Terminologia zastosowana w programie magazynowym

Wielu decyzji podjętych na etapie analizy przedwdrożeniowej nie da się odwrócić podczas wdrożenia, albo będą bardzo czasochłonne i kosztowne. SoftwareStudio oferuje systemy informatyczne w magazynie wysokiego składowania, które pozwalają na łatwe i szybkie wdrożenia. Sposoby kompletacji są realizowane według zasady człowiek do towaru, pracownik przemierza ścieżkę kompletacyjną i pobiera odpowiednią ilość towaru. W przypadku regałów karuzelowych możliwa jest kompletacja według zasady towar do człowieka, pracownik stoi w miejscu, natomiast towar do niego podjeżdża.

Terminologia zastosowana w programie magazynowym

Dostęp do danych dla operatorów logistycznych

Specjalistyczne firmy logistyczne, które zajmują się usługami magazynowania dla swoich klientów, mogą korzystać z zaawansowanego narzędzia, jakim jest program Magazyn WMS. Ten program umożliwia operatorom logistycznym udostępnianie informacji swoim klientom za pomocą modułu internetowego.

Magazyn internetowy dla klientów operatora logistycznego jest niezwykle przydatny, zwłaszcza gdy istnieje potrzeba udostępniania danych o stanie magazynowym wielu różnym kontrahentom, takim jak właściciele przechowywanych towarów. Dzięki temu modułowi, klienci mogą składać polecenia wydań, śledzić operacje magazynowe (np. przyjęcia, wydania, kompletacje) oraz przeglądać dokumenty magazynowe. Takie rozwiązania są szczególnie użyteczne w przypadku firm prowadzących magazyny dla innych podmiotów na zasadzie outsourcingu.

Właściciele towarów mogą wygodnie korzystać z przeglądarek internetowych, aby monitorować swoje stany magazynowe, kontrolować dokumenty przychodu i rozchodu oraz składać polecenia wydania towarów i awiza dostaw. Dla ułatwienia wielonarodowej współpracy na jednej wspólnej platformie informatycznej, stosuje się oprogramowanie o nazwie Studio Magazyn WMS.net, które jest częścią pakietu SoftwareStudio.

Warto zaznaczyć, że wszystkie formularze wyświetlane na ekranie programu są dostępne w języku polskim, ale elastyczność oprogramowania WMS pozwala na zdefiniowanie dowolnego systemu opisów i odpowiednie skonfigurowanie słownika tłumaczeń. Po zalogowaniu użytkownika, system identyfikuje go na podstawie przypisanego kodu kraju (wersji językowej), a komunikaty wyświetlane na ekranie automatycznie przekształcają się na odpowiednie tłumaczenia zdefiniowane w słowniku danego kraju. Dzięki temu program Magazyn WMS jest dostosowany do potrzeb międzynarodowej współpracy i ułatwia komunikację w wielu językach.

Terminologia zastosowana w programie magazynowym

Programy  oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server.

Wstęp

Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji. Pojęcia używane do wyjaśniania konstrukcji strony graficznej Systemu (inaczej: interfejsu), a wymagające krótkiego wyjaśnienia, to:

  • klawisz – odnosi się do klawiszy na klawiaturze (np. <ENTER>, <ALT> itd.)
  • przycisk – miejsce na ekranie monitora symbolizujące klawisz, którego wykorzystanie umożliwia wykonanie przypisanej mu funkcji (np. Dopisz, Usuń itp.)
  • ikona – to specyficzny rodzaj przycisku ekranowego, małych najczęściej rozmiarów, oznaczony symbolem graficznym, którego wykorzystanie powoduje wykonanie odpowiedniej operacji.
  • lista – tabela zawierająca w kolumnach różne dane dotyczące dokumentów określonego rodzaju, będąca spisem dostępnych magazynów, jednostek miar itp. lub prezentująca informacje zawarte w słowniku
  • okno – to obszar na monitorze odróżniający się od tła; posiada odpowiedni tytuł, pojawia się w celu wypełnienia pól ekranowych (pełni wówczas rolę formularza), bądź zawiera informacje lub przyciski inicjujące wykonanie procedur; często okna są zorganizowane w wielopoziomowe struktury i w takich sytuacjach użycie odpowiedniego przycisku (znajdującego się w oknie) powoduje wyświetlenie kolejnego okna
  • pole ekranowe – miejsce w oknie umożliwiające zaznaczenie wybranej opcji, wprowadzenie przez użytkownika odpowiedniego parametru dla danych lub wpisanie tekstu (np. w formularzu)
  • wskazanie – umieszczenie wskaźnika myszki na obiekcie
  • kliknięcie – wciśnięcie i zwolnienie przycisku myszki

Jak systemy informatyczne w magazynie ułatwiają pracę w magazynie?

Wdrożenie i efektywność

Wprowadzenie systemów informatycznych do magazynu może znacząco ułatwić pracę w tym obszarze. Warto zrozumieć, jakie korzyści niesie ze sobą wdrożenie takiego rozwiązania i jakie są sposoby jego realizacji.

Na początek, decyzje podjęte na etapie analizy przedwdrożeniowej mają duże znaczenie. Często nie da się ich odwrócić w trakcie wdrożenia, a zmiany mogą być kosztowne i czasochłonne. Dlatego ważne jest, aby dokładnie zrozumieć swoje potrzeby i wybrać odpowiednie rozwiązanie.

SoftwareStudio oferuje systemy informatyczne przeznaczone do magazynów wysokiego składowania, które są łatwe i szybkie w wdrożeniu. To oznacza, że można je wprowadzić bez zbędnych komplikacji i opóźnień.

Warto również zwrócić uwagę na sposób kompletacji towarów. Nasze systemy pozwalają na elastyczne podejście. Można zastosować kompletację według zasady „człowiek do towaru”, gdzie pracownik przemieszcza się po magazynie, pobierając odpowiednią ilość towaru. Alternatywnie, w przypadku regałów karuzelowych, możliwa jest kompletacja według zasady „towar do człowieka”, gdzie pracownik pozostaje w miejscu, a towar jest dostarczany do niego.

Ostatecznie, szybkość wdrożenia zależy od potrzeb i specyfiki magazynu. Ważne jest, aby dostosować system do własnych wymagań i terminologii. Dzięki temu można skutecznie zautomatyzować procesy magazynowe i zwiększyć efektywność pracy.

Podsumowując, systemy informatyczne w magazynie mogą znacząco ułatwić pracę, jeśli zostaną odpowiednio dostosowane do potrzeb i przemyślane na etapie analizy przedwdrożeniowej. SoftwareStudio oferuje rozwiązania, które można łatwo i szybko wdrożyć, zapewniając efektywność działania magazynu.

Terminologia w Programie Magazynowym WMS.net

Rozwiązania Technologiczne w WMS.net

Programy oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. są zbudowane na technologiach Microsoft. W związku z tym, spełniają wymagania Microsoft dla aplikacji IIS Server oraz SQL Server. Również, nasze oprogramowanie jest stale aktualizowane. To zapewnia zgodność z najnowszymi standardami. Ponadto, dzięki temu nasi klienci otrzymują niezawodne i efektywne narzędzie do zarządzania magazynem.

Wykorzystanie SQL Server w WMS.net

WMS.net wykorzystuje SQL Server jako bazę danych. Dzięki temu, gwarantujemy wysoką wydajność i stabilność systemu. SQL Server jest liderem w dziedzinie zarządzania bazami danych. Dlatego, nasz program magazynowy jest niezwykle efektywny. Także, oferujemy wsparcie techniczne w zakresie zarządzania i utrzymania bazy danych.

Zastosowanie IIS Server w WMS.net

Nasze oprogramowanie wykorzystuje IIS Server do hostowania aplikacji webowych. IIS Server jest znany z wysokiej wydajności. Co więcej, jest niezawodny i bezpieczny. Dzięki temu, użytkownicy WMS.net mogą bez obaw korzystać z aplikacji. Nasz zespół zapewnia także wsparcie w konfiguracji i utrzymaniu serwera IIS.

Wsparcie Techniczne i Aktualizacje

SoftwareStudio Sp. z o.o. zapewnia ciągłe wsparcie techniczne. Nasz zespół ekspertów jest zawsze gotowy do pomocy. Oferujemy także regularne aktualizacje oprogramowania. To gwarantuje, że WMS.net jest zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami technologicznymi. Dzięki temu, nasi klienci mogą cieszyć się stabilnym i nowoczesnym

Terminologia programu magazynowego w magazynie wysokiego składowania

Zarządzanie kontrahentami i konfiguracją systemu

Jeśli prowadzisz magazyn wysokiego składowania, zastanawiasz się pewnie, czy warto wdrożyć specjalistyczny program magazynowy. W tym artykule omówimy, dlaczego terminologia programu magazynowego może być istotna i jak można dostosować konfigurację systemu do własnych potrzeb.

W momencie, gdy potrzebujesz dodać nowego kontrahenta do systemu, na ekranie pojawia się prosty formularz do wypełnienia. Wprowadzane dane są przechowywane w dostarczonych raportach, które powinny być zainstalowane na serwerze, w odpowiednim folderze zależnie od aplikacji i jej konfiguracji w pliku web.

Dodając przyjęcie towaru, które zostało awizowane zleceniem, automatycznie pojawia się na liście przyjęć PZ. System magazynowy jest w stanie kontrolować unikalność numeru sscc w jednostce oraz generować kolejny numer sscc na podstawie ostatnio użytej wartości.

Jeśli jesteś administratorem systemu, masz możliwość dokonania wielu zmian w konfiguracji. Możesz zmieniać nazwy sekcji, określać kolejność ich wyświetlania, dodawać nowe sekcje lub usuwać istniejące. Możesz także decydować, czy dana sekcja ma być widoczna dla użytkowników, czy też może być ukryta, ale nadal dostępna dla Ciebie jako administratora. Dodatkowo, możesz ustawić, czy sekcja ma być domyślnie rozwinięta czy zwinięta, co pozwoli Ci lepiej dostosować interfejs systemu do swoich potrzeb.

Nasze doświadczenie w pracy dla firm od 1994 roku pozwoliło nam zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do zaawansowanych projektów informatycznych. Jesteśmy gotowi do ciągłego uczenia się i dostosowywania się do zmian, uczymy się także na własnych błędach. Dzięki temu możemy zapewnić naszym klientom najwyższą jakość obsługi i dostarczać rozwiązania, które rzeczywiście spełniają ich potrzeby.

Terminologia zastosowana w programie magazynowym

Specjalistyczne firmy logistyczne, które zajmują się usługami magazynowania dla swoich klientów, mogą korzystać z zaawansowanego narzędzia, jakim jest program Magazyn WMS. Ten program umożliwia operatorom logistycznym udostępnianie informacji swoim klientom za pomocą modułu internetowego.
Terminologia zastosowana w programie magazynowym
Dokumentacja - instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów
SAdam

Dokumentacja – instalacja i konfiguracja aplikacji i serwerów

Włożyliśmy wszelkie wysiłki, aby w przekazywanej dokumentacji zawrzeć pewne i zweryfikowane informacje zgodnie ze stanem na dzień jej przygotowania. Opis zakresu funkcjonalnego systemu jest odzwierciedleniem jego możliwości. Jednak konkretne rozwiązania mogą się różnić w zależności od zakupionych i wdrożonych modułów. Ważne jest, że producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy, które powstały poza jego kontrolą.

Moduł Wieloodziałowość
basiap

Moduł Wieloodziałowość

W dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstw, kluczowym aspektem efektywnego zarządzania jest umiejętność adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. W odpowiedzi na te wyzwania, firma SoftwareStudio, znana z dostarczania innowacyjnych rozwiązań w zakresie logistyki magazynowej, przedstawia swój nowy produkt: Moduł Wielooddziałowości, integralną część systemu Studio WMS.net.

Linki do pozycjonowanych stron
program WMS

Linki do pozycjonowanych stron

Początkowo, gdy internet jeszcze się rozwijał, a pierwsze wyszukiwarki pojawiały się na horyzoncie, webmasterzy mieli jedno wspólne marzenie. Chcieli, aby ich strona była widoczna jako pierwsza w wynikach wyszukiwania. To było początkiem historii pozycjonowania stron internetowych.

x_grid.aspx
SAdam

x_grid.aspx

Transakcja x_grid.aspx stanowi kluczowy element programu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Jest to narzędzie, które umożliwia wyświetlanie danych w formie tabeli z kartotek i rejestrów dokumentów. Dzięki swojej rozbudowanej konfiguracji, ta transakcja staje się niezastąpionym elementem zarządzania magazynem.

dpdok_insert.aspx

Transakcja przeznaczona do dopisywania i edytowania dokumentów do bazy.   Parametry transakcji REFNO – uruchamiając transakcję możemy podać parametr refno, którego wartość oznaczać będzie unikalny numer referencyjny, dokument zostanie odszukany w bazie i wczytany do

Dostawy bezpośrednie
SAdam

Dostawy bezpośrednie

Oprogramowanie magazynowe WMS.net ułatwia dostawy bezpośrednie do magazynu. To oznacza, że możesz dokonywać dostaw bez konieczności składania zamówienia lub awizacji dostawy. Dzięki temu proces dostawy jest bardziej efektywny i szybszy. Oprogramowanie to pomaga w zarządzaniu magazynem i kontrolowaniu dostaw, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania firmy logistycznej. Dzięki WMS.net możesz śledzić i zarządzać dostawami w sposób bardziej przejrzysty i efektywny.