Oprogramowanie jako usługa

Oprogramowanie jako usługa

Budowa aplikacji SaaS przy wykorzystaniu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio wymaga starannego zdefiniowania celów, identyfikacji grupy docelowej oraz uwzględnienia formy prawnej i wymogów prawnych. Studio WMS.net to nie tylko potężne oprogramowanie magazynowe, ale także wsparcie w spełnianiu przepisów i zapewnianiu zgodności z prawem w branży magazynowej.

Tworzenie aplikacji SaaS przy wykorzystaniu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio

Pierwszym krokiem na drodze do budowy aplikacji SaaS jest zdefiniowanie celów i oczekiwań wobec aplikacji oraz określenie grupy docelowej, dla której będzie ona przeznaczona. To kluczowy etap, który pozwoli wyznaczyć właściwy kierunek działania i zwiększyć szanse na sukces. Studio WMS.net, zaawansowane oprogramowanie magazynowe od SoftwareStudio, może być doskonałym narzędziem w procesie tworzenia aplikacji SaaS dla branży magazynowej.

Zdefiniowanie oferty i identyfikacja potrzeb klientów

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie przyszłej oferty, czyli produktów lub usług, które chcesz dostarczać klientom za pośrednictwem aplikacji SaaS. Następnie należy zidentyfikować potrzeby potencjalnych klientów i wskazać korzyści, jakie osiągną dzięki Twoim usługom lub produktom.

Studio WMS.net, jako zaawansowane oprogramowanie magazynowe, oferuje szeroki zakres funkcji i możliwości, które mogą przynieść korzyści różnym grupom klientów. Dzięki Studio WMS.net możliwe jest optymalizowanie procesów magazynowych, monitorowanie stanu zapasów, śledzenie przepływu towarów oraz generowanie raportów i zestawień. Dlatego ważne jest dokładne sprofilowanie klientów i dopasowanie oferty do ich konkretnych potrzeb.

Forma prawna i wymogi prawne

Warto pamiętać, że oprócz zdefiniowania celów i identyfikacji grupy docelowej, należy również rozważyć formę prawna działalności oraz spełnienie wymogów prawnych. Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to nie tylko potężne narzędzie biznesowe, ale także rozwiązanie, które pomaga spełniać przepisy i regulacje prawne związane z prowadzeniem działalności w branży magazynowej.

Przy wyborze formy prawnej i spełnianiu wymogów prawnych warto skonsultować się z prawnikiem, który pomoże ustalić odpowiednie kroki do podjęcia. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że Twoja działalność w modelu SaaS jest zgodna z obowiązującymi przepisami.

Oprogramowanie jako usługa

Czy zapoznałeś się z ofertą na oprogramowanie jako usługa? Program WMS.net stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis). Pora więc opisać aplikację WMS.net!

Przedstawiciele firm IT, analitycy, dziennikarze coraz częściej mówią i piszą o cloud computing. Trudno jest jednak zrozumieć, co oznacza, bo nie istnieje jednoznaczna jego definicja.

Cloud Computing

Przedstawiciele firm IT, analitycy, dziennikarze coraz częściej mówią i piszą o cloud computing. Trudno jest jednak zrozumieć, co oznacza, bo nie istnieje jednoznaczna jego definicja. W branży IT toczy się nieustanny wyścig na idee, wizje i innowacje. Zanim dowiemy się o początku jednej epoki i zmierzchu innej, dostawcy technologii informatycznych – posługując się bliżej nieznanymi sloganami. Ostatnio jest to właśnie cloud computing – już pukają do drzwi z najnowszą i gotową ofertą spełniającą wymagania kolejnej, nowej ery. Czasami trudno za tym nadążyć, a życia nie ułatwia fakt, że oferta dostawców bywa w gruncie rzeczy bardzo podobna.

oprogramowanie jako usługa

SOA, Green IT czy Web 2.0 – chyba każdy dziś zna znaczenie tych terminów. Choć na początku bywało, że ile firm, tyle definicji. Podobnych słów, kluczy, sloganów było i jest dziesiątki, odmienianych przez wszelkie możliwe przypadki. Lektura amerykańskiej prasy informatycznej i technologicznych kolumn tytułów ekonomicznych nasuwa wniosek, że najbardziej gorącym tematem jest obecnie technologia określana jako cloud computing. Dostawcy ogłaszają jej nadejście. Analitycy radzą, jak wykorzystać w biznesie. A dziennikarze i autorzy blogów starają się wyjaśnić i zdemaskować marketingowy żargon.

Nieuchronnie zbliża się dzień, w którym zarząd przedsiębiorstwa zwróci się do działu IT z pytaniem o cloud computing. Korzyści dla firmy, które może przynieść zastosowanie tej technologii. Warto więc wiedzieć, czy cloud computing to zupełnie coś nowego. Czy też – jak to często się zdarza – tylko nowe opakowanie starej koncepcji? Termin cloud budzi oczywiste skojarzenia z Internetem prezentowanym na większości schematów jako chmura.

Interpretacja Cloud Computing


Po połączeniu z computing obraz nie wydaje się już czysty, niczym bezchmurne niebo, bowiem każdy na ten temat ma swoje własne zdanie. Kiedy na temat cloud computing głos zabierają przedstawiciele, takich firm jak Salesforce.com, mówią przede wszystkim o aplikacjach udostępnianych przez Internet (cloud), a nie tradycyjnych rozwiązaniach wymagających zakupu i instalacji oprogramowania z pełną licencją. Oznacza to, że chodzi im po prostu o model usługowy, określany również jako SaaS (Software-as-a-Service) lub oprogramowanie udostępniane na życzenie – on demand.

Software as a service

Oprogramowanie jako usługa

Jak widać, cloud computing nie jest jakąś zupełnie nową technologią, a raczej nowym modelem biznesowym. Na przykład oprogramowanie w modelu SaaS jest dostępne od dłuższego czasu. Ale wraz ze wzrostem dostępności sieci o wysokiej przepustowości i popularyzacją technologii wirtualizacyjnych, które umożliwiają elastyczne skalowanie i izolowanie fragmentów zasobów, firmy dysponujące rozbudowaną infrastrukturą IT starają się wykorzystać ją wprowadzając nowe modele biznesowe.

Dopasowanie usługi

W najbliższym czasie przyspieszeniu ulegnie proces przechodzenia od zakupów i samodzielnej budowy zasobów IT do nabywania ich w postaci odpowiednio dopasowanych usług. Usługi te nie wymagają ponoszenia kosztów inwestycyjnych związanych z koniecznością tworzenia, dostrajania i utrzymywania własnej infrastruktury. Gartner szacuje, że w skali światowej przedsiębiorstwa przeznaczyły na ten cel w ubiegłym roku aż 25% zainwestowanych w IT środków finansowych.

  • kosztów energii,
  • personelusprzętu lub też brakiem miejsca w rozbudowywanych serwerowniach.Pierwsi użytkownicy cloud computing to na ogół niewielkie firmy zmagające się z niekontrolowanym wzrostem kosztów energii, personelu i sprzętu lub też brakiem miejsca w rozbudowywanych serwerowniach. Duże przedsiębiorstwa przyjmują na razie pozycję wyczekującą.
usługi informatyczne

Cloud computing – Wątpliwości

Lista wątpliwości dotycząca zastosowań cloud computing jest bowiem długa. Otwiera ją problem związany z koniecznością zapewnienia poufności danych osobowych. Regulacje prawne wielu państw nakazują przechowywanie danych o obywatelach tylko na terenie danego kraju. Tymczasem w modelu cloud computing dane mogą być wszędzie, a firma będąca ich właścicielem prawnie zobligowanym do zapewnienia ich poufności. I mimo tomoże nawet nie znać konkretnego miejsca ich składowania. Stwarza to poważne niejasności dotyczące zgodności z prawem, a także problemy z audytem.

Tego typu obawy o bezpieczeństwo danych korporacyjnych są obecnie poważnym hamulcem zastosowań. Nie ulega również wątpliwości, że dostawcy usług cloud computing muszą starać się opracować bardziej jasne sformułowania oferty licencyjnej. Przykładowo udostępniane aplikacje działają na nieznanej klientowi liczbie serwerów, co może budzić jego obawy. Oprócz tego nie każde stosowane dotychczas w firmie oprogramowanie nadaje się do uruchomienia na wielu, zdalnie udostępnianych serwerach wykorzystujących cloud computing. Jej modyfikacja i przystosowanie do nowych warunków pracy z reguły wymaga czasu i pieniędzy. 

Wymagania

Korzystanie z usługi cloud computing wiąże się też z koniecznością określenia warunków umowy dotyczącej poziomu jakości usług SLA (Service Level Agreement). Ale jak poddać audytowi zgodność z SLA oprogramowania pracującego w „chmurze”? Sporo wysiłku i kosztów pochłonąć zadbanie o:

  • zgodność i interOperacyjność danych składowanych u różnych dostawców
  • brak jest jednoznacznej odpowiedzi,
  • sposób pomiaru wydajność
  • dbałość o utrzymanie sieci oraz aplikacji korzystających z modelu cloud computing. .

Na te wszystkie pytania stawiane przez pracowników korporacyjnych działów IT odpowiedź powinna paść jak najszybciej, bo inaczej idea cloud computing może rozpłynąć się w chmurach.

źródło: Andrzej Maciejewski http://www.mspstandard.pl/artykuly/58067_1.html

Skorzystaj z systemy zarządzania magazynem, naprawdę warto!

Ponieważ systemy zarządzania magazynem znajdują zastosowanie w nowoczesnych magazynach wysokiego składowania. Całkowity koszt posiadania (TCO – Total Cost of Ownership) obejmuje również wydatki ponoszone na aktualizowanie oprogramowania, systemów operacyjnych czy baz danych oraz na modernizację sprzętu na przestrzeni określonego czasu. Model SaaS natomiast zapewnia tańszy dostęp do lepszych technologii, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć więcej środków na nakłady związane z ich działalnością operacyjną. Czy wiesz, że oprogramowanie jako usługa potrzebuje Twój magazyn wysokiego składowania?

Oprogramowanie jako usługa

Pierwszym krokiem na drodze do budowy aplikacji SaaS jest zdefiniowanie celów i oczekiwań wobec aplikacji oraz określenie grupy docelowej, dla której będzie ona przeznaczona. To kluczowy etap, który pozwoli wyznaczyć właściwy kierunek działania i zwiększyć szanse na sukces. Studio WMS.net, zaawansowane oprogramowanie magazynowe od SoftwareStudio, może być doskonałym narzędziem w procesie tworzenia aplikacji SaaS dla branży magazynowej.
Oprogramowanie jako usługa
system magazynowy Braki z inwentury
SAdam

Oprogramowanie IT

Spółka SoftwareStudio proponuje oprogramowanie i  usługi ekspertów IT w celu dopasowania najbardziej optymalnych rozwiązań informatycznych dla Państwa potrzeb. Doradcy pomagają rozwiązać problemy na każdym etapie użytkowania nowoczesnych technologii. Rozpoczynając od rozpoznania potrzeb i określenia rozwiązań pozwalających zredukować nadmierne koszty finansowe i czasowe, poprzez planowanie, projektowanie, wdrażanie, kończąc na szkoleniach oraz integracji systemów IT.

SAdam

Rozwiązanie międzynarodowe

Elastyczność i dostępność rozwiązań internetowych powoduje, że z programu magazynowego WMS.net korzystać mogę nie tylko pracownicy magazynu, ale także klienci logując się do systemu przez przeglądarkę internetową. Ponieważ wiele firm świadczy usługi magazynowe dla klientów firm międzynarodowych program może istnieć potrzeba korzystania z jednego programu jednocześnie przez użytkowników posługującymi się różnymi językami.

Programy magazynowe SQL
SAdam

Programy magazynowe WMS

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie większego magazynu, którego zadaniem jest sprawna obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez rozwiązania jakim są programy magazynowe. Użycie technologii Microsoft do tworzenia rozwiązań dla magazynu jest zasadne, kiedy weźmie się pod uwagę pozycję firmy Microsoft na rynku MSP. Większość użytkowników komputerów korzysta właśnie z oprogramowania systemowego tej firmy.

system magazynowy SMS
SAdam

x_sms.aspx

Transakcja do wysyłania powiadomień przez bramkę SMS.       Parametry kodsms Przekazuje nazwę kodu skorowidza SMS, dla którego odczytywana jest ustawiona domyślna wartość treści wiadomości SMS. Rozwiązanie ułatwia i przyśpiesza wysłanie powiadomienia.   refno

system WMS Dokumenty PZ - strefa przyjęcia
Joanna Ciebień

Dokumenty PZ – strefa przyjęcia

Pozycja menu wyświetla rejestr dokumentów PZ (przyjęcie do strefy przyjęcia). Aktywne polecenia w rejestrze: PODGLĄD, WYDRUKI. Polecenie PODGLĄD Polecenie wyświetla okno podglądu dokumentu składającego się z dwóch zakładek: DOKUMENT i POZYCJE. W zakładce DOKUMENT wyświetlane

program magazynowy Usługi związane z przyjęciem PZ
SAdam

dppal_kp_insert.aspx

Program magazynowy umożliwia za pomocą transakcji dppal_kp_insert.aspx tworzyć karty paletowe, generować kody kreskowe i drukować je, aby umieścić na paletach lub innych nośnikach logistycznych.   Formularz zawiera szereg pól do wypełnienia, ponieważ transakcja służy do oznaczania palet