Moduł Wieloodziałowość

Moduł Wieloodziałowość

Na podstawie oddziału przypisanego do użytkownika dane w programie są odpowiednio filtrowane, tak by ograniczyć użytkownikowi dostęp tylko do wybranych informacji.

oprogramowanie w magazynie

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Moduł Wieloodziałowość

Studio Magazyn WMS.net pozwala na pracę w systemie w wielu oddziałach.

Na podstawie oddziału przypisanego do użytkownika dane w programie są odpowiednio filtrowane, tak by ograniczyć użytkownikowi dostęp tylko do wybranych informacji.

Jednocześnie istnieje możliwość zdefiniowania użytkownika mającego dostęp do wszystkich kartotek oraz dokumentów.

By rozpocząć pracę wielooddziałową w systemie Studio Magazyn WMS.net należy w pierwszym kroku skonfigurować skorowidz oddziałów.

Oddziały

Kolejnym krokiem jest przypisanie odpowiedniego oddziału do użytkownika systemu

Użytkownicy

Po zalogowaniu do systemu użytkownikowi będą wyświetlane tylko i wyłącznie kartoteki i dokumenty skojarzone z przypisanym oddziałem

AsortymentOddział

Jeżeli przy użytkowniku pole ODDZIAŁ zostawimy puste wówczas po zalogowaniu do systemu użytkownik będzie widział wszystkie kartoteki oraz dokumenty.

Kartoteki towarowe są przypisywane do oddziału już podczas dopisywania nowej kartoteki do systemu, natomiast kartoteki miejsc składowania (lokalizacji) należy przypisać do oddziału w trybie modyfikacji tabelarycznej – kliknięcie na pole uruchamia jego edycję

Lokalizacja

W polu ODDZIAŁ należy wpisać kod oddziału.

Użytkownik z przypisanym oddziałem po zalogowaniu do systemu ma dostęp tylko i wyłącznie do miejsc składowania skojarzonych z oddziałem zarówno podczas przeglądania kartotek lokalizacji

LokalizacjeOddział

jaki i podczas dopisywania w systemie nowych dokumentów

PZBInsert

Moduł Wieloodziałowość

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Moduł Wieloodziałowość
WMS aplikacja magazynowa
WMS

Magazyn wysokiego składowania

Magazyn wysokiego składowania w połączeniu z WMS.net i innymi systemami stanowi kompleksowe rozwiązanie do zarządzania magazynem. Dzięki temu można zwiększyć efektywność operacji magazynowych, zminimalizować koszty i poprawić obsługę klienta.

Aplikacja magazynowa Android
SAdam

Aplikacja magazynowa Android

Aplikacja magazynowa Android zwiększa efektywność i precyzję operacji magazynowych, zapewniając płynne i sprawnie działające procesy. To mobilne rozwiązanie daje magazynierom większą swobodę i elastyczność w wykonywaniu zadań, a także przyczynia się do minimalizowania błędów i poprawy kontroli nad stanami magazynowymi.

system WMS Moduł internetowy dla kontrahentów
SAdam

Internet Explorer 11

Program uruchamiany może być na przeglądarce Internet Explorer do wersji 10 bez większych kłopotów. W 2013 roku wprowadziliśmy zmiany w standardzie na HTML5 dla produktów działających w ramach StudioSystem, jednak wiele poprzednich starszych wersji pracuje w standardzie HTML4.

system magazynowy Historia operacji
SAdam

Historia operacji

Po wywołaniu menu zostanie wyświetlone zestawienie operacji wykonanych w systemie przez wszystkich użytkowników systemu w określonym przedziale czasowym.

Magazynowy system na zamówienie
SAdam

zamowienie_kwatera_insert.aspx

Pracownik działu logistyki podczas edycji dokumentu zamówienia za pomocą transakcji zamowienie_logistyka_edit.aspx może dodawać kwatery czyli kojarzyć wynajętą kwaterę z danym zamówieniem i pracownikiem.  

Kartoteki pogrupowane
SAdam

Kartoteki pogrupowane

Program magazynowy Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie dla nowoczesnych magazynów. Oferuje ono funkcję kartotek pogrupowanych, która zwiększa efektywność zarządzania asortymentem. Użytkownik ma dostęp do rejestru wszystkich kartotek asortymentowych. Rejestr ten jest uporządkowany według kontrahentów, grup oraz cech towarowych. Dzięki temu łatwiej jest zarządzać zasobami magazynowymi.