Uprawnienia per Użytkownik

Konfigurowalne struktury uprawnień w programie magazynowym Studio WMS.net pomagają organizacjom zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę dostępu do swoich danych, co jest kluczowe dla sprawnego zarządzania magazynem i operacjami logistycznymi.

Uprawnienia per Użytkownik

Uprawnienia per Użytkownik w programie magazynowym Studio WMS.net

W programie magazynowym Studio WMS.net, użytkownicy mają możliwość dostępu do różnych funkcji i modułów systemu. Aby zapewnić odpowiednią kontrolę nad tym dostępem, StudioSystem oferuje rozbudowaną i konfigurowalną strukturę nadawania uprawnień.

Uprawnienia per Użytkownik pozwalają administratorom systemu definiować precyzyjne zasady dostępu dla każdego użytkownika. Dzięki temu można zapewnić, że każdy pracownik ma dostęp tylko do tych modułów i funkcji, które są niezbędne do wykonywania jego obowiązków.

Struktura uprawnień jest elastyczna i może być dostosowana do indywidualnych potrzeb każdej organizacji. Administratorzy mogą tworzyć role użytkowników, określać, które moduły są dostępne dla danej roli, i przypisywać użytkowników do tych ról.

To pozwala na skonfigurowanie systemu tak, aby spełniał konkretne wymagania firmy. Na przykład, pracownicy działu logistyki mogą mieć dostęp do modułów związanych z zarządzaniem magazynem, podczas gdy pracownicy działu sprzedaży mają dostęp do modułów obsługujących zamówienia i klientów.

Dzięki temu podejściu, organizacje mogą zapewnić, że każdy użytkownik ma dokładnie takie uprawnienia, jakie są mu potrzebne do efektywnej pracy, jednocześnie ograniczając dostęp do wrażliwych danych i funkcji systemu.

Uprawnienia per Użytkownik

Program StudioSystem oferuje rozbudowaną i konfigurowalną strukturę nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom systemu StudioSystem dla poszczególnych modułów (ról) zdefiniowanych i zainstalowanych.

Wzorcowe uprawnienia

Dla każdego modułu systemu można zdefiniować szereg standardowych wzorowych uprawnień, które są kopiowane automatycznie dla użytkownika podczas nadawania mu uprawnień dostępu do poszczególnych transakcji. Lista tych parametrów definiowana jest dla skorowidza oznaczonego PRX = USERS, domyślnie skorowidz ten dostępny jest w sekcji SYSTEMOWE modułu administratora.

Po wybraniu tej pozycji wyświetlane jest okno pozwalające na konfigurację domyślnych uprawnień dla użytkowników.

Skorowidz wyświetla dane pogrupowane wg kolumny PROGRAM, aby łatwiej było ustawiać domyślne parametr dla poszczególnych modułów (programów).

Indywidualne uprawnienia użytkownika

Z poziomu rejestru użytkowników dostępna jest funkcja pozwalająca dla wskazanego użytkownika programu przypisać uprawnienie do uruchamia określonej transakcji. Domyślnie każda transakacja udostępniona w menu jest dla użytkownika danej roli (modułu) dostępna.

Po wybraniu użytkownika w tabeli należy z menu UPRAWNIENIA wybrać moduł dla którego chcemy zmienić prawa dostępu – zwykle wyłączyć dostęp do określonej transakcji.

Lista modułów jest ustawiana programowo na podstawie zdefiniowanych w systemie ról – zapis w tabeli _role

Wskazanie pozycji menu UPRAWNIENIA spowoduje wyświetlenie okna z listą parametrów domyślnych plus ewentualnie parametrami indywidualnie dodanymi dla tego użytkownika.

Zmiana uprawnień

W celu wprowadzenia zmiany uprawnień użytkownika dostępu do określonej transakcji należy zmienić dla danej pozycji zawartość kolumny DOSTĘP, oznaczenie na TAK w kolorze zielonym skutkuje prawem użytkownika do uruchomienia danej transakcji, oznaczenie na NIE spowoduje wyświetlenie pozycji w kolorze czerwonym  i brak dostępu (możliwość uruchomienia) danej transakcji.

Przykładowo na liście parametrów zmieniamy ustawienie dla transakcji dpmag_grid wówczas zmienia się kolor na czerwony co oznacza brak dostępu dla wybranego użytkownika.

Aby przywrócić dostęp do tej transakcji należy zmienić wartość w kolumnie DOSTĘP.

Dodawanie niestandardowych uprawnień

W trakcie wdrażanie indywidualnych rozwiązań można wprowadzać niestandardowe własne kody uprawnień do uruchamiania specyficznych funkcji lub transakcji. W tym celu tabela uprawnień dla użytkownika posiada wiersz dopisywania innych parametrów.

Opis techniczny

Skorowidz domyślnych ustawień użytkownika zapisywany jest w tabeli x_skorowidze oznaczone PRX=USERS

Ustawienia użytkownika zapisywane są w tabeli _user_cfg.

Jak działa program magazynowy?

Poznaj System WMS – Idealne Rozwiązanie dla Logistyki Magazynowej

Indywidualne Programy Magazynowe na Zamówienie

Jeśli nie jesteś jeszcze zaznajomiony z Systemem WMS, to teraz jest odpowiedni moment, aby dowiedzieć się więcej o tym innowacyjnym rozwiązaniu. System WMS, czyli Zarządzania Magazynem, to potężne narzędzie stworzone specjalnie dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych, które stawiają wysokie wymagania w zakresie efektywnej logistyki magazynowej.

W SoftwareStudio specjalizujemy się w tworzeniu programów magazynowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Korzystamy z najnowszego środowiska programistycznego, Microsoft Visual Studio Professional, oraz baz danych MS SQL Server, co gwarantuje nie tylko wydajność, ale także niezawodność naszych rozwiązań.

Jednym z istotnych aspektów naszego Systemu WMS jest możliwość umiejscowienia strefy przyjęć i wydań w jednym miejscu. Dzięki temu, nie tylko oszczędzamy cenne miejsce, ale także minimalizujemy potrzebę zatrudniania większej liczby pracowników. To rozwiązanie idealnie wpisuje się w strategię wielu magazynów.

W magazynie przyjęć przeprowadzane są różnorodne operacje, takie jak przyjęcia zewnętrzne i wewnętrzne. Podczas operacji przyjęcia możemy wyróżnić kilka kluczowych zadań, w tym rozładunek, identyfikację, sortowanie, kontrolę jakościową i przygotowanie towarów do składowania.

Nasz System WMS wyróżnia się również zaawansowanymi uprawnieniami per użytkownik programu magazynowego. Dzięki nim, można precyzyjnie kontrolować dostęp do danych i funkcji systemu, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności pracy.

Podsumowując, System WMS oferowany przez SoftwareStudio to kompleksowe rozwiązanie, które pozwala na efektywne zarządzanie magazynem, zoptymalizowanie procesów logistycznych i oszczędność miejsca oraz czasu. Jeśli dążysz do doskonałej logistyki magazynowej, to nasz System WMS jest idealnym wyborem.

Uprawnienia per Użytkownik

W programie magazynowym Studio WMS.net, użytkownicy mają możliwość dostępu do różnych funkcji i modułów systemu. Aby zapewnić odpowiednią kontrolę nad tym dostępem, StudioSystem oferuje rozbudowaną i konfigurowalną strukturę nadawania uprawnień.
Uprawnienia per Użytkownik
Inwentaryzacja w programie WMS.net
Paweł Tyszkiewicz

Inwentaryzacja w programie WMS.net

Inwentaryzacja w programie WMS.net odbywa się pod względem wartościowym, jaki i ilościowym.
Efektem inwentaryzacji jest kontrola posiadanego majątku oraz uzyskanie informacji dla dalszego poprawnego działania spółek. Dlatego program WMS posiada moduł, który umożliwia sprawną inwentaryzację.

Cross-Docking w programie WMS.net
Paweł Tyszkiewicz

Cross-Docking w programie WMS.net

W przeciwieństwie do prowadzenia gospodarki asortymentowej w magazynie, podczas przyjęcia nie definiowany jest asortyment oraz jego ilość, a także nie jest przydzielana lokalizacja. Cross-Docking w programie WMS.net polega na zebraniu w jednym miejscu asortymentu.

Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji
SAdam

Ruchy magazynowe. Strefa kompletacji

W świecie logistyki magazynowej, efektywność strefy kompletacji odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu płynności i szybkości procesów. Kompletacja towarów, będąca jednym z najważniejszych etapów w łańcuchu dostaw, wymaga precyzji, szybkości i elastyczności. W tym artykule przyjrzymy się, jak nowoczesne rozwiązania mogą przyczynić się do optymalizacji strefy kompletacji, zwiększając efektywność całego magazynu.

Program magazynowy online

Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online również zapewniają firmom możliwość śledzenia i analizowania ich zapasów. Pozwala to firmom identyfikować obszary wymagające poprawy i wprowadzać zmiany w operacjach magazynowych w celu zwiększenia wydajności. Oprogramowanie WMS i

Dokumenty ZL bufor
SAdam

Dokumenty ZL bufor

W magazynie, zarządzanie miejscami składowania to kluczowy element efektywnego działania. Systemy WMS, takie jak Studio WMS.net od SoftwareStudio, oferują narzędzia do skutecznego zarządzania przemieszczaniem towarów i zmianą ich lokalizacji. Jednym z ważnych dokumentów w tym kontekście są Dokumenty ZL bufor.

pracownicy_insert.aspx
SAdam

pracownicy_insert.aspx

Program magazynowy WMS.net to niezastąpione narzędzie w zarządzaniu magazynem firmy. Dzięki niemu możemy skutecznie kontrolować wszystkie procesy związane z gospodarką magazynową.