Menu StudioSystem

Menu StudioSystem

Utworzenie głównej pozycji menu pozwala na określenie grupy pozycji menu, w ramach głównej grupy (przycisk menu) KARTOTEKI możemy wprowadzić pozycje szczegółowe które będą uruchamiać określone transakcje, przykładowo chcemy dodać pozycję menu pozwalającą uruchomić transakcję dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Menu StudioSystem

Programy oparte o StudioSystem pozwalają na definiowanie w dowolny sposób menu nie tylko dla danej roli, ale także oddzielnie dla każdego użytkownika programu. Domyślna instalacja programu ustawia menu dla danej roli wg jej funkcjonalności, jednak administrator systemu może w dowolny sposób zmienić i dostosować menu wg własnych potrzeb.

MENU GŁÓWNE

W celu dokonania zmian w konfiguracji należy zalogować się jako administrator i wybrać opcję KONFIGURACJA w menu po lewej stronie

Następnie wybieramy pierwszą pozycję z menu po lewej stronie

Wyświetla się tabela z listą zdefiniowanych przycisków głównych menu dla wszystkich ról i użytkowników. Listę można odfiltrować korzystając z opcji autofiltrowania – prawy przycisk myszki.

Tabela definicje menu głównego składa się z następujących kolumn:

 • ROLA – wybieramy ze skorowidza rolę dla której definiujemy menu
 • AKTYWNE – kolumna logiczna TAK/NIE pozwala wyłączyć istniejący zapis
 • KTO – wybór z listy użytkownika dla którego definiujemy daną pozycję menu, pozostawienie kolumny PUSTE oznacza że będzie to wartość domyślna dla wszystkich
 • GRUPA – unikalny identyfikator menu głównego dla danego użytkownika
 • KOLEJNOŚĆ – określenie w jakiej kolejności pozycja menu ma pojawić się w menu
 • NAZWA – nazwa przycisku menu
 • TEKST –  opis pojawiający się na przycisku
 • OPIS DODATKOWY – tekst wyświetlający się po wskazaniu przycisku myszką
 • PARAMETRY TRANSAKCJI
 • FUNKCJA
 • WIDOK
 • OBRAZEK – wybór ikony reprezentującej daną pozycję w menu, zalecamy wybór obrazka w rozmiarze 32×32
 • PRX – kolumna nieedytowalna identyfikująca pozycję skorowidza MBR

Dopisywanie pozycji do tabeli definicji MENU GRUPY

Dopisanie takiej pozycji menu głównego dla roli CRM powoduje utworzenie menu dla użytkownika:

MENU POZYCJE SZCZEGÓŁOWE

Utworzenie głównej pozycji menu pozwala na określenie grupy pozycji menu, w ramach głównej grupy (przycisk menu) KARTOTEKI możemy wprowadzić pozycje szczegółowe które będą uruchamiać określone transakcje, przykładowo chcemy dodać pozycję menu pozwalającą uruchomić transakcję dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

W celu dokonania zmian w konfiguracji należy zalogować się jako administrator i wybrać opcję KONFIGURACJA w menu po lewej stronie.

Po uruchomieniu modułu konfiguracji wybieramy pozycję menu i wyświetla się tabela ze zdefiniowanymi pozycjami menu dla wszystkich ról i użytkowników, pozycje można odfiltrować za pomocą menu kontekstowego.

Tabela zawiera szereg kolumn pozwalających na konfigurację pozycji menu:

 • ROLA – wybieramy ze skorowidza rolę dla której definiujemy menu
 • AKTYWNE – kolumna logiczna TAK/NIE pozwala wyłączyć istniejący zapis
 • KTO – wybór z listy użytkownika dla którego definiujemy daną pozycję menu, pozostawienie kolumny PUSTE oznacza że będzie to wartość domyślna dla wszystkich
 • GRUPA – unikalny identyfikator menu głównego dla danego użytkownika – UWAGA: nazwa musi wskazywać nazwę zgodną ze zdefiniowaną w grupie głównej menu.
 • KOLEJNOŚĆ – określenie w jakiej kolejności pozycja menu ma pojawić się w menu
 • NAZWA – nazwa przycisku menu
 • TEKST –  opis pojawiający się na przycisku
 • OPIS DODATKOWY – tekst wyświetlający się po wskazaniu przycisku myszką
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – wybieramy pozycje ze skorowidza transakcji
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – niektóre transakcje przyjmują listę parametrów w zależności od ich wartości transakcja przyjmuje różne metody działania.
 • FUNKCJA – skorowidz funkcji do uruchomienia, które tworzą dynamiczne pozycje menu
 • WIDOK – oznaczenie nazwy zapytania do bazy zwracającej widok danych
 • OBRAZEK – skorowidz dostępnych ikon dla danej pozycji menu
 • PRX – kolumna nie jest edytowalna, systemowe oznaczenie skorowidza BAR W efekcie końcowym takiej konfiguracji użytkownik roli CRM otrzymuje menu główne KARTOTEKI oraz pozycję NOWY KONTRAHENT
 • KARTOTEKI
  • NOWY KONTRAHENT

Jak działa program magazynowy?

Po co magazyn wysokiego składu w magazynie wysokiego składowania?

Program w oparciu o licencje na użytkownika ma ograniczenia co do możliwości konfiguracji i personalizacji, doskonale sprawdza się w przypadku rozwiązań w miarę standardowych. Przedsiębiorstwo, mając na celu zwiększenie produktywności magazynu powinno obniżyć koszty magazynowania i starać się zwiększyć liczbę obsługiwanych i zrealizowanych zleceń. Dzięki wskaźnikowi średnia dzienna liczba zamówień oraz komplementacji, wydań wraz ze wskaźnikami poprawności i wadliwości komplementacji można ocenić ewentualny zakres prac do poprawy. Magazyn wysokiego składu potrzebuje oprogramowanie charakteryzujące się inną funkcjonalnością niż standardowy księgowy program magazynowy. po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? , czyli Software house..

Magazyn wysokiego składu | Więcej na temat Program magazynowy menu StudioSystem

Magazyn wysokiego składu

Jak szybko wdrożyć po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? w magazynie wysokiego składowania?

Oznacza to, że system WMS można odpowiednio zintegrować z innymi systemami wykorzystanymi przez przedsiębiorstwa w sferze logistyki. Systemy WMS doskonale sprawdzają się w centrach logistycznych, gdzie ruch towarów jest intensywny, w jednym czasie następuje zarówno przyjęcie towaru, jak i wysyłka – skoordynowanie ruchu towarów wymaga automatyzacji operacji zachodzących w systemie, przy możliwości skontrolowania ich prawidłowości w każdym momencie – bez konieczności żmudnego przeliczania partii towarów na regałach magazynowych. Za pomocą systemu WMS możliwa jest również kontrola ilościowa i asortymentowa przyjmowanego do magazynu towaru, pod kątem zgodności dostawy z dokonanym wcześniej zamówienie. Bezpieczeństwo można by opisać w skrócie za pomocą słów: uwierzytelnienie, autoryzacja i bezpieczna komunikacja.

Warehouse management system

Po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? Warehouse management system

Program WMS

ROZMIESZCZANIE TOWARU W MAGAZYNIE, czyli oprogramowanie magazynowe. Program WMS wspomaga magazyniera w procesie rozmieszczanie towaru w magazynie. Wskazuje także miejsca pobrania podczas zbiórki, kompletacji.

Przenoszenie wierszy do kolumn lub kolumn do wierszy (czyli „przestawianie”) w celu uzyskania różnych podsumowań danych źródłowych – filtrowanie, sortowanie, grupowanie i warunkowe formatowanie najbardziej użytecznych i interesujących podzbiorów danych, umożliwiające użytkownikowi skoncentrowanie się na żądanych informacjach – prezentowanie zwięzłych, atrakcyjnych i opatrzonych adnotacjami raportów w trybie Online lub wydrukowanych. Jak szybko wdrożyć po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? w magazynie wysokiego składowania?.

PROGRAM WMS

Skorzystaj z doświadczenia naszej firmy, aby wdrożyć po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? w swojej firmie.

Pełna historia każdej jednostki towarowej i śledzenie w łańcuchu dostaw (ang. traceability) w zakresie: dokumentów, procesów, partii, lokalizacji, pracowników itp. zapewnia najwyższy poziom kontroli nad towarem. Stany magazynowe wykazywane przez oprogramowanie jest w pełni zgodne ze stanem faktycznym, dzięki ciągłej kontroli i inwentaryzacji.

Magazynowy system informatyczny Po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania?

W jaki sposób zarządzanie magazynem program elimuje powstawanie błędów ?

Bezpieczeństwo można by opisać w skrócie za pomocą słów: uwierzytelnienie, autoryzacja i bezpieczna komunikacja. Oferta SoftwareStudio obejmuje zarządzanie magazynem program klasy WMS. Operacje muszą być wykonane przez operatora (magazyniera), maszynę lub przez operatora i maszynę jednocześnie. W związku z tym bardzo ważne jest, aby jeden operator wykonał jak największą liczbę czynności w określonym czasie. Szczególnie w przypadku kompletacji ma to szczególne znaczenie, ponieważ jest operacją wymagającą wykonania największej liczby ruchów. Czy wiesz jak wykorzystać po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? w magazynie wysokiego składowania?.

Zarządzanie magazynem program

Zarządzanie magazynem program

A gdyby tak po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? wdrożyć w swoim magazynie?

Dzięki tej operacji następuje jednoznaczne przypisanie w systemie informatycznym towaru do miejsca lokalizacji. Terminale te są połączone w systemie radiowym z centralnym programem magazynowym, skanerami kodów kreskowych i innymi urządzeniami wspomagającymi. Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować menu dla użytkowników program. Strony www mają być dostępne dla wszystkich. Jednak nie każdy powinien mieć takie same uprawnienia.

System magazynowy online

Po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? System magazynowy online

Program do prowadzenia magazynu

Aplikacje WEBowe (www) to rozwiązania informatyczne stosowane jako WMS program magazynowy. ASP.NET – rozwiązanie stworzone przez Microsoft, służący do budowania dynamicznych stron Internetowych, aplikacji Internetowych i XML-owych usług sieciowych.

Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej. Obsługa magazynu wysokiego składowania organizowana poprzez WMS program magazynowy wykorzystuje pomocnicze kartoteki miejsc składowania, w których przechowywany jest towar w magazynie. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyny i znaczeniem kluczowym do sprawnego zarządzania masą towarową staje się wiedza nie ile mamy towaru w zapasie, ale gdzie się on znajduje.

Nie kieruj się kryterium ceny, gdy wybierasz WMS program magazynowy. Cena jest ważna ale nie szukaj bezpłatnego programu do zarządzania magazynem, gdyż wówczas musisz iść na kompromis co do funkcjonalności. WMS program możesz wybrać kierując się kryterium jakościowym lub cenowym. Jeżeli cena jest ważna to szukaj bezpłatnego programu do zarządzania magazynem, ale wówczas raczej musisz iść na kompromis co do funkcjonalności. Kolektory danych z systemem Android także mogą używać WMS program magazynowy. A gdyby tak po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? wdrożyć w swoim magazynie?.

PROGRAM DO PROWADZENIA MAGAZYNU

Poznaj argumenty za tym, aby użyć po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? !

Prosta ewidencja magazynowa ogranicza się do informacji ile mamy danego asortymentu. Budowane są coraz większe magazyny, w których przechowywane są coraz większe zapasy, w takiej sytuacji potrzeba ewidencyjna się zmienia, gdyż informacja o ogólnym stanie magazynowym staje się niewystarczająca. Wprowadzenie ewidencji według miejsc składowania (lokalizacje magazynowe) ułatwia pracę magazynierom, zapewnia lepsze wykorzystanie przestrzeni magazynowej oraz uzyskania wiedzy w jakim miejscu znajdują się określone ilości towarów. W magazynie o rozbudowanej powierzchni magazynowej wyznacza się strefy składowania, a magazyny wyposażone w regały znakuje się nadając im lokalizacje magazynowe. Oznaczenie stref magazynowych lub regałów i miejsc paletowych symbolami pozwala jednoznacznie określić miejsce położenia artykułu w magazynie.

System zarządzania magazynem Po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania?

Jak online wms ułatwia pracę w magazynie?

Strony www mają być dostępne dla wszystkich. Jednak nie każdy powinien mieć takie same uprawnienia. System magazynowy klasy WMS (Warehouse Management System) dostępny całą dobę przez Internet. Program zainstalowany jest na serwerach w Data Center, działa na wirtualnych maszynach VMware. Codziennie wykonywane są kopie bezpieczeństwa całych maszyn na niezależne macierze. Rozwiązanie wysokowydajne i bezpieczne przeznaczone do ciągłej pracy. Kliknij po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? , aby dowiedzieć się więcej..

Online WMS

Online WMS

W jaki sposób po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? mogę to wdrożyć ?

Koordynacja pracy magazynu to wymagające zadanie, wiążące się z wieloma trudnościami. Pośród częstych problemów, związanych z zarządzaniem, pojawiają się kłopoty z inwentaryzacją. Obiegiem dokumentów magazynowych lub lokalizacją poszczególnych produktów. Rozwiązać te problemy może aplikacja magazynowa. Zadbanie o szybką i zgodną z zamówieniem wysyłkę często wywiera na sklepach eCommerce ogromną presję. Jeśli chcą sprostać oczekiwaniom klientów, muszą działać bezbłędnie. Oferujemy usługi w zakresie tworzenia indywidualnego oprogramowania na zamówienie.

System zarządzania magazynem

Sposoby rozmieszczania towarów w magazynie, czyli magazynowe systemy informatyczne. Podczas dostawy towar rozdzielany jet na odpowiednie jednostki ładunkowe (nośniki magazynowania, np. kartony zbiorcze) umożliwiające optymalne składowanie. Następnie automatycznie wygenerowane zostają dyspozycje właściwego umieszczenia towaru (przypisywane są adresy magazynowe – lokalizacje) przekazywane magazynierom odpowiedzialnym za transport w obiekcie magazynowym. System ewidencjonuje czas podjęcia oraz czas złożenia dyspozycji.

Miejsce składowania w magazynach może być już rezerwowane na etapie składania zamówień zakupu przez odpowiedni dział. Pełna integralność systemu pozwala na zarządzanie pracą logistyki i magazynowania już na bardzo wczesnym etapie. Program w pełni dostosowuje się do różnych wariantów działania magazynu oraz logistyki, dlatego możliwe jest, aby prace magazynierów były podzielone na odbierających towar i weryfikację dokumentów magazynowych WZ i PZ oraz na magazynierów odpowiedzialnych za rozmieszczenie przyjętego towaru na odpowiednich miejscach Magazynu Wysokiego Składowania. W jaki sposób po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? mogę to wdrożyć ?.

SYSTEM ZARZĄDZANIA MAGAZYNEM

Skorzystaj z po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? , naprawdę warto!

Funkcja programu magazynowego – PRACA WIELOSTANOWISKOWA – W przypadku większości magazynów znaczenie ma współpraca między wieloma stanowiskami pracy połączonymi siecią komputerową. W przypadku wielu magazynów rozproszonych w kraju lub zagranicą takich stanowisk korzystających z aplikacji może być bardzo dużo. Studio Magazyn wykorzystuje nowoczesne rozwiązania technologiczne Microsoft ASP.net i bazę MS SQL 2008 server pozwalając na pracę dowolnej ilości użytkowników nie tylko w sieci lokalnej, ale także przez Internet. W 2009 roku wdrożyliśmy rozwiązanie do pracy dla około 300 użytkowników korzystających z aplikacji przez przeglądarkę Internetową.

Program do prowadzenia magazynu Po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania?

Czy wms demo jest dostępny na Androida?

Oferujemy usługi w zakresie tworzenia indywidualnego oprogramowania na zamówienie. Wprowadzona automatyzacja procesów magazynowych zwiększa ich jakość, redukując jednocześnie konieczny nakład pracy. Program WMS jest gotowy do pracy z technologiami automatycznej identyfikacji (kody kreskowe, QR, RFID) oraz z technologią voice picking. Sprawdź sam jak działa WMS demo. Powinieneś rozważyć, czy potrzebujesz po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? ?.

WMS demo

WMS demo

Czy chcesz poznać po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? ?

Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej.

Usługa analizy polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu, który ma zostać wdrożony.

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (magazyn wysokiego składowania) najdogodniejszym sposobem jest zrealizowanie analizy przedwdrożeniowej.

Analiza przedwdrożeniowa zawiera kilka podstawowych elementów: identyfikację procesów biznesowych, zakres funkcjonalny wdrożenia, zakres organizacyjny wdrożenia, proponowane cele wdrożenia, określenie korzyści biznesowych, harmonogram realizacji prac wdrożeniowych, szacunkowe koszty przedsięwzięcia, ocenę infrastruktury technicznej i technologicznej. Podczas analizy konsultanci odbywają spotkania z kluczowymi użytkownikami po stronie docelowego użytkownika systemu ERP.

W trakcie spotkań realizowanych na różnych szczeblach zarządzania, konsultanci poznają bieżącą strategię firmy, strukturę organizacyjną, obieg informacji i wszelkiej dokumentacji, główne i pośrednie potrzeby biznesowe oraz funkcjonalne i informacyjne uwarunkowania realizacji procesów biznesowych. Aplikacje dostosowane są do potrzeb Zamawiającego, tak by zapewnić maksymalną wydajność która szybko przyniesie wymierne zyski.

System zarządzania magazynem WMS

Po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? System zarządzania magazynem WMS

Aplikacja magazynowa android

Używane palety, czyli oprogramowanie magazynowe. Palety EUR międzynarodowe gat. II (1200×800 mm) zwrotne, nieuszkodzone, cechowane, koloru szarego, suche (bez żadnych śladów olejów, farb, smarów, zabrudzeń technicznych np. cementu i innych) o udźwigu do 1,5 tony. 100% pochodzenia europejskiego, spełniające kryteria stanów użytkowanych palet ładunkowych określonych w europejskiej normie UIC-435-4 oraz karty ECR. Czy chcesz poznać po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? ?.

APLIKACJA MAGAZYNOWA ANDROID

Jakimi cechami po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania? wyróżnia się na tle innych rozwiązań?

Program magazynowy do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania można zintegrować z systemem SAP R3 ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie Online lub Offline. Program magazynowy do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania można zintegrować z systemem Hermes SQL poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie Online ponieważ program Hermes SQL pracuje na bazie MS SQL 2008 Server tak samo jak program magazynowy. Program magazynowy do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania można zintegrować z innymi systemami wykorzystywanymi w organizacji poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie Online lub Offline.

Nasz program magazynowy do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania można zintegrować z systemem ERP ENOVA, gdyż obie aplikacje korzystają z serwera bazodanowego Microsoft SQL. Program magazynowy do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania można zintegrować z systemem Corax ERP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie Online ponieważ program Corax ERP pracuje na bazie MS SQL 2008 Server tak samo jak program magazynowy. Program magazynowy do obsługi Magazynu Wysokiego Składowania można zintegrować z systemem SAP poprzez wymianę kluczowych informacji na zasadzie Online lub Offlin.

Program do prowadzenia magazynu Po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania?

Po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania?

Po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania?

 • Nowoczesny program do magazynowania dostępny jest na kolektory z systemem Android oraz z dowolnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę Internetową.
 • Technologia Voice Picking, czyli technologia głosowa pozwala na kompletację zamówienia poprzez wydawanie poleceń przez magazynowy system informatyczny i przetwarzane ich na komunikat głosowy.
 • Dla wielu firm Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami. Do obsługi klientów niezbędnym narzędziem staje się program do obsługi magazynu online. Jesteśmy producentem innowacyjnych systemów logistycznych.
 • Zaletą używania systemu magazynowego jest skrócenie czasu przyjmowania zamówień oraz ich realizacji, usprawnienie kontroli i weryfikacji stanów magazynowych poprzez zastosowanie znakowania, kodowania i etykietowania towarów oraz opakowań.
 • Proponowany magazynowy system informatyczny klasy WMS zapewnia użytkownikom pełną kontrolę na każdym etapie realizacji zamówienia, a kompletacja z użyciem terminali, eliminuje błędy i skraca do minimum czas przygotowania i realizacji zamówienia.
 • Większość użytkowników komputerów korzysta z oprogramowania systemowego firmy Microsoft. Dzięki temu program zapewniający stany magazynowe idealnie współpracuje z większością popularnych systemów.
 • W magazynach o szerokim asortymencie odpowiednie zaplanowanie rozmieszczenia produktów jest bardzo ważne. Wyższą wydajność magazynu można osiągnąć przez zarządzanie zleceniami, np. dzielenie ich na kilka kompletacji.
 • Wskaźnik eksploatacji przestrzeni składowej magazynu określa stopień wykorzystania powierzchni składowej magazynu. Magazyny stanowią główne ogniwo w logistycznym łańcuchu dostaw.
 • Dokładamy wszelkich starań, aby nasz program magazynowy był w pełni funkcjonalny i spełniał oczekiwania naszych użytkowników.
Po co program magazynowy menu studiosystem w magazynie wysokiego składowania?

Menu StudioSystem

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Menu StudioSystem
SAdam

Maszyny wirtualne VMware

Wydając Workstation 8, VMware „wyzwoliło” maszyny wirtualne z komputerów, na których były uruchomione. Przez sieć można było uzyskać dostęp do maszyn wirtualnych działających na innych instancjach Workstation, lub nawet pod kontrolą serwerowego hiperwizora ESXi czy środowiska vSphere. Wciąż jednak trzeba było mieć do tego komputer z zainstalowanym Workstation – dostępnym tylko na desktopowym Windows czy Linuksie. Jeśli użytkownik chciałby uzyskać dostęp do maszyny wirtualnej na smartfonie czy tablecie, no cóż, mógłby sobie tylko tego chcieć.

wydruki w programie magazynowym
SAdam

Wydruki

Dostarczona instalacja zawiera standardowe konfigurację szablonów wydruków dokumentów. Użytkownik może dostosować wydruki dokumentów do własnych potrzeb i według własnych preferencji zmieniając szablony – pliki z rozszerzeniem RDLC znajdujące się w folderze \RDLC\. Modyfikować pliki RDLC można za pomocą zwykłego edytora tekstu typu notatnik – są to pliku w standardzie XML lub za pomocą Microsoft Visual Studio.

lokalizacja palet w magazynie
SAdam

Lokalizacja palet

Niezależnie od rodzaju magazynu, precyzyjna informacja o lokalizacji palet jest niezwykle istotna. Systemy zarządzania magazynem, takie jak WMS.net firmy SoftwareStudio czy Wfmag firmy Wapro, zapewniają narzędzia do skutecznego śledzenia i zarządzania lokalizacją palet, co przyczynia się do poprawy efektywności i kontroli operacji magazynowych.

Systemy wysokiego składowania
SAdam

Funkcje

Część zdań związanych z przetwarzaniem danych może być wykonywana przez serwer SQL, gdyż takie obliczenia są dużo bardziej wydane niż tradycyjne przetwarzanie programowe. Aplikacja StudioSystem zawiera szereg funkcji wbudowanych w bazie SQL Server. Nazwa funkcji

Dostawy bezpośrednie
SAdam

Dostawy bezpośrednie

Oprogramowanie magazynowe WMS.net ułatwia dostawy bezpośrednie do magazynu. To oznacza, że możesz dokonywać dostaw bez konieczności składania zamówienia lub awizacji dostawy. Dzięki temu proces dostawy jest bardziej efektywny i szybszy. Oprogramowanie to pomaga w zarządzaniu magazynem i kontrolowaniu dostaw, co jest kluczowe dla sprawnego funkcjonowania firmy logistycznej. Dzięki WMS.net możesz śledzić i zarządzać dostawami w sposób bardziej przejrzysty i efektywny.

Ikony

Była sobie Anna, młoda i ambitna menedżerka magazynu, która właśnie dostała awans na stanowisko kierownicze. Jej pierwszym zadaniem było wdrożenie nowego programu magazynowego, oprogramowania magazynowego o nazwie WMS.net. Anna była podekscytowana możliwościami, jakie to oprogramowanie magazynowe miało do zaoferowania, i nie mogła doczekać się rozpoczęcia pracy z nim.