Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie jest niezwykle istotne dla sprawnego funkcjonowania firmy. Skupmy się na tym, jak Warehouse Management System (WMS) może znacząco przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w magazynach.

Bezpieczeństwo w magazynie

Garść informacji na temat bezpieczeństwa w magazynie

Warehouse Management System (WMS) to nie tylko narzędzie do zarządzania magazynem, ale także kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki optymalizacji procesów, zwiększeniu wydajności i ciągłemu monitorowaniu, WMS przyczynia się do redukcji ryzyka wypadków i uszkodzeń produktów, co ma istotne znaczenie dla każdej firmy zajmującej się logistyką magazynową.

WMS – Optymalizacja Pracy

Warehouse Management System (WMS) to narzędzie, które umożliwia optymalizację pracy w magazynie. Dzięki niemu, zadania związane z magazynowaniem, kompletacją zamówień i zarządzaniem zapasami stają się bardziej efektywne. WMS wspomaga kierowanie ruchem produktów, co minimalizuje ryzyko kolizji czy uszkodzenia towarów.

Zwiększenie Wydajności

Poprawa wydajności pracy w magazynie to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki WMS możliwe jest zwiększenie liczby realizowanych zleceń na zmianę. Skutkuje to redukcją presji czasowej na pracowników magazynowych, co przekłada się na spadek liczby wypadków i błędów podczas pracy.

Monitoring i Kontrola

WMS umożliwia ciągły monitoring stanu magazynu oraz lokalizacji produktów. Dzięki temu można bieżąco reagować na ewentualne zagrożenia i zapobiegać sytuacjom niebezpiecznym. Pracownicy są w stanie śledzić, gdzie znajdują się dane produkty, co minimalizuje ryzyko zgubienia towarów czy konieczność szukania ich wśród regałów.

Bezpieczeństwo Pracowników

WMS to także narzędzie, które wspomaga bezpieczeństwo pracowników magazynowych. Dzięki zoptymalizowanym procesom, pracownicy nie muszą podejmować zbędnych ryzykownych działań, takich jak wchodzenie na niebezpieczne wysokości czy przemieszczanie ciężkich przedmiotów ręcznie. Wszystko to wpływa na zmniejszenie liczby wypadków i kontuzji.

Bezpieczeństwo w magazynie

Warehouse Management System (WMS) jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów. Umożliwia zwiększenie liczby realizowanych zleceń na zmianę wspomagając kierowanie ruchem produktów. Programy magazynowe jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo prac w magazynach, czy centrach logistycznych.

Firma Software Studio proponuje zastosowanie funkcjonalności programu WMS.net, która umożliwia wymierne zmniejszenie ryzyka podczas pracy, zapobiegając przeciążeniom miejsc składowania.

Magazyn WMS.net – narzędzie podnoszące bezpieczeństwo w magazynie

Zwiększenie bezpieczeństwa przez sprawdzenie wagi

Przydatność weryfikacji wagi w magazynach

W dzisiejszym artykule skupimy się na istotnej kwestii, jaką jest zapewnienie bezpieczeństwa w magazynach oraz minimalizacja ryzyka wypadków związanych z przekroczeniem nośności regałów. Jednym z kluczowych aspektów, który może pomóc w osiągnięciu tego celu, jest sprawdzanie wagi towarów umieszczanych na półkach magazynowych.

Przykład sytuacji

W przypadku, gdy znamy nośność półki, która wynosi na przykład 6000kg, a sama półka składa się z 3 gniazd umożliwiających piętrowe składowanie dwóch palet, można podejmować decyzje o prawidłowości umieszczenia kolejnych partii towaru.

Załóżmy, że półka jest już zapełniona asortymentem, który waży razem z paletami 4000kg. Jeśli teraz dodamy kolejne dwie palety o masie 1500kg każda, popełniamy błąd, który prowadzi do znacznego przekroczenia dopuszczalnej nośności.

Zagrożenie dla bezpieczeństwa

Takie zaniedbanie może spowodować zawalenie regału, co wiąże się nie tylko z stratami materialnymi, ale także stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu. Wypadki związane z przekroczeniem nośności regałów są niestety dość częste i mogą prowadzić do tragicznych konsekwencji.

Korzyści płynące z weryfikacji wagi

Sprawdzanie wagi towarów przed ich umieszczeniem na półkach magazynowych przynosi wiele korzyści. Po pierwsze, pozwala uniknąć nadmiernego obciążenia regałów i ryzyka ich zawalenia. Następnie po drugie, umożliwia lepsze zarządzanie przestrzenią magazynową, ponieważ można efektywniej wykorzystywać dostępną nośność. Po trzecie, zwiększa ogólne bezpieczeństwo pracowników oraz osób przebywających w magazynie.

Podsumowanie

Wnioskiem jest to, że regularna weryfikacja wagi towarów w magazynach może znacząco przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa i minimalizacji ryzyka wypadków związanych z przekroczeniem nośności regałów. Dlatego warto zwracać szczególną uwagę na ten aspekt w codziennej pracy magazynowej. Pamiętajmy, że dbając o bezpieczeństwo, tworzymy lepsze warunki pracy i minimalizujemy ryzyko potencjalnych katastrof.

Rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo

W programie WMS.net omawiana funkcjonalność polega na dodatkowej kontroli. Po wskazaniu odpowiedniej kartoteki towarowej odczytana zostaje wcześniej podana waga. Proponowana funkcjonalność zestawia  aktualne obciążenie półki i obciążeniem dopuszczalne gniazda. W przypadku przekroczenia nośności półki dla podanej lokalizacji program magazynowy WMS.net wyświetli komunikat informacyjny i uniemożliwi dopisanie tego asortymentu w tym miejscu. Procedura ta przeprowadzana jest w ten sam sposób dla zmian lokalizacji palety podnosząc znacząco bezpieczeństwo na terenie magazynu.

Funkcjonalność zapobiegania przed przeciążeniem miejsca składowania jest idealna dla magazynów przechowujących na przykład

  • materiały budowlane 
  • artykuły spożywcze, na przykład mąka, cukier

ale też nie jest ograniczona tylko dla takiego asortymentu. Przechowywanie w magazynie produktów wymienionych powyżej wiąże się z dużym ciężarem, który zajmuje stosunkowo mało miejsca. Ostrzeżenia wyświetlane w programie pomagają pracownikom magazynu uniknąć przeciążeń regałów.

Bezpieczeństwo przez przypisywanie asortymentu do lokalizacji

WMS.net wspomaga zarządzaniem miejsca przechowywania towarów w sposób jak najbezpieczniejszy dla ludzi. Funkcjonalność ta pozwala na przechowywanie towarów zgodnie z zasadami BHP. Jest opłacalna z punktu widzenia firmy przez ograniczanie potencjalnych strat pozwalając jednocześnie na odpowiednie zagospodarowanie miejsca w magazynie.

Program Magazyn WMS.net to narzędzie umożliwiające organizowanie i zarządzanie działalnością magazynów. Oprócz możliwości opisanych powyżej oferuje on jeszcze inne funkcjonalności, których praktyczne wykorzystanie można poznać korzystając z ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej programu znajdującej się pod adresem https://demo.softwarestudio.com.pl.

Bezpieczeństwo w magazynie

Warehouse Management System (WMS) to nie tylko narzędzie do zarządzania magazynem, ale także kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy. Dzięki optymalizacji procesów, zwiększeniu wydajności i ciągłemu monitorowaniu, WMS przyczynia się do redukcji ryzyka wypadków i uszkodzeń produktów, co ma istotne znaczenie dla każdej firmy zajmującej się logistyką magazynową.
Bezpieczeństwo w magazynie
Kartoteki magazynowe
SAdam

Kartoteki magazynowe

Kartoteki magazynowe to nie tylko baza danych – to narzędzie, które może znacząco wpływać na efektywność operacji magazynowych. Ich prawidłowe zarządzanie i wykorzystanie zaawansowanych technologii to klucz do sukcesu w nowoczesnej gospodarce magazynowej. W SoftwareStudio rozumiemy tę potrzebę i oferujemy rozwiązania, które pomagają naszym klientom maksymalizować korzyści płynące z efektywnego zarządzania kartotekami magazynowymi.

Udostępnianie danych w Internecie
SoftwareStudio

Udostępnianie danych w Internecie

Współczesny rozwój technologii umożliwił nam prezentację różnych rodzajów danych na stronach internetowych. Ta zdolność przyczyniła się do znacznego wzrostu zainteresowania integracją baz danych z serwerami www.

Miejsca składowania w programie magazynowym
SAdam

Miejsca składowania w programie magazynowym

Zarządzanie miejscami składowania w magazynie jest kluczowe dla efektywności logistycznej. Program magazynowy stanowi istotne narzędzie w tym procesie. Umożliwia lepszą organizację pracy i optymalizację przestrzeni magazynowej. Zapewnia łatwy dostęp do informacji o lokalizacjach i ich obrotach.

Partnerzy biznesowi
SAdam

Partnerzy biznesowi

W SoftwareStudio zawsze stawiamy na jakość i innowacyjność naszych usług oraz produktów. Dlatego też współpracujemy z wybranymi partnerami biznesowymi, aby zapewnić naszym klientom najlepsze rozwiązania w zakresie programów magazynowych i systemów zarządzania magazynem.

Wszystkie zlecenia przyjęcia
Joanna Ciebień

Wszystkie zlecenia przyjęcia

Efektywne zarządzanie procesem przyjęcia towarów do magazynu jest kluczowe dla utrzymania płynności operacji i zadowolenia klientów. Outsourcing WMS oferuje zaawansowane narzędzia, które pozwalają na optymalizację tego procesu, zapewniając jednocześnie elastyczność i dostęp do najnowszych technologii. Dzięki temu, firmy mogą skupić się na swojej głównej działalności, mając pewność, że ich operacje magazynowe są zarządzane efektywnie i nowocześnie.

Przyjęcie wewnętrzne PW
SAdam

Przyjęcie wewnętrzne PW

Przyjęcie wewnętrzne (PW) to jedno z kluczowych wydarzeń w zarządzaniu magazynem. Dzięki systemowi magazynowemu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, proces ten staje się znacznie bardziej efektywny i przejrzysty.