Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowany raport wskazujący obroty magazynowego dla wszystkich odbiorców we wskazanym przedziale czasowym.

 

magazyn palet oborty wg odbiorcow