Kartoteki magazynowe w programie WMS.net

W programie WMS.net korzystamy z prostych i intuicyjnych rozwiązań, które pozwalają na szybki dostęp do potrzebnych danych. Kartoteki magazynowe to nieocenione narzędzie dla każdej firmy zajmującej się logistyką magazynową, umożliwiające pełną kontrolę nad informacjami i efektywne zarządzanie nimi.

Kartoteki magazynowe w programie WMS.net

Dostęp do kartotek towarowych, kontrahentów i lokalizacji

Kartoteki magazynowe w programie WMS.net są niezwykle ważnym elementem zarządzania magazynem. Dzięki nim można skutecznie kontrolować dostęp do danych dotyczących towarów, kontrahentów oraz lokalizacji - miejsc składowania.

Kartoteki towarowe

Kartoteki towarowe pozwalają na pełną kontrolę nad asortymentem magazynu. Możesz szybko sprawdzić dostępność danego towaru, jego cenę, ilość na stanie oraz inne istotne informacje. To narzędzie ułatwia zarządzanie zapasami i podejmowanie decyzji zakupowych.

Kartoteki kontrahentów

Dostęp do kartotek kontrahentów umożliwia sprawdzanie danych klientów, dostawców i partnerów biznesowych. Możesz szybko odnaleźć informacje kontaktowe, historię transakcji oraz warunki handlowe. To ułatwia prowadzenie relacji z klientami i dostawcami oraz efektywne negocjacje.

Kartoteki lokalizacji

Kartoteki lokalizacji są kluczowe dla organizacji przestrzeni magazynowej. Dzięki nim możesz śledzić, gdzie znajdują się konkretne produkty, unikając zagubienia czy błędów w identyfikacji lokalizacji. To zwiększa precyzję i efektywność operacji magazynowych.

Kartoteki magazynowe w programie WMS.net

Wiele jest powodów, aby kartoteki magazynowe w programie magazynowym wdrożyć we własnym magazynie. W zakładce „Kartoteki magazynowe” znajduje się lista rozwijana, która umożliwia szybki dostęp do wszystkich niezbędnych informacji.

Kartoteki Magazynowe w Programie WMS.net

Cechy i Funkcjonalności

Program WMS.net oferuje intuicyjny dostęp do kartotek magazynowych. Użytkownicy widzą na liście rozwijanej różne pozycje. W tym miejscu znajdują się kartoteki towarowe, kontrahentów oraz lokalizacje. Te ostatnie wskazują miejsca składowania w magazynie.

Korzyści dla Użytkowników

Korzystanie z programu WMS.net przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim upraszcza zarządzanie magazynem. Umożliwia szybki dostęp do informacji o towarach. Dzięki temu użytkownicy mogą efektywniej zarządzać zasobami. Program pomaga także w identyfikacji kontrahentów. Co więcej, ułatwia lokalizowanie produktów w magazynie.

Zastosowanie w Praktyce

Program WMS.net znajduje szerokie zastosowanie w praktyce. Jest idealnym rozwiązaniem dla firm logistycznych. Pomaga w efektywnym zarządzaniu magazynem. Program jest również przydatny w codziennej pracy magazynierów. Ułatwia im szybkie znajdowanie i przechowywanie towarów.

Podsumowanie

Podsumowując, program WMS.net to narzędzie niezastąpione w zarządzaniu magazynem. Oferuje dostęp do szczegółowych kartotek magazynowych. Ułatwia pracę i podnosi efektywność zarządzania zasobami. Jest to rozwiązanie, które warto wdrożyć w każdym magazynie.

Pozycje szczegółowe zakładki menu Kartoteki magazynowe wyświetlają na liście rozwijanej dostęp do kartotek magazynowych , kontrahentów oraz lokalizacji – miejsca składowania.

W rejestrach aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu kartoteki, dopisania parametrów badań, przeglądania historii obrotów magazynowych.

DOPISANIE Kartoteki magazynowe

Funkcja dopisania uruchamiana jest przez użycie polecenia DOPISZ. W oknie dopisania kartotek zapisywane są informacje.

W zakładce Dane Ewidencyjne należy z listy rozwijanej wybrać typ kartoteki, grupę, podać indeks, rodzaj narzędzia również wybieramy z listy rozwijanej. Następnie należy podać numer katalogowy, kod kreskowy, nazwę, dowolny opis oraz kod PN. W kolejnym kroku z list rozwijanych wybieramy informacje dotyczące jednostki, sposobu numeracji (chodzi o nr seryjny narzędzia), magazynu, na który dopisywana jest kartoteka, dostawcy, wydziału oraz producenta.

W zakładce Parametry jest możliwość wpisania wymiarów narzędzia, a więc jego szerokości, długości oraz wysokości, wagi netto oraz brutto, podania zawartości w opakowaniu zbiorczym (w kartonie, na palecie), oraz wymaganego zapasu minimalnego i maksymalnego oraz zapasu optymalnego.

Zakładkę Dostawcy również wypełniamy w trybie edycji kartoteki. W tej zakładce jest możliwość przypisania większej ilości dostawców oraz wypożyczających dane narzędzie. Informacje te zostaną później wykorzystane podczas kreowania zapytań ofertowych o zakup i wypożyczenie narzędzia.

W zakładce Dane uzupełniające należy wybrać z listy rozwijanej domyślne miejsce składowania, konto MPK (miejsca powstawania kosztów) oraz cechy narzędzia. W kolejnych polach należy wpisać cenę zakupu, cenę ewidencyjną, czas amortyzacji w miesiącach oraz czas gwarancji również podany w miesiącach.

W zakładce Foto jest możliwość dołączenia do kartoteki narzędzia dowolnej ilości załączników w postaci zdjęć w formacie JPG, dla których program automatycznie generuje miniaturki. Klikając na miniaturkę zdjęcia wyświetlone zostanie oryginalne zdjęcie.

Pola obowiązkowe przy dopisaniu kartoteki to INDEKS i NAZWA. Przy próbie zapisania kartoteki bez zapisanych informacji w polach, operacja zapisana zostaje zablokowana a wokół pól zostaje wyświetlona czerwona ramka oznaczająca wymagalność pola.

EDYCJA –  ZMIANA DANYCH W Kartoteki magazynowe

Modyfikacja kartotek asortymentowych wymaga użycia polecenia EDYCJA. W wyświetlonym formularzu kartoteki wprowadzane są zmiany w wybranych polach. Wprowadzone zmiany należy zapisać przez użycie polecenia ZAPISZ.

W kartotece asortymentowej nie są modyfikowane pola INDEKS, ILOŚĆ, TYP KARTOTEKI, MAGAZYN i WYDZIAŁ.

Podczas edycji kartoteki asortymentowej istnieje możliwość dopisania do kartoteki dostawców oraz wypożyczających. Aby do kartoteki dopisać nowego/kolejnego dostawcę, należy kliknąć na wiersz dopisania z wyświetlonym komunikatem: Kliknij aby dodać nowy wiersz.

Pola wiersza dopisania edytowane są przez kliknięcie. Pozycja skorowidza zostaje dopisana przez użycie kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Pozycja skorowidza jest aktywna po zaznaczeniu pola wyboru w kolumnie AKTYWNE. Zaznaczenie w polu jest zapisywane i usuwane przez kliknięcie pola wyboru.

Modyfikacja informacji w polach skorowidza wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.

Skorzystaj z program do magazynowania towaru w magazynie , naprawdę warto!

Specjaliści SoftwareStudio gwarantują najlepszą obsługę i wysoki poziom bezpieczeństwa. SoftwareStudio wdraża program do magazynowania towaru. Uważamy, że WMS.net jest to prosty w obsłudze program do prowadzenia stanów magazynowych. Produkt składowany jest w magazynie w określonym, skończonym czasie. Każda pozycja, która do niego trafia, kiedyś go również opuści. Rejestrację i ewidencję tych zdarzeń powinien prowadzić odpowiedni program magazynowy. Dowiedz się więcej na temat czy stan i wielkość można używać na smartphonach? !.

Kartoteki magazynowe w programie WMS.net

Kartoteki magazynowe w programie WMS.net są niezwykle ważnym elementem zarządzania magazynem. Dzięki nim można skutecznie kontrolować dostęp do danych dotyczących towarów, kontrahentów oraz lokalizacji - miejsc składowania.
Kartoteki magazynowe w programie WMS.net
Rodzaje plików aplikacji
SAdam

Rodzaje plików aplikacji

Cechą wyróżniającą system Warehouse Management System WMS spośród innych systemów klasy WMS jest fakt, że program jest niezwykle elastyczny i pozwala na integrację z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie oraz jego kontrahentów. Systemem WMS poprzez odpowiednio zbudowany interface wymiany danych za pomocą plików Excel (XLS) lub bezpośrednio poprzez WebService umożliwia synchronizację i przesyłanie danych pomiędzy systemami na bieżąco.

Konfiguracja x_grid - połączenie do bazy SQL
SAdam

Konfiguracja x_grid – połączenie do bazy SQL

Aby skonfigurować transakcję x_grid.aspx w celu pobrania danych, należy odpowiednio zdefiniować połączenia w pliku web.config. Połączenia te będą używane przez transakcję do pobierania danych z wybranego źródła.

Administrator programu
SAdam

Administrator programu

Administrator programu magazynowego WMS.net pełni kluczową rolę w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu magazynowego. Dzięki umiejętnościom konfiguracyjnym, monitorującym i wsparciu technicznemu, administratorzy WMS.net są w stanie dostosować system do specyficznych potrzeb firmy i zapewnić efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. W połączeniu z integracją z SAP, WMS.net firmy SoftwareStudio staje się niezastąpionym narzędziem dla efektywnego zarządzania magazynem.

Rotacje
SAdam

Rotacje

Rotacja towarów to kluczowy element zarządzania magazynem. Dzięki niej można kontrolować, ile razy dany towar jest przemieszczany z magazynu. Im wyższa rotacja towarów, tym bardziej produktywne i opłacalne może być prowadzenie magazynu. Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia bieżące monitorowanie rotacji towarów, co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany w zapotrzebowaniu klientów.

Instalacja i konfiguracja systemu WMS
SAdam

Instalacja i konfiguracja systemu WMS

Programy magazynowe od SoftwareStudio, takie jak Studio WMS.net, to rozwiązania oparte na zaawansowanych technologiach, które umożliwiają efektywne zarządzanie magazynem. Jednak przed rozpoczęciem korzystania z tych programów, konieczne jest przeprowadzenie instalacji i konfiguracji systemu WMS. Poniżej znajdziesz informacje dotyczące tego procesu.

Edycja dokumentu awiza
SAdam

Edycja dokumentu awiza

W programie magazynowym Studio WMS.net istnieje możliwość edycji dokumentu awiza dostawy towaru do magazynu. Proces modyfikacji dokumentu oraz jego zapisu jest realizowany w trybie edycji, który można uruchomić poprzez użycie polecenia „EDYCJA”. Funkcja ta jest dostępna dla dokumentów zleceń oraz dokumentów magazynowych, które znajdują się w stanie bufora (oznaczone kolorem szarym).