Raporty SQL Server

Ogólnie rzecz biorąc, WMS dla SQL Server oferuje różnorodne raporty, których można użyć do analizy i optymalizacji wydajności magazynu. Raporty te dostarczają informacji o bieżących poziomach zapasów, ruchach zapasów, statusie zamówień i nie tylko. Korzystając z tych raportów, firmy mogą lepiej zrozumieć swoje zapasy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Raporty SQL Server

Rodzaje raportów oferowanych przez WMS

WMS dla SQL Server oferuje również raport zarządzania zamówieniami. Ten raport zawiera informacje o statusie zamówień, takie jak numer zamówienia, ilość każdej zamówionej pozycji, status dostawy i bieżący status zamówienia. Raport ten może służyć do identyfikacji wszelkich rozbieżności między rzeczywistymi zamówieniami a tym, co jest zapisane w systemie, a także do identyfikacji zamówień, które mogą wymagać realizacji.

Pierwszym rodzajem raportów oferowanych przez WMS dla SQL Server jest raport stanu magazynowego. Ten raport zawiera informacje o ilości zapasów dostępnych w magazynie, takie jak ilość każdego towaru, lokalizacja towarów i bieżąca wartość dostępnych zapasów. Raport ten może służyć do identyfikowania wszelkich rozbieżności między rzeczywistym stanem magazynowym a tym, co jest zapisane w systemie, a także do identyfikowania pozycji, które mogą wymagać uzupełnienia.

Drugim rodzajem raportów oferowanych przez WMS dla SQL Server jest raport o ruchu zapasów. Ten raport zawiera informacje o przesunięciach zapasów w magazynie, takie jak ilość każdego przeniesionego towaru, źródło i miejsce docelowe zapasów oraz czas przesunięcia. Raport ten może służyć do identyfikacji wszelkich rozbieżności między rzeczywistymi ruchami magazynowymi a tym, co jest zarejestrowane w systemie, a także do identyfikacji pozycji, które mogą wymagać uzupełnienia.

Trzecim rodzajem raportów oferowanych przez WMS dla SQL Server jest raport kontroli zapasów. Ten raport zawiera informacje o bieżących poziomach zapasów, takie jak ilość każdej pozycji, lokalizacja pozycji i bieżąca wartość kontrolna zapasów. Raport ten może służyć do identyfikowania wszelkich rozbieżności między rzeczywistym stanem magazynowym a tym, co jest zapisane w systemie, a także do identyfikowania pozycji, które mogą wymagać uzupełnienia.

Raporty SQL Server

Program wykorzystuje technologie Reporting Services SQL Server. Dostarczone raporty należy zainstalować na serwerze w folderze w zależności od aplikacji np. WMS dla magazynu wysokiego składowania.

Raporty SQL Server i Ich Znaczenie dla Twojego Biznesu

Czym są Raporty SQL Server?

Raporty SQL Server to zaawansowane narzędzia. Umożliwiają one analizowanie danych. Są niezbędne dla efektywnego zarządzania firmą. Program, który przedstawiamy, korzysta z technologii Reporting Services SQL Server. Te technologie są innowacyjne. Pozwalają na tworzenie szczegółowych raportów.

Jak Instalować Raporty?

Instalacja raportów jest prosta i intuicyjna. Dostarczone raporty należy zainstalować na serwerze. Wybór folderu zależy od aplikacji. Na przykład, dla WMS wybieramy folder dedykowany magazynom wysokiego składowania. Taki sposób instalacji jest praktyczny. Umożliwia szybkie i bezproblemowe wdrożenie systemu.

Dlaczego Wybrać Raporty SQL Server?

Wybór raportów SQL Server to decyzja strategiczna. Pozwala na efektywne zarządzanie zasobami firmy. Raporty te dostarczają wartościowych informacji. Ułatwiają podejmowanie kluczowych decyzji biznesowych. Są także wsparciem dla codziennych operacji. Wspierają zarządzanie magazynem i logistyką.

Zastosowanie Raportów w Twoim Biznesie

Raporty SQL Server znajdują szerokie zastosowanie. Są idealne dla firm, które chcą rozwijać swoje działania. Pozwalają na monitorowanie ważnych wskaźników. Ułatwiają analizę trendów i prognozowanie. Są więc kluczowe dla sukcesu Twojej firmy.

Wnioski z tych raportów są cenne. Pomagają w planowaniu strategii rozwoju. Dzięki nim Twoja firma może osiągnąć lepsze wyniki. Stosowanie raportów SQL Server to krok w stronę nowoczesności. To również decyzja o dążeniu do doskonałości operacyjnej.

Reporting Services to funkcja wchodząca w skład serwera bazodanowego Microsoft SQL Server. SoftwareStudio zaleca instalacji Serwera Raportów w oparciu o wersje SQL Server. W zależności od rozmiarów baz danych, przewidywanych obciążeń serwera raportów należy wybrać odpowiednią edycję serwera SQL, dla prostych rozwiązań, do pracy na kilku/kilkunastu stanowiskach można wykorzystać wersję SQL Express, która umożliwia generowanie wydruków dokumentów, zestawień. W systemach rozwiązań internetowych (aplikacje webowe przez przeglądarkę internetową) można wykorzystać edycję SQL Server Web pamiętając o ograniczeniach bazy SQL do 4 GB RAMu. Dla bardziej zaawansowanych wymagań polecamy wersję SQL Server 2008 STANDARD lub ENTERPRISE.

Dostarczona aplikacja zawiera w katalogu RDP pliki ze zdefiniowanymi raportami (pliki z rozszerzeniem RDP) za pomocą narzędzia Report Builder 3.0.

Użytkownicy tworzą i edytują raporty za pomocą aplikacji klienckiej Report Builder. Interfejs użytkownika aplikacji Report Builder został zbudowany podobnie jak interfejs takich aplikacji jak Excel czy PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Report Builder to aplikacja ClickOnce wdrażana za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Użytkownik rozpoczyna pracę od wybrania szablonów układu raportu, zawierających predefiniowane sekcje danych, takie jak tabele, macierze czy wykresy.

Następnie przeciąga z modelu wybrane elementy danych, umieszcza je w widoku projektu i definiuje ograniczenia pozwalające przefiltrować dane źródłowe raportu. Model zawiera wszelkie informacje, które narzędzie Report Builder potrzebuje do automatycznego wygenerowania zapytania i pobrania wymaganych danych.

Uwaga: standardowo pliki skonfigurowane są do działania na serwerze lokalnym SQL w wersji EXPRESS, jeżeli zainstalowana jest inna instancja SQL serwera to należy odpowiednio ustawić konfigurację raportów zmieniając właściwości raportów – zakładka Properties/ Data Sources

W zależności od wersji programu wykorzystywane są różne foldery dla dokumentów:

 • Program Magazyn – folder WMS
 • Program Reklamacje – folder REK_DOK
 • Program RMA – folder REK_RMA
 • Program CRM – folder CRM_DOK

SQL Reporting Services

Przed zainstalowaniem Reporting Services, musisz włączyć Microsoft ASP.NET i Internet Information Services (IIS). Aby to zrobić, trzeba skonfigurować rolę serwera. Po zainstalowaniu wersji SQL Server, należy zainstalować SQL Server Service Pack 2 (SP2) lub nowszym dodatku Service Pack w celu uzyskania pomocy technicznej Microsoft.

Po włączeniu wymagane funkcje, należy uruchomić usługi World Wide Web Publishing, jeśli chcesz zainstalować w domyślnej konfiguracji usług Reporting Services. W przeciwnym razie, SQL Server program instalacyjny instaluje Reporting Services i nie skonfigurować usługi raportowania.
Na serwerze trzeba dodać rolę Web Server z następującymi komponentami:

 • Static Content; Default Document;
 • Directory Browsing;
 • HTTP Errors;
 • HTTP Redirection;
 • ASP.NET;
 • Windows Authentication;
 • IIS Metabase Compatibility;
 • IIS 6 WMI Compatibility;
 • IIS 6 Scripting Tools;
 • IIS 6 Management Console.

Należy uruchomić usługę webową. Po zainstalowaniu Reporting Services (bez automatycznej konfiguracji) oraz Service Packa 2 (niezbędny na platformie Windows) trzeba uruchomić konfiguratora Reporting Services i stworzyć nową pulę aplikacyjną w zakładce Web Service Identity lub wybrać Classic .NET AppPool. Dalszy proces instalacji odbywa się standardowo.

Raporty SQL Server

Raporty SQL Server to zestaw narzędzi i usług, które umożliwiają tworzenie i wdrażanie raportów opartych na danych z bazy danych SQL Server.

Używanie technologii Reporting Services SQL Server

Raporty SQL Server wykorzystują technologię Reporting Services, która jest wbudowana w SQL Server. Reporting Services umożliwia tworzenie raportów opartych na danych z różnych źródeł, w tym z baz danych SQL Server, plików tekstowych i arkuszy kalkulacyjnych.

Instalacja raportów

Dostarczone raporty należy zainstalować na serwerze SQL Server. Raporty można zainstalować ręcznie lub za pomocą narzędzia SQL Server Reporting Services Configuration Manager.

Projektowanie raportów

Program magazynowy WMS.net dostarcza szereg standardowych raportów, które można opublikować na serwerze raportów SQL i udostęnić wybranym użytkownikom. W tym zakresie wykorzystujemy mechanizm reporting services bazy SQL server oraz szablony XML opisujące sam raport.

Szablony raportów (pliki rdl) można w dowolny sposób zaprojektować wykorzystując jako narzędzie Microsoft Report Builder i za jego pomocą ustawić raporty.

Raport utworzony i opublikowany za pomocą narzędzia Report Builder niczym nie różni się od raportów Reporting Services. Może wykorzystywać wszystkie dostępne na platformie raportowania funkcje przeglądania raportów i zarządzania nimi.

Folder raportów

Raporty należy zainstalować w folderze Reports na serwerze SQL Server. Folder Reports jest domyślnym folderem do instalowania raportów.

W zależności od aplikacji

Dostarczone raporty są podzielone na foldery w zależności od aplikacji, z której pochodzą. Na przykład raporty dla magazynu wysokiego składowania znajdują się w folderze Reports/WMS.

Przykład

Przykładowy raport dla magazynu wysokiego składowania zawiera informacje o towarach, które znajdują się w magazynie. Raport zawiera informacje o kodzie towaru, nazwie towaru, ilości towaru i lokalizacji towaru.

Moduł dowolnych raportów SQL Server

Oferujemy uniwersalny moduł udostępniania raportów zainstalowanych na serwerze MS SQL Server – Program Studio Raporty.net. Raporty wykorzystujące Reporting Services publikowane na serwerze SQL można udostępniać użytkownikom przez przeglądarkę internetową.

Program Microsoft SQL Server Reporting Services Report Builder dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office.

Rozwiązanie oferuje ponadto wiele ciekawych elementów, np. możliwość tworzenia elastycznego układu raportu oferowane przez język definicji raportu programu SQL Server 2008; wizualizacje danych, w tym wykresy i mierniki; pola tekstowe obsługujące tekst sformatowany; eksportowanie do formatu programu Microsoft Office Word, Excel czy PDF.

Raporty SQL Server

WMS dla SQL Server oferuje również raport zarządzania zamówieniami. Ten raport zawiera informacje o statusie zamówień, takie jak numer zamówienia, ilość każdej zamówionej pozycji, status dostawy i bieżący status zamówienia. Raport ten może służyć do identyfikacji wszelkich rozbieżności między rzeczywistymi zamówieniami a tym, co jest zapisane w systemie, a także do identyfikacji zamówień, które mogą wymagać realizacji.
Raporty SQL Server
Program magazynowy z skanerem
SAdam

Program magazynowy z skanerem

Program magazynowy z skanerem od SoftwareStudio składa się z kilku komponentów, które razem tworzą wszechstronny system magazynowy. Redukuje on czas potrzebny na zarządzanie magazynem i zwiększa jego efektywność. Studio WMS.net to oprogramowanie magazynowe, które ma za zadanie usprawnić codzienną pracę w magazynie, poprawiając komfort pracy oraz obniżając koszty operacyjne.

Oprogramowanie dla branży 3PL
SAdam

Oprogramowanie dla branży 3PL

Oprogramowanie stworzone z myślą o branży 3PL, czyli Third Party Logistics (Logistyka firm trzecich), jest niezwykle istotne dla efektywnego funkcjonowania tego rodzaju przedsięwzięć. W przypadku tego modelu biznesowego, przedsiębiorstwa decydują się na przekazanie jednej lub kilku funkcji logistycznych w ręce firm zewnętrznych. Kluczową cechą oprogramowania 3PL jest jego zdolność do działania online, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.

Software Maintenance
SoftwareStudio

Software Maintenance

Jeśli jesteś klientem firmy SoftwareStudio i korzystasz z naszych rozwiązań logistycznych, to wiesz, jak ważne jest utrzymanie oprogramowania na najwyższym poziomie. Nasza firma oferuje usługę Software Maintenance, która zapewnia ciągłość działania i rozwijanie naszych produktów.

handlowiec_insert.aspx

Zakładanie i edycja kartotek handlowców, czyli pracowników firmy, którzy realizują spotkania i sprzedaż poprzez bezpośredni kontakt z klientami. Aby móc rejestrować wizyty handlowców należy każdemu z handlowców założyć indywidualną kartotekę, do tego celu służy transakcja handlowiec_insert.aspx

x_insert_update.aspx obramowanie
SAdam

x_insert_update.aspx obramowanie

Jeśli chcemy umieścić zestaw obiektów o podobnym przeznaczeniu lub cechach wewnątrz ramki, można użyć elementu Fieldset. W celu skonfigurowania tego obramowania, konieczne jest podanie pary pozycji, które określają, gdzie ma się zaczynać i kończyć ramka.

SoftwareStudio Sp. o.o.

Studio WMS.net, opracowane przez SoftwareStudio, to zaawansowane oprogramowanie magazynowe, które pozwala na efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. Aby zapewnić sukces w realizacji projektu wdrożenia aplikacji magazynowej, warto zastosować odpowiednią metodykę zarządzania. Poniżej przedstawiamy najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami i jak dostosować je do specyfiki projektu wdrożenia aplikacji magazynowej