Bezpieczeństwo w magazynie

Bezpieczeństwo w magazynie

Warehouse Management System (WMS) jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów umożliwiając zwiększenie liczby realizowanych zleceń na zmianę wspomagając kierowanie ruchem produktów, a jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo prac w magazynach, czy centrach logistycznych.

SoftwareStudio prezentuje system magazynowy WMS

Cechą charakterystyczną nowoczesnego oprogramowania magazynowego jest wykorzystywanie nowoczesnych technologii informatycznych. W szczególności rozwiązań internetowych do pracy OnLine, oraz mobilnych terminali mobilnych. Oferowane przez nas oprogramowanie magazynowe to zaawansowane technologicznie i rozbudowane funkcjonalnie oprogramowanie.

Warto poznać Bezpieczeństwo w magazynie

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Warehouse Management System (WMS) jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów. Umożliwia zwiększenie liczby realizowanych zleceń na zmianę wspomagając kierowanie ruchem produktów. Programy magazynowe jednocześnie zwiększają bezpieczeństwo prac w magazynach, czy centrach logistycznych.

Firma Software Studio proponuje zastosowanie funkcjonalności programu WMS.net, która umożliwia wymierne zmniejszenie ryzyka podczas pracy, zapobiegając przeciążeniom miejsc składowania.

Magazyn WMS.net – narzędzie podnoszące bezpieczeństwo w magazynie

Zwiększenie bezpieczeństwa przez sprawdzenie wagi

Dla przypadku, gdy znamy nośność półki, która przykładowo wynosi 6000kg, a sama półka składa się z 3 gniazd umożliwiających piętrowe składowanie dwóch palet. Można podjąć decyzje o prawidłowości umieszczenia kolejnych partii towaru. Załóżmy, iż półka ma zapełnione  gniazdo asortymentem, który waży razem z paletami 4000kg. Zapełnienie półki kolejnymi dwiema paletami o masie 1500kg każda jest błędem powodującym znaczne przekroczenie dopuszczalnej nośności. Pociąga to za sobą niepotrzebne ryzyko wypadku. Takie zaniedbanie może spowodować zawalenie regału powodując straty materialne, a także zagrożenie zdrowia i życia osób znajdujących się w pobliżu. Zarządzanie magazynem Online

Rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo

W programie WMS.net omawiana funkcjonalność polega na dodatkowej kontroli. Po wskazaniu odpowiedniej kartoteki towarowej odczytana zostaje wcześniej podana waga. Proponowana funkcjonalność zestawia  aktualne obciążenie półki i obciążeniem dopuszczalne gniazda. W przypadku przekroczenia nośności półki dla podanej lokalizacji program magazynowy WMS.net wyświetli komunikat informacyjny i uniemożliwi dopisanie tego asortymentu w tym miejscu. Procedura ta przeprowadzana jest w ten sam sposób dla zmian lokalizacji palety podnosząc znacząco bezpieczeństwo na terenie magazynu.

Funkcjonalność zapobiegania przed przeciążeniem miejsca składowania jest idealna dla magazynów przechowujących na przykład

  • materiały budowlane 
  • artykuły spożywcze, na przykład mąka, cukier

ale też nie jest ograniczona tylko dla takiego asortymentu. Przechowywanie w magazynie produktów wymienionych powyżej wiąże się z dużym ciężarem, który zajmuje stosunkowo mało miejsca. Ostrzeżenia wyświetlane w programie pomagają pracownikom magazynu uniknąć przeciążeń regałów.

Bezpieczeństwo przez przypisywanie asortymentu do lokalizacji

WMS.net wspomaga zarządzaniem miejsca przechowywania towarów w sposób jak najbezpieczniejszy dla ludzi. Funkcjonalność ta pozwala na przechowywanie towarów zgodnie z zasadami BHP. Jest opłacalna z punktu widzenia firmy przez ograniczanie potencjalnych strat pozwalając jednocześnie na odpowiednie zagospodarowanie miejsca w magazynie.

Program Magazyn WMS.net to narzędzie umożliwiające organizowanie i zarządzanie działalnością magazynów. Oprócz możliwości opisanych powyżej oferuje on jeszcze inne funkcjonalności, których praktyczne wykorzystanie można poznać korzystając z ogólnodostępnej wersji demonstracyjnej programu znajdującej się pod adresem https://demo.softwarestudio.com.pl.

Aplikacja magazynowa Aplikacja magazynowa Android Aplikacja magazynowa online Aplikacje do magazynu wysokiego składowania Aplikacje magazynowe Gospodarka magazynowa Instrukcja programu magazynowego Integracja oprogramowania magazynowego Magazyn Android Magazyn on-line Magazynowe systemy informatyczne magazynowy system informatyczny Magazyn www Magazyn wysokiego składowania Oprogramowanie do magazynu Oprogramowanie do prowadzenia magazynu Oprogramowanie magazynowe Oprogramowanie w magazynie Program do magazynu Program do obsługi magazynu Program do prowadzenia magazynu Program magazynowy program magazynowy online program magazynowy WMS program magazynowy ze skanerem programowanie systemów magazynowych Programy do magazynowania programy do magazynów Programy magazynowe SAP SQL studiosystem System magazynowy System magazynowy na zamówienie system magazynowy online system WMS System zarządzania magazynem System zarządzania magazynem WMS usługi magazynowe Warehouse Management System Wdrożenie programu magazynowego WMS WMS online WMS program magazynowy WMS warehouse management system

Bezpieczeństwo w magazynie

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?

Program magazynowy SoftwareStudio

W przypadku dużych systemów magazynowych zaletą jest oddzielenie logiki biznesowej od bazy danych. Moduł magazynowy umożliwia bieżące monitorowanie stanów magazynowych posiadanych towarów, generowanie dokumentów PZ, RW, PW, MM i WZ. Ponadto wystawianie rezerwacji dla klientów oraz zamówień do dostawców. Program magazynowy oferuje inną funkcjonalność niż standardowy księgowy program magazynowy.

Więcej informacji o Bezpieczeństwo w magazynie

Warehouse Management System (WMS) jest programem gwarantującym prace w magazynie bez przestojów umożliwiając zwiększenie liczby realizowanych zleceń na zmianę wspomagając kierowanie ruchem produktów, a jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo prac w magazynach, czy centrach logistycznych.
SoftwareStudio oferuje WMS zaawansowany system magazynowy. Aplikacja umożliwiająca prowadzenie profesjonalnej gospodarki magazynowej. Dlatego, że może być zintegrowany z innymi programami możliwe jest zachowanie dotychczasowych programów obsługujących inne obszary firmy i skupienie się na dedykowanych rozwiązaniach logistycznych.

Magazyn WMS.net

Paweł Tyszkiewicz

Certyfikat GS1 dla SoftwareStudio

SoftwareStudio stając przed nowymi wyzwaniami i chcąc oferować usługi na najwyższym poziomie nawiązała współpracę z organizacją GS1 Polska, będąca częścią międzynarodowej organizacji GS1.

Usługi informatyczne
SoftwareStudio

Usługi informatyczne

Spółka SoftwareStudio oferuje realizację projektów informatycznych na zamówienie, rozpoczynając od przygotowania analizy przedwdrożeniowej, analizy funkcjonalnej, przez przygotowanie projektu i jego implementację. aż po wdrożenie i zapewnienie wsparcia produktu.

Aplikacja-internetowa-OnLine
SoftwareStudio

Dostęp do danych przez www

Pojawienie się nowych technologii postawiło projektantów oprogramowania oraz projektantów serwisów internetowych i intranetowych przed problemem wyboru tej najwłaściwszej. Przed zarządcami systemów stanęły problemy zapewnienia właściwego poziomu wydajności i ochrony zasobów znajdujących się w sieci. W chwili obecnej najpopularniejsze rozwiązania do PHP i ASP.net. Microsoft od początku powstania mocno reklamował swoje rozwiązanie Active X jako najlepsze narzędzie do projektowania aplikacji internetowych.

3PL logistyka kontraktowa
SAdam

zamowienie_logistyka_edit.aspx

Pracownik w dziale logistyki ma możliwość edycji zamówienia z określonymi funkcjonalnościami, do realizacji tego zadania wykorzystuje transakcję zamowienie_logistyka_edit.aspx

Android WMS
SAdam

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Przyjęcie bezpośrednie pozwala na tworzenie przyjęć terminalem bez zamówienia. Należy terminalem wybrać firmę i zeskanować kod kreskowy

WMS Zlecenia zamknięte
Joanna Ciebień

Zlecenia zamknięte

Rejestr wyświetla zamknięte zlecenia przyjęcia – zlecenia, dla których został wygenerowany dokument PZ do strefy przyjęcia i zostało zrealizowane składowanie. Domyślnie w rejestrze wyświetlane są dokumenty z ostatnich 14 dni. W rejestrze aktywne jest polecenie

zarządzanie procesami w magazynie
Program magazynowy