Aplikacja Etykiety Logistyczne

Aplikacja Etykiety Logistyczne

Etykieta taka jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe właśnie dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1.

Aplikacja Etykiety Logistyczne kody kreskowe

Etykiety logistyczne SSCC

Standardowa aplikacja WMS Logistic Label SSCC umożliwia firmom drukowanie standardowych etykiet, które zawierają unikalny numer seryjny kontenera wysyłkowego (SSCC). Kody te służą do identyfikacji i śledzenia przesyłek, ułatwiając firmom zarządzanie procesami realizacji zamówień i śledzenia zapasów. Dzięki tej aplikacji firmy mogą łatwo tworzyć i drukować etykiety z niezbędnymi informacjami SSCC.

Aplikacja WMS Logistic Label SSCC ułatwia również firmom prowadzenie dokładnych rejestrów ich produktów. Dzięki systemowi etykietowania łatwo jest rejestrować dane przesyłek przychodzących i wychodzących, informacje o produktach, kody kreskowe i inne ważne szczegóły. Pomaga to zapewnić, że firmy zawsze dokładnie rozumieją swój łańcuch dostaw, co ułatwia wprowadzanie zmian lub dostosowań w razie potrzeby.

Aplikacja WMS Logistic Label SSCC posiada również zaawansowaną funkcję raportowania. Ta funkcja umożliwia firmom generowanie raportów na podstawie ich danych inwentaryzacyjnych, a następnie eksportowanie ich do zewnętrznego źródła. Dzięki temu firmy mogą dokładnie monitorować poziom zapasów i mieć pewność, że są zawsze przygotowane na potrzeby klientów.

Oprócz usprawnienia śledzenia i zarządzania zapasami, aplikacja WMS Logistic Label SSCC może również pomóc firmom obniżyć koszty. Oprogramowanie ułatwia firmom tworzenie dokładnych etykiet przy użyciu minimalnej liczby etykiet, co zmniejsza ilość papieru i atramentu potrzebnych do wykonania zadania. Może to spowodować znaczne oszczędności kosztów dla firm.

Aplikacja Etykiety Logistyczne

Aplikacja Etykiety Logistyczne służy do  wydruku etykiet logistycznych zgodnych ze standardem GS1. Etykiety logistyczne stają się coraz ważniejsze dla firm w zakresie śledzenia ich produktów i materiałów. Aplikacja WMS (Warehouse Management System) Logistic Label SSCC jest kluczowym elementem każdej sieci dystrybucji magazynowej, umożliwiając firmom usprawnienie procesów inwentaryzacyjnych i redukcję kosztów.

Dla firm, które chcą usprawnić procesy dystrybucji magazynowej i obniżyć koszty, aplikacja WMS Logistic Label SSCC jest niezbędnym narzędziem. Dzięki potężnym funkcjom etykietowania i śledzenia firmy mogą efektywnie zarządzać swoimi zapasami i mieć pewność, że są zawsze przygotowane na potrzeby klientów.

Aplikacja Etykiety Logistyczne jest niezwykle przydatnym narzędziem do wydruku etykiet logistycznych zgodnych ze standardem GS1. Te etykiety logistyczne odgrywają coraz większą rolę w działalności firm, zwłaszcza jeśli chodzi o śledzenie produktów i materiałów. Aplikacja WMS (Warehouse Management System) Logistic Label SSCC stanowi kluczowy element w systemach zarządzania magazynem, co pozwala firmom zwiększyć efektywność procesów inwentaryzacyjnych oraz obniżyć koszty operacyjne.

Wstęp do rozwiązania Aplikacja Etykiety Logistyczne

Etykieta taka jest nośnikiem informacji w łańcuchu dostaw, w którym wszyscy uczestnicy (producent, przewoźnik, dystrybutor, detalista) porozumiewają się wspólnym językiem. To porozumiewanie się jest możliwe właśnie dzięki stosowaniu standardów globalnego systemu GS1.

Dzięki temu etykiety akceptowane są przez większość europejskich sieci detalicznych i grup dostawców ze wszystkich krajów europejskich.

Główne okno aplikacji składa się z dwóch sekcji:

  • Dane producenta/dostawcy zawiera informacje adresowe nadawcy jednostki logistycznej. Pobieramy z pliku konfiguracyjnego podczas uruchamiania aplikacji i nie mogą być zmieniane przez użytkownika.
  • Dane jednostki logistycznej zawiera standardowe informacje o zawartości jednostki logistycznej. Dane muszą zostać wpisane przez użytkownika każdorazowo po uruchomienia aplikacji.
Etykiety logistyczne
Etykiety Logistyczne – ekran programu po uruchomieniu
Etykiety logistyczne
Etykiety Logistyczne – ekran programu po wypełnieniu wymaganych pól

Po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól i naciśnięciu przycisku Podgląd etykiety otwarte zostanie okno z wygenerowaną etykietą. Można ją wydrukować lub wyeksportować do pliku (PDF, Word, Excel). Naciśnięcie przycisku Drukuj etykietę spowoduje wysłanie etykiety bezpośrednio na drukarkę (bez otwierania okna podglądu etykiety). Etykiety mogą zostać wydrukowane na dowolnej drukarce zgodnej z systemem Windows lub drukarce termotransferowej (np. Zebra).

Etykiety logistyczne
Etykiety Logistyczne – ekran podglądu etykiety przed wydrukiem

Co znajdziemy na etykiecie?

Etykieta zawiera czytelne wzrokowo informacje pobrane z sekcji Dane producenta/dostawcy oraz Dane jednostki logistycznej. Dodatkowo dane pobrane z sekcji Dane jednostki logistycznej (opisujące zawartość oraz parametry jednostki logistycznej) są zakodowane za pomocą kodu EAN-128, co umożliwia szybkie odczytanie przy użyciu skanera kodów kreskowych.

Aplikacja etykiety logistyczne. Usługi Web Services ułatwiają firmom rozwiązywanie wielu istotnych problemów. Między innymi problemu współdziałania programów napisanych w różnych językach programowania.

Aplikacja etykiety logistyczne

Dzięki aplikacji Etykiety Logistyczne, operatorzy magazynowi mogą łatwo drukować etykiety logistyczne zgodne z wymaganiami standardu GS1. Proces ten staje się coraz bardziej istotny w logistyce, ponieważ pozwala na precyzyjne identyfikowanie produktów i śledzenie ich ruchu w magazynie. To kluczowe dla firm, które chcą zachować kontrolę nad swoimi zapasami i zoptymalizować procesy logistyczne.

Aplikacja WMS Logistic Label SSCC to nieodzowny element systemu zarządzania magazynem. Dzięki niej, firmy mogą efektywniej zarządzać swoimi zapasami, redukować ryzyko błędów podczas inwentaryzacji oraz oszczędzać czas i pieniądze. Pozwala ona na szybkie i precyzyjne przydzielanie miejsc składowania, co przekłada się na lepszą organizację magazynu.

Warto podkreślić, że aplikacja Etykiety Logistyczne oraz Aplikacja WMS Logistic Label SSCC są niezbędne dla firm działających w branży logistycznej. Dzięki nim, można zoptymalizować zarządzanie magazynem, zwiększyć efektywność operacyjną oraz poprawić jakość obsługi klienta. To inwestycja, która zwraca się w postaci oszczędności i wzrostu konkurencyjności na rynku.

Magazyn WMS

Aplikacje aplikacja etykiety logistyczne w wersjach internetowych wymagają zupełnie innego podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Program WMS pozwala na kontrolę i optymalizację procesów magazynowych. Aby jak najbardziej optymalnie rozmieścić produkty w magazynie, program WMS analizuje różnorodne parametry przyjmowanego towaru.

Magazyn WMS.net doskonale sprawdza się w firmach, które posiadają magazyny z półkami znajdującymi się „na wysokości magazyniera”, jak również tam, gdzie wykorzystywane są tzw. „pola odkładcze”. Magazyn WMS potrafi przy przyjęciu towaru, automatycznie uzupełniać nim stanowiska kompletacji (kompletacja falowa), a dopiero pozostałe nadwyżki umieścić na regałach.

Aplikacja Etykiety Logistyczne

Standardowa aplikacja WMS Logistic Label SSCC umożliwia firmom drukowanie standardowych etykiet, które zawierają unikalny numer seryjny kontenera wysyłkowego (SSCC). Kody te służą do identyfikacji i śledzenia przesyłek, ułatwiając firmom zarządzanie procesami realizacji zamówień i śledzenia zapasów. Dzięki tej aplikacji firmy mogą łatwo tworzyć i drukować etykiety z niezbędnymi informacjami SSCC.
Aplikacja Etykiety Logistyczne

Chmura prywatna

Dla wielu nowych firm korzystanie z chmur obliczeniowych rozpoczyna się od wdrożenia chmury prywatnej. Chmura prywatna firmy Microsoft całkowicie zmienia sposób, w jaki Twoja firma dostarcza i wykorzystuje usługi IT. Dzięki chmurze prywatnej Microsoft Twoje centrum danych staje się w pełni funkcjonalną infrastrukturą z optymalnie zarządzanymi usługami aplikacji.

WMS system dla enova
SAdam

SQAS Safety and Quality Assessment System

Przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość wykonywania prac w sposób bezpieczny i z zapewnieniem odpowiedniej jakości, jak również uwzględniając ochronę pracowników, zachowanie jawności oraz ochronę środowiska.

program do magazynu
SAdam

Oprogramowanie do magazynu

Oprogramowanie do magazynu WMS.Net przeznaczony jest do obsługi dla dowolnego przedsiębiorstwa, a w szczególności dla firm handlowych i produkcyjnych. Przedstawiony poniżej zakres funkcjonalny jest przykładowy i uzależniony od rodzaju zakupionej wersji programu i zakresu przeprowadzanych wdrożeń. Nowoczesne rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe wykorzystują komputery w ich realizacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez komputera.

SAdam

Podgląd dokumentu dostawy

W programie możliwy jest podgląd dokumentu dostawy bez wydruku, wyświetlany jest przez potwierdzenie polecenia PODGLĄD. Przed uruchomieniem podglądu należy zaznaczyć dowolną pozycję wybranego dokumentu przez kliknięcie. Okno podglądu dokumentu zamykane jest przez polecenie ZAKOŃCZ –

system WMS Wydania zewnętrzne
SAdam

zamowienie_podglad.aspx

Transakcja wyświetla w formie podglądu szczegóły związane z dokumentem zamówienia na pracowników.          

Kartoteki wg dostawców
SAdam

Kartoteki wg dostawców

Program magazynowy Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie do zarządzania magazynem. Umożliwia efektywne prowadzenie kartotek magazynowych według dostawców. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo przeglądać rejestr kartotek. Rejestr ten jest odfiltrowany według dostawców, którzy są przypisani do poszczególnych kartotek. Interfejs programu jest intuicyjny.