Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje

Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje

Każda transakcja może być prezentowana za pomocą dedykowanego dowolnego koloru oraz wybranej ikony. Jeżeli administrator systemu nie zdefiniuje koloru i/ lub ikony identyfikującej daną transakcję to system wyświetla na liście transakcji pozycję w standardowym kolorze

system magazynowy Historia operacji

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje

Historia ostatnio uruchamiane transakcje. Każda transakcja może być prezentowana za pomocą dedykowanego dowolnego koloru oraz wybranej ikony. Jeżeli administrator systemu nie zdefiniuje koloru i/ lub ikony identyfikującej daną  transakcję to system wyświetla na liście transakcji pozycję w standardowym kolorze #29619B oraz ikonę /images_m/48×48/navigate_right.png

Program wyświetla za pomocą funkcji historia listę ostatnio uruchomionych przez użytkownika transakcji.

Użytkownik systemu StudioSystem ma możliwość łatwego i szybkiego uruchamiania transakcji z listy HISTORIA.

historia lista transakcji
historia

W programie z poziomu opcji KONFIGURACJA dla transakcji można przypisać dowolny kolor tła oraz wskazać ikonę, które będą wykorzystywane na liście HISTORIA.

Kolory można podawać jako kody lub nazwy (Historia ostatnio uruchamiane transakcje).

historia konfiguracja
historia kolorowa

Wybór ikon historia ostatnio uruchamiane transakcje

Listę nazw ikona można skorzystać ze strony: http://www.softwarestudio.com.pl/_SS_M/search.html

Wybór koloru tła

Użytkownik może podać dowolną barwę tła, przykłady kolorów zawieraj tabela poniżej. Podawanie kodów ze znakiem # należy bez znaków odstępu SPACJI, a więc #CD5C5C, a nie #CD 5C 5C

Nazwa barwyKod
IndianRed#CD 5C 5C
LightCoral#F0 80 80
Salmon#FA 80 72
DarkSalmon#E9 96 7A
LightSalmon#FF A0 7A
Crimson#DC 14 3C
Red#FF 00 00
FireBrick#B2 22 22
DarkRed#8B 00 00
Pink#FF C0 CB
LightPink#FF B6 C1
HotPink#FF 69 B4
DeepPink#FF 14 93
MediumVioletRed#C7 15 85
PaleVioletRed#DB 70 93
LightSalmon#FF A0 7A
Coral#FF 7F 50
Tomato#FF 63 47
OrangeRed#FF 45 00
DarkOrange#FF 8C 00
Orange#FF A5 00
Gold#FF D7 00
Yellow#FF FF 00
LightYellow#FF FF E0
LemonChiffon#FF FA CD
LightGoldenrodYellow#FA FA D2
PapayaWhip#FF EF D5
Moccasin#FF E4 B5
PeachPuff#FF DA B9
PaleGoldenrod#EE E8 AA
Khaki#F0 E6 8C
DarkKhaki#BD B7 6B
Lavender#E6 E6 FA
Thistle#D8 BF D8
Plum#DD A0 DD
Violet#EE 82 EE
Orchid#DA 70 D6
Fuchsia#FF 00 FF
Magenta#FF 00 FF
MediumOrchid#BA 55 D3
MediumPurple#93 70 DB
BlueViolet#8A 2B E2
DarkViolet#94 00 D3
DarkOrchid#99 32 CC
DarkMagenta#8B 00 8B
Purple#80 00 80
Indigo#4B 00 82
SlateBlue#6A 5A CD
DarkSlateBlue#48 3D 8B
MediumSlateBlue#7B 68 EE
GreenYellow#AD FF 2F
Chartreuse#7F FF 00
LawnGreen#7C FC 00
Lime#00 FF 00
LimeGreen#32 CD 32
PaleGreen#98 FB 98
LightGreen#90 EE 90
MediumSpringGreen#00 FA 9A
SpringGreen#00 FF 7F
MediumSeaGreen#3C B3 71
SeaGreen#2E 8B 57
ForestGreen#22 8B 22
Green#00 80 00
DarkGreen#00 64 00
YellowGreen#9A CD 32
OliveDrab#6B 8E 23
Olive#80 80 00
DarkOliveGreen#55 6B 2F
MediumAquamarine#66 CD AA
DarkSeaGreen#8F BC 8F
LightSeaGreen#20 B2 AA
DarkCyan#00 8B 8B
Teal#00 80 80
Aqua#00 FF FF
Cyan#00 FF FF
LightCyan#E0 FF FF
PaleTurquoise#AF EE EE
Aquamarine#7F FF D4
Turquoise#40 E0 D0
MediumTurquoise#48 D1 CC
DarkTurquoise#00 CE D1
CadetBlue#5F 9E A0
SteelBlue#46 82 B4
LightSteelBlue#B0 C4 DE
PowderBlue#B0 E0 E6
LightBlue#AD D8 E6
SkyBlue#87 CE EB
LightSkyBlue#87 CE FA
DeepSkyBlue#00 BF FF
DodgerBlue#1E 90 FF
CornflowerBlue#64 95 ED
MediumSlateBlue#7B 68 EE
RoyalBlue#41 69 E1
Blue#00 00 FF
MediumBlue#00 00 CD
DarkBlue#00 00 8B
Navy#00 00 80
MidnightBlue#19 19 70
Cornsilk#FF F8 DC
BlanchedAlmond#FF EB CD
Bisque#FF E4 C4
NavajoWhite#FF DE AD
Wheat#F5 DE B3
BurlyWood#DE B8 87
Tan#D2 B4 8C
RosyBrown#BC 8F 8F
SandyBrown#F4 A4 60
Goldenrod#DA A5 20
DarkGoldenrod#B8 86 0B
Peru#CD 85 3F
Chocolate#D2 69 1E
SaddleBrown#8B 45 13
Sienna#A0 52 2D
Brown#A5 2A 2A
Maroon#80 00 00
White#FF FF FF
Snow#FF FA FA
Honeydew#F0 FF F0
MintCream#F5 FF FA
Azure#F0 FF FF
AliceBlue#F0 F8 FF
GhostWhite#F8 F8 FF
WhiteSmoke#F5 F5 F5
Seashell#FF F5 EE
Beige#F5 F5 DC
OldLace#FD F5 E6
FloralWhite#FF FA F0
Ivory#FF FF F0
AntiqueWhite#FA EB D7
Linen#FA F0 E6
LavenderBlush#FF F0 F5
MistyRose#FF E4 E1
Gainsboro#DC DC DC
LightGrey#D3 D3 D3
Silver#C0 C0 C0
DarkGray#A9 A9 A9
Gray#80 80 80
DimGray#69 69 69
LightSlateGray#77 88 99
SlateGray#70 80 90
DarkSlateGray#2F 4F 4F
Black#00 00 00

Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje
program magazynowy klienta
Paulina Nijak

Personalizacja WMS

System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów. System informatyczny służący do zarządzania magazynem wykracza daleko poza standardowe funkcje dotychczasowych systemów magazynowych w postaci oprogramowania kontrolującego stan zawartości magazynu i dystrybucję towarów.

system magazynowy Kody QR
SoftwareStudio

Kody QR

Kody QR lub QR Code (QR jest skrótem od ang. Quick Response) – alfanumeryczny, dwuwymiarowy, matrycowy, kwadratowy kod kreskowy wynaleziony przez japońską firmę Denso-Wave w 1994 roku. Jest to kod modularny i stałowymiarowy. Pozwala na zakodowanie znaków należących do alfabetu arabskiego, greckiego, hebrajskiego lub cyrylicy jak również innych symboli określonych przez użytkownika.

Apple iOS oraz OS_X (MAC OS) Zlecenia przyjęcia
SAdam

Apple iOS oraz OS_X (MAC OS)

Czas opowiedzieć o WMS i module Apple iOs oraz OS_x (Mac OS). Można z niego korzystać na urządzeniach posiadających z system operacyjny Apple OS oraz telefonach i tabletach z systemem iOS. W efekcie każdy moduł dostępny na platformie StudioSystem dostępny jest dla użytkowników komputerów Apple.

Oprogramowanie jest łatwe w obsłudze i zapewnia intuicyjny interfejs użytkownika, dzięki czemu pracownicy nie muszą mieć specjalistycznej wiedzy, aby korzystać z systemu.
SAdam

Wymagania

Microsoft Internet Information Services (IIS) i Microsoft SQL Server to dwie najpopularniejsze technologie serwerowe do hostowania aplikacji internetowych. Obie platformy są solidne i bezpieczne, obsługują większość aplikacji internetowych bez konieczności stosowania dodatkowych niestandardowych konfiguracji. Aby

system WMS raporty
SAdam

adm_raporty.aspx

Program pozwala na definiowanie i konfigurowanie raportów zainstalowanych na Microsoft SQL Reporting Services. Za pomocą transakcji adm_raporty.aspx dostępnej w module konfiguracji systemu istnieje możliwość zarządzania raportami poprzez dopisywanie, edycję ustawień i usuwanie raportów z listy na

Program magazynowy Najnowsze wpisy
SAdam

Program magazynowy najnowsze wpisy

Ogólnie rzecz biorąc, oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem do sieci www to świetny sposób dla firm różnej wielkości na usprawnienie operacji magazynowych. Zapewniając kompleksowy system śledzenia i zarządzania zapasami, a także funkcje automatyzacji operacji,