Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie

Warehouse Management System (WMS) jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów umożliwiając zwiększenie liczby realizowanych zleceń na zmianę wspomagając kierowanie ruchem produktów, a jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo prac w magazynach, czy centrach logistycznych.

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Bezpieczeństwo w magazynie

Warehouse Management System (WMS) jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów. Umożliwia zwiększenie liczby realizowanych zleceń na zmianę wspomagając kierowanie ruchem produktów. Programy magazynowe jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo prac w magazynach, czy centrach logistycznych.

Firma Software Studio proponuje zastosowanie funkcjonalności programu WMS.net, która umożliwia wymierne zmniejszenie ryzyka podczas pracy, zapobiegając przeciążeniom miejsc składowania.

Magazyn WMS.net – narzędzie podnoszące bezpieczeństwo w magazynie

Zwiększenie bezpieczeństwa przez sprawdzenie wagi

Dla przypadku, gdy znamy nośność półki, która przykładowo wynosi 6000kg, a sama półka składa się z 3 gniazd umożliwiających piętrowe składowanie dwóch palet. Można podjąć decyzje o prawidłowości umieszczenia kolejnych partii towaru. Załóżmy, iż półka ma zapełnione  gniazdo asortymentem, który waży razem z paletami 4000kg. Zapełnienie półki kolejnymi dwiema paletami o masie 1500kg każda jest błędem powodującym znaczne przekroczenie dopuszczalnej nośności. Pociąga to za sobą niepotrzebne ryzyko wypadku. Takie zaniedbanie może spowodować zawalenie regału powodując straty materialne, a także zagrożenie zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu. Zarządzanie magazynem Online

Rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo

W programie WMS.net omawiana funkcjonalność polega na dodatkowej kontroli. Po wskazaniu odpowiedniej kartoteki towarowej odczytana zostaje wcześniej podana waga. Proponowana funkcjonalność zestawia  aktualne obciążenie półki i obciążeniem dopuszczalne gniazda. W przypadku przekroczenia nośności półki dla podanej lokalizacji program magazynowy WMS.net wyświetli komunikat informacyjny i uniemożliwi dopisanie tego asortymentu w tym miejscu. Procedura ta przeprowadzana jest w ten sam sposób dla zmian lokalizacji palety podnosząc znacząco bezpieczeństwo na terenie magazynu.

Funkcjonalność zapobiegania przed przeciążeniem miejsca składowania jest idealna dla magazynów przechowujących na przykład

  • materiały budowlane 
  • artykuły spożywcze, na przykład mąka, cukier

ale też nie jest ograniczona tylko dla takiego asortymentu. Przechowywanie w magazynie produktów wymienionych powyżej wiąże się z dużym ciężarem, który zajmuje stosunkowo mało miejsca. Ostrzeżenia wyświetlane w programie pomagają pracownikom magazynu uniknąć przeciążeń regałów.

Bezpieczeństwo przez przypisywanie asortymentu do lokalizacji

WMS.net wspomaga zarządzaniem miejsca przechowywania towarów w sposób jak najbezpieczniejszy dla ludzi. Funkcjonalność ta pozwala na przechowywanie towarów zgodnie z zasadami BHP. Jest opłacalna z punktu widzenia firmy przez ograniczanie potencjalnych strat pozwalając jednocześnie na odpowiednie zagospodarowanie miejsca w magazynie.

Program Magazyn WMS.net to narzędzie umożliwiające organizowanie i zarządzanie działalnością magazynów. Oprócz możliwości opisanych powyżej oferuje on jeszcze inne funkcjonalności, których praktyczne wykorzystanie można poznać korzystając z ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej programu znajdującej się pod adresem https://demo.softwarestudio.com.pl.

Aplikacja magazynowa Aplikacja magazynowa Android Aplikacja magazynowa online Aplikacje do magazynu wysokiego składowania Aplikacje magazynowe Gospodarka magazynowa Instrukcja programu magazynowego Integracja oprogramowania magazynowego Magazyn Android Magazyn on-line Magazynowe systemy informatyczne magazynowy system informatyczny Magazyn www Magazyn wysokiego składowania Oprogramowanie do magazynu Oprogramowanie do prowadzenia magazynu Oprogramowanie magazynowe Oprogramowanie w magazynie Program do magazynu Program do obsługi magazynu Program do prowadzenia magazynu Program magazynowy program magazynowy online program magazynowy WMS program magazynowy ze skanerem programowanie systemów magazynowych Programy do magazynowania programy do magazynów Programy magazynowe SAP SQL studiosystem System magazynowy System magazynowy na zamówienie system magazynowy online system WMS System zarządzania magazynem System zarządzania magazynem WMS usługi magazynowe Warehouse Management System Wdrożenie programu magazynowego WMS WMS online WMS program magazynowy WMS warehouse management system

Bezpieczeństwo w magazynie

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Bezpieczeństwo w magazynie
program magazynowy grid excel
SAdam

Raporty SQL Server

Ogólnie rzecz biorąc, WMS dla SQL Server oferuje różnorodne raporty, których można użyć do analizy i optymalizacji wydajności magazynu. Raporty te dostarczają informacji o bieżących poziomach zapasów, ruchach zapasów, statusie zamówień i nie tylko. Korzystając z tych raportów, firmy mogą lepiej zrozumieć swoje zapasy i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

WMS Programy na zamówienie
SoftwareStudio

Programy na zamówienie

Czy także potrzebujesz magazynowe programy na zamówienie? Wykorzystywanie standardowych programów do codziennych obowiązków jest często niewystarczające. Dlatego prawie każdy wspomaga swoją pracę uniwersalnymi narzędziami np. arkuszami kalkulacyjnymi MS Excel.

System zarządzania magazynem SQL
SAdam

Programy SQL

Microsoft SQL Server (MS SQL) to system zarządzania bazą danych, wspierany i rozpowszechniany przez korporację Microsoft. Jest to główny produkt bazodanowy tej firmy, który charakteryzuje się tym, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, który stanowi rozwinięcie standardu ANSI/ISO. MS SQL Server jest platformą bazodanową typu klient-serwer. W stosunku do Microsoft Jet, który stosowany jest w programie MS Access, odznacza się lepszą wydajnością, niezawodnością i skalowalnością.

system magazynowy logowanie
SAdam

Logowanie

Logowanie do programów opartych o platformę StudioSystem może być realizowane na dwie metody: logowanie zintegrowane z kontem windows logowanie oparte o formularze Logowanie Windows Identyfikacja użytkownika opiera się o login użytkownika systemu Windows do logowania

WMS Systemowe SubMenu
SAdam

Systemowe SubMenu

Wyświetla listę zdefiniowanych submenu systemowych, wykorzystywanych do nawigacji po specjalnych transakcjach i konfiguracji oprogramowania. Do wyświetlania listy wykorzystywana jest systemowa konfiguracja role_sys/x_grid.aspx?refno=SQL_MENU_SYS która pozwala dopisywać i edytować dane w tabeli.

SAdam

Raporty

Program wykorzystuje technologie Reporting Services SQL Server, dostarczona aplikacja zawiera w katalogu RDP pliki ze zdefiniowanymi raportami (pliki z rozszerzeniem RDP) za pomocą narzędzia Report Builder 3.0 Dostarczone raporty należy zainstalować na serwerze w folderze