Ważenie towaru

Ważenie towaru

Dokładne ważenie towarów jest ważną częścią operacji magazynowych. W magazynie towary są często składowane luzem i przed wysyłką muszą zostać zważone. Waga paletowa jest typem wagi powszechnie stosowanej w magazynach do ważenia towarów.

ważenie towaru

Sprawdzaj masę palety za pomocą wagi paletowej

Wagi paletowe to duże wagi przemysłowe przeznaczone do ważenia dużych przedmiotów, takich jak palety z towarami. Zazwyczaj montuje się je na podłodze i można ich używać do ważenia palet z towarami o masie do kilku tysięcy funtów. Wagi paletowe są często wyposażone w cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje wagę palety i jej zawartość.

Wagi paletowe są zaprojektowane tak, aby były dokładne i niezawodne. Używają ogniwa obciążnikowego do pomiaru masy palety i jej zawartości, a ogniwo obciążnikowe jest zwykle kalibrowane w regularnych odstępach czasu, aby zapewnić dokładność. Wagę można również zaprogramować tak, aby automatycznie obliczała całkowitą wagę palety i jej zawartości. Pomaga to upewnić się, że wysyłana jest właściwa ilość towarów.

Wagi paletowe są również zaprojektowane tak, aby były łatwe w użyciu i konserwacji. Zwykle mają przyjazny dla użytkownika interfejs, który umożliwia operatorom łatwe wprowadzanie wagi palety i jej zawartości. Mają również wbudowany system kalibracji, który można wykorzystać do zapewnienia dokładności.

Używanie wagi do palet w magazynie może pomóc usprawnić operacje i zapewnić dokładność. Może to pomóc w skróceniu czasu poświęcanego na ręczne ważenie towarów i może pomóc w upewnieniu się, że wysyłana jest właściwa ilość towarów. Ponadto waga paletowa może pomóc zmniejszyć ryzyko błędów i poprawić ogólną wydajność magazynu.

Ważenie towaru

Moduł terminalowy waga współpracuje z wagą elektroniczną oraz drukarką etykiet. Do uruchomienia aplikacji służy skrót „Waga”. Po uruchomieniu aplikacji otworzy się okno umożliwiające przejście do dalszych opcji programu.

ważenie skanowanie kodów


W celu rozpoczęcia procesu wczytania ważonych pozycji należy w otwartym oknie aplikacji wcisnąć przycisk F1 – Ważenie, lub wcisnąć na klawiaturze klawisz F1, który uruchomi rejestr ważenia.
Po ustawieniu kursora w polu „Kod kreskowy 1” można rozpocząć skanowanie kodów kreskowych umieszczonych na etykietach paletowych, pamiętając o odpowiedniej kolejności skanowania.

program wazenie palety

Zeskanowanie kodów w niewłaściwej kolejności, lub kodu niewłaściwego (nie występującego w bazie), skutkuje jego odrzuceniem i wygenerowaniem komunikatu błędu. Prawidłowy odczyt kodu kreskowego
1 oraz 2 powoduje identyfikację towaru wraz pozostałymi parametrami zawartymi w poszczególnych kodach, oraz zapis sekwencji w buforze programu.

Uruchomienie funkcji sprawdzenia wagi towaru następuje poprzez kliknięcie na przycisk „Ważenie”, która po otrzymaniu rzeczywistej wagi brutto dokonuje obliczeń rzeczywistej wagi netto oraz porównuje wynik z wagą teoretyczną netto. Jeżeli wynik mieści się w granicy tolerancji wyświetlony zostaje komunikat „Waga OK”, w przeciwnym razie „Waga błędna”.

odczyt wagi OHAUS

W przypadku palet niejednorodnych – na których znajduje się więcej niż jeden artykuł – istniej możliwość kolejnego skanowania kilku etykiet paletowych i dokonania porównania wagi zbiorczej dla całej palety. Analiza wagi palety następuje po uruchomieniu funkcji „Ważenie”.
Przegląd wczytanych do bufora pozycji jest możliwy po kliknięciu na zakładkę „Pozycje”.

pozycje naważeń

Program magazynowy ważenie towaru. W czasach gdy znaczna część działalności przedsiębiorstwa przechodzi do Internetu, czy jest digitalizowana bardzo istotne jest by robić to bezpiecznie.

Program magazynowy ważenie towaru

Aplikacja dla magazynów

Usługi Reporting Services są nowym serwerem raportowania i zestawem narzędzi do tworzenia, zarządzania i wdrażania raportów firmy. Teraz program magazynowy ważenie towaru możesz łatwo i szybko raportować. Dlaczego program magazynowy ważenie towaru eliminuje powstawanie pomyłek ?Celem kontroli i oceny gospodarki magazynowej są: zarządzanie zapasami – utrzymywanie odpowiedniego poziomu zapasów; ograniczenie etapów magazynowania w ramach łańcucha logistycznego; optymalizacja technologii składowania i wprowadzenie nowoczesny rozwiązań organizacyjnych; redukcja kosztów związanych z transportem wewnętrznym. Aplikacja dla magazynów obsługuje dokumenty magazynowe: Przyjęcie do magazynu, Wydanie z magazynu, przesunięcia oraz inwentaryzacje.

Ważenie towaru

Wagi paletowe to duże wagi przemysłowe przeznaczone do ważenia dużych przedmiotów, takich jak palety z towarami. Zazwyczaj montuje się je na podłodze i można ich używać do ważenia palet z towarami o masie do kilku tysięcy funtów. Wagi paletowe są często wyposażone w cyfrowy wyświetlacz, który pokazuje wagę palety i jej zawartość.
Ważenie towaru
system WMS Moduł internetowy dla kontrahentów
SAdam

Internet Explorer 11

Program uruchamiany może być na przeglądarce Internet Explorer do wersji 10 bez większych kłopotów. W 2013 roku wprowadziliśmy zmiany w standardzie na HTML5 dla produktów działających w ramach StudioSystem, jednak wiele poprzednich starszych wersji pracuje w standardzie HTML4.

Instalacja aplikacji WMS na terminal Windows Mobile
SAdam

Oprogramowanie WMS

Wybór odpowiedniego oprogramowania WMS zależy od specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa. Przed wdrożeniem warto przeprowadzić analizę i ocenę funkcjonalności, dostępnych integracji, wsparcia technicznego oraz kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu.

Android system magazynowy
SAdam

Androidowy program magazynowy

Androidowy program magazynowy, tak jak WMS.net od firmy SoftwareStudio, umożliwia firmom efektywne zarządzanie magazynem przy użyciu urządzeń mobilnych. Mobilność, intuicyjny interfejs użytkownika i integracja z SAP to kluczowe cechy tego rozwiązania. Dzięki Androidowemu programowi magazynowemu, firmy mogą zwiększyć wydajność, poprawić kontrolę nad zapasami i zapewnić szybką obsługę klienta.

SAdam

Pakowanie

Transakcja pozwalająca na wykorzystanie skanowania kodów kreskowych znajdujących się na półproduktach i pakowanych do kartony wyrobu gotowego. Identyfikacja pojedynczych kartonów pozwala na ewidencję i kontrolę jakie dokładnie pozycje zostały spakowane do kartonu. Transakcja znajduje zastosowanie

3PL logistyka kontraktowa
SAdam

Kontrahenci magazynu palet

Systemy składowania palet pozwalają skutecznie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową. Palety można ułożyć jedna na drugiej w wysokości, co pozwala na oszczędność miejsca. Dodatkowo, systemy składowania palet oferują możliwość budowy regałów wielopoziomowych, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększa się efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej.

program magazynowy wiadomości email
basiap

EML – Szablony EMAIL

Skorowidz EML – Szablony EMAIL, w sekcji Systemowe, wykorzystywany jest podczas konfiguracji transakcji role_sys/x_mail.aspx. Skorowidz umożliwia zdefiniowanie treści wiadomości e-mail, które zostaną wysłane po uruchomieniu transakcji. Podczas definiowania pozycji skorowidza należy uzupełnić następujące pola: Aktywne –