Raporty SQL Server

Raporty SQL Server

Ogólnie rzecz biorąc, WMS dla SQL Server oferuje różnorodne raporty, których można użyć do analizy i optymalizacji wydajności magazynu. Raporty te dostarczają informacji o bieżących poziomach zapasów, ruchach zapasów, statusie zamówień i nie tylko. Korzystając z tych raportów, firmy mogą lepiej zrozumieć swoje zapasy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

program magazynowy grid excel

Rodzaje raportów oferowanych przez WMS

WMS dla SQL Server oferuje również raport zarządzania zamówieniami. Ten raport zawiera informacje o statusie zamówień, takie jak numer zamówienia, ilość każdej zamówionej pozycji, status dostawy i bieżący status zamówienia. Raport ten może służyć do identyfikacji wszelkich rozbieżności między rzeczywistymi zamówieniami a tym, co jest zapisane w systemie, a także do identyfikacji zamówień, które mogą wymagać realizacji.

Pierwszym rodzajem raportów oferowanych przez WMS dla SQL Server jest raport stanu magazynowego. Ten raport zawiera informacje o ilości zapasów dostępnych w magazynie, takie jak ilość każdego towaru, lokalizacja towarów i bieżąca wartość dostępnych zapasów. Raport ten może służyć do identyfikowania wszelkich rozbieżności między rzeczywistym stanem magazynowym a tym, co jest zapisane w systemie, a także do identyfikowania pozycji, które mogą wymagać uzupełnienia.

Drugim rodzajem raportów oferowanych przez WMS dla SQL Server jest raport o ruchu zapasów. Ten raport zawiera informacje o przesunięciach zapasów w magazynie, takie jak ilość każdego przeniesionego towaru, źródło i miejsce docelowe zapasów oraz czas przesunięcia. Raport ten może służyć do identyfikacji wszelkich rozbieżności między rzeczywistymi ruchami magazynowymi a tym, co jest zarejestrowane w systemie, a także do identyfikacji pozycji, które mogą wymagać uzupełnienia.

Trzecim rodzajem raportów oferowanych przez WMS dla SQL Server jest raport kontroli zapasów. Ten raport zawiera informacje o bieżących poziomach zapasów, takie jak ilość każdej pozycji, lokalizacja pozycji i bieżąca wartość kontrolna zapasów. Raport ten może służyć do identyfikowania wszelkich rozbieżności między rzeczywistym stanem magazynowym a tym, co jest zapisane w systemie, a także do identyfikowania pozycji, które mogą wymagać uzupełnienia.

Raporty SQL Server

Program wykorzystuje technologie Reporting Services SQL Server. Dostarczone raporty należy zainstalować na serwerze w folderze w zależności od aplikacji np. WMS dla magazynu wysokiego składowania.

Reporting Services to funkcja wchodząca w skład serwera bazodanowego Microsoft SQL Server. SoftwareStudio zaleca instalacji Serwera Raportów w oparciu o wersje SQL Server. W zależności od rozmiarów baz danych, przewidywanych obciążeń serwera raportów należy wybrać odpowiednią edycję serwera SQL, dla prostych rozwiązań, do pracy na kilku/kilkunastu stanowiskach można wykorzystać wersję SQL Express, która umożliwia generowanie wydruków dokumentów, zestawień. W systemach rozwiązań internetowych (aplikacje webowe przez przeglądarkę internetową) można wykorzystać edycję SQL Server Web pamiętając o ograniczeniach bazy SQL do 4 GB RAMu. Dla bardziej zaawansowanych wymagań polecamy wersję SQL Server 2008 STANDARD lub ENTERPRISE.

Dostarczona aplikacja zawiera w katalogu RDP pliki ze zdefiniowanymi raportami (pliki z rozszerzeniem RDP) za pomocą narzędzia Report Builder 3.0.

Użytkownicy tworzą i edytują raporty za pomocą aplikacji klienckiej Report Builder. Interfejs użytkownika aplikacji Report Builder został zbudowany podobnie jak interfejs takich aplikacji jak Excel czy PowerPoint z pakietu Microsoft Office. Report Builder to aplikacja ClickOnce wdrażana za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Użytkownik rozpoczyna pracę od wybrania szablonów układu raportu, zawierających predefiniowane sekcje danych, takie jak tabele, macierze czy wykresy.

Następnie przeciąga z modelu wybrane elementy danych, umieszcza je w widoku projektu i definiuje ograniczenia pozwalające przefiltrować dane źródłowe raportu. Model zawiera wszelkie informacje, które narzędzie Report Builder potrzebuje do automatycznego wygenerowania zapytania i pobrania wymaganych danych.

raporty SQL

Zrozumienie dużych ilości złożonych danych w formacie tekstowym może sprawiać odbiorcom pewne problemy. Jednak w usługach Reporting Services położono szczególny nacisk na dostarczenie nowych możliwości wizualizacji. Dzięki temu SQL Server 2008 zawiera ulepszony silnik do tworzenia wykresów, które umożliwiają osobom podejmującym decyzje wyświetlanie danych w przyjaznym formacie, pozwalającym zobaczyć całościowy obraz sytuacji. Usługi Reporting Services, oferują użytkownikom wiele różnych typów wykresów, między innymi: tradycyjne wykresy słupkowe, warstwowe, kolumnowe, pierścieniowe, liniowe i kołowe. Usługi Reporting Services 2008, zawierają również wsparcie dla wykresów „kreślonych per seria” z wieloma obszarami wykresu i legendami, dla wykresów giełdowych, oraz wykresów biegunowych, radarowych, ostrosłupowych i stożkowych. Dodatkowe ulepszenia wykresów, takie jak adnotacje i wsparcie dla dużych ilości danych, zapewniają większą elastyczność środowiska raportującego.

SQL reporting-services

Aplikacja Report Builder została zaprojektowana z myślą o mniej zaawansowanych użytkownikach biznesowych, dlatego interfejs programu jest prosty i przypomina aplikacje pakietu MS Offcie 2007. Raporty przygotowywane w trybie Ad Hoc służą zazwyczaj do znalezienia szybkiej odpowiedzi na precyzyjne pytania, za pomocą report Builder dane te nie tylko możemy szybko odszukać, ale zaprezentować wyniki w ładnej formie graficznej, wydrukować oraz zapisać wyniki raportu do wielu różnych formatów np. Excel XLS, Word DOC, Acrobat PDF.

Reporting Services oferuje dwa tryby pracy do wyboru: NATYWNY lub ZINTEGROWANY z SharePoint. Wybór trybu pracy serwera zależy od struktury i zastosowania baz danych serwera raportów.

Uwaga: standardowo pliki skonfigurowane są do działania na serwerze lokalnym SQL w wersji EXPRESS, jeżeli zainstalowana jest inna instancja SQL serwera to należy odpowiednio ustawić konfigurację raportów zmieniając właściwości raportów – zakładka Properties/ Data Sources

W zależności od wersji programu wykorzystywane są różne foldery dla dokumentów:

 • Program Magazyn – folder WMS
 • Program Reklamacje – folder REK_DOK
 • Program RMA – folder REK_RMA
 • Program CRM – folder CRM_DOK

SQL Reporting Services

Przed zainstalowaniem Reporting Services, musisz włączyć Microsoft ASP.NET i Internet Information Services (IIS). Aby to zrobić, trzeba skonfigurować rolę serwera. Po zainstalowaniu wersji SQL Server, należy zainstalować SQL Server Service Pack 2 (SP2) lub nowszym dodatku Service Pack w celu uzyskania pomocy technicznej Microsoft.

Po włączeniu wymagane funkcje, należy uruchomić usługi World Wide Web Publishing, jeśli chcesz zainstalować w domyślnej konfiguracji usług Reporting Services. W przeciwnym razie, SQL Server program instalacyjny instaluje Reporting Services i nie skonfigurować usługi raportowania.
Na serwerze trzeba dodać rolę Web Server z następującymi komponentami:

 • Static Content; Default Document;
 • Directory Browsing;
 • HTTP Errors;
 • HTTP Redirection;
 • ASP.NET;
 • Windows Authentication;
 • IIS Metabase Compatibility;
 • IIS 6 WMI Compatibility;
 • IIS 6 Scripting Tools;
 • IIS 6 Management Console.

Należy uruchomić usługę webową. Po zainstalowaniu Reporting Services (bez automatycznej konfiguracji) oraz Service Packa 2 (niezbędny na platformie Windows) trzeba uruchomić konfiguratora Reporting Services i stworzyć nową pulę aplikacyjną w zakładce Web Service Identity lub wybrać Classic .NET AppPool. Dalszy proces instalacji odbywa się standardowo.

Projektowanie raportów

Program magazynowy WMS.net dostarcza szereg standardowych raportów, które można opublikować na serwerze raportów SQL i udostęnić wybranym użytkownikom. W tym zakresie wykorzystujemy mechanizm reporting services bazy SQL server oraz szablony XML opisujące sam raport.

Szablony raportów (pliki rdl) można w dowolny sposób zaprojektować wykorzystując jako narzędzie Microsoft Report Builder i za jego pomocą ustawić raporty.

Raport utworzony i opublikowany za pomocą narzędzia Report Builder niczym nie różni się od raportów Reporting Services. Może wykorzystywać wszystkie dostępne na platformie raportowania funkcje przeglądania raportów i zarządzania nimi.

Moduł dowolnych raportów SQL Server

Oferujemy uniwersalny moduł udostępniania raportów zainstalowanych na serwerze MS SQL Server – Program Studio Raporty.net. Raporty wykorzystujące Reporting Services publikowane na serwerze SQL można udostępniać użytkownikom przez przeglądarkę internetową.

Program Microsoft SQL Server Reporting Services Report Builder dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office.

Rozwiązanie oferuje ponadto wiele ciekawych elementów, np. możliwość tworzenia elastycznego układu raportu oferowane przez język definicji raportu programu SQL Server 2008; wizualizacje danych, w tym wykresy i mierniki; pola tekstowe obsługujące tekst sformatowany; eksportowanie do formatu programu Microsoft Office Word, Excel czy PDF.

Dowiedz się więcej o program do magazynu !

Każdy programista aplikacji WWW lub twórca serwisów internetowych zastanawia się nad wyborem środowiska programistycznego. Nowoczesny program do magazynu można uruchamiać na urządzeniach z systemem Android lub w przeglądarce Internetowej. Pozwala on na generowanie dokumentów w obrocie magazynowym, które wysyłane są elektronicznie do dostawców i odbiorców w formacie XML, XLS lub CSV. Dlatego powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ? powinieneś o tym wiedzieć!.

Program do magazynu | Więcej na temat Raporty SQL Server

Program do magazynu

Co charakteryzuje powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ? ?

Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji Internetowych ASP.net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp. pracownikom firmy obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania. Cechą charakterystyczną nowoczesnych programów magazynowych jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych, a w szczególności rozwiązań Internetowych do pracy OnLine, oraz radiowych terminali mobilnych.

System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów. Obecne oprogramowanie magazynowe wykorzystuje najnowszy sprzęt w postaci przenośnych niewielkich terminali, których używają pracownicy magazynu. Terminale te są połączone w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych i innymi urządzeniami wspomagającymi. Wiele nowoczesnych programów magazynowych jest integrowana z systemami klasy ERP lub MRPII.

Oczywiście taki program do zarządzania magazynem może działać samodzielnie i jest wtedy w pełni wystarczalne. Ponieważ oferujemy wysokiej jakości usługi informatyczne dla firm i użytkowników indywidualnych, dlatego skorzystaj z Raporty SQL Server.

System zarządzania magazynem

Powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ? System zarządzania magazynem

System WMS

Warehouse Management System WMS e-commerce, czyli system zarządzania magazynem WMS. Cechą wyróżniającą system Warehouse Management System WMS spośród innych systemów klasy WMS jest fakt, że program jest niezwykle elastyczny i pozwala na integrację z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie oraz jego kontrahentów. Systemem WMS poprzez odpowiednio zbudowany interface wymiany danych za pomocą plików Excel (XLS) lub bezpośrednio poprzez WebService umożliwia synchronizację i przesyłanie danych pomiędzy systemami na bieżąco. Co charakteryzuje powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ? ?.

SYSTEM WMS

Po co powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ? w magazynie wysokiego składowania?

Rotacja wyrobów w magazynie jest na tyle duża, że magazynier bez pomocy systemu informatycznego nie jest wstanie opanować przepływu towarów. Nad ilością danych dotyczących przepływów towarów oraz danych ich dotyczących czuwać muszą systemy zarządzania magazynem. Systemy zarządzania magazynem są rozwiązaniem, które nadzoruje procesy wewnątrz magazynu. Do minimum eliminuje możliwości pomyłek, przyspiesza wykonywanie operacji przyjęcia i wydawani.

Magazynowy system informatyczny Powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ?

Skorzystaj z oprogramowanie wms online , naprawdę warto!

Ponieważ oferujemy wysokiej jakości usługi informatyczne dla firm i użytkowników indywidualnych, dlatego skorzystaj z Raporty SQL Server. Oferowane oprogramowanie WMS wraz ze sprzętem stanowiący wyposażenie nowoczesnego magazynu tworzą system zarządzający magazynem. Zarządzanie towarami z określoną datą trwałości, poprzez bieżącą kontrolę terminów przydatności. Automatyczne przypomnienia o zbliżającej się dacie ważności na podstawie ustawionej częstotliwości. A to wszystko dostępne jest online dzięki oprogramowaniu WMS.net. W jaki sposób powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ? mogę to wdrożyć ?.

Oprogramowanie WMS online

Oprogramowanie WMS online

Czy powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ? można używać na smartphonach?

Aplikacja magazynowa Online pozwala na korzystanie przez użytkownika z funkcjonalności podobnej do standardowej aplikacji Windows instalowanej na stacji roboczej. Do obsługi rozproszonych magazynów niezbędnym narzędziem staje się aplikacja magazynowa Online działająca przez przeglądarkę Internetową. Najczęściej używaną bazą danych jest Microsoft SQL Server wersja 2012 lub nowsza.

WMS system zarządzania magazynem

Powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ? WMS system zarządzania magazynem

Program do prowadzenia magazynu

Studio WMS.net, czyli system zarządzania magazynem WMS. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez rozwiązania jakim są programy magazynowe. Użycie technologii Microsoft do tworzenia rozwiązań dla magazynu jest zasadne, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania systemowego tej firmy. Czy powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ? można używać na smartphonach?.

PROGRAM DO PROWADZENIA MAGAZYNU

Po co powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ? w magazynie wysokiego składowania?

Cechą wyróżniającą system Warehouse Management System WMS spośród innych systemów klasy WMS jest fakt, że program jest niezwykle elastyczny i pozwala na integrację z innymi systemami działającymi w przedsiębiorstwie oraz jego kontrahentów. Systemem WMS poprzez odpowiednio zbudowany interface wymiany danych za pomocą plików Excel (XLS) lub bezpośrednio poprzez WebService umożliwia synchronizację i przesyłanie danych pomiędzy systemami na bieżąco.

System zarządzania magazynem WMS Powinieneś rozważyć, czy nie potrzebujesz raporty SQL server ?

Raporty SQL Server

WMS dla SQL Server oferuje również raport zarządzania zamówieniami. Ten raport zawiera informacje o statusie zamówień, takie jak numer zamówienia, ilość każdej zamówionej pozycji, status dostawy i bieżący status zamówienia. Raport ten może służyć do identyfikacji wszelkich rozbieżności między rzeczywistymi zamówieniami a tym, co jest zapisane w systemie, a także do identyfikacji zamówień, które mogą wymagać realizacji.
Raporty SQL Server
android w zakładzie produkcyjnym
SAdam

Integracja z systemem SAP

Program magazynowy do obsługi magazynu wysokiego składowania można zintegrować z systemem SAP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie OnLine lub OffLine. Wymiana danych w zakresie kartotek towarowych, kontrahentów oraz dokumentów magazynowych pozwala na współpracę programu

Program do prowadzenia magazynu
SAdam

Program do prowadzenia magazynu

W dzisiejszych czasach prowadzenie większego magazynu bez odpowiedniego programu do zarządzania może być niezwykle trudne i nieefektywne. Jednym z takich zaawansowanych narzędzi jest WMS.net, które umożliwia sprawne i precyzyjne prowadzenie magazynu, optymalizację procesów logistycznych oraz zapewnienie wysokiej jakości obsługi.

program magazynowy SQL Management Studio
program WMS

SQL Management Studio

Management Studio jest produktem który umożliwia zarządzanie repozytorium danych za pomocą okienkowego interfejsu. Jest to bardzo przyjemny program integrujący zarówno usługi administracyjne jak i programistycznie związane (Query Analyzer + Enterprise Manager z SQL Server 2000).

system WMS Przesunięcia zmiana lokalizacji
Joanna Ciebień

Przesunięcia

Dokumenty przesunięcia  (zmiana lokalizacji, typ dokumentu ZL) mogą być zapisane ze statusem: w buforze lub zatwierdzone. Dokumenty rejestrują zmianę lokalizacji towaru w ramach magazynu. Zmiana lokalizacji może być wykonana dla palety lub asortymentu.

magazyn palety
SAdam

Sekcja Palety

Skorowidze w tej sekcji dotyczą definicji cech palet

Program magazynowy online
admin

Program magazynowy

Program magazynowy online to narzędzie, które umożliwia zarządzanie magazynem z poziomu przeglądarki internetowej. Dzięki niemu użytkownik może mieć dostęp do informacji o stanie magazynowym, składowanych produktach, przepływach magazynowych oraz dokonywać różnego rodzaju operacji magazynowych.