Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje

W systemie SoftwareStudio, śledzenie historii ostatnio uruchamianych transakcji jest niezwykle proste i intuicyjne. Każda transakcja może być spersonalizowana za pomocą dedykowanego koloru oraz wybranej ikony. To pozwala użytkownikom na szybkie i efektywne zarządzanie swoimi operacjami.

Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje

Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje

Śledzenie historii ostatnio uruchamianych transakcji w SoftwareStudio jest łatwe i elastyczne dzięki możliwości dostosowania kolorów i ikon. To pozwala użytkownikom na efektywne zarządzanie swoimi operacjami i szybkie rozpoznawanie rodzaju transakcji na pierwszy rzut oka. Dzięki prostemu interfejsowi konfiguracyjnemu, personalizacja staje się jeszcze bardziej dostępna dla wszystkich użytkowników.

Kolorowanie transakcji

Administrator systemu ma możliwość definiowania kolorów tła dla różnych rodzajów transakcji. Jeśli administrator nie zdefiniuje koloru dla danej transakcji, system automatycznie wyświetli ją na liście transakcji w standardowym kolorze. Ta elastyczność pozwala dostosować system do własnych preferencji i potrzeb.

Ikony transakcji

Oprócz kolorów, można także przypisać ikony do transakcji. Każda transakcja może być skonfigurowana z dedykowaną ikoną, co ułatwia identyfikację i szybkie rozpoznawanie rodzaju operacji. Administrator ma pełną kontrolę nad wyborem ikon, które będą wykorzystywane na liście historii transakcji.

Prosta konfiguracja

Aby dostosować kolory i ikony do transakcji, wystarczy wejść w opcję KONFIGURACJA w programie. Tam można łatwo przypisać kolor tła i wybrać odpowiednią ikonę dla każdej transakcji. Dzięki temu użytkownicy mogą spersonalizować wygląd swojej historii transakcji według własnych preferencji.

Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje

Historia ostatnio uruchamiane transakcje. Każda transakcja może być prezentowana za pomocą dedykowanego dowolnego koloru oraz wybranej ikony. Jeżeli administrator systemu nie zdefiniuje koloru i/ lub ikony identyfikującej daną  transakcję to system wyświetla na liście transakcji pozycję w standardowym kolorze #29619B oraz ikonę /images_m/48×48/navigate_right.png

Użytkownik systemu StudioSystem ma możliwość łatwego i szybkiego uruchamiania transakcji z listy HISTORIA.

Program wyświetla za pomocą funkcji historia listę ostatnio uruchomionych przez użytkownika transakcji.

historia lista transakcji
historia

W programie z poziomu opcji KONFIGURACJA dla transakcji można przypisać dowolny kolor tła oraz wskazać ikonę, które będą wykorzystywane na liście HISTORIA.

Kolory można podawać jako kody lub nazwy (Historia ostatnio uruchamiane transakcje).

historia konfiguracja
historia kolorowa

Wybór ikon historia ostatnio uruchamiane transakcje

Listę nazw ikona można skorzystać ze strony: http://www.softwarestudio.com.pl/_SS_M/search.html

Wybór koloru tła

Użytkownik może podać dowolną barwę tła, przykłady kolorów zawieraj tabela poniżej. Podawanie kodów ze znakiem # należy bez znaków odstępu SPACJI, a więc #CD5C5C, a nie #CD 5C 5C

Nazwa barwyKod
IndianRed#CD 5C 5C
LightCoral#F0 80 80
Salmon#FA 80 72
DarkSalmon#E9 96 7A
LightSalmon#FF A0 7A
Crimson#DC 14 3C
Red#FF 00 00
FireBrick#B2 22 22
DarkRed#8B 00 00
Pink#FF C0 CB
LightPink#FF B6 C1
HotPink#FF 69 B4
DeepPink#FF 14 93
MediumVioletRed#C7 15 85
PaleVioletRed#DB 70 93
LightSalmon#FF A0 7A
Coral#FF 7F 50
Tomato#FF 63 47
OrangeRed#FF 45 00
DarkOrange#FF 8C 00
Orange#FF A5 00
Gold#FF D7 00
Yellow#FF FF 00
LightYellow#FF FF E0
LemonChiffon#FF FA CD
LightGoldenrodYellow#FA FA D2
PapayaWhip#FF EF D5
Moccasin#FF E4 B5
PeachPuff#FF DA B9
PaleGoldenrod#EE E8 AA
Khaki#F0 E6 8C
DarkKhaki#BD B7 6B
Lavender#E6 E6 FA
Thistle#D8 BF D8
Plum#DD A0 DD
Violet#EE 82 EE
Orchid#DA 70 D6
Fuchsia#FF 00 FF
Magenta#FF 00 FF
MediumOrchid#BA 55 D3
MediumPurple#93 70 DB
BlueViolet#8A 2B E2
DarkViolet#94 00 D3
DarkOrchid#99 32 CC
DarkMagenta#8B 00 8B
Purple#80 00 80
Indigo#4B 00 82
SlateBlue#6A 5A CD
DarkSlateBlue#48 3D 8B
MediumSlateBlue#7B 68 EE
GreenYellow#AD FF 2F
Chartreuse#7F FF 00
LawnGreen#7C FC 00
Lime#00 FF 00
LimeGreen#32 CD 32
PaleGreen#98 FB 98
LightGreen#90 EE 90
MediumSpringGreen#00 FA 9A
SpringGreen#00 FF 7F
MediumSeaGreen#3C B3 71
SeaGreen#2E 8B 57
ForestGreen#22 8B 22
Green#00 80 00
DarkGreen#00 64 00
YellowGreen#9A CD 32
OliveDrab#6B 8E 23
Olive#80 80 00
DarkOliveGreen#55 6B 2F
MediumAquamarine#66 CD AA
DarkSeaGreen#8F BC 8F
LightSeaGreen#20 B2 AA
DarkCyan#00 8B 8B
Teal#00 80 80
Aqua#00 FF FF
Cyan#00 FF FF
LightCyan#E0 FF FF
PaleTurquoise#AF EE EE
Aquamarine#7F FF D4
Turquoise#40 E0 D0
MediumTurquoise#48 D1 CC
DarkTurquoise#00 CE D1
CadetBlue#5F 9E A0
SteelBlue#46 82 B4
LightSteelBlue#B0 C4 DE
PowderBlue#B0 E0 E6
LightBlue#AD D8 E6
SkyBlue#87 CE EB
LightSkyBlue#87 CE FA
DeepSkyBlue#00 BF FF
DodgerBlue#1E 90 FF
CornflowerBlue#64 95 ED
MediumSlateBlue#7B 68 EE
RoyalBlue#41 69 E1
Blue#00 00 FF
MediumBlue#00 00 CD
DarkBlue#00 00 8B
Navy#00 00 80
MidnightBlue#19 19 70
Cornsilk#FF F8 DC
BlanchedAlmond#FF EB CD
Bisque#FF E4 C4
NavajoWhite#FF DE AD
Wheat#F5 DE B3
BurlyWood#DE B8 87
Tan#D2 B4 8C
RosyBrown#BC 8F 8F
SandyBrown#F4 A4 60
Goldenrod#DA A5 20
DarkGoldenrod#B8 86 0B
Peru#CD 85 3F
Chocolate#D2 69 1E
SaddleBrown#8B 45 13
Sienna#A0 52 2D
Brown#A5 2A 2A
Maroon#80 00 00
White#FF FF FF
Snow#FF FA FA
Honeydew#F0 FF F0
MintCream#F5 FF FA
Azure#F0 FF FF
AliceBlue#F0 F8 FF
GhostWhite#F8 F8 FF
WhiteSmoke#F5 F5 F5
Seashell#FF F5 EE
Beige#F5 F5 DC
OldLace#FD F5 E6
FloralWhite#FF FA F0
Ivory#FF FF F0
AntiqueWhite#FA EB D7
Linen#FA F0 E6
LavenderBlush#FF F0 F5
MistyRose#FF E4 E1
Gainsboro#DC DC DC
LightGrey#D3 D3 D3
Silver#C0 C0 C0
DarkGray#A9 A9 A9
Gray#80 80 80
DimGray#69 69 69
LightSlateGray#77 88 99
SlateGray#70 80 90
DarkSlateGray#2F 4F 4F
Black#00 00 00

Nowoczesny magazyn narzędzi

W dzisiejszych czasach, magazynowanie narzędzi stało się niezwykle istotne. W miarę jak ilość narzędzi w magazynie rośnie, pojawiają się wyzwania związane z ich kontrolą i zarządzaniem. Jednak istnieje rozwiązanie, które może znacząco ułatwić tę kwestię.

Narzędziownia – idealne miejsce na przechowywanie i wypożyczanie narzędzi

Narzędziownia to nowoczesny magazyn narzędzi, który oferuje doskonałe rozwiązania dla firm zajmujących się gospodarką narzędziową. To idealne miejsce nie tylko do przechowywania, ale także do wypożyczania narzędzi, co może znacząco obniżyć koszty i zwiększyć efektywność.

Wraz ze wzrostem ilości narzędzi na stanie magazynu narzędzi, pojawia się problem, jak tym zarządzać i kontrolować. W takiej sytuacji pomocą może być specjalistyczny program komputerowy, który jest dedykowany do obsługi narzędziowni.

System TCS – kompleksowe rozwiązanie

Jednym z takich systemów jest TCS. To rozwiązanie, które pozwala na gromadzenie informacji o wyposażeniu narzędziowni, śledzenie historii wypożyczania i zwrotów, a także przesunięć pomiędzy różnymi magazynami.

Ale to nie wszystko, co oferuje system TCS. Pomaga również w kontrolowaniu ważności badań przyrządów pomiarowych oraz badań technicznych urządzeń. Dodatkowo, program przypomina o przeglądach gwarancyjnych, co może być niezwykle przydatne w utrzymaniu sprzętu w idealnym stanie.

Magazyn narzędzi

Dostępność i wygoda

Jednym z głównych atutów systemu TCS jest jego dostępność. Aplikacja jest dostępna przez Internet, co oznacza, że można mieć dostęp do niej z każdego miejsca i w dowolnym czasie. Dodatkowo, jest również dostępna na urządzenia z systemem Android oraz iPhone, co sprawia, że korzystanie z niej jest niezwykle wygodne i mobilne.

Warto więc zainwestować w nowoczesny magazyn narzędzi i skorzystać z rozwiązań, które oferuje system TCS. Dzięki niemu kontrola nad narzędziami stanie się łatwiejsza niż kiedykolwiek wcześniej.

Więcej informacji na temat narzędziowni i programu TCS znajdziesz tutaj.

Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje

Śledzenie historii ostatnio uruchamianych transakcji w SoftwareStudio jest łatwe i elastyczne dzięki możliwości dostosowania kolorów i ikon. To pozwala użytkownikom na efektywne zarządzanie swoimi operacjami i szybkie rozpoznawanie rodzaju transakcji na pierwszy rzut oka. Dzięki prostemu interfejsowi konfiguracyjnemu, personalizacja staje się jeszcze bardziej dostępna dla wszystkich użytkowników.
Historia, czyli ostatnio uruchamiane transakcje
Arkusze stylów CSS
SoftwareStudio

Arkusze stylów CSS

Arkusze Stylów CSS są kluczowym narzędziem w projektowaniu i tworzeniu stron internetowych. Pozwalają one na nadanie stronie atrakcyjnego wyglądu i zwiększenie użyteczności, co przekłada się na lepsze doświadczenie użytkowników.

WMS_ADD_EAN Programowanie Windows CE
SoftwareStudio

Programowanie Windows CE

Mimo rozwoju nowocześniejszych technologii, Windows CE nadal pozostaje niezastąpionym narzędziem w logistyce magazynowej. Jego niezawodność, wydajność i możliwość integracji z różnymi systemami sprawiają, że aplikacje działające na tym systemie są kluczowe dla efektywnego zarządzania magazynem.

Usługi informatyczne
SoftwareStudio

Usługi informatyczne

SoftwareStudio to firma, która oferuje kompleksowe usługi informatyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta. SoftwareStudio to twórca kompleksowych i dostosowanych rozwiązań informatycznych, które pomagają firmom osiągnąć sukces i efektywność. Nasze oprogramowanie nie tylko ułatwia codzienną pracę, ale także pomaga firmom rozwijać się i konkurować na rynku.

kpaso_insert.aspx
SAdam

kpaso_insert.aspx

Transakcja kpaso_insert.aspx jest istotnym elementem oprogramowania magazynowego Studio WMS.net, dostarczanego przez SoftwareStudio. Jej głównym celem jest umożliwienie tworzenia schematów kompletacji na podstawie składników, usług oraz opakowań. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej transakcji i jakie opcje oferuje.

Program magazynowy Android
SAdam

Program magazynowy

Program magazynowy to niezwykle przydatne narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i zarządzaniem magazynem. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i funkcjom, takim jak interaktywne przeglądanie i rejestrowanie dokumentów oraz kartotek za pomocą przeglądarki internetowej, oprogramowanie magazynowe staje się niezastąpione w poprawie wydajności i obsługi klienta.

Zlecenia przyjęcia oczekujące
Joanna Ciebień

Zlecenia przyjęcia oczekujące

W systemie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcjonalność zlecenia przyjęcia oczekujące, która znacząco ułatwia i usprawnia procesy magazynowe. Pozwala ona na skuteczne zarządzanie zleceniami oczekującymi na przyjęcie towarów do strefy przyjęcia magazynowego.