Nowe zlecenie wydania

Nowe zlecenie wydania

Kiedy klient składa zamówienie na produkty, magazynierzy muszą przygotować te produkty do wysyłki. Dla ułatwienia tego procesu, program Studio WMS.net oferuje funkcję "Nowe zlecenie wydania". To narzędzie umożliwia przypisanie konkretnej partii towaru do zlecenia, co zapewnia dokładność i kontrolę nad wydanymi produktami.

Wydania z magazynu - Zlecenia wydania - Nowe zlecenie wydania

Program magazynowy Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie do zarządzania procesem wydawania towarów z magazynu. W tym artykule omówimy funkcję "Nowe zlecenie wydania" i jak można ją efektywnie wykorzystać w codziennej pracy magazynu.

Każde „Nowe zlecenie wydania” zawiera informacje o produkcie, ilości do wydania oraz docelowym miejscu, gdzie towar ma być dostarczony. Dzięki temu magazynierzy mają jasne wytyczne dotyczące, co i gdzie należy wydać.

Program magazynowy Studio WMS.net zapewnia również możliwość monitorowania statusu zlecenia w czasie rzeczywistym. To oznacza, że pracownicy magazynu mogą śledzić, czy zlecenia zostały zrealizowane i dostarczone klientom zgodnie z harmonogramem.

Dodatkowo, funkcja ta pozwala na szybkie dostosowanie się do zmieniających się potrzeb klientów. Jeśli pojawią się nowe zlecenia wydania, można je łatwo dodać do systemu i przypisać odpowiednie towary.

Podsumowując, funkcja „Nowe zlecenie wydania” w programie magazynowym Studio WMS.net to kluczowe narzędzie, które pomaga w efektywnym zarządzaniu wydaniem towarów z magazynu. Dzięki niemu można zapewnić dokładność, kontrolę i szybkość w procesie dostarczania produktów klientom.

Pozycja menu wyświetla formularz dopisania zlecenia wydania.

Dostępne w formularzu funkcje (górny pasek poleceń):

 1. ZAPISZ – polecenie zapisuje zlecenia  ze statusem: zatwierdzony. Po zapisaniu zlecenie zostaje wyświetlone w rejestrach Zlecenia wydania do realizacji i Wszystkie zlecenia wydania.
 2. DO BUFORA – polecenie zapisuje zlecenie ze statusem: w buforze. Zapisane do bufora zlecenie wyświetlane jest w rejestrach: Zlecenia wydania do realizacji i Wszystkie zlecenia wydania.
 3. ZAMKNIJ – polecenie zamyka formularz dopisania zlecenia wydania.
 4. ANULUJ – potwierdzenie polecenia wyświetla okno anulowania dokumentu. Anulowanie polega na zapisaniu zlecenia ze statusem: usunięte. Zlecenia usunięte nie są wyświetla w rejestrach dokumentów.

Formularz dopisania zlecenia wydania (zakładki):

 1. ZLECENIE – zakładka wyświetla główne dane dotyczące dokumentu.
 2. POZYCJE – zakładka wyświetla formularz dopisana oraz listę pozycji dokumentu.
 3. CECHY – w zakładce wyświetlana jest lista cech zdefiniowanych dla zlecenia.
 4. UWAGI – w zakładce wyświetlane są uwagi zapisane dla zlecenia. Opis funkcjonalności znajduje się na stronie Uwagi.
 5. ZAŁĄCZNIKI – w zakładce wyświetlany jest formularz dopisania załączników oraz dopisane załączniki. Opis zawiera strona Załączniki.

Zakładka ZLECENIE

W zakładce ZLECENIE zapisywane są dane nagłówkowe dokumentu

zwz_dopisz_1

Pola zakładki:

 • NUMER REFERENCYJNY – identyfikator dokumentu nadawany automatycznie przez program. Pole nieedytowalne.
 • TYP DOKUMENTU – zlecenia wydania oznaczone są typem ZWZ. Pole nieedytowalne.
 • DATA – data zlecenia. Domyślnie proponowana jest bieżąca data systemowa.
 • KONTRAHENT – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek kontrahentów. Pole jest wymagalne.
 • MAGAZYN – pole obsługiwane przez skorowidz magazynów. Pole wymagalne.
 • ODBIORCA – w polu wyświetlany jest skorowidz odbiorców zapisanych dla kontrahenta. Pole wymagalne.
 • NUMER ZLECENIA KLIENTA – pole wymagalne.
 • RODZAJ WYDANIA – lista wyboru zawierająca pozycje: Wydanie, Kompletacja. Domyślnie zaznaczona jest pozycja Wydanie.
 • PRIORYTET – lista wyboru priorytetów dla zlecenia.
 • UWAGI – pole przeznaczone do zapisania uwag do dokumentu.

Zakładka POZYCJE

zwz_dopisz_2

W zakładce dopisywane są nowe pozycje zlecenia oraz wyświetlana jest lista pozycji zapisanych. Pola formularza dopisania pozycji:

 • INDEKS – pole obsługiwane przez skorowidz kartotek asortymentowych. Skorowidz wyświetla kartoteki wybranego kontrahenta i magazynu w zakładce ZLECENIE.
 • ILOŚĆ- ilość wydania.
 • UWAGI – uwagi dla pozycji zlecenia.

Pozycja zlecenia jest dopisywana przez potwierdzenie polecenia DODAJ. Program blokuje dopisanie pozycji jeśli nie zostanie wybrany asortyment i pole ILOŚĆ jest puste lub ilość równa się 0. Program nie kontroluje ilości zapisywanej w zleceniu w porównaniu ze stanem dostępnym i magazynowym. Komunikat o błędach dotyczących danych wyświetlany jest w dolnym pasku formularza. Po prawidłowym dopisaniu pozycji, wartości w polach formularza są usuwane; dopisana pozycja zostaje wyświetlona w tabeli pozycji.

Pozycje zlecenia są usuwane w trybie tabelarycznym – przez użycie klawisza <Delete> dla wybranej pozycji. Przed usunięciem pozycji jest wyświetlany komunikat z pytaniem o wykonanie operacji. Usunięcie pozycji  polega na zapisaniu jej ze statusem: usunięta.

Program magazynowy Studio WMS.net

Tworzenie nowego zlecenia wydania

 • Pracownik magazynu rozpoczyna dzień od uruchomienia programu Studio WMS.net.
 • Wybiera opcję 'Zlecenia wydania’ aby zaplanować nowe zadania.
 • Klika 'Nowe zlecenie wydania’ by dodać zadanie do systemu.
 • Wpisuje niezbędne dane o towarze, który ma być wydany.
 • Program automatycznie przypisuje zadanie do odpowiedniego pracownika.
 • Pracownik magazynu otrzymuje informacje o nowym zleceniu na swoim urządzeniu mobilnym.
 • Zlecenie wydania towaru jest teraz gotowe do realizacji.
 • Pracownik kompletuje zamówienie i przygotowuje towar do wysyłki.
 • Program Studio WMS.net aktualizuje stan magazynowy w czasie rzeczywistym.
 • Zakończenie zlecenia wydania towaru to kolejny krok w efektywnym zarządzaniu magazynem.

Podsumowanie

 • Program Studio WMS.net ułatwia codzienną pracę w magazynie.
 • Zarządzanie zleceniami wydania staje się prostsze i bardziej efektywne.
 • Pracownicy są lepiej informowani o swoich zadaniach.
 • Magazyn działa płynnie, a towar szybko dociera do klienta.
Program magazyn
SAdam

Program magazyn

WMS.net to doskonałe narzędzie, które umożliwia efektywne zarządzanie magazynem, optymalizację procesów logistycznych i sprzedażowych. Dzięki integracji z systemem WF-Mag WAPRO, przedsiębiorstwa zyskują kompleksowe rozwiązanie, które przyczynia się do wzrostu efektywności i sukcesu biznesowego.

Czy potrzebujesz więcej informacji na temat Programu Magazyn WMS.net lub integracji z WF-Mag WAPRO? Skontaktuj się z firmą iMAG Centrum Oprogramowania, która chętnie udzieli Ci szczegółowych informacji i wsparcia.

WMS – system zarządzania magazynem
SAdam

WMS – system zarządzania magazynem

System zarządzania magazynem (WMS) oprogramowania SoftwareStudio został zaprojektowany w celu uproszczenia i optymalizacji przechowywania, kompletacji i wysyłki zapasów w całym przedsiębiorstwie. Usprawniając cały proces, WMS SoftwareStudio jest w stanie zwiększyć wydajność i dokładność śledzenia i obsługi zapasów, ostatecznie prowadząc do poprawy obsługi klienta i oszczędności.

System magazynowy
SAdam

System magazynowy

Niezwykle skuteczny system zarządzania magazynem WMS online jest niezastąpiony w firmach, które zarządzają złożonym asortymentem. Każdego dnia wykonują one dużą ilość operacji magazynowych oraz kładą duży nacisk na śledzenie wybranych parametrów.

Nowe zlecenie wydania

Program magazynowy Studio WMS.net to zaawansowane narzędzie do zarządzania procesem wydawania towarów z magazynu. W tym artykule omówimy funkcję "Nowe zlecenie wydania" i jak można ją efektywnie wykorzystać w codziennej pracy magazynu.
DEMO
Podgląd dokumentu dostawy
SAdam

Podgląd dokumentu dostawy

W oprogramowaniu magazynowym Studio WMS.net, dostępny jest funkcjonalny podgląd dokumentu dostawy, który umożliwia wygodne zarządzanie dostawami bez konieczności ich wydruku. Ten przydatny element systemu pozwala na sprawne zarządzanie dokumentacją dostaw.

Miejsca składowania
SAdam

Miejsca składowania

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net wprowadza nowe możliwości w zarządzaniu paletami. Ten nowoczesny system jest przeznaczony dla firm logistycznych. Pozwala on na efektywne zarządzanie paletami wg rodzaju nośnika. Również umożliwia kontrolę nad przechowywanym towarem.

szukaj.aspx wygląd

Program sprawdza czy w zdefiniowanym zapytaniu znajdują się parametry (kolumny zwracane zapytaniem SQL) w ściśle określonych kolumnach. Przekazując więc odpowiednie parametry sterujemy wyglądem poszczególnych lub wszystkich obiektów wyświetlanych w formularzu transakcji szukaj.aspx BACKCOLOR Parametr pozwala

Nowe zlecenie wydania

Nowe zlecenie wydania

Kiedy klient składa zamówienie na produkty, magazynierzy muszą przygotować te produkty do wysyłki. Dla ułatwienia tego procesu, program Studio WMS.net oferu...
Zlecenia wydania do realizacji

Zlecenia wydania do realizacji

W systemie magazynowym Studio WMS.net istnieje funkcja, która pozwala na łatwe zarządzanie zleceniami wydania towarów. Ten artykuł omówi, jak działa ten pr...
Import zleceń

Import zleceń

Celem importowania zleceń wydania jest umożliwienie magazynowi efektywnego zarządzania zamówieniami. Program Studio WMS.net pozwala na przekazywanie zam...
Wszystkie zlecenia wydania

Wszystkie zlecenia wydania

Kiedy pracujesz w magazynie, jednym z kluczowych procesów jest wydawanie towarów z magazynu na podstawie zleceń. W programie magazynowym istnieje dedykowany mo...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...