Wgrywanie danych z pliku excela (XLS) do bazy MS SQL server

Wgrywanie danych z pliku excela (XLS) do bazy MS SQL server

Przesyłanie danych z pliku Excel do bazy danych WMS ma kilka zalet. Po pierwsze, może pomóc usprawnić proces zarządzania i śledzenia zapasów. Dodatkowo może pomóc zredukować liczbę błędów, ponieważ wszystkie dane są dokładnie formatowane przed przesłaniem do bazy danych WMS. Wreszcie, może pomóc poprawić wydajność, ponieważ wszystkie niezbędne dane są szybko i łatwo dostępne.

Wgrywanie danych z pliku excela (XLS) do bazy MS SQL server

Przesyłanie danych z pliku Excel (XLS) do Bazy Danych WMS

Możliwość przesyłania danych z pliku Excel (XLS) do bazy danych systemu zarządzania magazynem (WMS) może być potężnym narzędziem dla wielu firm. Pozwala na sprawne przenoszenie danych z jednego systemu do drugiego, ułatwiając zarządzanie i śledzenie zapasów. W tym artykule omówimy proces przesyłania danych z pliku Excel do bazy danych WMS, a także korzyści z tego płynące.

Podczas przesyłania danych z pliku Excel do bazy danych WMS, pierwszym krokiem jest upewnienie się, że dane są dokładnie sformatowane. Oznacza to, że wszystkie dane powinny mieć spójny format, ze wszystkimi kolumnami i wierszami we właściwej kolejności. Jeśli dane nie są poprawnie sformatowane, może to spowodować błędy podczas przesyłania danych do bazy danych WMS.

Po prawidłowym sformatowaniu danych można je przesłać do bazy danych WMS. Zwykle odbywa się to za pośrednictwem interfejsu internetowego, takiego jak formularz internetowy. Ważne jest, aby upewnić się, że wszystkie wymagane pola zostały wypełnione poprawnie, ponieważ każdy błąd może spowodować załadowanie nieprawidłowych danych do bazy WMS.

Po przesłaniu danych do bazy danych WMS można ich użyć do śledzenia zapasów, generowania raportów i nie tylko. Może to być świetny sposób na poprawę wydajności, ponieważ eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych do bazy WMS. Dodatkowo ułatwia śledzenie stanów magazynowych, ponieważ wszystkie niezbędne dane są szybko i łatwo dostępne.

Wgrywanie danych z pliku excela (XLS) do bazy MS SQL server

W firmie SoftwareStudio Sp. z o.o., nasze programy korzystają standardowo z Microsoft SQL Server jako bazy danych. Dlatego też istnieje kluczowa potrzeba efektywnego procesu wgrywania danych z plików Excel do naszej bazy danych SQL Server.

W trakcie wdrażania i codziennego użytkowania naszych systemów często pojawiają się sytuacje, w których konieczne jest szybkie uaktualnienie lub uzupełnienie danych. W takich przypadkach nieocenionym narzędziem jest moduł umożliwiający łatwe wgrywanie nowych rekordów do bazy danych. Albo bezpośrednia aktualizacja istniejących danych prosto z plików w formacie MS Excel o rozszerzeniu XLS.

Mechanizm wgrywania danych

Ponieważ w trakcie wdrożeń oraz zwykłej eksploatacji systemu pojawiają się potrzeby szybkiej aktualizacji lub uzupełniania danych dostępny może być moduł za pomocą którego można w łatwy sposób wgrywać nowe kartoteki do bazy lub aktualizować istniejące zapisy bezpośrednio z plików w formacie MS Excel – pliki z rozszerzeniem XLS.

W celu prawidłowego wgrywania danych do bazy SQL programów SoftwareStudio należy przygotować pliki w formacie XLS wg następujących zasad:

 • Nazwa pliku zawierająca dane do wgrania kartotek może być dowolna, ale format pliku musi być XLS
 • Plik Excela musi zawierać zakładkę z której będą pobierane dane o nazwie Arkusz1
 • W pierwszym wierszu tabeli należy podać nazwy kolumn zgodne z aktualną strukturą tabel SQL. W tym celu należy sprawdzić aktualną konfigurację i dokumentację danej wersji używanego programu.
 • Kolejne wiersze tabeli muszą zawierać dane jakie mają być przegrane do bazy programu
 • Wiersze muszą zwierać dane zgodne z formatami przyjętymi przez bazę SQL. W szczególności należy prawidłowo podawać dane dla kolumn logicznych typu TAK lub NIE, data oraz kolumny numeryczne np. ceny.
  • Kolumny logiczne 0 oznacza NIE, 1 oznacza TAK
  • Data w formacie YYYY-MM-DD
  • Wartości podawać w formacie tylko cyfry, miejsca dziesiętne oddzielone przecinkiem
 • Można w dowolny sposób formatować graficznie kolumny, kolorować oraz wprowadzać komentarze
 • Nie wolno podawać nazw kolumn w tabeli, których nie ma w bazie SQL – dane się nie przegrają
 • Strona kodowa polskich znaków diakrytycznych Windows 1250
 • Standardowo można wgrywać dane dotyczące kartotek asortymentowych (tabela knaso) oraz kontrahentów (tabela knkon)

Program magazynowy wgrywanie danych z excela. Zakup licencji na procesor oprogramowania program magazynowy wgrywanie danych z Excela oznacza instalację na na serwerze internetowym. Ponadto pracę użytkowników całego przedsiębiorstwa niezależnie do geolokalizacji (fizycznej lokalizacji zakładu). Albo dla klientów możliwość głębokiej personalizacji oprogramowania wg potrzeb i wymagań użytkowników.

Podsumowując, przesyłanie danych z pliku Excel do bazy danych WMS może być potężnym narzędziem dla wielu firm. Może pomóc usprawnić proces zarządzania i śledzenia zapasów, zmniejszyć liczbę błędów i poprawić wydajność.

Jeżeli szukasz sposobu na usprawnienie swojego systemu zarządzania zapasami, to wgranie danych z pliku Excel do bazy WMS może być właściwym rozwiązaniem dla Ciebie.

Program magazynowy wgrywanie danych z Excela

Dzięki temu modułowi użytkownicy mogą sprawnie zarządzać swoimi danymi, dbając o ich aktualność i kompletność. Wystarczy tylko przygotować odpowiedni plik Excel, a nasze oprogramowanie umożliwi błyskawiczne przekształcenie tych danych. I wprowadzenie ich do naszej bazy SQL Server. To wygodne i efektywne rozwiązanie, które pomaga utrzymać bazę danych zawsze zgodną z bieżącymi potrzebami firmy.

Nie musisz martwić się skomplikowanymi procesami czy długimi instrukcjami. Nasze narzędzie do wgrywania danych z Excela do bazy SQL Server jest intuicyjne i łatwe w użyciu. Odpowiednie pole, kolumna i poziom danych można wybrać bez żadnych problemów, a wszelkie nieprawidłowości są sygnalizowane w prosty sposób. Dzięki temu proces aktualizacji i uzupełniania danych staje się szybki i bezbłędny.

WMS program magazynowy program magazynowy wgrywanie danych z excela

Dla naszych klientów, którzy cenią sobie efektywność i dokładność w zarządzaniu danymi, moduł wgrywania danych z pliku Excela do bazy Microsoft SQL Server stanowi nieocenioną pomoc. Oferujemy prosty i skuteczny sposób na utrzymanie danych w bazie zawsze na najwyższym poziomie. To kolejny dowód na to, że nasze rozwiązania dostosowują się do potrzeb naszych klientów. Zapewniają im wygodę i pewność w zarządzaniu danymi.

Wgrywanie danych z pliku excela (XLS) do bazy MS SQL server

Możliwość przesyłania danych z pliku Excel (XLS) do bazy danych systemu zarządzania magazynem (WMS) może być potężnym narzędziem dla wielu firm. Pozwala na sprawne przenoszenie danych z jednego systemu do drugiego, ułatwiając zarządzanie i śledzenie zapasów. W tym artykule omówimy proces przesyłania danych z pliku Excel do bazy danych WMS, a także korzyści z tego płynące.
Wgrywanie danych z pliku excela (XLS) do bazy MS SQL server
systemy magazynowe
SAdam

Miejsca składowania w magazynie

Optymalizacja miejsc składowania w magazynie jest kluczowa dla efektywnego zarządzania zapasami i operacjami logistycznymi. System WMS.net oferuje zaawansowane funkcje i narzędzia, umożliwiające kompleksowe zarządzanie przestrzenią magazynową, integrację z systemem ERP klienta oraz automatyczne przyjmowanie zleceń dotyczących wysyłki i weryfikację dostaw. Dzięki temu, firmy logistyczne branży 3PL mogą zoptymalizować swoje procesy, zwiększyć efektywność działania i poprawić obsługę klienta.

Hosting. Oprogramowanie jako usługa

Studio WMS.net, dostarczane przez SoftwareStudio, to zaawansowane oprogramowanie magazynowe, które umożliwia efektywne zarządzanie procesami magazynowymi. Jednak oprócz samego oprogramowania, istotne jest również zapewnienie odpowiedniego hostingu oraz dokumentacji technicznej aplikacji. To kluczowe elementy, które wpływają na późniejsze wdrażanie, utrzymanie i rozwijanie aplikacji magazynowej.

cross docking
Paweł Tyszkiewicz

Cross-Docking w programie WMS.net

W przeciwieństwie do prowadzenia gospodarki asortymentowej w magazynie, podczas przyjęcia nie definiowany jest asortyment oraz jego ilość, a także nie jest przydzielana lokalizacja. Cross-Docking w programie WMS.net polega na zebraniu w jednym miejscu asortymentu.

konfiguracja systemu magazynowego
SAdam

menu_konfiguracja.aspx

Transakcja modułu KONFIGURACJA systemu, pozwala nawigować pomiędzy transakcjami odpowiedzialnymi za konfigurację platformy.   Z poziomu tej transakcji możemy uruchamiać inne transakcje odpowiedzialne za konfigurację. adm_prx.aspx adm_x_zestawienia.aspx x_submenu.aspx x_skorowidze.aspx        

Rotacje
SAdam

Rotacje

Rotacja towarów to kluczowy element zarządzania magazynem. Dzięki niej można kontrolować, ile razy dany towar jest przemieszczany z magazynu. Im wyższa rotacja towarów, tym bardziej produktywne i opłacalne może być prowadzenie magazynu. Program magazynowy Studio WMS.net umożliwia bieżące monitorowanie rotacji towarów, co pozwala na szybkie reagowanie na zmiany w zapotrzebowaniu klientów.

skanowanie w magazynie
Joanna Ciebień

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja składników majątku i źródeł ich pochodzenia sporządzona na określony dzień pozwala ustalić różnice wynikające z prowadzenia rzeczywistego stanu środków ze stanem wynikającym z ewidencji księgowej i rozliczyć osoby materialnie odpowiedzialne za poszczególne składniki majątku.