Kartoteki magazynowe w systemie WMS

Program magazynowy to nieocenione narzędzie dla firm zajmujących się logistyką magazynową. Pomaga śledzić poziomy zapasów, zarządzać zamówieniami i operacjami magazynowymi, co przekłada się na skuteczność i efektywność działania firmy. Dzięki niemu można mieć pewność, że klienci otrzymają produkty w odpowiednim czasie, co wpływa pozytywnie na reputację firmy i zyski.

Kartoteki magazynowe

Używaj program do generowania raportów magazynowych

Program magazynowy może być również używany do śledzenia operacji magazynowych. Może służyć do monitorowania wydajności magazynu, np. śledzenia ilości czasu potrzebnego na przetworzenie zamówienia lub liczby zamówień przetwarzanych w ciągu dnia. Śledząc te wskaźniki, firmy mogą lepiej zarządzać swoimi operacjami magazynowymi i zapewnić, że pracują tak wydajnie, jak to tylko możliwe.

WMS program magazynowy może być również używany do generowania raportów. Pozwala to firmom analizować poziomy zapasów, zamówienia klientów i operacje magazynowe w celu podejmowania lepszych decyzji dotyczących ich działalności. Raporty mogą być również wykorzystywane do identyfikacji obszarów wymagających poprawy, takich jak obniżenie kosztów związanych z operacjami magazynowymi czy zwiększenie zadowolenia klientów.

Zarządzanie zapasami

Jedną z najważniejszych funkcji oprogramowania magazynowego jest zarządzanie zapasami. Raporty generowane przez oprogramowanie mogą pokazywać aktualne stany magazynowe, przyszłe potrzeby magazynowe, a nawet koszt sprzedanych towarów. Te informacje mogą pomóc firmom określić, ile zapasów muszą mieć pod ręką i ile powinni zamówić od dostawców. Może również pomóc im zidentyfikować potencjalne problemy z zapasami, takie jak nadmierne lub niedostateczne zapasy.

Realizacja zamówień

Oprogramowanie magazynowe może również generować raporty z realizacji zamówień. Raporty mogą pokazywać wskaźnik powodzenia zamówień, czas potrzebny na realizację zamówień oraz wszelkie błędy, które mogły wystąpić. Te informacje mogą pomóc firmom usprawnić procesy realizacji zamówień, a także zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Obsługa klienta

Oprogramowanie magazynowe może być również wykorzystywane do generowania raportów dotyczących obsługi klienta. Raporty mogą pokazywać średni czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na zapytania klientów, wskaźnik powodzenia żądań obsługi klienta i wszelkie skargi klientów. Informacje te mogą pomóc firmom zidentyfikować obszary, w których można poprawić obsługę klienta i zapewnić szybkie i skuteczne rozwiązywanie problemów związanych z obsługą klienta.

Analityka

Oprogramowanie magazynowe może również generować raporty analityczne. Raporty mogą pokazywać wydajność różnych magazynów lub produktów, a także trendy w nawykach zakupowych klientów. Informacje te można wykorzystać do podejmowania lepszych decyzji dotyczących poziomów zapasów, cen produktów i innych aspektów operacji magazynowych.

Kartoteki magazynowe w systemie WMS

Oprogramowanie magazynowe to potężne narzędzie, które może pomóc firmom obniżyć koszty, zwiększyć wydajność i poprawić obsługę klienta. Raporty generowane przez oprogramowanie magazynowe mogą dostarczać cennych informacji na temat poziomów zapasów, wskaźników realizacji zamówień i innych istotnych wskaźników. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu magazynowemu firmy mogą podejmować świadome decyzje i kontrolować swoją działalność.

Ogólnie rzecz biorąc, raporty generowane przez oprogramowanie magazynowe mogą dostarczyć cennych informacji na temat działalności firmy. Korzystając z danych dostarczanych przez te raporty, firmy mogą podejmować świadome decyzje i mieć pewność, że ich magazyny działają tak wydajnie, jak to tylko możliwe. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu magazynowemu firmy mogą kontrolować swoją działalność i usprawniać obsługę klienta.

Program magazynowy jako potężne narzędzie

Kiedy prowadzisz firmę, która zajmuje się logistyką magazynową, wiedza, że efektywne zarządzanie zapasami jest kluczowym elementem sukcesu. To tutaj wchodzi w grę program magazynowy. Jest to narzędzie, które może znacząco ułatwić życie przedsiębiorcom, którzy muszą śledzić swoje produkty i materiały.

Śledzenie poziomów zapasów

Głównym celem programu magazynowego jest śledzenie poziomów zapasów. Dzięki niemu możesz w łatwy sposób monitorować, ile produktów masz na stanie. To pozwala uniknąć sytuacji, w której brakuje produktów w magazynie, co może prowadzić do strat finansowych i utraty klientów. Program ten umożliwia również kontrolowanie, które produkty są najczęściej sprzedawane, co może być przydatne do planowania zamówień.

Śledzenie zamówień i wysyłek

Nie tylko poziomy zapasów są istotne. Program magazynowy pozwala także śledzić zamówienia od momentu ich złożenia aż do wysyłki. To oznacza, że ​​możesz śledzić, które produkty zostały zamówione przez klientów i kiedy zostaną dostarczone. To bardzo przydatne narzędzie do zarządzania czasem dostawy i zapewnienia, że Twoi klienci otrzymają swoje produkty w odpowiednim czasie.

Skuteczne operacje magazynowe

Oprócz śledzenia zapasów i zamówień, program magazynowy pomaga w zarządzaniu codziennymi operacjami magazynowymi. Dzięki niemu możesz optymalizować rozmieszczenie produktów w magazynie, co może znacząco zwiększyć efektywność pracy. Ponadto, program ten umożliwia automatyzację wielu procesów, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty.

System WMS i kartoteki magazynowe

Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej.

Obrót towarowy w magazynie rejestrowany jest zawsze w powiązaniu z kartotekami asortymentowymi, które stanowią bardzo rolę w całym systemie ewidencji magazynowej. W kartotece asortymentowej aktywne są funkcje: dopisania, edycji, podglądu oraz zestawienie obrotów dla kartoteki. Polecenie HOME umożliwia powrót do strony głównej – pulpitu nawigacyjnego. Opisane funkcje uruchamiane są przez przyciski umieszczone w pasku poleceń lub przez wybór polecenia z listy zdań.

Kartoteka asortymentowa WMS.net

Wizualizacja

Wizualizacja zajętości magazynu Wizualizacja przestrzeni magazynowej i zajętości określonych miejsc składowania pozwala użytkownikom na łatwiejszą i szybszą obsługę związaną z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania.

Oprogramowanie magazynowe Studio Magazyn WMS.net dedykowane jest do zarządzania przestrzenią magazynową, a jedną z jego funkcjonalności jest możliwość:

 • prezentacji zajętości magazynu
 • wyświetlanie lokalizacji wybranych indeksów magazynowych z pomocą graficznych tabel.

Funkcja dla poszczególnych stref magazynowych (pomieszczeń) wyświetla stan zajętości wg zdefiniowanych regałów, kolumn oraz poziomów. Parametry obrotu magazynowego, z jakimi mamy do czynienia w przypadku magazynu, przesądzają o przyjęciu konkretnego rozwiązania. Kryteria rozmieszczenia dóbr w magazynie można podzielić według:

 • Rodzajów asortymentów
 • Dostawców
 • dostaw Odbiorców
 • odbiorów Przynależności do określonego wyrobu (kompletu) 

Zastosowania pomocniczych urządzeń magazynowych

W firmie SoftwareStudio, specjalizującej się w rozwiązaniach dla logistyki magazynowej, istnieje wiele możliwości zastosowania pomocniczych urządzeń magazynowych. Te urządzenia odgrywają kluczową rolę w optymalizacji procesów magazynowych i przyczyniają się do zwiększenia efektywności zarządzania zapasami. W niniejszym artykule omówimy różne metody rozmieszczania towarów w magazynie, wykorzystując pomocnicze urządzenia, takie jak wózki widłowe, regały, czy transportery.

Metody stałych miejsc składowania

Jedną z popularnych metod zarządzania magazynem jest metoda stałych miejsc składowania. Polega ona na przydzielaniu określonych miejsc na regałach lub półkach dla konkretnych produktów. Dzięki temu pracownicy magazynu mogą szybko i sprawnie znaleźć potrzebne towary, ponieważ wiedzą, gdzie dokładnie się one znajdują. Warto zaznaczyć, że pomocnicze urządzenia, takie jak wózki widłowe, ułatwiają przenoszenie towarów do właściwych miejsc na regałach, co przyspiesza proces składowania.

Metody wolnych miejsc składowania

Kolejną skuteczną metodą jest metoda wolnych miejsc składowania. W tym przypadku towary nie są przypisywane do konkretnych lokalizacji na stałe. Zamiast tego, towary są składowane w dostępnych wolnych miejscach na regałach. Pomocnicze urządzenia, takie jak systemy identyfikacji kodów kreskowych lub RFID, pozwalają monitorować dostępność miejsc składowania i śledzić położenie produktów. Dzięki temu można unikać zatorów i zagwarantować optymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej.

Rozmieszczenie według częstotliwości pobierania (rotacji)

Metoda rotacji to kolejne narzędzie, które można wykorzystać przy planowaniu rozmieszczenia towarów w magazynie. W przypadku często pobieranych produktów, warto umieścić je w miejscach składowania blisko punktu wejścia i wyjścia towarów z magazynu. Pomocnicze urządzenia, takie jak taśmy transportowe lub automatyczne wózki, mogą ułatwiać przemieszczanie produktów na odpowiednie pozycje w magazynie zgodnie z ich rotacją.

Korzystając z różnych metod rozmieszczenia towarów w magazynie i wykorzystując pomocnicze urządzenia magazynowe, firma SoftwareStudio może efektywnie zarządzać zapasami i zwiększać swoją konkurencyjność na rynku logistyki magazynowej.

Dla asortymentów z podziałem według kryteriów ABC, istnieje wiele możliwości optymalizacji procesów, a pomocnicze urządzenia są kluczowym narzędziem w osiągnięciu tego celu.

Kartoteka towarowa w systemie magazynowym WMS.net wyświetla dane o produktach w formie tabeli, która zawiera następujące kolumny:

AktywneSKUNazwaStanJ.m.Numer artykułuNumer SAPEANKontrahentGrupa towarowaCecha 1Cecha 2Cecha 3Ilość w op. zbiorczymIlość na palecieNr referencyjny
Tak/NieUnikalny kod produktuNazwa produktuAktualny stan produktuJednostka miaryNumer artykułuNumer SAPKod kreskowy EANKontrahent przypisany do produktuGrupa, do której należy produktPierwsza cecha produktuDruga cecha produktuTrzecia cecha produktuIlość produktu w opakowaniu zbiorczymIlość produktu na palecieNumer referencyjny produktu

Opis poszczególnych kolumn:

 • Aktywne: Informacja o tym, czy produkt jest aktywny w systemie.
 • SKU: Unikalny kod produktu.
 • Nazwa: Nazwa produktu.
 • Stan: Aktualny stan produktu w magazynie.
 • J.m.: Jednostka miary.
 • Numer artykułu: Numer artykułu przypisany do produktu.
 • Numer SAP: Numer SAP przypisany do produktu.
 • EAN: Kod kreskowy EAN produktu.
 • Kontrahent: Kontrahent przypisany do produktu.
 • Grupa towarowa: Grupa, do której należy produkt.
 • Cecha 1, Cecha 2, Cecha 3: Dodatkowe cechy produktu.
 • Ilość w op. zbiorczym: Ilość produktu w opakowaniu zbiorczym.
 • Ilość na palecie: Ilość produktu na palecie.
 • Nr referencyjny: Numer referencyjny produktu.

Kartoteki magazynowe w systemie WMS

Program magazynowy może być również używany do śledzenia operacji magazynowych. Może służyć do monitorowania wydajności magazynu, np. śledzenia ilości czasu potrzebnego na przetworzenie zamówienia lub liczby zamówień przetwarzanych w ciągu dnia. Śledząc te wskaźniki, firmy mogą lepiej zarządzać swoimi operacjami magazynowymi i zapewnić, że pracują tak wydajnie, jak to tylko możliwe.
Kartoteki magazynowe w systemie WMS
Program magazynowy online
SAdam

Program magazynowy online

Program magazynowy online jak WMS.net to nieocenione narzędzie dla przedsiębiorstw, które zajmują się zarządzaniem magazynem. Dzięki przejrzystemu interfejsowi i zaawansowanym możliwościom analizy danych, program ten pozwala na optymalizację procesów magazynowych i zwiększenie efektywności pracy.

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS
SAdam

Analiza przedwdrożeniowa programu WMS

W celu przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia systemów klasy WMS (Warehouse Managment System) najdogodniejszym sposobem jest analiza przedwdrożeniowa programu WMS. Usługa analizy przedwdrożeniowej polega na udokumentowaniu potrzeb użytkowników i wymagań od systemu który ma zostać wdrożony. Każde poważne przedsięwzięcie wymaga dobrego przygotowania, zaplanowania działań, dlatego przed wybraniem i wdrożeniem systemu informatycznego proponujemy wykonanie usługi analizy przedwdrożeniowej.

SQAS Safety and Quality Assessment System
SAdam

SQAS Safety and Quality Assessment System

W dzisiejszym świecie przedsiębiorstwa muszą skupić się na zapewnieniu bezpieczeństwa, jakości i ochronie środowiska podczas wykonywania swoich prac. Jednym z kluczowych narzędzi, które pomagają w osiągnięciu tych celów, jest System Oceny Bezpieczeństwa i Jakości SQAS (Safety and Quality Assessment System).

Kontrahenci magazynu palet
SAdam

Kontrahenci magazynu palet

Systemy składowania palet pozwalają skutecznie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową. Palety można ułożyć jedna na drugiej w wysokości, co pozwala na oszczędność miejsca. Dodatkowo, systemy składowania palet oferują możliwość budowy regałów wielopoziomowych, dzięki czemu jeszcze bardziej zwiększa się efektywność wykorzystania przestrzeni magazynowej.

Transakcje
SAdam

Transakcje

Współczesny rynek wymaga od przedsiębiorstw nie tylko szybkości, ale i precyzji w zarządzaniu procesami magazynowymi. Centralnym punktem każdej operacji magazynowej są transakcje – od przyjęcia towaru, poprzez jego przechowywanie, aż po wydanie. Optymalizacja tych procesów jest możliwa dzięki zaawansowanym systemom zarządzania magazynem, takim jak Studio System.

Program Magazynowy
SAdam

Program Magazynowy

Wybierając oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, ważne jest, aby zwrócić uwagę na funkcje i możliwości systemu. Oprogramowanie powinno umożliwiać śledzenie zapasów, realizację zamówień, wysyłkę i prognozowanie stanów magazynowych. Ponadto, ważne jest również, aby rozważyć koszty zakupu oprogramowania oraz dostępne wsparcie techniczne.