Uprawnienia specjalne dla użytkowników

Uprawnienia specjalne dla użytkowników

StudioSystem oferuje bardzo bogaty i rozbudowany model nadawania uprawnień dla poszczególnych użytkowników oprogramowania.

nadawanie uprawnień w magazynie

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Uprawnienia specjalne dla użytkowników

StudioSystem oferuje bardzo bogaty i rozbudowany model nadawania uprawnień dla poszczególnych użytkowników oprogramowania.

Ponadto administrator może tworzyć specjalne uprawnienia do określonych transakcji wymuszając tym samym dodatkowe ograniczenia w działania danej transakcji.

Uprawnienia do:

  • uruchamiania każdej z zainstalowanych transakcji,
  • dostępu do pozycji w zdefiniowanych MENU każdej zainstalowanej roli,
  • ustawień do wybranego oddziału, magazynu czy MPK.

Dla każdego użytkownika indywidualnie możemy nadawać uprawnienia.

Przeanalizuję przykład dodania specjalnego uprawnienia do dodawania nowych załączników za pomocą transakcji x_zalacznik.aspx w przykładowej roli MEXP

Administrator z poziomu menu skorowidze edytuje skorowidz uprawnień specjalnych użytkowników dodając pozycję oznaczoną rolą MEXP

uzytkownik-skorowidz-uprawnien

Wyświetlony zostaje skorowidz, w którym pozycje są zgrupowane wg kolumny PROGRAM, zawierające kod roli.

uzytkownik-skorowidz-uprawnienia-specjalne

W skorowidzu definiujemy 1 uprawnienie specjalne w ramach roli MEXP, transakcję nazywamy x_zalacznik-insert, dodajemy grupę SYSTEMOWE, opis działania np. Dopisywanie załączników

Po zdefiniowaniu w skorowidzu nowego uprawnienia do wskazanej roli MEXP z poziomu rejestru użytkowników programu możemy za pomocą funkcji UPRAWNIENIA WG ROLI każdemu użytkownikowi  zmienić uprawnienia.

uzytkownik-nadawanie-uprawnien-specjalnych
uzytkownik-skorowidz-uprawnienia-systemowe
[visual_portfolio id=”21137″]

Specjalne uprawnienia użytkowników

Poniższa tabela określa listę uprawnień specjalnych (typ skorowidza USERS)

Uwaga: ich wykorzystanie w danej transakcji zależy od programisty, który może (ale nie musi) uwzględniać dany parametr i dostosować jego zachowanie.

Nazwa transakcjiRolaGrupaOpis
dmcms_statusMMSDOKUMENTYZmiana statusu
dpmag_gridMMSDOKUMENTYDokumenty magazynowe
dpmag_gridNARDOKUMENTYDokumenty magazynowe
dpmag_gridWMSDOKUMENTYDokumenty magazynowe
dpmag_grid_pwWMSDOKUMENTYDokumenty magazynowe PW
dpmag_grid_pzWMSDOKUMENTYdokumenty magazynowe PZ
dpmag_grid_rwWMSDOKUMENTYdokumenty magazynowe RW
dpmag_grid_wzWMSDOKUMENTYdokumenty magazynowe WZ
dprek_gridREKDOKUMENTYdokumenty reklamacyjne
dpzle_gridWMSDOKUMENTYdokumenty magazynowe zlecenia
dpzle_grid_zpzWMSDOKUMENTYdokumenty magazynowe zlecenia przyjęć
dpzle_grid_zwzWMSDOKUMENTYdokumenty magazynowe zlecenia wydań
knaso_editCRMKARTOTEKIAsortyment edycja
knaso_editMMSKARTOTEKIAsortyment edycja
knaso_editREKKARTOTEKIAsortyment edycja
knaso_editWMSKARTOTEKIAsortyment edycja
knaso_gridMMSKARTOTEKIkartoteki magazynowe
knaso_gridNARKARTOTEKIkartoteki magazynowe
knaso_gridWMSKARTOTEKIKartoteki magazynowe
knaso_insCRMKARTOTEKIAsortyment dopisanie
knaso_insMMSKARTOTEKIAsortyment dopisanie
knaso_insREKKARTOTEKIAsortyment dopisanie
knaso_insWMSKARTOTEKIAsortyment dopisanie
knkon_editCRMKARTOTEKIKontrahent edycja kartoteki
knkon_editMMSKARTOTEKIKontrahent edycja kartoteki
knkon_editREKKARTOTEKIKontrahent edycja kartoteki
knkon_editWMSKARTOTEKIKontrahent edycja kartoteki
knkon_gridMMSKARTOTEKIkartoteki kontrahentów
knkon_gridNARKARTOTEKIkartoteki kontrahentów
knkon_gridWMSKARTOTEKIKartoteki kontrahentów
knkon_insCRMKARTOTEKIKontrahent dopisanie nowej kartoteki
knkon_insMMSKARTOTEKIKontrahent dopisanie nowej kartoteki
knkon_insREKKARTOTEKIKontrahent dopisanie nowej kartoteki
knkon_insWMSKARTOTEKIKontrahent dopisanie nowej kartoteki
menu_raportyCRMINNEMenu raporty
menu_raportyMMSINNEMenu raporty
menu_raportyREKINNEMenu raporty
menu_raportyWMSINNEMenu raporty
menu_statystykiCRMINNEMenu statystyki
menu_statystykiMMSINNEMenu statystyki
menu_statystykiREKINNEMenu statystyki
menu_statystykiWMSINNEMenu statystyki
menu_zestawieniaCRMINNEMenu zestawienia
menu_zestawieniaMMSINNEMenu zestawienia
menu_zestawieniaREKINNEMenu zestawienia
menu_zestawieniaWMSINNEMenu zestawienia
x_uwagi-editMEXPSYSTEMOWEEdycja notatek
x_uwagi-insertMEXPSYSTEMOWEDopisywanie notatek
x_zalaczniki-insertMEXPSYSTEMOWEDopisywanie załączników

Uprawnienia specjalne dla użytkowników

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Uprawnienia specjalne dla użytkowników
System obsługi magazynu
SoftwareStudio

Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna pozwala na rezygnację z utrzymania stanowiska informatyka w przedsiębiorstwie w miejsce którego wprowadzana jest firma zewnętrzna. Sprzęt przechowywany w osobnych komorach, odseparowanych ogniowo i wilgotnościowo. Wielostrefowa kontrola dostępu, biometryka, system CCTV, stały monitoring zasilania i parametrów środowiskowych tworzą spójny system dający pewność bezpieczeństwa i ciągłości działania.

Oprogramowanie jako usługa

Budowa aplikacji SaaS przy wykorzystaniu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio wymaga starannego zdefiniowania celów, identyfikacji grupy docelowej oraz uwzględnienia formy prawnej i wymogów prawnych. Studio WMS.net to nie tylko potężne oprogramowanie magazynowe, ale także wsparcie w spełnianiu przepisów i zapewnianiu zgodności z prawem w branży magazynowej.

system WMS grid
SAdam

Wycena magazynu

Wycena towarów składowanych w magazynie jest kluczowym elementem efektywnego zarządzania zapasami i kontroli kosztów. Właściwa wycena zapasów pozwala firmom podejmować świadome decyzje dotyczące zakupu i sprzedaży produktów. Metodę wyceny magazynowej można wykorzystać do określenia wartości lub ceny towarów przechowywanych w magazynie na podstawie ich aktualnych cen rynkowych, ilości, jakości oraz wieku.

system WMS Nadawanie uprawnień użytkownikowi
SAdam

Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Każdy użytkownik oprogramowania może mieć ustalany szczegółowy zakres dostępu do poszczególnych elementów systemu, transakcji, menu itp. Uprawnienia do MENU wg roli Funkcja umożliwia zdefiniowanie uprawnień wybranego użytkownika do poszczególnych pozycji menu. Po uruchomieniu funkcji pojawi

Usługi magazynowe wg kontrahentów
SAdam

knkon_insert.aspx

Praca handlowca z klientami wymaga, aby przechowywane w bazie danych informacje ze spotkań były skojarzone z kartotekami kontrahentów – klientów. Dopisywanie i edycja kartotek kontrahentów odbywa się za pomocą transakcji knkon_insert.aspx Transakcja po uruchomieniu udostępnia kilka

Ikony

Była sobie Anna, młoda i ambitna menedżerka magazynu, która właśnie dostała awans na stanowisko kierownicze. Jej pierwszym zadaniem było wdrożenie nowego programu magazynowego, oprogramowania magazynowego o nazwie WMS.net. Anna była podekscytowana możliwościami, jakie to oprogramowanie magazynowe miało do zaoferowania, i nie mogła doczekać się rozpoczęcia pracy z nim.