Strona startowa

Oprogramowanie StudioSystem jest elastycznym narzędziem, które umożliwia użytkownikowi dostosowanie swojej strony startowej do indywidualnych potrzeb. Po zalogowaniu do aplikacji można skonfigurować, która transakcja lub strona internetowa ma być widoczna jako strona startowa. Domyślnie, po zalogowaniu, system wyświetla transakcję witamy.aspx, ale istnieje możliwość zmiany tego ustawienia.

Strona startowa

Wybór Strony Startowej w Oprogramowaniu StudioSystem

Oprogramowanie StudioSystem daje użytkownikom pełną kontrolę nad swoją stroną startową. Domyślna transakcja witamy.aspx może być dostosowana do konkretnych wymagań, a także łatwo można ją zmienić na inną stronę internetową. To znaczy, że każdy użytkownik może mieć dostosowaną stronę startową, która najlepiej odpowiada jego potrzebom i celom pracy.

Konfigurowalna Strona Startowa

Transakcja witamy.aspx jest domyślną stroną startową w Oprogramowaniu StudioSystem. Jednak użytkownik ma możliwość dostosowania tej strony do swoich potrzeb. Możemy ustawić, które moduły będą wyświetlane na stronie startowej, co pozwala na spersonalizowane doświadczenie użytkownika. To doskonałe rozwiązanie, jeśli chcemy dostosować naszą stronę startową do konkretnych zadań lub informacji, które chcielibyśmy widzieć od razu po zalogowaniu.

Zmiana Strony Startowej

Czasami użytkownicy mogą mieć specyficzne preferencje co do strony startowej. Mogą chcieć, aby od razu po zalogowaniu wyświetlała się inna transakcja lub dowolna strona internetowa. Dzięki Oprogramowaniu StudioSystem, taka zmiana jest prosta do wykonania. Wystarczy przejść do ustawień i wybrać nową stronę startową z dostępnych opcji. To pozwala na dostosowanie aplikacji do bieżących potrzeb i preferencji użytkownika.

Strona startowa

Oprogramowanie StudioSystem pozwala na określenie per użytkownik jaka transakcja ma być uruchamiana jako strona startowa. Domyślnie po zalogowaniu w głównym oknie aplikacji wyświetlana jest transakcja witamy.aspx. Transakcja ta pozwala na konfigurowalne wyświetlanie modułów na stronie startowej, jednak czasem użytkownik może chcieć na pulpicie od razu inną transakcję lub dowolną stronę internetową.

Z poziomu rejestru użytkowników w module Administrator programu wyświetlana jest kolumna o nazwie „Strona Startowa”, kolumna ta domyślnie jest pusta co oznacza uruchomienie domyślnej transakcji witamy.aspx.

Możemy podać adres strony w ramach aplikacji Studio System, np. możemy wywołać transakcje role_sys/szukaj.aspx

strona startowa uzytkownika

Strona startowa uruchamiana jest także za pomocą polecenia START w menu programu.

strona startowa szukaj

lub można wyświetlić kalendarz ustawiając dla użytkownika jako transakcję strony startowej: role_sys/x_kalendarz.aspx?typ=01  

strona start kalendarz

albo transakcję wystawiania nowego dokumentu, np. Wz

strona start dokument wz

Jeżeli użytkownik będzie podana dowolną stronę internetową np.  http://www.programmagazyn.pl/

strona startowa www

Kim jest administrator magazynu narzędzi?

Moduł administrator magazynu narzędzi stanowi dogodne narzędzie zabezpieczania dostępu do danych zawartych w całym lub części systemu.

Administrator magazynu narzędzi odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz efektywnego zarządzania zasobami. Jest to osoba odpowiedzialna za kontrolowanie dostępu do danych w systemie, zapewniając jednocześnie odpowiednie uprawnienia dla różnych grup użytkowników.

Pozwala on definiować prawa dostępu dla grup i indywidualnych użytkowników.

Administrator magazynu narzędzi może określić, które grupy użytkowników mają dostęp do konkretnych części systemu oraz jakie czynności są im dozwolone. Dzięki temu możliwe jest skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby każdy użytkownik miał dostęp tylko do tych danych, które są niezbędne do wykonywania jego zadań.

Dlatego kontrola obejmuje dostęp zarówno systemu jako całości, jak i do jego poszczególnych modułów, rejestrów, dokumentów czy funkcji.

Administrator magazynu narzędzi ma możliwość nadzorowania dostępu nie tylko do głównego systemu, ale także do poszczególnych jego składników. To pozwala na jeszcze precyzyjniejsze zarządzanie, szczególnie w przypadku większych organizacji, gdzie różne działy mogą mieć różne potrzeby i uprawnienia.

W obrębie jednej funkcji można także definiować prawa do odczytu, wprowadzania zmian lub usuwania danych.

Szczegółowa kontrola prawa dostępu umożliwia administratorowi magazynu narzędzi określenie, jakie czynności są dozwolone w ramach danej funkcji. Czy użytkownik może jedynie przeglądać dane, czy ma również możliwość ich edycji czy usuwania. To pozwala na dostosowanie systemu do konkretnych procesów biznesowych i zwiększa efektywność pracy.

Innymi słowy TCS to program do ewidencji odzieży roboczej i środków ochrony osobistej BHP.

W skrócie, administrator magazynu narzędzi (TCS) to kluczowa figura w zarządzaniu dostępem do danych w systemie. Jego zadaniem jest definiowanie uprawnień, kontrola dostępu oraz zapewnienie bezpieczeństwa danych w magazynie narzędzi.

Obrazek programu magazynowego

Tag: Magazyn z narzędziami

Jeśli szukasz rozwiązania do efektywnego zarządzania magazynem narzędzi, to rola administratora magazynu narzędzi jest kluczowa. Dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu uprawnień i kontroli dostępu, można zapewnić bezpieczeństwo danych oraz efektywne zarządzanie zasobami.

Strona startowa

Oprogramowanie StudioSystem daje użytkownikom pełną kontrolę nad swoją stroną startową. Domyślna transakcja witamy.aspx może być dostosowana do konkretnych wymagań, a także łatwo można ją zmienić na inną stronę internetową. To znaczy, że każdy użytkownik może mieć dostosowaną stronę startową, która najlepiej odpowiada jego potrzebom i celom pracy.
Strona startowa
Prosta Instalacja SQL Server Express with Advanced Services
SAdam

Magazyn w chmurze – program WMS.net

Magazyn w chmurze to nowoczesne rozwiązanie dla firm. Program WMS.net umożliwia efektywne zarządzanie magazynem. Dzięki niemu firma może kontrolować swoje zapasy. Program ten działa w czasie rzeczywistym. To ułatwia planowanie dostaw i przepływ towarów.

Terminale mobilne w magazynie
SoftwareStudio

Skaner kodów kreskowych Motorola DS9808

DS9808 można stosować zarówno w trybie ręcznym, jak i stacjonarnym. To połączenie skanera kodów jedno- i dwuwymiarowych, dezaktywatora etykiet elektronicznych systemów przeciwkradzieżowych (EAS), aparatu cyfrowego do odczytu i zapisu obrazów oraz czytnika dla systemów identyfikacji radiowej (RFID). Ergonomiczna konstrukcja oraz wszechstronne możliwości odczytu i zapisu danych i obrazów czynią z niego idealne rozwiązanie dla różnorodnych wymogów z zakresu skanowania oraz istotnie przyspieszają odczyt i zwiększają wydajność.

Program magazynowy, program WMS online
SAdam

Program magazynowy, program WMS online

System WMS (Warehouse Management System) to zaawansowane oprogramowanie stworzone z myślą o efektywnym zarządzaniu magazynem. Nasza oferta, program magazynowy WMS online, to kompleksowe rozwiązanie, które obejmuje nie tylko oprogramowanie, ale także urządzenia, usługi i serwis. Dzięki niemu, Twoje magazyny staną się bardziej efektywne i zyskasz pełną kontrolę nad ruchem produktów oraz przestrzenią magazynową.

x_kncrm.aspx

Uniwersalna transakcja pozwalająca na dopisywanie i edycję oraz wyświetlania danych kontaktowych skojarzonych z kartoteką knkon. Transakcja obsługuje tabelę KNCRM w zależności od wywołanego parametru: kontakty miejsca dostaw odbiorcy         PROGRAM MAGAZYNOWY knkon_insert.aspxProgram

Systemowe SubMenu

Wyświetla listę zdefiniowanych submenu systemowych, wykorzystywanych do nawigacji po specjalnych transakcjach i konfiguracji oprogramowania. Do wyświetlania listy wykorzystywana jest systemowa konfiguracja role_sys/x_grid.aspx?refno=SQL_MENU_SYS która pozwala dopisywać i edytować dane w tabeli. PROGRAM MAGAZYNOWY OfertaOprogramowanie magazynowe to

Nowe zlecenie wydania
Joanna Ciebień

Nowe zlecenie wydania

Kiedy klient składa zamówienie na produkty, magazynierzy muszą przygotować te produkty do wysyłki. Dla ułatwienia tego procesu, program Studio WMS.net oferuje funkcję „Nowe zlecenie wydania”. To narzędzie umożliwia przypisanie konkretnej partii towaru do zlecenia, co zapewnia dokładność i kontrolę nad wydanymi produktami.