Terminal.net

Terminal.net to specjalizowana aplikacja stworzona dla użytkowników systemów magazynowych. Każdy użytkownik tej aplikacji posiada swoją konkretną rolę w systemie magazynowym. Aby korzystać z Terminal.net, użytkownik musi najpierw zalogować się na serwerze Windows, który nazywany jest Serwerem terminali.

Terminal.net

Moduł Terminal to istotny element Framework_mobile.exe

Dzięki Terminal.net użytkownicy mogą sprawnie zarządzać magazynem i realizować różne zadania związane z gospodarką magazynową. To narzędzie umożliwia efektywne korzystanie z systemu magazynowego poprzez bezproblemowy dostęp i łatwe logowanie, co przekłada się na wydajność pracy oraz kontrolę nad procesami magazynowymi.

Podczas uruchamiania aplikacji Terminal.net, użytkownik musi podać swoje dane logowania, które obejmują unikalny identyfikator, czyli nazwę użytkownika systemu Windows lub użytkownika domenowego, oraz przypisane do niego hasło. To połączenie identyfikatora i hasła pozwala użytkownikowi na pełen dostęp do funkcji i możliwości systemu magazynowego. Moduł Terminal to istotny element Framework_mobile.exe, który może zostać umieszczony w dowolnym folderze na serwerze Windows 2008/2012. Umożliwia to udostępnienie go użytkownikom terminali, którzy korzystają z połączenia RDP. Program ten może być z powodzeniem zainstalowany w głównym folderze aplikacji Studio Magazyn WMS.net. W momencie uruchamiania, Moduł Terminal pobiera istotne parametry połączenia z bazą danych SQL bezpośrednio z pliku konfiguracyjnego aplikacji www, czyli pliku web.config.

Jeśli administrator serwera zdecyduje się na umieszczenie tego programu w osobnym folderze, konieczne jest wgranie do niego również pliku web.config oraz dokładna weryfikacja konfiguracji parametru połączenia z bazą danych SQL. Dzięki temu zapewnimy poprawne funkcjonowanie Modułu Terminal i sprawną komunikację z bazą danych.

Terminal.net

Każdy użytkownik programu Terminal.net jest przypisany do określonej roli systemu magazynowego. Aplikacja ta jest specjalizowaną wersją programu Windows uruchamianą na serwerze Windows (Serwerze terminali). Podczas uruchamiania programu użytkownik ma obowiązek zalogować się aby skorzystać z systemu swoim unikalnym identyfikatorem (nazwą użytkownika systemy Windows lub użytkownikiem domenowym) i przypisanym hasłem. Za politykę bezpieczeństwa dostępu do serwera i aplikacji Terminal.net odpowiada administrator serwera Windows.

Systemy składowania Prosta obsługa programu magazynowego

Intuicyjna obsługa programu magazynowego

Prosta obsługa programu magazynowego staje się rzeczywistością dzięki naszej aplikacji webowej. Dzięki temu rozwiązaniu masz dostęp do swojego magazynu z poziomu przeglądarki internetowej. Co to oznacza? Oznacza to, że nasz program magazynowy działa na każdym komputerze lub urządzeniu mobilnym, zarówno w sieci lokalnej, jak i przez Internet.

Obrazek programu magazynowego

Nowoczesne technologie dla Twojego magazynu

Nowoczesne oprogramowanie magazynowe to przede wszystkim korzystanie z najnowszych technologii informatycznych. Nasza aplikacja wykorzystuje rozwiązania internetowe do pracy online oraz mobilne terminale, które ułatwiają zarządzanie magazynem. Dzięki temu możesz mieć pewność, że Twój magazyn jest zawsze pod kontrolą.

Zaawansowane technologie i rozbudowane funkcje

Nasze oprogramowanie magazynowe to nie tylko prosta obsługa, ale także zaawansowane technologie i rozbudowane funkcje. Dzięki temu możesz optymalizować swoje procesy magazynowe, zarządzać zapasami i śledzić produkty w czasie rzeczywistym. To narzędzie, które pomoże Ci osiągnąć sukces w zarządzaniu magazynem.

Dzięki naszemu programowi magazynowemu zyskujesz kontrolę nad swoim magazynem, bez względu na to, gdzie się znajdujesz. Prosta obsługa programu magazynowego staje się rzeczywistością, a zaawansowane technologie pomagają Ci efektywnie zarządzać swoim magazynem. Nie zwlekaj – wypróbuj nasze oprogramowanie magazynowe i zobacz, jak łatwo można usprawnić swoje procesy magazynowe.

Po zalogowaniu do serwera (sesja RDP) program może być automatycznie uruchomiony lub zostanie wyświetlony pulpit zdalny serwera ma którym administrator powinien umieścić skrót uruchamiający aplikację WMS Terminal.net. Po uruchomieniu programu wyświetli się okno startowe, umożliwiające nawigację po dostępnych modułach.

Instalacja aplikacji

Moduł Terminal stanowi plik uruchomieniowy Framework_mobile.exe, który może być wgrany do dowolnego foldera na serwerze Windows 2008/2012 i udostępniony użytkownikom terminali (połączenia RDP). Program może być zainstalowany w głównym folderze aplikacji Studio Magazyn WMS.net gdyż przy uruchamianiu odczytuje parametr połączenia z bazą SQL z pliku konfiguracyjnego aplikacji www (plik web.config).

Jeżeli administrator serwera chce umieścić program w oddzielnym folderze należy wgrać do tego folderu plik web.config i sprawdzić konfigurację parametru połączenia z bazą danych SQL. W pliku web.config należy odszukać wiersza

<add name=”softwarestudioConnectionString” connectionString=”Data Source=(local);Initial Catalog=Studio_Magazyn; Integrated Security=True” providerName=”System.Data.SqlClient”/>

Parametr ten określa serwer SQL i metodę połączenia.

Instalacja Terminala

Praca za pomocą terminala wymaga połączenia z serwerem, na którym będzie terminalowo pracować aplikacja do obsługi magazynu. W tym celu na urządzeniu przenośnym Symbol – Motorola z Windows CE lub Windows Mobile należy ustawić połączenie z serwerem terminali oraz zainstalować oprogramowania do obsługi skanera kodów kreskowych DataWadge.

Konfiguracja użytkowników programu

Logowanie do zdalnego pulpitu weryfikowane jest za pomocą nazwy użytkownika i hasła serwera Windows, na tej podstawie użytkownik terminala dostaje się do serwera, nie oznacza to jednak że może korzystać z programu WMS oraz jakie ma w nim uprawnienia. Ustawienia te administrator programu definiuje z poziomu modułu Administratora, opcja Użytkownicy

Nazwa użytkownika na serwerze terminali musi być zgodna z nazwą (LOGIN) użytkownika zdefiniowanego w programie.

Parametry związane z obsługą Terminala do ustawienia per Użytkownik

  • KOD TERMINALA – jest to podstawowy i najważniejszy parametr pozwalający na obsługę programu za pomocą terminala, definiuje on Unikalny identyfikator MENU jakie będzie wyświetlane danemu użytkownikowi terminala. Menu można dowolnie zdefiniować per grupa użytkowników, tak aby można było mieć różne funkcjonalności dostępne dla wielu grup użytkowników. Kod terminala należy sprawdzić z listą dostępnych zdefiniowanych kodów w module konfiguracja.
  • TERMINAL MAX – parametr domyślnie ustawiany na TAK oznaczą że po uruchomieniu program i jego okna będą pracować w trybie dostosowania wielkości (rozmiaru okna) do posiadanej rozdzielczości, tak aby wypełnić ją na całym ekranie.
  • TERMINAL SZEROKOŚĆ – parametr oznaczający szerokość okna aplikacji jeżeli parametr Terminal Max jest wyłączony.
  • TERMINAL WYSOKOŚĆ– parametr oznaczający wysokość okna aplikacji jeżeli parametr Terminal Max jest wyłączony.

Konfiguracja Menu Terminala

Użytkownicy modułu Terminal mają dostęp do wybranych transakcji dostępnych w aplikacji na podstawie definicji Kodu Terminala (roli terminala). Administrator za pomocą opcji z poziomu konfiguracji systemu może włączać wybrane transakcję per grupa (KOD TERMINALa). W tym celu należy zalogować się do systemu uruchomić moduł ADMINISTRATORA a następnie z menu po lewej stronie wybrać pozycję KONFIGURACJA. Wyświetli się okno konfiguracji systemu, z lewej strony w sekcji MENU mamy opcję TERMINAL, która pozwala udostępniać wybrane transakcje użytkownikom terminali.

Terminal.net
Terminal.net
Terminal.net
Terminal.net
Terminal.net
Terminal.net
Terminal.net
Terminal.net
Terminal.net
Terminal.net
Terminal.net
Terminal.net

Terminal.net

Dzięki Terminal.net użytkownicy mogą sprawnie zarządzać magazynem i realizować różne zadania związane z gospodarką magazynową. To narzędzie umożliwia efektywne korzystanie z systemu magazynowego poprzez bezproblemowy dostęp i łatwe logowanie, co przekłada się na wydajność pracy oraz kontrolę nad procesami magazynowymi.
Terminal.net
Ważenie palet
magazyn wysokiego składowania

Ważenie palet

Ważenie palet to kluczowy proces w zarządzaniu magazynem. Standardowe wagi paletowe dostarczają informacje o masie na wyświetlaczach, ale istnieją również nowoczesne rozwiązania, które pozwalają na porównanie rzeczywistej masy palety z masą wynikającą z dokumentu magazynowego.

Szukaj transakcji
SAdam

Szukaj transakcji

StudioSystem jako oprogramowanie zbudowane w oparciu o transakcje pozwala budować i prezentować użytkownikom na wiele sposobów wybór transakcji do uruchomienia. Jedną z metod jest specjalna transakcja role_sys/szukaj.aspx, która wyświetla listę dostępnych transakcji MENU użytkownika w postaci okna z kafelkami w stylu METRO (Windows8).

Android - aplikacja magazynowa
SAdam

Android – aplikacja magazynowa

Aplikacje magazynowe na Androida rewolucjonizują sposób działania magazynów. Umożliwiając magazynom śledzenie zapasów, zarządzanie zamówieniami i usprawnianie procesów, aplikacje te sprawiają, że prowadzenie dobrze prosperującego magazynu jest łatwiejsze niż kiedykolwiek.

SoftwareStudio Sp. z o.o.

SoftwareStudio Sp. z o.o. 62-069 Dąbrowa k. Poznania, ul. Innowatorów 8 NIP: 7792343623Regon: 300925438KRS: 0000317073Kapitał zakładowy: 75 000,00 PROGRAM MAGAZYNOWY Certyfikat GS1 dla SoftwareStudioWspółpraca SoftwareStudio z GS1 Polska jest kolejnym krokiem w kierunku doskonałości usług

Programy magazynowe
SAdam

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić obsługę klienta i zwiększyć zyski. Odpowiedni program magazynowy usprawni operacje i zoptymalizuje łańcuch dostaw.

Przyjęcie zewnętrzne PZ
SAdam

Przyjęcie zewnętrzne PZ

Przyjęcie Zewnętrzne PZ jest kluczowym elementem w zarządzaniu magazynem. Umożliwia skuteczną kontrolę nad towarami wchodzącymi do magazynu. Dzięki temu procesowi magazyn może efektywnie zarządzać swoimi zasobami.