Po wskazaniu przedziału czasowego zostanie wygenerowany raport wskazujący obroty magazynowego dla wszystkich przewoźników we wskazanym przedziale czasowym.

magazyn palet oborty wg przewoznikow