Nowy dokument MM

Nowy dokument MM

Nowy dokument MM jest narzędziem, które umożliwia rejestrowanie przesunięć towarów między różnymi magazynami w firmie. To istotne dla utrzymania dokładnej kontroli nad stanem zapasów i zapewnienia, że produkty są dostępne w odpowiednich miejscach w odpowiednich ilościach.

Nowy dokument MM w systemie magazynowym

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja pozwalająca na tworzenie nowych dokumentów MM, czyli dokumentów dotyczących przesunięć międzymagazynowych. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej funkcji i dlaczego jest ona ważna dla efektywnego zarządzania magazynem.

Proces tworzenia nowego dokumentu MM jest prosty i intuicyjny. Użytkownik wybiera magazyn źródłowy i docelowy, określa rodzaj przesunięcia (np. międzyoddziałowe, wewnętrzne), a następnie dodaje produkty, które mają zostać przesunięte. Program magazynowy umożliwia również określenie ilości i innych szczegółów dotyczących przesunięcia.

Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest możliwość skorzystania z programu magazynowego ze skanerem. Dzięki temu pracownicy mogą szybko i precyzyjnie zeskanować produkty i uniknąć błędów w rejestracji przesunięć.

Nowy dokument MM jest także istotny z punktu widzenia dokładności ewidencji magazynowej. Dzięki niemu można śledzić, kiedy i gdzie przesunięcia miały miejsce, co ułatwia audyty magazynowe i monitorowanie stanów zapasów.

Dodatkowo, istnieje możliwość korzystania z programu magazynowego online, co pozwala na tworzenie dokumentów MM z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie. To szczególnie przydatne w przypadku firm, które posiadają wiele magazynów lub oddziałów rozproszonych geograficznie.

Podsumowując, nowy dokument MM w systemie magazynowym Studio WMS.net to ważne narzędzie dla firm, które chcą efektywnie zarządzać przesunięciami międzymagazynowymi. Dzięki prostocie obsługi i możliwości korzystania z technologii skanowania, proces ten staje się szybszy i bardziej precyzyjny, co przekłada się na lepszą kontrolę nad zapasami i bardziej efektywne zarządzanie magazynem.

Wywołanie menu wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany magazynu, czyli dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe).

Korzystanie z systemu magazynowego

W systemie magazynowym, w dziale „Magazyn”, znajdują się różne rodzaje dokumentów magazynowych. Jednym z nich są „Przesunięcia międzymagazynowe”, a w ramach tego działu można tworzyć nowe dokumenty MM.

Krok 1: Wybór opcji „Nowy dokument MM”

Aby rozpocząć tworzenie nowego dokumentu MM, należy przejść do zakładki „Inne dokumenty magazynowe” i wybrać opcję „Przesunięcia międzymagazynowe”. Następnie kliknij na „Nowy dokument MM”.

Krok 2: Wypełnianie danych

W nowym dokumencie MM będziesz musiał wypełnić niezbędne dane dotyczące przesunięcia międzymagazynowego. To obejmuje informacje o miejscu źródłowym, miejscu docelowym, oraz ilości i rodzaju przemieszczanych produktów.

Krok 3: Zapisanie dokumentu

Po wypełnieniu wszystkich danych, konieczne jest zapisanie dokumentu MM. Możesz to zrobić poprzez kliknięcie na odpowiednią opcję zapisu lub potwierdzenia.

Tworzenie nowego dokumentu przesunięcia międzymagazynowego

Tworzenie nowego dokumentu przesunięcia międzymagazynowego w systemie magazynowym jest prostym procesem, który pozwala na efektywne zarządzanie przemieszczaniem produktów między magazynami.

Przy dopisaniu dokumentu proponowana jest bieżąca data systemowa, jako data wystawienia. Data nie jest modyfikowana.

W polach NUMER DOWODU, ODPOWIEDZIALNY i UWAGI użytkownik może wpisać dowolną informację. Pola nie są obowiązkowe.

Nowa pozycja dokumentu ZL dopisywana jest przez użycie przycisku NOWA POZYCJA DOKUMENTU. Dane pozycji rejestrowane są w polach okna DOPISANIA POZYCJI DOKUMENTU.

W polu ASORTYMENT przez użycie przycisku listy rozwijanej  wyświetlona zostaje lista kartotek asortymentowych ze stanem magazynowym większym od 0. Wybór asortymentu usprawnia funkcja filtrowania. Po wpisaniu w polu ciągu znaków, które zawiera nazwa lub indeks, lista asortymentu zostaje zawężona do kartotek asortymentowych spełniających warunek wyszukiwania.

Przez użycie przycisku  w polu SKĄD wyświetlana jest lista miejsc adresowych, na których składowany jest asortyment.

W polu DOKĄD wyświetlana jest lista wszystkich miejsc adresowych. Lista lokalizacji wyświetlana jest przez użycie przycisku listy rozwijanej .

W polu ILOŚĆ zapisywana jest ilość przesuwanego asortymentu.

Pozycja dopisywana jest przez użycie polecenia DODAJ. Dopisana pozycja zostaje wyświetlona w oknie dopisania pozycji.

Dla każdego przesunięcia zostają zapisane dwie pozycje: wydanie i przyjęcie asortymentu. W pozycji rejestrującej wydanie ilość zapisywana jest ze znakiem minus.

Program blokuje dopisanie pozycji dla Ilości większej niż stan lokalizacji. Przy próbie dopisania pozycji z ilością wydania większa niż stan lokalizacji wyświetlony zostaje komunikat. Operacja dopisania pozycji jest blokowana.

Zapisanie pozycji w dokumencie wymaga zamknięcia okna dopisania przez użycie polecenia ZAKOŃCZ – przycisk X

Dopisane pozycje zostają wyświetlone w dokumencie ZL.

Zapisanie dokumentu wykonywane jest przez użycie polecenia ZAPISZ.

Dokument ZL może zostać również zapisany ze statusem w trakcie realizacji. Dokument taki zapisywany jest przez porzucenie zapisu dokumentu ZL – przejście do innej pozycji menu, bez potwierdzenia polecenia ZAPISZ.

Dla dokumentów w trakcie realizacji w polu NR ZL wyświetlany jest numer referencyjny. Właściwy numer dokumentu zostaje zapisany po zatwierdzeniu dokumentu.

Szybki dostęp do serwerów oraz stabilność usługi hostingu aplikacji to dwa kluczowe czynniki decydujące o wyborze dostawcy rozwiązania. Dlatego SoftwareStudio Poznań oferuje swoje usługi oparte o najlepsze rozwiązania dostępne na rynku (VMware). Wykorzystujemy jedno z najlepszych dataCenter w Polsce.

Programy do magazynowania towaru program magazynowy nowy dokument mm

Program magazynowy: Nowy dokument MM

Aplikacja magazynowa

Dzięki zastosowaniu rozwiązań internetowych (przeglądarkowych) oraz systemów Android, możemy zaproponować użytkownikom nowoczesne i intuicyjne oprogramowanie o nazwie „Program magazynowy: Nowy dokument MM”. To narzędzie, które ułatwia pracę z magazynem.

Odbiór ilościowy towaru

Proces odbioru ilościowego towaru polega na dokładnym sprawdzeniu ilości i stanu dostarczanego towaru. Celem jest wyeliminowanie wszelkich nieprawidłowości związanych z brakiem lub uszkodzeniem towaru w trakcie transportu. Ilość dostarczonego towaru jest porównywana z ilością zamówionego towaru oraz z ilością wykazaną w dokumentach towarzyszących dostawie.

Elastyczność i dostępność

Aplikacja magazynowa może działać w środowisku wirtualnym, na przykład w VMWare, i być udostępniana użytkownikom z dowolnego miejsca na ziemi, pod warunkiem dostępu do Internetu. Dzięki temu zapewniamy elastyczność i łatwy dostęp do narzędzia, co ułatwia zarządzanie magazynem i procesem odbioru towarów.

Program magazynowy „Nowy dokument MM” to rozwiązanie, które usprawnia działania magazynowe i pomaga w zapewnieniu dokładności ilościowego odbioru towarów.

Kolory tła kolumny w tabeli
SAdam

Kolory tła kolumny w tabeli

Kiedy projektujemy ustawienia kolorowania w tabelach rejestrów, istnieje pewna hierarchia ważności informacji. Cały proces projektowania opiera się na tym, aby przekazać użytkownikowi najważniejsze informacje w sposób czytelny i intuicyjny. Kolorowanie jest narzędziem, które pozwala wyróżnić istotne dane w tabelach. To pozwala użytkownikowi szybko zidentyfikować kluczowe informacje i podejmować odpowiednie decyzje. Dlatego ważne jest, aby rozważyć, które dane należy wyróżnić kolorami.

Zarządzanie kluczami
program WMS

Zarządzanie kluczami

W SQL Server 2008 wbudowano mechanizm umożliwiający współpracę funkcji szyfrowania SQL Server z produktami zarządzania kluczami i sprzętowymi modułami bezpieczeństwa (HSM – Hardware Security Module) oferowanymi przez niezależnych producentów.

Windows Server 2012
SAdam

Windows Server 2012

System Windows Server 2012 to narzędzie, które nie tylko automatyzuje wiele procesów w firmowym dziale IT, ale także przyczynia się do oszczędności i efektywności operacyjnej. Dzięki temu przedsiębiorstwa mogą skoncentrować się na rozwoju i innowacjach, nie martwiąc się o infrastrukturę IT. To właśnie dlatego Windows Server 2012 jest kluczowym elementem współczesnej działalności biznesowej.

Nowy dokument MM

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja pozwalająca na tworzenie nowych dokumentów MM, czyli dokumentów dotyczących przesunięć międzymagazynowych. W tym artykule omówimy, jak korzystać z tej funkcji i dlaczego jest ona ważna dla efektywnego zarządzania magazynem.
DEMO
Interlabel
SAdam

Interlabel

W ramach naszej działalności, nawiązaliśmy cenną współpracę z firmą Interlabel, która specjalizuje się w dostawach profesjonalnego sprzętu i urządzeń związanego z kodami kreskowymi. Ta współpraca pozwala nam dostarczać kompleksowe rozwiązania dla magazynów, w tym również systemy klasy WMS (Warehouse Management System).

Terminologia
SAdam

Terminologia

Zrozumienie podstawowej terminologii to pierwszy krok do efektywnego korzystania z komputera. Dlatego przedstawiamy ważne pojęcia w naszej dokumentacji. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z technologią. Nawet jeśli masz już pewne doświadczenie, zrozumienie tych terminów może być bardzo pomocne.

x_grid.aspx
SAdam

x_grid.aspx

Transakcja x_grid.aspx stanowi kluczowy element programu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Jest to narzędzie, które umożliwia wyświetlanie danych w formie tabeli z kartotek i rejestrów dokumentów. Dzięki swojej rozbudowanej konfiguracji, ta transakcja staje się niezastąpionym elementem zarządzania magazynem.

Nowy dokument MM

Nowy dokument MM

Nowy dokument MM jest narzędziem, które umożliwia rejestrowanie przesunięć towarów między różnymi magazynami w firmie. To istotne dla utrzymania dokładne...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...