Menu StudioSystem

Utworzenie głównej pozycji menu pozwala na określenie grupy pozycji menu, w ramach głównej grupy (przycisk menu) KARTOTEKI możemy wprowadzić pozycje szczegółowe które będą uruchamiać określone transakcje, przykładowo chcemy dodać pozycję menu pozwalającą uruchomić transakcję dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

Menu StudioSystem

Definiowanie niestandardowych menu

Programy oparte na StudioSystem dają możliwość tworzenia niestandardowych menu, które można dostosować zarówno do roli, jak i indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Warto zaznaczyć, że domyślna konfiguracja programu dostosowuje menu do funkcji danej roli, jednak administrator systemu ma pełną swobodę w dostosowaniu i modyfikacji menu według własnych upodobań.

Proces tworzenia niestandardowych menu rozpoczyna się od utworzenia głównej pozycji menu. To właśnie w ramach głównej grupy, czyli przycisku menu, takiego jak „KARTOTEKA”, można definiować szczegółowe pozycje, które będą uruchamiać określone transakcje.

Przykładowo, jeśli chcemy dodać pozycję menu umożliwiającą uruchomienie transakcji dodawania nowej kartoteki kontrahenta, możemy to zrobić bez problemu. Wystarczy stworzyć odpowiednią pozycję w menu, przypisać jej funkcję i nazwę, a użytkownicy będą mieli dostęp do tej transakcji w intuicyjny sposób.

Dzięki możliwości tworzenia niestandardowych menu StudioSystem, użytkownicy mają pełną kontrolę nad dostępem do różnych funkcji programu. To zapewnia wygodę i efektywność w korzystaniu z systemu, dostosowanego do konkretnych potrzeb i wymagań każdej roli i użytkownika.

Menu StudioSystem

Programy oparte o StudioSystem pozwalają na definiowanie w dowolny sposób menu nie tylko dla danej roli, ale także oddzielnie dla każdego użytkownika programu. Domyślna instalacja programu ustawia menu dla danej roli wg jej funkcjonalności, jednak administrator systemu może w dowolny sposób zmienić i dostosować menu wg własnych potrzeb.

MENU GŁÓWNE

W celu dokonania zmian w konfiguracji należy zalogować się jako administrator i wybrać opcję KONFIGURACJA w menu po lewej stronie

Następnie wybieramy pierwszą pozycję z menu po lewej stronie

Wyświetla się tabela z listą zdefiniowanych przycisków głównych menu dla wszystkich ról i użytkowników. Listę można odfiltrować korzystając z opcji autofiltrowania – prawy przycisk myszki.

Tabela definicje menu głównego składa się z następujących kolumn:

 • ROLA – wybieramy ze skorowidza rolę dla której definiujemy menu
 • AKTYWNE – kolumna logiczna TAK/NIE pozwala wyłączyć istniejący zapis
 • KTO – wybór z listy użytkownika dla którego definiujemy daną pozycję menu, pozostawienie kolumny PUSTE oznacza że będzie to wartość domyślna dla wszystkich
 • GRUPA – unikalny identyfikator menu głównego dla danego użytkownika
 • KOLEJNOŚĆ – określenie w jakiej kolejności pozycja menu ma pojawić się w menu
 • NAZWA – nazwa przycisku menu
 • TEKST –  opis pojawiający się na przycisku
 • OPIS DODATKOWY – tekst wyświetlający się po wskazaniu przycisku myszką
 • PARAMETRY TRANSAKCJI
 • FUNKCJA
 • WIDOK
 • OBRAZEK – wybór ikony reprezentującej daną pozycję w menu, zalecamy wybór obrazka w rozmiarze 32×32
 • PRX – kolumna nieedytowalna identyfikująca pozycję skorowidza MBR

Dopisywanie pozycji do tabeli definicji MENU GRUPY

Dopisanie takiej pozycji menu głównego dla roli CRM powoduje utworzenie menu dla użytkownika:

MENU POZYCJE SZCZEGÓŁOWE

Utworzenie głównej pozycji menu pozwala na określenie grupy pozycji menu, w ramach głównej grupy (przycisk menu) KARTOTEKI możemy wprowadzić pozycje szczegółowe które będą uruchamiać określone transakcje, przykładowo chcemy dodać pozycję menu pozwalającą uruchomić transakcję dopisywania nowej kartoteki kontrahenta.

W celu dokonania zmian w konfiguracji należy zalogować się jako administrator i wybrać opcję KONFIGURACJA w menu po lewej stronie.

Po uruchomieniu modułu konfiguracji wybieramy pozycję menu i wyświetla się tabela ze zdefiniowanymi pozycjami menu dla wszystkich ról i użytkowników, pozycje można odfiltrować za pomocą menu kontekstowego.

Tabela zawiera szereg kolumn pozwalających na konfigurację pozycji menu:

 • ROLA – wybieramy ze skorowidza rolę dla której definiujemy menu
 • AKTYWNE – kolumna logiczna TAK/NIE pozwala wyłączyć istniejący zapis
 • KTO – wybór z listy użytkownika dla którego definiujemy daną pozycję menu, pozostawienie kolumny PUSTE oznacza że będzie to wartość domyślna dla wszystkich
 • GRUPA – unikalny identyfikator menu głównego dla danego użytkownika – UWAGA: nazwa musi wskazywać nazwę zgodną ze zdefiniowaną w grupie głównej menu.
 • KOLEJNOŚĆ – określenie w jakiej kolejności pozycja menu ma pojawić się w menu
 • NAZWA – nazwa przycisku menu
 • TEKST –  opis pojawiający się na przycisku
 • OPIS DODATKOWY – tekst wyświetlający się po wskazaniu przycisku myszką
 • TRANSAKCJA DO URUCHOMIENIA – wybieramy pozycje ze skorowidza transakcji
 • PARAMETRY TRANSAKCJI – niektóre transakcje przyjmują listę parametrów w zależności od ich wartości transakcja przyjmuje różne metody działania.
 • FUNKCJA – skorowidz funkcji do uruchomienia, które tworzą dynamiczne pozycje menu
 • WIDOK – oznaczenie nazwy zapytania do bazy zwracającej widok danych
 • OBRAZEK – skorowidz dostępnych ikon dla danej pozycji menu
 • PRX – kolumna nie jest edytowalna, systemowe oznaczenie skorowidza BAR W efekcie końcowym takiej konfiguracji użytkownik roli CRM otrzymuje menu główne KARTOTEKI oraz pozycję NOWY KONTRAHENT
 • KARTOTEKI
  • NOWY KONTRAHENT

Jak działa program magazynowy?

Po co magazyn wysokiego składu w magazynie wysokiego składowania?

Magazyn wysokiego składu w magazynie wysokiego składowania pełni kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu zapasami i obsługą zleceń. Dlaczego więc warto korzystać z odpowiedniego programu magazynowego, takiego jak menu studiosystem, w tym środowisku?

Rola programu magazynowego w efektywnym zarządzaniu

Programy magazynowe na bazie licencji na użytkownika mają swoje ograniczenia co do możliwości konfiguracji i personalizacji. Są one idealne w przypadku standardowych rozwiązań, ale w magazynach wysokiego składu, gdzie celem jest obniżenie kosztów magazynowania i zwiększenie liczby obsługiwanych oraz zrealizowanych zleceń, potrzebne są bardziej zaawansowane narzędzia.

Dzięki programowi magazynowemu, takiemu jak menu studiosystem, można dokładnie monitorować kluczowe wskaźniki wydajności magazynu. Średnia dzienna liczba zamówień, komplementacja, wydania oraz wskaźniki poprawności i wadliwości komplementacji stanowią podstawę do oceny efektywności działania magazynu.

Magazyn wysokiego składu wymaga oprogramowania o specyficznych funkcjonalnościach, które nie są dostępne w standardowych programach magazynowych. Dlatego program magazynowy menu studiosystem jest niezbędny dla przedsiębiorstw, które dążą do optymalizacji procesów magazynowych i osiągnięcia lepszych wyników.

Podsumowując, magazyn wysokiego składu w magazynie wysokiego składowania potrzebuje zaawansowanego programu magazynowego, takiego jak menu studiosystem, aby efektywnie zarządzać zapasami i obsługą zleceń. Dzięki temu można obniżyć koszty, zwiększyć produktywność i osiągnąć lepsze wyniki działalności magazynowej.

Menu StudioSystem

Programy oparte na StudioSystem dają możliwość tworzenia niestandardowych menu, które można dostosować zarówno do roli, jak i indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Warto zaznaczyć, że domyślna konfiguracja programu dostosowuje menu do funkcji danej roli, jednak administrator systemu ma pełną swobodę w dostosowaniu i modyfikacji menu według własnych upodobań.
Menu StudioSystem
Aplikacja do magazynu
SAdam

Aplikacja do magazynu

Zastosowanie systemu informatycznego w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów obrotu towarowego. Aplikacja do magazynu także usprawnia pracę z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej jednej palety, czyli pojemnika. Dobra materialne przyjęte do magazynu umieszcza się w tej palecie zgodnie z dokumentacją. Z niej wynika, jakie dobra i w jakiej ilości lokuje się w konkretnej palecie, czyli pojemniku.

raporty
CMMS

Raporty

Korzystając z programu magazynowego WMS.net i naszych zaawansowanych raportów, nasi klienci mają pewność, że ich magazyn jest zarządzany w sposób efektywny i zgodny z najnowszymi standardami branżowymi. Dlatego warto zainwestować w nasze rozwiązanie, aby zwiększyć wydajność i rentowność swojego magazynu.

Wypożyczalnia www
SAdam

Wypożyczalnia www

Wypożyczalnia WWW od SoftwareStudio to odpowiedź na potrzeby nowoczesnych przedsiębiorstw, które stawiają na efektywność, elastyczność i innowacyjność w zarządzaniu magazynem. Dzięki temu rozwiązaniu, firmy mogą nie tylko usprawnić swoje procesy logistyczne, ale również zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą na naszej stronie internetowej i dołączenia do grona zadowolonych użytkowników Wypożyczalni WWW.

Nadawanie uprawnień użytkownikowi
SAdam

Nadawanie uprawnień użytkownikowi

Proces nadawania uprawnień jest prosty i intuicyjny. Administrator systemu może zdefiniować, jakie konkretne uprawnienia ma mieć użytkownik do poszczególnych pozycji menu. To pozwala na dokładne kontrolowanie, które funkcje i dane są dostępne dla każdego użytkownika.

role_pal

Folder zawiera transakcje przeznaczone do obsługi modułu magazynu palet (gospodarka paletami) oferowanego pod nazwą handlową Studio Palety.net. Dostępnych jest kilka transakcji przeznaczonych do rejestrowania dokumentów przyjęć i wydań palet. Jako, że SQL jest językiem interpretowanym,

Przyjęcie wewnętrzne PW
SAdam

Przyjęcie wewnętrzne PW

Przyjęcie wewnętrzne (PW) to jedno z kluczowych wydarzeń w zarządzaniu magazynem. Dzięki systemowi magazynowemu Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, proces ten staje się znacznie bardziej efektywny i przejrzysty.