Awizacja dostaw – Okna czasowe

Oprogramowanie awizacji transportu - okienka czasowe. System powiadomień na czas od softwareStudio zapewnia kompleksowe i niezawodne rozwiązanie dla firm, które chcą informować swoich pracowników. Ten system umożliwia użytkownikom tworzenie niestandardowych powiadomień w oparciu o różne kryteria, w tym lokalizację, datę i godzinę, grupy użytkowników i inne ważne czynniki. Ponadto powiadomienia te mogą być wysyłane do wielu kanałów, w tym e-maili, SMS-ów i wiadomości błyskawicznych.

Awizacja dostaw - Okna czasowe

Systemy powiadomień

Dostarczanie towarów do magazynu jest ważną częścią procesu łańcucha dostaw. Aby zapewnić sprawne przybycie i rozładunek towarów, ważne jest ustalenie jasnych wymogów w zakresie powiadamiania i okien czasowych rozładunku. Istotne jest, aby dostawcy z wyprzedzeniem awizowali dostawy do magazynu. Pozwoli to magazynowi przygotować się na przybycie towaru i zapewnić płynny i sprawny przebieg procesu dostawy. Awizacja dostaw powinna zawierać przewidywany czas dostawy, ilość palet lub kontenerów do dostarczenia oraz rodzaj towaru.

Większym organizacjom oprogramowanie SoftwareStudio oferuje rozwiązanie na poziomie przedsiębiorstwa, które oferuje dalsze dostosowywanie i skalowalność. Ten system umożliwia użytkownikom tworzenie całego systemu powiadomień z niestandardowymi regułami, rolami i procesami. Ponadto system ten może być używany do konfigurowania automatycznych wyzwalaczy w oparciu o różne kryteria, takie jak logowanie użytkownika, lokalizacja urządzenia oraz data i godzina. Dzięki temu firmy mogą lepiej śledzić swoich pracowników i mieć pewność, że ważne wiadomości dotrą na czas.

Po zawiadomieniu magazynu o dostawie, powinien on wyznaczyć okno czasowe rozładunku towaru. Pozwoli to na sprawny rozładunek towaru i zapobiegnie opóźnieniom w przetwarzaniu. Okno czasowe powinno być oparte na ilości dostarczanych towarów i rodzaju dostępnego sprzętu do rozładunku.

Aby mieć pewność terminowego rozładunku, magazyn powinien również na bieżąco informować o przebiegu procesu rozładunku. Pomoże to na bieżąco informować dostawcę o wszelkich problemach lub opóźnieniach.

Awizacja dostaw – Okna czasowe

A gdyby tak awizacja dostaw – okna czasowe użyć, aby lepiej organizować dostawy? Na zakończenie tematu Awizacja dostaw – Okna czasowe prosimy skontaktuj się z nami. W dobie komunikacji cyfrowej firmy każdej wielkości i typu szukają rozwiązań, które zapewnią ich pracownikom dostęp do aktualnych informacji. System SoftwareStudio jest jednym z najbardziej kompleksowych rozwiązań dostępnych do tego celu, oferując kompleksowy pakiet narzędzi do powiadamiania na czas.

Działanie oprogramowania usprawniającego i koordynującego dostawy i wysyłki z magazynu polega na planowaniu transportu na odpowiednią godzinę.

Ewidencjonowanie planów obciążeń bram wjazdowych, doków załadunkowych porządkuje i zmniejsza ryzyko powstawania tzw „wąskich gardeł”.

Ponadto zbieranie w programie awizacja dostaw danych związanych z planami transportów i ich rzeczywistymi czasami pozwala monitorować i dyscyplinować przewoźników.

awizacje okienka czasowe
okna czasowe

Dzięki ustaleniu jasnych wymagań dotyczących powiadomień i okien czasowych na rozładunek towarów, magazyny mogą zapewnić sprawne przybycie i rozładunek towarów. Pomoże to w utrzymaniu płynnego przebiegu łańcucha dostaw i zapobiegnie wszelkim opóźnieniom w przetwarzaniu.

Program awizacyjny Studio VSS.net to elastyczne rozwiązanie działające na webowej platformie IIS, baza danych SQL Server. Fundamentem rozwiązania jest platforma StudioSystem. Oprogramowanie awizacja dostaw pozwala w bardzo szerokim zakresie na spersonalizowanie ustawień w celu realizacji zadań w konkretnym przedsiębiorstwie.

okna czasowe
awizacje-agenda

Okienka czasowe

Z programu awizacja dostaw można korzystać lokalnie w jednym zakładzie. Jednak najważniejsze zalety związane są z możliwością programu polegające na tym, że jest to aplikacja działająca online przez Internet. Oprogramowanie awizacyjne może być zainstalowane na własnych serwerach lub hostowane w chmurze prywatnej. Aplikacja okienek czasowych może obsługiwać jednocześnie wiele magazynów, fabryk zapewniając dostęp przewoźnikom i kontrahentom. Ponadto dostępny jest moduł na urządzenia z systemem Android. Aplikacja w telefonie komórkowym z Android w wersji 4.4 lub nowszym pozwala na szybką rejestrację awizacji i/lub zgłoszenia zmian w terminach.

Podstawowe funkcje oprogramowania awizacje dostaw

 • Definiowane harmonogramy pracy magazynów (okienek czasowych) i ramp (slotów). Każdy magazyn ma oddzielnie definiowane czasy pracy i własne kalendarze
 • Dokument awizacyjny może wymuszać wielkość okienka czasowego w zależności do rodzaju transportu oraz ilości palet za lub rozładunku
 • Nadawanie numerów Load Plan, możliwość przypisywania numerów transportów, zleceń itp.
 • Integracja z systemem ERP np. SAP
 • Rezerwacje w okienkach potwierdza magazyn lub dział transportu, może odmówić lub zmienić termin. W przypadku ingerencji w zaplanowany termin przewoźnik powiadamiany o zmianie jest za pomocą wiadomości e-mail lub SMS
 • Z programu mogą korzystać wszyscy biorący udział w całym procesie.  Pracownicy działów handlowych i zaopatrzenia. Logistycy i pracownicy działów transportu(spedycji). Spedytorzy oraz przewoźnicy, a także transport wewnętrzny. Kolejna grupa użytkowników to ochrona obiektów. Ostatnią grupę tworzą kontrahenci (dostawcy i odbiorcy).
 • Rejestracja aut, numerów, kierowców, osób upoważnionych do odbioru itp.
 • Rejestracja transportu przy bramie można potwierdzić transport wraz z dokumentacją zdjęciową. Zdjęcia załączone są do awizacji za pomocą aplikacji Android stanowią dokumentację w razie reklamacji.
 • Raporty braku terminowości podstawiania transportów.
 • Multilanguage – możliwość pracy na różnych interfejsach językowych w zależności od przypisanego języka do zalogowanego użytkownika.

Program awizacyjny – narzędzie pracy ochrony zakładów przemysłowych

Najczęściej na bramach wjazdowych fabryk i magazynów logistycznych pracują tzw firmy ochrony. Zadaniem ich jest notowanie w rejestrach KTO i KIEDY zostaje wpuszczony na teren obiektu. Zastosowanie programu awizacyjnego VSS.net pozwala zrezygnować z zapisów wizyt w zeszytach lub arkuszach kalkulacyjnych (excel). Zapisy dotyczące wjazdów i wyjazdów są trwale zapisywane w bazie danych. Wymóg korzystania przez pracowników ochrony z aplikacji na bramie powoduje, że firma otrzymuje dodatkowe narzędzie weryfikacji pracy ochrony. Aplikacja na telefonie Android może monitorować pracę ochrony i zapisywać w dzienniku historii gdzie i o której godzinie znajdował się pracownik ochrony zakładu. W zależności od wymagań do określenia położenia pracownika na terenie obiektu można skorzystać z geolokalizacji GPS lub poprzez zamontowanie na terenie obiektu specjalnych znaków BEACON.magazyn transport rampa

Awizowanie dostaw

Zarządzanie przepływem informacji w zakresie planowanych i realizowanych dostaw to największa zaleta awizacji wykorzystywanych w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją. Towary przywożone są zgodnie z opracowanym grafikiem, dzięki czemu ruch transportowy odbywa się płynnie.

Nowoczesne sposoby awizacji pozwalają na uniknięcie wielu problemów, przede wszystkim przestojów, które powodują przecież poważne straty.

Rezerwacja okna czasowego

Błyskawiczna rezerwacja okna czasowego, dostępna dla działu transportu, zaopatrzenia, logistyki oraz dostawców i przewoźników -wystarczy dostęp do przeglądarki internetowej lub aplikacja zainstalowana na telefonie z systemem Android.

Android

Wraz z przekazywanym do spedytora zleceniem transportowym, określamy ramy czasowe dla załadunku lub rozładunku tzw. okno czasowe. Funkcjonalność systemu awizacji dostaw umożliwia zaplanowanie czasu podstawienia samochodu do magazynu. Awizacja AndroidAwizacja AndroidAwizacja AndroidAwizacja Android menu

Logistyka

Dział logistyki i transportu dzięki intuicyjnym kalendarzom bezpośrednio nadzorują postęp obsługi zleceń transportowych i wykorzystania okien czasowych. Kalendarze można wyświetlać na wiele sposobów:

 • widok dzienny/tygodniowy/miesięczny;
 • agenda;
 • oś czasu dzienna i tygodniowa.

Ochrona

Pracownicy ochrony na bramie rejestrują fakt przyjazdu samochodu. Ponadto odnotowują czas wjazdu na teren zakładu oraz wyjazdu z zakładu. Mogą otrzymują także alarmy o przedłużającym się pobycie samochodu na terenie zakładu. 

Monitoring wizyjny

Zastosowanie kamer przemysłowych na bramie pozwala na przechowywanie fotografii aut i ich numerów rejestracyjnych.

Magazyn

Dyspozytor/kierownik magazynu przywołują kierowców do określonego doku załadunkowego. Magazyn rejestruje początek i koniec załadunku auta. 

Przewoźnik

Przewoźnicy oraz ich kierowcy mogą korzystać z systemu awizacji dostaw dzięki logowaniu do panelu www, aplikacji Android oraz otrzymywać powiadomienia za pomocą e-mail oraz SMS. 

VSS net

Wraz z przekazywanym do spedytora zleceniem transportowym, określane są ramy czasowe dla załadunku i rozładunku (okna czasowe). Dane te zapisywane są w bazie danych aplikacji VSS.net. Pozwala on określić w elastyczny sposób harmonogramy pracy magazynów oraz ich przepustowości. Spedytor może wskazać konkretne, niezajęte jeszcze okno czasowe, w którym planuje podstawić samochód. Może także nie wyznaczać tego czasu i pozostawić wybór planowania transportu kontrahentowi lub jego przewoźnikowi. Na spedytorów i przewoźników przesunięty zostaje obowiązek podania niezbędnych danych awizacyjnych, umożliwiając im zmianę tych informacji nawet do chwili przyjazdu przed bramę zakładu.

VSS net
VSS net

Awizacja dostaw to zaplanowanie transportu na odpowiednią godzinę, usprawniające harmonogram czasu pracy magazynu. System przeznaczony do awizacji dostaw ustala ramy czasowe i ilościowe załadunku oraz rozładunku, dzięki czemu pozwala monitorować i dyscyplinować przewoźników. Moduł do zarządzania oknami czasowymi zapewnia przedsiębiorstwom logistycznym dostęp do rzetelnych informacji dotyczących dostaw do magazynu. Umożliwia to odpowiednie planowanie transportu i optymalne wykorzystanie pracowników obsługi magazynu.

System awizacji rejestruje wizyty na terenie zakładu produkcyjnego, kontroluje ich przebieg i czas, a także koordynuje dostęp do zasobów. Pozwala również na monitorowanie przewoźników. System okazuje się niezbędny w zakładzie produkcyjnym o dużym natężeniu ilości operacji związanymi z dostawami i odbiorami towarów. Doświadczenia operatorów logistycznych, którzy często muszą organizować transporty, by trafiać w tzw. okna czasowe były cenną wskazówką przy projektowaniu rozwiązania system awizacji. Okno czasowe – czas, który obsługa magazynu przeznacza na rozładowanie lub załadowanie danej dostawy – transportu.

Wraz z przekazywanym do spedytora zleceniem transportowym, określane są ramy czasowe dla załadunku i rozładunku (okna czasowe). Dane te zapisywane są w bazie danych aplikacji VSS.net. Pozwala on określić w elastyczny sposób harmonogramy pracy magazynów oraz ich przepustowości. Spedytor może wskazać konkretne, niezajęte jeszcze okno czasowe, w którym planuje podstawić samochód. Może także nie wyznaczać tego czasu i pozostawić wybór planowania transportu kontrahentowi lub jego przewoźnikowi. Na spedytorów i przewoźników przesunięty zostaje obowiązek podania niezbędnych danych awizacyjnych, umożliwiając im zmianę tych informacji nawet do chwili przyjazdu przed bramę zakładu.

Krótko mówiąc system awizacji transportu jest ważnym elementem platformy VSS.net.

Dlaczego zastosowanie programu system awizacji transportu przez przedsiębiorstwa zapewnienia lepszą obsługę kontrahentów i firm transportowych? Ponieważ przyczynia się do ograniczania wąskich gardeł związanych z rozładunkiem i załadunkiem towarów. Poznaj rozwiązanie od SoftwareStudio!. Ponieważ , dlatego AWIZACJA DOSTAW – OKNA CZASOWE Czy potrzebujesz awizacja dostaw – okna czasowe ?.

Czy wiesz jak wykorzystać awizacja dostaw – okna czasowe w organizacji transportów?

Przestań zgadywać! Czas wiedzieć! Zacznij korzystać z time slot software, czyli platformy do zarządzania oknami czasowymi. Platforma VSS.net powiadamia o stanie i terminach dostawy. Twój time slot software zapewnia prosty, intuicyjny interfejs. Ponadto dzięki automatyzacji wymiany danych (pliki XLS, CSV lub WebApi) możesz szybko pozyskiwać informacje z innych systemów ERP, TMS czy WMS oraz od dostawców i przewoźników. Nie musisz już marnować czasu na śledzenie poszczególnych transportów. Raporty KPI o stanie dostawy są automatycznie prezentowane za pomocą platformy i prezentowane w formie graficznej oraz kalendarzy i planerów. Co to jest Time slot software?

Dodatkowo system awizacji transportu lepiej organizuje pracę magazynu.

Awizowanie dostaw w programie SoftwareStudio pozwalają dostawcom, odbiorcom oraz spedycji rezerwować terminy rozładunków i załadunków. Rozwiązanie redukuje możliwości spiętrzania pracy w godzinach szczytu. Ponieważ nikt nie lubi czekać w kolejkach i marnować czas. Jeżeli dajemy możliwość przewoźnikowi wyboru wolnego przedziału czasowe. Poczytaj więcej o Awizowanie dostaw SoftwareStudio.. Oprogramowanie VSS.net stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne.

Warto wdrożyć system awizacji transportu do obsługi okien czasowych w magazynie.

System do awizacji oparty o platformę StudioSystem rejestruje wszystkie wizyty, kontroluje ich cel, czas i przebieg oraz koordynuje dostęp do zasobów (doków, parkingów, wag). Aplikacja do awizowania dostaw, czyli system informatyczny do zarządzania procesami logistycznymi związanymi z harmonogramowaniem transportów. System awizacji dostaw w magazynach wejściowych i wyjścio. Czy możesz sobie wyobrazić Awizacja dostaw – Okna czasowe bez wdrożonego programu VSS.net do jego obsługi?

Czy widziałeś już demo program do awizowania dostaw ?

Punktem wyjścia zmian w pracy magazynu jest potrzeba związana z awizacją dostaw. Oprogramowanie ma za zadanie rozwiązać problemy powstające poprzez rosnące wolumeny produkcyjne. Za tym zwykle idzie zwiększona liczba dostaw półproduktów, a także wysyłek wyrobów gotowych. Stają się one coraz większym wyzwaniem w zarządzaniu pracą magazynów. Niezbędnym dla firmy okazuje się program do awizowania dostaw. Na rynku jest wiele takich programów. Jak to zwykle bywa różnią się funkcjonalnością oraz ceną. Jednak VSS.net jest niezwykle elastyczny. Dzięki czemu można go spersonalizować tak aby odpowiadał użytkownikom. Czy wiesz jak wykorzystać awizacja dostaw – okna czasowe w organizacji transportów?.

Czy na awizacja dostaw – okna czasowe otrzymałeś już ofertę ?

Chcesz, aby wolumen pojazdów odwiedzających magazyn w poszczególnych porach dnia zaczynał rozkładać się w sposób bardziej równomierny? Zastosuj Warehouse Time Slot Management Software, czyli program awizacji transportów. Czy to wszystkie zalety programu okien czasowych? Zdecydowanie NIE. Od programu klasy YMS oczekujemy więcej. Oczekujemy i otrzymujemy, ponieważ YMS jako program potrafi szybko przekazywać informację pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi uczestnikami łańcucha logistycznego. Statusy pozwalają na bieżącą obserwację kolejnych zdarzeń związanych z transportem. Co to jest Warehouse Time Slot Management Software?

Awizacja dostaw – Okna czasowe

Dostarczanie towarów do magazynu jest ważną częścią procesu łańcucha dostaw. Aby zapewnić sprawne przybycie i rozładunek towarów, ważne jest ustalenie jasnych wymogów w zakresie powiadamiania i okien czasowych rozładunku. Istotne jest, aby dostawcy z wyprzedzeniem awizowali dostawy do magazynu. Pozwoli to magazynowi przygotować się na przybycie towaru i zapewnić płynny i sprawny przebieg procesu dostawy. Awizacja dostaw powinna zawierać przewidywany czas dostawy, ilość palet lub kontenerów do dostarczenia oraz rodzaj towaru.
Awizacja dostaw – Okna czasowe
Komputery mobilne dla Programu Magazynowego - terminale
Paweł Tyszkiewicz

Komputery mobilne dla Programu Magazynowego – terminale

Komputery mobilne w połączeniu z programem magazynowym Studio WMS.net to klucz do efektywnego zarządzania magazynem. Dzięki nim możliwe jest dokładne i szybkie lokalizowanie towarów, indywidualne podejście do każdego produktu oraz skuteczne zarządzanie magazynem wysokiego składowania. To narzędzie, które zrewolucjonizuje pracę magazynu i przyczyni się do oszczędności czasu i zasobów.

Hosting. Oprogramowanie jako usługa
SoftwareStudio

Hosting. Oprogramowanie jako usługa

Studio WMS.net, dostarczane przez SoftwareStudio, to zaawansowane oprogramowanie magazynowe, które umożliwia efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. Jednak oprócz samego oprogramowania, istotne jest również zapewnienie odpowiedniego hostingu oraz dokumentacji technicznej aplikacji. To kluczowe elementy, które wpływają na późniejsze wdrażanie, utrzymanie i rozwijanie aplikacji magazynowej.

Android Czytnik kodów kreskowych Motorola DS3408
SoftwareStudio

Czytnik kodów kreskowych Motorola DS3408

CZYTNIK KODÓW KRESKOWYCH MOTOROLA DS3408 – Motorola DS3408 to czytnik kodów kreskowych, przemysłowy przewodowy przeznaczony dla kodów 1D, 2D oraz kodów pocztowych. PROGRAM MAGAZYNOWY Skaner kodów kreskowych Motorola LS4208Skaner kodów kreskowych Zebra Motorola LS4208 wyróżnia

E-mail
SAdam

E-mail

Funkcja E-mail w programie magazynowym pozwala na szybkie wysłanie wiadomości w formie elektronicznej, informującej o zarejestrowaniu dokumentu w systemie. To wygodne narzędzie ułatwiające komunikację wewnętrzną i zewnętrzną w kontekście magazynowania.

kody_kreskowe.aspx
SAdam

kody_kreskowe.aspx

Transakcja o nazwie kody_kreskowe.aspx umożliwia automatyczne generowanie kodów kreskowych oraz kodów QR na podstawie konfiguracji skorowidzy i przekazanych parametrów. Ten proces generowania jest niezwykle przydatny i ułatwia tworzenie kodów do różnych celów.

Nowe zlecenie przesunięcia

Pozycja menu MAGAZYN / PREZESUNIĘCIA / NOWE ZLECENIE PRZESUNIĘCIA wyświetla formularz dopisania dokumentu. Zlecenie przesunięcia to dokument zmiany lokalizacji zapisany ze statusem w buforze. Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń): ZAPISZ – polecenie zapisuje dokument