Program StudioSystem Widoki SQL

Program StudioSystem oferuje zaawansowane narzędzia do prezentacji danych w formie tabel, a wszystko dzięki konfiguracji widoków SQL. Konfiguracja tych widoków jest kluczowym elementem umożliwiającym efektywne zarządzanie danymi. W programie dane prezentowane w tabelach są pobierane dzięki konfiguracji widoków SQL.

Program StudioSystem Widoki SQL

StudioSystem: Wykorzystanie Widoków SQL do Prezentacji Danych

W programie StudioSystem, kluczową rolę odgrywają widoki SQL. Te widoki pozwalają na wygodne prezentowanie danych w formie tabel. Konfiguracja widoków jest kluczowym krokiem w procesie prezentacji danych. Wniosek jest prosty: konfiguracja widoków SQL w programie StudioSystem jest kluczowym elementem, który pozwala na efektywne prezentowanie danych. Dzięki temu możemy lepiej zarządzać informacjami i podejmować bardziej świadome decyzje.

Widoki SQL: Klucz do Pobierania Danych

Dane, które widzimy w programie StudioSystem, są bezpośrednim efektem konfiguracji widoków SQL. To one umożliwiają programowi pobieranie danych i prezentowanie ich w czytelnej formie tabelarycznej.

Optymalna Konfiguracja Widoków

Kluczowym aspektem jest odpowiednie dostosowanie widoków SQL poprzez ustawienie parametrów dla każdej kolumny widoku. To właśnie to podejście pozwala na prezentację danych w sposób, który jest dla nas najwygodniejszy i najbardziej funkcjonalny.

Kiedy masz odpowiednio dostosowane widoki SQL, możesz łatwo i sprawnie uzyskać dostęp do potrzebnych informacji. Dzięki temu oszczędzasz czas i zwiększasz efektywność pracy.

Program StudioSystem Widoki SQL

W programie dane prezentowane w tabelach są pobierane dzięki konfiguracji widoków SQL. Kiedy masz odpowiednio dostosowane widoki SQL, możesz łatwo i sprawnie uzyskać dostęp do potrzebnych informacji. Dzięki temu oszczędzasz czas i zwiększasz efektywność pracy.

Konfiguracja tabeli widoków polega na odpowiednim ustawieniu danych w kolumnach

 • AKTYWNE
 • KOD TRANSAKCJI – unikalny identyfikator
 • SEKCJA – skorowidz systemowy ZEN
  • SYSTEMOWE pozycje dla wyświetleń rejestrów
  • dowolny zdefiniowany do budowania automatycznych zestawień
 • NAZWA opis wyświetlany w nagłówku tabeli
 • ŹRÓDŁO DANYCH – skorowidz systemowy , pozwala wybrać bazę z której będą czytane dane.
 • ZAPYTANIE SQL – polecenie select pobierające dane z bazy
 • FILTR KOLUMNA – możliwość określenia warunku WHERE do zapytania SQL
 • FILTROWANIE – Ustawienia czy użytkownik może dane w tabeli można dowolnie filtrować, domyślnie ustawione na TAK
 • GRUPOWANIE – Ustawienia czy użytkownik może dane w tabeli grupować, domyślnie ustawione na TAK
 • SORTOWANIE  – Ustawienia czy użytkownik może dane w tabeli sortować, domyślnie ustawione na TAK
 • EXPORT –  Ustawienia czy użytkownik może dane z tabeli eksportować, domyślnie ustawione na TAK
 • MENU KONTEKSTOWE – Ustawienia czy użytkownik może korzystać z menu kontekstowego – prawy przycisk myszki, domyślnie ustawione na TAK
 • WYKRES
 • TOOLBAR MENU – ustawienie włącza pasek menu nad tabelą
 • FILTR PO DACIE – ustawienie włącza filtrowanie danych wg przedziału czasowego
 • FILTRUJ PO UŻYTKOWNIKU – ustawienie powoduje automatyczne filtrowanie danych wg nazwy zalogowanego użytkownika (kolumna LOGIN), w efekcie użytkownik widzi wyłącznie własne dokumenty
 • FILTRUJ WG ODDZIAŁU
 • FILTRUJ WG KOMÓRKI
 • FILTRUJ WG MAGAZYNU – automatyczne filtrowanie wg symbolu magazynu
 • WYSOKOŚĆ WIERSZA – określa w pikselach jak wysoki ma być wiersz tabeli
program-studiosystem-widoki-sql

Na podstawie wprowadzonego zapytania do bazy, program generuje automatycznie strukturę tabeli, wypełniając je domyślnymi wartościami, przed wykorzystaniem ich jednak należy utworzone kolumny precyzyjnie sformatować. W tym celu uruchamiamy funkcje UTWÓRZ / AKTUALIZUJ KOLUMNY

program-widoki-sql-konfiguracja-kolumn

Wyświetlone zostaje okno z tabelą opisującą kolumny dla widoku.

program-widoki-sql-konfiguracja-kolumn-kontrahent

Konfiguracja polega na ustawieniu parametrów dla każdej kolumny widoku, która tutaj jest zapisana w postaci wierszy. Każdy wiersz tabeli reprezentuje kolumnę, przedstawiony widok dla kartoteki kontrahentów prezentuje dane w programie w następujący sposób:

program-widoki-kontrahenci

Konfiguracja Tabeli Widoków

Przyjrzyjmy się kluczowym elementom konfiguracji tabeli widoków SQL:

AKTYWNE – Oznacza, że dana tabela jest aktywna i dostępna do wykorzystania.

KOD TRANSAKCJI – Jest to unikalny identyfikator, który jednoznacznie identyfikuje daną transakcję.

SEKCJA – To skorowidz systemowy ZEN, który jest dostępny dla wyświetleń rejestrów. Można go dowolnie zdefiniować w celu tworzenia automatycznych zestawień.

NAZWA – Jest to opis, który będzie wyświetlany w nagłówku tabeli, umożliwiając użytkownikowi łatwe zrozumienie zawartości.

ŹRÓDŁO DANYCH – Skorowidz systemowy, który pozwala wybrać bazę danych, z której będą pobierane dane do wyświetlenia w tabeli.

ZAPYTANIE SQL – To polecenie SELECT, które określa, jakie dane zostaną pobrane z bazy danych.

FILTR KOLUMNA – Możliwość określenia warunku WHERE do zapytania SQL, co pozwala na bardziej precyzyjne filtrowanie danych.

FILTROWANIE – Ustawienie określa, czy użytkownik ma możliwość dowolnego filtrowania danych w tabeli. Domyślnie jest ustawione na TAK.

GRUPOWANIE – Ustawienie określa, czy użytkownik ma możliwość grupowania danych w tabeli. Domyślnie jest ustawione na TAK.

SORTOWANIE – Ustawienie określa, czy użytkownik ma możliwość sortowania danych w tabeli. Domyślnie jest ustawione na TAK.

EXPORT – Ustawienie określa, czy użytkownik ma możliwość eksportowania danych z tabeli. Domyślnie jest ustawione na TAK.

MENU KONTEKSTOWE – Ustawienie określa, czy użytkownik ma dostęp do menu kontekstowego za pomocą prawego przycisku myszki. Domyślnie jest ustawione na TAK.

Wykresy i Narzędzia

Dodatkowo, StudioSystem oferuje wiele narzędzi do jeszcze lepszego zarządzania danymi:

TOOLBAR MENU – Pozwala na aktywację paska menu nad tabelą, co ułatwia nawigację.

FILTR PO DACIE – Umożliwia filtrowanie danych wg przedziału czasowego, co jest przydatne do analizy danych historycznych.

FILTRUJ PO UŻYTKOWNIKU – Automatyczne filtrowanie danych wg nazwy zalogowanego użytkownika, co pozwala użytkownikowi widzieć wyłącznie własne dokumenty.

FILTRUJ WG ODDZIAŁU – Pozwala na filtrowanie danych w zależności od przypisanego oddziału.

FILTRUJ WG KOMÓRKI – Umożliwia filtrowanie danych na podstawie komórki, co jest istotne w przypadku rozległych danych.

FILTRUJ WG MAGAZYNU – Automatyczne filtrowanie danych na podstawie symbolu magazynu, co ułatwia śledzenie stanu magazynowego.

WYSOKOŚĆ WIERSZA – Pozwala określić wysokość wiersza tabeli w pikselach, dostosowując ją do indywidualnych preferencji.

Dzięki tym zaawansowanym funkcjom konfiguracji tabeli widoków SQL oraz narzędziom do zarządzania danymi, StudioSystem umożliwia efektywną pracę z danymi i tworzenie czytelnych raportów oraz zestawień.

Konfigurując kolumny tabeli mamy dostępne następujące parametry:

 • KOLEJNOŚĆ – określa porządek kolumn wyświetlanych od lewej strony tabeli
 • NAZWA KOLUMNY – odwołanie do fizycznej nazwy kolumny w tabeli bazy SQL
 • TYTUŁ – opis wyświetlany w nagłówku tabeli
 • WŁĄCZONA TAK/NIE – wyłączenie kolumny powoduje, że w tabeli jej nie będzie
 • WIDOCZNA TAK/NIE – ustawienie na TAK powoduje że kolumna będzie widoczna
 • KLUCZ DOMYŚLNY – możliwość wskazania która kolumna stanowi klucz danych w tabeli,
 • SORTUJ WG KOLUMNY – skorowidz pozwalający określić czy i w jaki sposób dane w tabeli mają być domyślnie posortowane
  • BRAK – wartość domyślna
  • ROSNĄCO
  • MALEJĄCO
 • GRUPUJ WG KOLUMNY TAK/ NIE – ustawienie na tak spowoduje agregację danych w tabeli wg wybranej kolumny, można wskazywać wiele kolumn do grupowania, aby zagnieżdżać dane w tabeli
 • GRUPOWANIE ROZWINIĘTE – pogrupowane dane mogą być domyślnie wyświetlane jako zwinięte (ukryte) lub rozwinięte
 • SORTUJ KOLUMNĘ GRUPOWĄ – oznaczenie czy dane mają być posortowane wg kolumny grupowania
 • TYP KOLUMNY – skorowidz pozwalający wskazać  jakiego rodzaju dane znajdują się w kolumnie
  • Text
  • Checkbox
  • Hyperlink
  • Image
 • SZEROKOŚĆ – ustawienie w pikselach szerokości kolumny
 • SPOSÓB FORMATOWANIA – niektóre dane można formatować, w celu ich lepszej prezentacji użytkownikowi, np. datę można wyświetlać w wielu wariantach, dla takiej kolumny standardowo należy wpisać format yyyy-MM-dd
 • WYRÓWNANIE – skorowidz wyboru wyrównania danych w kolumnie
  • Do lewej (domyślnie)
  • Do prawej
  • Centruj
 • ODSTĘP LEWY – podanie w pikselach marginesu dla danych w kolumnie od lewej strony – wartość domyślna 3
 • ODSTĘP PRAWY -podanie w pikselach marginesu dla danych w kolumnie od prawej  strony – wartość domyślna 5, należy wykorzystać dla dla kolumn numerycznych wyrównujących dane do prawej strony
 • KOLOR TŁA – skorowidz wyboru zestawu barw
 • KOLOR TŁA WG KOLUMNY – nazwa kolumny z zapytania SQL jaki  kolor ma mieć zastosowanie, np. wpisujemy nazwę kolumny KOLORTLA, a w zapytanie SQL wprowadzamy wartość koloru wg nazwy np. Blue, Red, Green
 • TEKST NULL – w przypadku braku danych (wartość NULL) tabela może wyświetlać wskazaną informację np. 0 lub BRAK DANYCH
 • SPOSÓB FILTROWANIA – zdefiniowanie domyślnego sposobu filtrowania dla każdej kolumny
  • zawiera się – wartość domyślna dla kolumn tekstowych
 • FUNKCJA AGREGACJI – wybór ze skorowidza funkcji jaka ma mieć zastosowanie przy agregacji
  • średnia
  • suma
  • ilość wystąpień
  • wartość najmniejsza
  • wartość najwyższa
 • MULTILINE – Ustawienie na TAK powoduje, że edycja i wyświetlanie danych w wierszu jest w wielu liniach
 • POGRUBIENIE – Ustawienie na TAK powoduje wyświetlenie zawartości kolumny jako pogrubione

Raporty SQL od SoftwareStudio

Menu raportów dostępne po zalogowaniu

Po zalogowaniu do programu Studio Raporty, użytkownik ma udostępniane MENU raporty zgodnie z definicją określoną przez administratora. Osoba odpowiedzialna za nadawanie uprawnień dostępu do poszczególnych raportów konfiguruje za pomocą prostych i standardowych mechanizmów układ menu dla danego użytkownika programu.

Dopasowane formaty raportów do typów danych

Dlatego format raportu, który doskonale sprawdza się w odniesieniu do wybranego typu danych, wcale nie musi być odpowiedni w przypadku innych typów danych. Usługi Reporting Services SQL Server, wspierają wiele opcji wyświetlania, dzięki czemu możemy tworzyć raporty, prezentujące dane w układzie maksymalnie dopasowanym do potrzeb użytkowników, którzy z nich korzystają.

Zarządzanie raportami

W celu efektywnego zarządzania raportami SQL od SoftwareStudio, ważne jest, aby zrozumieć, że menu raportów po zalogowaniu może być dostosowane do specyficznych wymagań użytkowników. Dzięki temu możliwe jest tworzenie raportów, które idealnie oddają strukturę danych i sposób ich wykorzystania.

Menu raportów jest elastyczne i może być konfigurowane przez administratora, aby zapewnić użytkownikom łatwy dostęp do najważniejszych informacji. To oznacza, że każdy użytkownik może mieć dostęp tylko do tych raportów, które są dla niego istotne, co zwiększa efektywność pracy.

Dodatkowo, możliwość dostosowywania formatów raportów do konkretnych typów danych pozwala na prezentację informacji w sposób, który najlepiej odpowiada potrzebom odbiorcy. To znaczy, że raporty mogą być czytelne i intuicyjne, co ułatwia zrozumienie prezentowanych danych.

Warto więc pamiętać, że zarządzanie raportami SQL od SoftwareStudio to nie tylko generowanie standardowych raportów, ale także dostosowywanie ich do konkretnej sytuacji i potrzeb użytkowników. Dzięki temu można maksymalnie wykorzystać potencjał danych i zapewnić efektywne działanie firmy.

Program StudioSystem Widoki SQL

W programie StudioSystem, kluczową rolę odgrywają widoki SQL. Te widoki pozwalają na wygodne prezentowanie danych w formie tabel. Konfiguracja widoków jest kluczowym krokiem w procesie prezentacji danych. Wniosek jest prosty: konfiguracja widoków SQL w programie StudioSystem jest kluczowym elementem, który pozwala na efektywne prezentowanie danych. Dzięki temu możemy lepiej zarządzać informacjami i podejmować bardziej świadome decyzje.
Program StudioSystem Widoki SQL
Kartoteki magazynowe w programie WMS.net
SAdam

Kartoteki magazynowe w programie WMS.net

W programie WMS.net korzystamy z prostych i intuicyjnych rozwiązań, które pozwalają na szybki dostęp do potrzebnych danych. Kartoteki magazynowe to nieocenione narzędzie dla każdej firmy zajmującej się logistyką magazynową, umożliwiające pełną kontrolę nad informacjami i efektywne zarządzanie nimi.

Cloud Computing
SAdam

Cloud Computing

Chmura obliczeniowa to nowoczesny model przetwarzania, który opiera się na korzystaniu z usług dostarczanych przez zewnętrzne organizacje. W ramach tego modelu, funkcjonalność jest postrzegana jako usługa, która dostarcza wartość dodaną użytkownikowi, oferowana przy użyciu konkretnego oprogramowania i infrastruktury.

Polityka bezpieczeństwa
SoftwareStudio

Polityka bezpieczeństwa

Domyślnie program używa autentykacji przez formularze, istnieje jednak możliwość wdrożenia rozwiązań w sieci lokalnej opartej o autentykację przez Windows, w takim wypadku zalogowanie do systemu MS Windows pozwala na automatyczną identyfikacją pracownika i nadanie mu określonych uprawnień do aplikacji.

Personalizacja wydruków
SAdam

Personalizacja wydruków

W dostarczonej instalacji systemu znajduje się standardowa konfiguracja szablonów wydruków dokumentów. Jednak użytkownik ma możliwość personalizacji tych wydruków zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami. Może to zrobić poprzez modyfikację szablonów, które są przechowywane w folderze o nazwie \RDLC\ i mają rozszerzenie plików RDL.

Stan magazynowy na dzień
SAdam

Stan magazynowy na dzień

Stan magazynowy na dzień jest kluczowy dla efektywnego zarządzania zapasami. Oprogramowanie WMS odgrywa istotną rolę w tym procesie. Umożliwia ono firmom lepsze planowanie i zarządzanie zasobami. Dzięki temu, możliwe jest uniknięcie nadmiernych zapasów lub ich braku. Oprogramowanie WMS zapewnia firmom przewagę konkurencyjną. Ułatwia to podejmowanie szybkich i trafnych decyzji.

Kartoteki
Joanna Ciebień

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji obiektów i lokalizacji magazynu w zakresie zarządzania utrzymaniem ruchu i wsparciem utrzymania ruchu dla różnych rodzajów obiektów i przedsiębiorstw.