Transakcje dokumentów

Transakcje dokumentów magazynowych w programie Studio WMS.net to niezbędne narzędzie dla firm, które chcą skutecznie zarządzać i kontrolować swoje operacje magazynowe. Dają one możliwość przeglądania, edytowania i analizy danych związanych z dokumentami magazynowymi, co wpływa na efektywność i precyzję działań magazynowych.

Transakcje dokumentów

Transakcje dokumentów magazynowych w programie Studio WMS.net

Transakcje dokumentów magazynowych w programie Studio WMS.net są kluczowym elementem do zarządzania i kontrolowania operacji magazynowych. Zestaw transakcji umożliwia użytkownikom przeglądanie oraz edytowanie danych związanych z dokumentami magazynowymi, co jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania magazynu.

Dzięki tym transakcjom, użytkownicy programu Studio WMS.net mogą szybko i łatwo uzyskać dostęp do dokumentów magazynowych, takich jak faktury, zamówienia czy listy przewozowe. Mogą również sprawdzać informacje dotyczące ilości i stanu towarów przechowywanych w magazynie.

Co ważne, zestaw transakcji umożliwia edytowanie danych w dokumentach magazynowych. Użytkownicy mogą wprowadzać zmiany, korygować błędy lub aktualizować informacje na bieżąco. To pozwala na utrzymanie dokładnych i aktualnych danych w systemie.

Dodatkowo, transakcje dokumentów magazynowych pozwalają na generowanie raportów i analizę danych. Użytkownicy mogą tworzyć raporty na podstawie dostępnych dokumentów, co ułatwia monitorowanie i ocenę operacji magazynowych.

Warto podkreślić, że zestaw transakcji w programie Studio WMS.net jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, co sprawia, że korzystanie z tych funkcji jest wygodne i efektywne.

Transakcje dokumentów

W programie Studio WMS.net, transakcje dokumentów magazynowych pełnią kluczową rolę w zarządzaniu procesami przyjęć towarów i dokumentacji magazynowej. Jedną z tych ważnych transakcji jest transakcja umożliwiająca wyświetlanie sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi. Zestaw transakcji pozwalających na przeglądanie, edytowanie danych typu dokumenty magazynowe.

Wyświetlanie opcji związanych z dokumentami przychodowymi

Dzięki tej transakcji użytkownik ma dostęp do szerokiego zakresu funkcji związanych z dokumentami awiz dostawy (ZPZ), przyjęć zewnętrznych towarów na podstawie awiza dostawy (PZ), przyjęć zewnętrznych bezpośrednich towarów (PZB) oraz przychodów wewnętrznych (PW).

W praktyce oznacza to, że użytkownik może wygodnie przeglądać i zarządzać dokumentami związanymi z przyjęciami towarów do magazynu. Może tworzyć, edytować, lub usuwać dokumenty w zależności od bieżących potrzeb i operacji magazynowych.

Transakcja ta zapewnia pełną kontrolę nad procesami przychodów, zarówno tych zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki niej można skutecznie śledzić ilość towarów, ich pochodzenie oraz aktualny stan magazynowy.

W rezultacie, transakcje dokumentów magazynowych w programie Studio WMS.net ułatwiają pracę użytkownikom, pozwalając im na efektywne zarządzanie dokumentacją magazynową i procesami przyjęć towarów. To kluczowe narzędzie dla firm, które dbają o dokładność i kontrolę w swoim magazynie.

MENU_DPMAG_ASPX?TYPDOK=P

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniamy użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiz dostawy (ZPZ), przyjęć zewnętrznych towaru na podstawie awiza dostawy(PZ), przyjęć zewnętrznych bezpośrednich towaru (PZB) oraz przychodów wewnętrznych (PW).

DOK_ZPZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu awiza dostawy (ZPZ).

DOK_ZPZ_GRID_OCZEKUJACE.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów awiz dostawy (ZPZ) oczekujących na realizację.

DOK_ZPZ_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów awiz dostawy (ZPZ) zarówno tych zrealizowanych jak i oczekujących na realizację.

DOK_PZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ) na podstawie awiza dostawy.

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_PZB_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego bezpośredniego towaru (PZB).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZB&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego bezpośredniego towaru (PZB) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZB&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego bezpośredniego towaru (PZB) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_PW_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu przyjęcia wewnętrznego towaru (PW).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia wewnętrznego towaru (PW) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia wewnętrznego towaru (PW) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_DPZLE_ZAPISZ.ASPX?TYPDOK=ZPZ

Wyświetla okno umożliwiające zatwierdzeniu wielu awiz dostawy zapisanych do bufora. WAŻNE: aby awizo dostawy pojawiło się na liście zleceń do zatwierdzenia w dokumencie pole DOSTAWCA musi być uzupełnione.

MENU_DPMAG.ASPX?TYPDOK=R

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniamy użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami zleceń wydania (ZWZ), wydań zewnętrznych towaru na podstawie zlecenia wydania (WZ), wydań zewnętrznych bezpośrednich towaru (WZB) oraz rozchodów wewnętrznych (RW).

DOK_ZWZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu zlecenia wydania (ZWZ).

DOK_ZWZ_GRID_OCZEKUJACE.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów zleceń wydania (ZWZ) oczekujących na realizację.

DOK_ZWZ_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów zleceń wydania (ZWZ) zarówno tych zrealizowanych jak i oczekujących na realizację.

DOK_WZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu wydania zewnętrznego towaru (WZ) na podstawie zlecenia wydania.

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego towaru (WZ) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego towaru (WZ) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_WZB_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu wydania zewnętrznego bezpośredniego towaru (WZB).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZB&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego bezpośredniego towaru (WZB) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZB&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego bezpośredniego towaru (WZB) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_RW_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu rozchodu wewnętrznego towaru (RW).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów rozchodu wewnętrznego towaru (RW) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów rozchodu wewnętrznego towaru (RW) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_DPZLE_ZAPISZ.ASPX?TYPDOK=ZWZ

Wyświetla okno umożliwiające zatwierdzenie wielu zleceń wydania zapisanych do bufora. WAŻNE: aby zlecenie wydania pojawiło się na liście zleceń do zatwierdzenia, w dokumencie ZWZ pole ODBIORCA musi być uzupełnione.

MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Wyświetla sub menu z listą opcja związanych z dokumentami zmiany lokalizacji (ZL).

DOK_ZL_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu zmiany lokalizacji (ZL).

DOK_ZL_GRID.ASPX?TYPDOK=ZL&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów zmiany lokalizacji (ZL) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_ZL_GRID.ASPX?TYPDOK=ZL&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów zmiany lokalizacji (ZL) zatwierdzonych (ACH=0).

MENU KOMPLETACJA.ASPX

Wyświetla sub menu z lista opcji związanych z obsługa kompletacji.

DOK_ZKPL_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego zlecenia kompletacji (ZKPL).

DOK_ZKPL_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych zleceń kompletacji (ZKPL).

KPASO.GRID_ASPX

Wyświetla zestawienie kartotek towarowych posiadających zdefiniowane schematy kompletacji.

ZES_KOMPL_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie zdefiniowanych schematów kompletacji według domyślnych ustawień.

MENU_PALETY.ASPX

Transakcja wyświetla sub menu z listą opcji związanych z obrotem paletami.

DOK_PAL_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego obrotu paletowego nie związanego z konkretnym dokumentem magazynowym.

DOK_PAL-GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu paletami zarówno tych powiązanych z dokumentami magazynowymi jak i bez powiązania.

DOK_PAL_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ

Wyświetla zestawienie dokumentów obrotów paletami skojarzonych z dokumentami przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ).

DOK_PAL_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ

Wyświetla zestawienie dokumentów obrotów paletami skojarzonych z dokumentami wydania zewnętrznego towaru (WZ).

DOK_PAL_GRID.ASPX?TYPDOK=

Wyświetla zestawienie dokumentów obrotów paletami nieskojarzonych z dokumentami magazynowymi.

MENU_USLUGI.ASPX

Wyświetla sub menu z lista opcji związanych z obrotem usługami.

DOK_USL_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu usługami.

DOK_USL_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu usługami skojarzonymi z dokumentami przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ).

DOK_USL_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu usługami skojarzonymi z dokumentami wydania zewnętrznego towaru (WZ).

MENU_INWENTURA.ASPX

Wyświetla sub menu związane z rejestracją i przeglądaniem dokumentów spisu z natury, a także z przeglądaniem wygenerowanych automatycznie (po zamknięciu dokumentu inwentaryzacji) dokumentów nadwyżek oraz niedoborów inwentaryzacyjnych.

DOK_INW_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu inwentaryzacji.

DOK_INW_MENU.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów spisu z natury, zarówno tych zatwierdzonych jak i zapisanych do bufora.

DOK_DPMAG.ASPX?TYPDOK=PI

Wyświetla zestawienie wszystkich automatycznie wygenerowanych dokumentów nadwyżek inwentaryzacyjnych (przychodów inwentaryzacyjnych – PI) według domyślnych ustawień.

DOK_DPMAG.ASPX?TYPDOK=RI

Wyświetla zestawienie wszystkich automatycznie wygenerowanych dokumentów niedoborów inwentaryzacyjnych (rozchodów inwentaryzacyjnych – RI) według domyślnych ustawień.

Transakcje dokumentów

Transakcje dokumentów magazynowych w programie Studio WMS.net są kluczowym elementem do zarządzania i kontrolowania operacji magazynowych. Zestaw transakcji umożliwia użytkownikom przeglądanie oraz edytowanie danych związanych z dokumentami magazynowymi, co jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania magazynu.
Transakcje dokumentów
Jaki program magazynowy?
SAdam

Jaki program magazynowy?

Przy wyborze programu magazynowego warto zwrócić uwagę na program WMS.net firmy SoftwareStudio. Dzięki integracji z SAP i zaawansowanym funkcjom, program WMS.net może znacznie usprawnić zarządzanie magazynem oraz procesami logistycznymi. Kompatybilność z innymi systemami to kolejny atut programu, który umożliwia lepszą koordynację różnych procesów w firmie.

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego
CMMS

Kartoteki kontrahentów systemu magazynowego

W systemie magazynowym, skuteczną organizację wymaga dokładnej kartoteki kontrahentów. To ona pozwala nam śledzić, kto jest dostawcą, producentem, a także odbiorcą naszych produktów.

Oprogramowanie do magazynu Instrukcja
SAdam

Oprogramowanie WMS

Wybór odpowiedniego oprogramowania WMS zależy od specyfiki i potrzeb przedsiębiorstwa. Przed wdrożeniem warto przeprowadzić analizę i ocenę funkcjonalności, dostępnych integracji, wsparcia technicznego oraz kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu.

Przewoźnicy palet
SAdam

Przewoźnicy palet

Współpraca z przewoźnikami odgrywa kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu procesem awizacji transportów. Oprogramowanie VSS.net umożliwia sprawną i szybką wymianę informacji pomiędzy firmą a przewoźnikami, co przyczynia się do usprawnienia logistyki i zwiększenia efektywności działań.

Przyjęcia palet PZ
SAdam

Przyjęcia palet PZ

System WMS.net to idealne rozwiązanie dla firm korzystających z oprogramowania Wf-Mag firmy Wapro. Ten gotowy system został zaprojektowany z myślą o szybkim wdrożeniu, a zarazem oferuje solidną bazę do dostosowania do indywidualnych potrzeb klientów.

Wydania bezpośrednie
SAdam

Wydania bezpośrednie

W systemach magazynowych, takich jak Studio WMS.net dostarczane przez SoftwareStudio, istnieje możliwość realizowania wydań towaru bez konieczności rejestrowania dokumentu zlecenia wydania ZWZ (zamówienia). Jest to opcja przydatna w pewnych sytuacjach, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego i efektywnego wydania towaru z magazynu.