WMS_ZL_A

WMS_ZL_A

Program magazynowy Studio WMS.net firmy SoftwareStudio umożliwia efektywne przesuwanie asortymentu za pomocą skanera kodów kreskowych. W tym artykule opisujemy transakcję oznaczoną kodem WMS_ZL_A, która służy do dokładania dokumentu Zmiany Lokalizacji Asortymentu, czyli przeniesienia asortymentu z jednej palety na inną.

Efektywne Przesuwanie Asortymentu z Wykorzystaniem Programu Magazynowego Studio WMS.net i Skanera Kodów Kreskowych

WMS program magazynowy

Aby rozpocząć ten proces, pierwszym krokiem jest zeskanowanie kodu lokalizacji, z której chcemy pobrać asortyment. Następnie, w kolejnym kroku, skanujemy kod kreskowy asortymentu. Po tym, wybieramy paletę z listy rozwijanej, z której chcemy pobrać asortyment. Po potwierdzeniu wybranej palety, na ekranie zostaną wyświetlone dane dotyczące asortymentu.

W zakładce „ILE i DOKĄD” możemy określić ilość asortymentu, lokalizację docelową oraz paletę, na którą chcemy przesunąć asortyment.

Następnie, za pomocą polecenia „PRZENIEŚ”, dodajemy pozycję do bazy, co zostaje potwierdzone komunikatem. Po dokładaniu pozycji dokumentu, możemy kontynuować proces przesuwania kolejnego asortymentu lub zakończyć dokument, korzystając z przycisku „ZAMKNIJ”. Dzięki Studio WMS.net i skanerowi kodów kreskowych, proces przenoszenia asortymentu staje się prosty i efektywny, co przyczynia się do bardziej sprawnego zarządzania magazynem.

Transakcja oznaczona kodem WMS_ZL_A służy do dopisania dokumentu Zmiany Lokalizacji Asortyment, czyli przełożenia asortymentu z wybranej palety na inną . W pierwszym kroku należy zeskanować kod lokalizacji, z której ma zostać pobrany asortyment, w kolejnym kroku należy zeskanować kod kreskowy asortymentu, w kolejnym z listy rozwijanej wybrać paletę, z której pobierany jest asortyment, po potwierdzeniu palety zostaną wyświetlone dane asortymentu

Zmiana lokalizacji asortyment

Obrazek ukazuje ekran mobilnej aplikacji magazynowej Studio WMS.net, która integruje się ze skanerem kodów kreskowych. Ekran ten służy do zmiany lokalizacji asortymentu w magazynie. U góry ekranu mamy pasek z informacją „ASO – Zmiana lokalizacji” oraz zegar, który pokazuje aktualną godzinę.

Użytkownik ma możliwość wprowadzenia lokalizacji asortymentu w pierwszym polu, co umożliwia szybkie zlokalizowanie produktów w przestrzeni magazynowej. Następnie wprowadza kod asortymentu w drugim polu, co pozwala na precyzyjne określenie towaru do przeniesienia.

Poniżej znajduje się trzecie pole z informacjami o ilości towaru, które użytkownik potwierdza przyciskiem OK. Dodatkowo aplikacja wyświetla szczegóły takie jak numer serii, numer palety, datę produkcji oraz termin ważności, co jest kluczowe dla efektywnego zarządzania zapasami.

Przycisk ZAMKNIJ na dole ekranu pozwala na wyjście z bieżącego widoku. Interakcja z aplikacją odbywa się za pomocą przycisków dotykowych, co ułatwia pracę w ruchu. Dodatkowo połączenie z Internetem zapewnia aktualność danych w systemie magazynowym.

W zakładce ILE i DOKĄD należy wskazać przesuwaną ilość, lokalizację oraz paletę docelową

Zmiana lokalizacji asortyment

Na obrazku widoczna jest ekran aplikacji magazynowej Studio WMS.net na urządzeniu mobilnym współpracującym ze skanerem kodów kreskowych. Aplikacja ta jest przeznaczona do zarządzania procesem zmiany lokalizacji towarów w magazynie. Ponadto ekran przedstawia formularz, w którym pracownicy magazynowi mogą wprowadzać dane dotyczące przemieszczanych towarów.

W górnej części ekranu znajduje się pole do wprowadzenia ilości towaru, które użytkownik ma przenieść. Dalej aplikacja prosi o wpisanie lokalizacji docelowej, co pozwala na dokładne określenie miejsca, gdzie towar zostanie przeniesiony. Następnie użytkownik wybiera paletę z listy rozwijanej, co umożliwia identyfikację konkretnej palety do przemieszczenia.

Po wypełnieniu niezbędnych informacji użytkownik ma do dyspozycji duży przycisk 'PRZENIEŚ’, który służy do zatwierdzenia operacji przeniesienia. Na koniec przycisk 'ZAMKNIJ’ umożliwia zamknięcie formularza i powrót do innych funkcji aplikacji. Użycie aplikacji w połączeniu z Internetem pozwala na ciągłą synchronizację danych z systemem magazynowym, zapewniając aktualny przegląd stanów magazynowych.

Polecenie PRZENIEŚ dopisuje pozycję do bazy, co zostaje potwierdzone komunikatem

Zmiana lokalizacji asortyment

Obrazek przedstawia ekran mobilnej aplikacji magazynowej Studio WMS.net, która jest zintegrowana ze skanerem kodów kreskowych. Aplikacja ta służy do zmiany lokalizacji asortymentu w magazynie. Na ekranie widzimy pole do wprowadzenia lokalizacji asortymentu, co pozwala użytkownikowi na określenie, skąd towar zostanie przeniesiony.

Następnie aplikacja wyświetla komunikat o sukcesie, informując użytkownika, że asortyment został przeniesiony. Ten komunikat potwierdza wykonanie operacji. Ponadto na ekranie znajdują się pola, w których można wprowadzić numer serii, numer palety, datę produkcji oraz termin ważności towaru. Te informacje są istotne dla śledzenia historii i stanu produktów w magazynie.

Na samym dole znajduje się przycisk 'ZAMKNIJ’, który umożliwia zakończenie pracy z bieżącym ekranem. Użycie aplikacji w połączeniu z Internetem zapewnia aktualizację danych w czasie rzeczywistym i pozwala na utrzymanie ciągłości procesów logistycznych w magazynie.

Po dopisaniu pozycji dokumentu można przystąpić do przesunięcia kolejnego asortymentu lub zakończyć dokument korzystając z przycisku-funkcji ZAMKNIJ

System magazynowy
SAdam

System magazynowy

Niezwykle skuteczny system zarządzania magazynem WMS online jest niezastąpiony w firmach, które zarządzają złożonym asortymentem. Każdego dnia wykonują one dużą ilość operacji magazynowych oraz kładą duży nacisk na śledzenie wybranych parametrów.

SQL Report Server
SAdam

SQL Report Server

W dzisiejszym świecie biznesowym dostęp do odpowiednich informacji w odpowiednim czasie to klucz do sukcesu. Aby sprostać tym oczekiwaniom, niezbędne jest wykorzystanie rozbudowanych rozwiązań Business Intelligence. Jednym z takich narzędzi jest SQL Report Server.

Uprawnienia per Użytkownik
SAdam

Uprawnienia per Użytkownik

Konfigurowalne struktury uprawnień w programie magazynowym Studio WMS.net pomagają organizacjom zapewnić bezpieczeństwo i kontrolę dostępu do swoich danych, co jest kluczowe dla sprawnego zarządzania magazynem i operacjami logistycznymi.

WMS_ZL_A

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
DEMO
Program magazynowy Android
SAdam

Program magazynowy

Program magazynowy to niezwykle przydatne narzędzie dla firm zajmujących się logistyką i zarządzaniem magazynem. Dzięki zaawansowanym rozwiązaniom i funkcjom, takim jak interaktywne przeglądanie i rejestrowanie dokumentów oraz kartotek za pomocą przeglądarki internetowej, oprogramowanie magazynowe staje się niezastąpione w poprawie wydajności i obsługi klienta.

Podgląd szczegółów
SAdam

Podgląd szczegółów

Program Studio WMS.net to kluczowe narzędzie dla każdej firmy logistycznej. Umożliwia on efektywne zarządzanie magazynem. Dzięki niemu pracownicy mają szybki dostęp do niezbędnych informacji. Program oferuje funkcję PODGLĄD. Ta funkcja jest bardzo przydatna. Wyświetla ona zestawienie informacji o kartotece kontrahenta. Ułatwia to pracę w magazynie.

Transakcje modułu Terminal WMS
SAdam

Transakcje modułu Terminal WMS

Transakcje modułu Terminal WMS w programie magazynowym Studio WMS.net pozwalają administratorowi udostępnić użytkownikom wybrane transakcje. Każda z tych transakcji może mieć swoje specyficzne wymagania konfiguracji, które są niezbędne do jej prawidłowego działania.

Android WMS przyjęcie

Android WMS przyjęcie

Program magazynowy Studio WMS.net oferuje efektywne rozwiązania dla logistyki magazynowej. Jednym z kluczowych procesów w zarządzaniu magazynem jest pr...
Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Przyjęcie do magazynu za pomocą Android WMS to wyjątkowy sposób na pozostanie zawsze na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie oprogramowania magazyn...
Android WMS przyjęcie z zamówienia

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Program magazynowy WMS.net to nowoczesne rozwiązanie dla logistyki magazynowej. Umożliwia efektywne zarządzanie magazynem. Wykorzystuje technologię And...
Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Funkcja Wydanie z zamówienia w aplikacji Android WMS umożliwia szybkie tworzenie dokumentów wydań. Użytkownik może łatwo wybrać zamówienie poprzez poleceni...
Android WMS wydanie wewnętrzne

Android WMS wydanie wewnętrzne

WMS.net wprowadza nową funkcję. Jest to Wydanie wewnętrzne na system Android. Umożliwia ona transakcje przyjęcia do magazynu. Korzysta się z terminala przen...
Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Android WMS.net umożliwia łatwą zmianę lokalizacji magazynowej. W tym celu należy użyć terminala. Pierwszym krokiem jest zeskanowanie kodu kreskowego. Można ...
Android WMS kompletacja

Android WMS kompletacja

Android WMS Kompletacja to ważna funkcja naszego systemu, która umożliwia efektywne zarządzanie procesem kompletacji zamówień. Dzięki niej możesz szybko ...
Android WMS rejestracja czasu pracy

Android WMS rejestracja czasu pracy

Rejestracja czasu pracy w systemie Android WMS to ważna funkcjonalność, która umożliwia dokładne monitorowanie czasu pracy za pomocą terminali przenośnych, znanych...
Android WMS inwentaryzacja

Android WMS inwentaryzacja

Inwentaryzacja magazynu przy użyciu terminala przenośnego z systemem Android, zwanych również kolektorami danych, jest kluczowym procesem w zarządzaniu zapa...
Android WMS stany na lokalizacji

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja "Stany na lokalizacji" umożliwia wyświetlenie stanów asortymentowych na zeskanowanej lokalizacji, czyli miejscu przechowywania towarów. Aby to ...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...