Menu aplikacji

Menu aplikacji

Oto historia Marcina, który pracował jako magazynier w jednym z największych magazynów w mieście. Był odpowiedzialny za przepływ towarów i utrzymanie porządku w magazynie. Jego najważniejszym narzędziem pracy był nowoczesny program magazynowy, wyposażony w rozbudowane oprogramowanie magazynowe, o nazwie WMS.net.

Menu aplikacji - Klucz do Zorganizowanego Magazynu

Dzięki menu aplikacji magazynowej, Marcin mógł sprawnie zarządzać wszystkimi aspektami pracy w magazynie. Oprogramowanie magazynowe WMS.net było nieocenionym wsparciem, umożliwiającym mu skrupulatne śledzenie przepływu towarów, kontrolę nad zapasami i efektywne zarządzanie magazynem. Dzięki temu magazyn był zawsze zorganizowany, a obsługa klientów odbywała się szybko i sprawnie

Rozpoczęcie dnia

Każdego ranka Marcin rozpoczynał pracę od uruchomienia aplikacji magazynowej. Po wprowadzeniu swojego loginu i hasła, ekran główny menu aplikacji ukazywał się przed nim. To menu było kluczem do zorganizowanego i efektywnego zarządzania magazynem.

Zakładka „Przyjęcie towaru”

Pierwszą zakładką, na którą Marcin kliknął, było „Przyjęcie towaru”. Tutaj mógł skanować kody kreskowe przywożonych paczek i wprowadzać informacje o ilości i rodzaju towaru. Dzięki temu oprogramowaniu magazynowemu, cały proces przyjmowania towaru był szybki i precyzyjny.

Zakładka „Magazynowanie”

Kiedy towar został przyjęty, przyszedł czas na umieszczenie go w odpowiednich miejscach składowania. Dlatego Marcin przechodził do zakładki „Magazynowanie”. Aplikacja magazynowa wskazywała mu, gdzie powinien ulokować poszczególne produkty, aby zapewnić optymalny układ magazynu i łatwy dostęp do towarów.

Zakładka „Wydanie towaru”

Kiedy zamówienia od klientów napływały, Marcin korzystał z zakładki „Wydanie towaru”. Tutaj mógł sprawdzić dostępność produktów, przygotować zamówienia i przydzielić je do odpowiednich wyjść z magazynu. Oprogramowanie magazynowe śledziło ilości towarów na stanie, zapewniając precyzyjne zarządzanie zapasami.

Zakładka „Raporty i analizy”

Pod koniec dnia, Marcin zawsze zaglądał do zakładki „Raporty i analizy”. Tutaj znajdował się bogaty zestaw raportów, które pomagały mu ocenić efektywność magazynu, kontrolować ilości towarów, monitorować rotację zapasów i dokonywać optymalizacji procesów.

Nawigacja po programie odbywa się za pomocą kilku metod dostępnych za pomocą aplikacji Framework.

Głównym narzędziem do wybierania poszczególnych transakcji jest pasek („wstążka”) zakładek i przycisków, budowany jest automatycznie na podstawie tej samej konfiguracji menu co moduły aplikacji www. Zmieniając ustawienia wersji standard automatycznie zmieniamy ustawienia dla aplikacji Framework. Poniższy ekran prezentuje przykład okna aplikacji z zaznaczonym paskiem nawigacji – WSTĄŻKA.

wstążka aplikacji

Ponadto program wyświetla pełną listę poleceń z menu „wstążka” dla menu uruchamianego za pomocą „kulki” umieszczonej w górnym lewym narożniku okna aplikacji.

Po kliknięciu wyświetla się okno składające się z 3 części:

 • Lewa lista poleceń specjalnych – konfigurowalna pod wersję framework, pozwala uruchamiać dowolne i specyficzne transakcje
 • Prawa lista poleceń, wyświetla alfabetyczny spis transakcji które są załadowane do menu wstążka
 • Dolny pasek przycisków znajdujący się pod menu lewym i prawym, podobnie jak menu lewe jest konfigurowalny dla wersji framework i może uruchamiać dowolne transakcje.
menu aplikacji

Prawy pasek menu – alfabetyczna lista transakcji

Prawy pasek menu budowany jest automatycznie na podstawie konfiguracji struktury menu, z tym że lista ustawiana jest alfabetycznie bez podziałów na grupy.

menu aplikacji lista transakcji

Lewy pasek menu

Może zawierać odwołanie do dowolnej transakcji wbudowanej w aplikację, lub strony internetowej. Konfiguracja jest niezależna od ustawień wersji standard i rozszerza możliwości programu.

Ustawienie lewego paska realizowane jest za pomocą skorowidza FRMTR

skorowidze frmk

Skorowidz FRMTR pozwala definiować dodatkowe przyciski nawigacyjne

skorowidz frmtr

gdzie definiujemy poszczególne kolumny skorowidza:

 • AKTYWNE – oznacza czy dana pozycja ma być brana pod uwagę, czy też ma być niedostępna
 • ROLA – wskazanie dla jakiej roli dana pozycja ma zastosowanie,
 • KOD – oznaczenie wiersza skorowidza
 • POŁOŻENIE – kod określający miejsce w jakim znajdować się będzie dany przycisk, dla lewego menu kolumna przyjmuje wartość domyślną PUSTY lub dowolny wpis poza kodami specjalnymi. Kody  specjalne dla tej kolumny to:
  • MF (menu footer) umieszczenie przycisku w menu dolnym
  • TI (tab item) umieszczenie przycisku nad paskiem z zakładkami po prawej stronie
  • QA (QuickAccess) umieszczenie przycisku na liście szybkiego uruchamiania obok kulki rozwijania menu. Domyślnie pasek QA zawiera polecenia nawigacji dla stron wstecz i dalej.
 • OPIS to tekst umieszczany w przycisku wyświetlany użytkownikowi
 • UWAGI tekst dodatkowy wyświetlany jako tzw dymek, flaga.
 • KOLEJNOŚĆ – określenie porządku ustawienia przycisków
 • URUCHOM TRANSAKCJĘ – wskazanie co ma być uruchomione gdy użytkownik kliknie na przycisk
 • PLIK IKONY – wskazanie nazwa pliku jaki ma być dodany do przycisku
 • SYSTEMOWE – oznaczenie czy dana pozycja skorowidza wynika z systemowej konfiguracji programu.
menu framework
menu lewe
menu lewe
menu dolne
menu dolne
menu szybkiego uruchamiania
menu szybkiego uruchamiania
menu tab item
menu tab item
3PL program magazynowy online
SAdam

3PL program magazynowy online

WMS.net firmy SoftwareStudio jest wszechstronnym 3PL programem magazynowym online, który umożliwia firmom świadczącym usługi logistyczne osiągnięcie efektywności i doskonałej obsługi klienta. Integracja z SAP, wysoka elastyczność i personalizacja sprawiają, że WMS.net staje się niezastąpionym narzędziem dla firm dążących do optymalizacji procesów magazynowych. Dzięki temu programowi, firma 3PL może zyskać konkurencyjną przewagę na rynku logistycznym.

Internet Explorer 11
SAdam

Internet Explorer 11

Internet Explorer 11 – Stara Przeglądarka, Ale Wciąż W Użyciu. Internet Explorer 11 to przeglądarka internetowa, która była popularna wiele lat temu. Dziś może wydawać się przestarzała, ale nadal jest używana przez niektórych użytkowników.

System WMS w magazynie
SAdam

System WMS w magazynie

Systemy zarządzania magazynem (WMS) stały się kluczowym elementem zarządzania magazynem i jego operacjami. Technologia ta pomaga zautomatyzować i usprawnić operacje magazynowe, zapewniając dokładne pobieranie i przechowywanie towarów, zmniejszając niepotrzebne koszty pracy i zwiększając wydajność operacyjną.

Menu aplikacji

Dzięki menu aplikacji magazynowej, Marcin mógł sprawnie zarządzać wszystkimi aspektami pracy w magazynie. Oprogramowanie magazynowe WMS.net było nieocenionym wsparciem, umożliwiającym mu skrupulatne śledzenie przepływu towarów, kontrolę nad zapasami i efektywne zarządzanie magazynem. Dzięki temu magazyn był zawsze zorganizowany, a obsługa klientów odbywała się szybko i sprawnie
DEMO
Palety Przyjęcie palet
SAdam

Palety

Studio WMS.net wspiera także procesy inwentaryzacji. Dzięki temu błędy i nieścisłości są minimalizowane. Pracownicy mogą skupić się na ważniejszych zadaniach. System pomaga w utrzymaniu porządku i organizacji w magazynie. Jest to kluczowe dla efektywnej pracy.

EML - Szablony EMAIL
basiap

EML – Szablony EMAIL

Skorowidz EML – Szablony EMAIL to ważna część oprogramowania magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Ten moduł jest wykorzystywany podczas konfiguracji transakcji w systemie magazynowym, zwłaszcza w przypadku transakcji role_sys/x_mail.aspx. Pozwala on na zdefiniowanie treści wiadomości e-mail, które zostaną automatycznie wysłane po uruchomieniu danej transakcji.

Sekcja Zestawienia
SAdam

Sekcja Zestawienia

Sekcja Zestawienia w oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio pełni istotną rolę w definiowaniu różnych aspektów dotyczących prezentacji danych. Skorowidze, które są zdefiniowane w tej sekcji, mają wpływ na typy kolumn, wyrównanie, wypełnienie kolumn, możliwość filtrowania oraz funkcje agregujące w widokach danych.

Logowanie

Logowanie

W dzisiejszych czasach, kiedy bezpieczeństwo danych i dostępu do systemów jest niezwykle istotne, logowanie i autentykacja stanowią kluczowe elementy każ...
Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja

WMS.net to doskonałe narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i zarządzaniem magazynem. Dzięki funkcjom optymalizacyjnym i intuicyjnemu interfejsowi, aplika...
Menu aplikacji

Menu aplikacji

Oto historia Marcina, który pracował jako magazynier w jednym z największych magazynów w mieście. Był odpowiedzialny za przepływ towarów i utrzymanie porządk...
Ikony

Ikony

Była sobie Anna, młoda i ambitna menedżerka magazynu, która właśnie dostała awans na stanowisko kierownicze. Jej pierwszym zadaniem było wdrożenie nowego p...
Sposób wyświetlania

Sposób wyświetlania

W dzisiejszych czasach, ze względu na różnorodność urządzeń, na których użytkownicy korzystają z internetu, ważne jest, aby strony internetowe i aplikacj...
WebService

WebService

WebService jest technologią, która umożliwia komunikację i wymianę danych między różnymi aplikacjami i systemami. Stanowi ważny element architektury oprogram...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...