Windows, standardowe uwierzytelnianie oparte o formularze (cookies) doskonale nadaje się do aplikacji, do których wymagany jest dostęp przez Internet.
Najlepszy program magazynowy

programy-magazynowe-sql-Oprogramowanie-magazynowe

Programy magazynowe SQL

Oprogramowanie magazynowe. Programy magazynowe przeznaczone są do zarządzania pracą magazynu wraz z personelem magazynowym. W wielu systemach informatycznych dostępne są moduły umożliwiające wsparcie procesów magazynowych. Wśród dostępnych programów magazynowych większość to rozwiązania zintegrowane.
Programy magazynowe SQL

system-w-magazynie-System-magazynowy-WMS

SYSTEM W MAGAZYNIE

System magazynowy WMS. System magazynowy Online firmy SoftwareStudio zgodne jest ze standardem HTML5, CSS3 i JQuery. Można go obsługiwać z poziomu przeglądarki internetowej. Nieistotne jest to, jaka przeglądarka jest zainstalowana na urządzeniu, ani jaki sprzęt jest użytkowany. Wszystkie dane są dostępne od razu po zalogowaniu i zapisywaniu bezpiecznie w chmurze. Generowanie raportów oraz zestawień zajmuje zaledwie kilka chwil.
SYSTEM W MAGAZYNIE

Cechy rozwiązania magazynowego System magazynowy WMS

 • znakomicie sprawdza się w średnich, jak również dużych magazynach logistycznych. Obejmuje wiele elementów w tym planowanie i koordynowanie pracę wielu magazynów. System pozwala monitorować, a także rejestrować procesy magazynowe. Elastyczność rozwiązania pozwala personalizować algorytmy rozkładania towaru w miejscach składowania.
 • zapewnia obsługę wszystkich kluczowych czynności związanych z logistyką magazynową. Począwszy od przyjęcia towaru, jego składowania, a skończywszy na wydaniu przesyłki i inwentaryzacji. Ponadto pozwala rozliczać koszty usług logistycznych.
 • zwiększa wydajność pracy magazynu oraz skraca czas realizacji wydawania zamówionego towaru.
WMS kartoteki

Funkcje systemu magazynowego WMS

 • Obsługa wielu magazynów, lokalizacji fizycznych, czy też centr logistycznych;
 • Praca OnLine w chmurze;
 • Definiowanie wielopoziomowej struktury miejsc składowania np. strefa, alejka, kolumna, poziom, miejsce składowania;
 • Zarządzanie przyjęciami, a także wydaniami;
 • Obsługa zmian położenia, miejsca składowania, czyli relokacje;
 • Cross-docking;
 • Kompletacja;
 • Reklamacje;
 • Etykiety miejsc składowania, jak również etykiety logistyczne;
 • Kontrola czasu pracy magazynierów;
 • Raporty, a także zestawienia;
 • Kolektory danych z systemem Android;
 • WebOrdering, czyli dostęp przez www do systemu magazynowego WMS dla kontrahentów operatorów logistycznych;
 • Rozliczanie kosztów usług logistycznych;
 • Inwentaryzacja względem kontrahenta, asortymentu lokalizacji, a także całego magazynu.
System magazynowy WMS

Zalety systemu magazynowego WMS

Wielofirmowość

W systemie WMS wykorzystywane jest najczęściej przez operatorów logistycznych – centra logistyczne. Wielofirmowość pozwala na zarządzanie towarami wielu Klientów w jednym magazynie. Funkcje systemu magazynowego WMS są dostępne w obszarze zarządzania magazynem – przestrzenią magazynową, organizacji pracy, definiowania procesów per Klient, personalizacją wydruków oraz końcowe rozliczanie kosztów operacji logistycznych.


Lokalizacje magazynowe

Rozwiązanie system magazynowy WMS pozwala na przyporządkowanie przestrzeni magazynowej pod konkretnego Klienta. Zarządzanie magazynem i towarem pozwala na optymalizację procesu rozłożenia towaru w efekcie uzyskujemy sprawniejszą kompletację. 


Stany magazynowe

Kontrola stanu magazynowego jest bardzo ważnym elementem w systemie magazynowym WMS. Dzięki szczegółowym, aktualnym stanom magazynowym można ustalić w czasie rzeczywistym położenie, stan oraz ilość magazynowanych towarów z dokładnością do numerów partii produkcyjnych czy terminów ważności. System magazynowy WMS umożliwia zarządzanie stanami magazynowymi w celu sprawdzenia danych dotyczących kwarantanny, uszkodzeń, strat, blokad, rezerwacji itp.


Mapa magazynu

Wizualizacja miejsc składowania i zajętości poszczególnych miejsc składowania to przydatna funkcjonalność systemu magazynowego WMS. Na ekranie monitora aplikacja wyświetla wszystkie lokalizacje z danej strefy oraz ich zawartość.


Nośniki

Oprogramowanie pozwala na pracę z różnymi typami nośników logistycznych system magazynowy WMS np. palet. Podczas przyjmowania i kompletacji informacja o nośniku jest wykorzystywana do optymalnego wykorzystania przestrzeni magazynowej. Informacje o nośnikach są uwzględniane podczas generowania rozliczenia operacji logistycznych dla Klienta – różne koszty składowania w zależności od rodzaju nośnika.


Pracownicy

Lista pracowników to opcja, za pomocą której system magazynowy WMS oferuje możliwość zbudowania kartotek. Zdefiniowanie dla każdego z użytkowników programu identyfikatora (unikalny login) oraz hasła dostępu wymaganego do zalogowania się do systemu. System magazynowy WMS umożliwia stworzenie stanowisk określonego typu (role):

 • administracyjne,
 • magazynowe,
 • produkcyjne;
 • klienta;
 • kolektorów korzystanie z terminala Android.

Każdy pracownik posiada listę uprawnień pozwalającą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji, transakcji systemu magazynowego WMS.

API

WMS może udostępniać metody API (WebService) w celu wymiany informacji z innymi systemami np. zlecenia ze sklepów Internetowych. W przedsiębiorstwach zajmujących się usługami logistycznymi systemy WMS stanowią bardzo często technologię wspierającą działania systemu zarządzającego ERP.


Technologia

System magazynowy WMS składa się z

 • serwer aplikacji IIS zarządzającej łącznością między skanerami, a centralą. Serwer stanowi dodatkową warstwę pośredniczącą przy organizacji rozproszonych magazynów;
 • kolektor danych z systemem Android – aplikacji pracującej na skanerach kodów kreskowych dla pracowników magazynu, służącej do obsługi operacji magazynowych, a także zarządzania skanerem, klawiaturą oraz komunikacją;
 • konsola operatora – aplikacja www działającej w przeglądarce Internetowej. Służy do zarządzania, raportowania, jak również administracji systemem magazynowym WMS;
 • WebOrdering – licencja PROXY, dostęp przez www dla klientów;
 • API interfejs integracyjny zapewniający wymianę danych i pozwalającej na łączenie się z różnymi systemami zintegrowanymi.

 

Jak efektywnie zarządzać powierzchnią magazynową?

Studio Awizacje VSS.net to odpowiedź na potrzeby firm logistycznych borykających się z problemami związanymi z nieefektywnym wykorzystaniem powierzchni magazynowych. Pozwala na zewnętrzne awizacje dostaw, ale też ewidencjonowanie rezerwacji ramp w magazynie oraz – dzięki centralizacji przechowywania i wprowadzania danych – łatwe tworzenie harmonogramów. A tym samym eliminuje kosztowne przestoje i optymalizuje wykorzystanie własnych zasobów. Jak działa Studio Awizacje VSS.net?

Intuicyjna obsługa

Przede wszystkim Studio Awizacje VSS.net działa intuicyjnie. Obsługa programu nie wymaga ani kompetencji programistycznych, ani też instalowania dodatkowych aplikacji. Program działa w dowolnej przeglądarce internetowej, natomiast konieczne jest jedynie zalogowanie się do systemu. Po uwierzytelnieniu dostawcy, albo też przewoźnika zyskuje on możliwość rezerwacji wolnego terminu.

Awizacje przedstawione są w formie czytelnych kalendarzy, na których poszczególne zdarzenia wyświetlane są w formie graficznej. Kalendarze – które można podzielić na sekcje dotyczące np. obiektów i pozostałych) – można również elastycznie i szybko konfigurować, np.:

 • projektując komunikaty, które pojawiają się w polach awizacji;
 • decydując o kolorach pól i oznaczeniach graficznych tak, aby komunikacja pozostawała czytelna przy dużej liczbie magazynów, jak również dostawców;
 • ustalając dowolne godziny pracy magazynów.

Elastyczność

Kalendarze umożliwiają dodawanie, edycję, a także usuwanie awizacji. Dwukrotne kliknięcie myszką na wybranej godzinie „wywołuje” formularz zdarzenia, które należy opisać. Opisane zdarzenia w kalendarzu przybierają formę kolorowych pól, podczas gdy wydarzenia całodzienne – wpisów w nagłówkach dni. Analogicznie, czyli przez dwukrotne kliknięcie na wybranym zdarzeniu – działa edycja istniejących wpisów.

Wszystkimi zdarzeniami można dynamicznie zarządzać, „przeciągając” odpowiednie pola w kalendarzu, czyli zmiana dni. Zmian ram czasowych można dokonać przeciągając kwadraty umieszczone u góry, ale też u dołu każdego pola.

Bezpieczeństwo

Program zwiększa również bezpieczeństwo danych poprzez różnicowanie uprawnień nadawanych użytkownikom. Dostęp do edycji kalendarzy dotyczących konkretnego magazynu można przyznać jedynie osobie odpowiedzialnej za zarządzanie tym konkretnym magazynem, co jednak nie wyklucza udostępniania widoku innym osobom zaangażowanym w obsługę procesu. Dzięki temu firma transportowa, ze swojego poziomu uwierzytelnienia, może zyskać dostęp do awizacji przypisanych wyłącznie do niej, a pozostałe widoki można zablokować, podczas gdy kierownik magazynu może przeglądać kalendarze wszystkich zarejestrowanych firm oraz dynamicznie włączać lub wyłączać je z widoku kalendarza głównego.

Podsumowanie

Systemy WMS służą przede wszystkim koordynowaniu prac magazynowych. Jako wysoce wyspecjalizowane systemy informatyczne usprawniają wszelkie procesy, które to zachodzą w magazynach. Największe znacznie systemy WMS mają dla usługodawców logistycznych. Obsługują oni w swoich magazynach i terminalach codziennie masę zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu nadawców, a także kierowanych do wielu odbiorców. Dlatego ich działalność nie może obejść się bez wyspecjalizowanego systemu, który ułatwi zarządzanie magazynem.


System magazynowy WMS umożliwia obsługę dowolnej liczby magazynów, jak na przykład; magazyn surowców, magazyn półproduktów czy magazyn wyrobów gotowych. WMS ułatwia określenie strategii automatycznego rozmieszczania towarów w magazynie. Dzieli magazyn na strefy i obszary logiczne, charakteryzujące się przede wszystkim różnymi metodami składowania, sposobem rotowania towarów i możliwymi operacjami magazynowymi.


Obszary w systemie magazynowym WMS pozwalają podzielić procesy na różne logiczne strefy. Przyjęcie towaru do magazynu polega na złożeniu w strefie przyjęć. Stamtąd dopiero może być w procesie relokacji (przewożenia do miejsc składowania) przeniesiony do obszaru składowania lub w konkretne miejsce, czyli lokacja magazynowa.


Zapraszamy do przetestowania demonstracyjnej wersji naszego programu
i poznania jego możliwości w praktyce.