Transakcje dokumentów

Transakcje dokumentów

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniamy użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiz dostawy (ZPZ), przyjęć zewnętrznych towaru na podstawie awiza dostawy(PZ), przyjęć zewnętrznych bezpośrednich towaru (PZB) oraz przychodów wewnętrznych (PW).

system magazynowy WMS oferta

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Transakcje dokumentów

Zestaw transakcji pozwalających na przeglądanie, edytowanie danych typu dokumenty magazynowe.

MENU_DPMAG_ASPX?TYPDOK=P

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami przychodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniamy użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami awiz dostawy (ZPZ), przyjęć zewnętrznych towaru na podstawie awiza dostawy(PZ), przyjęć zewnętrznych bezpośrednich towaru (PZB) oraz przychodów wewnętrznych (PW).

DOK_ZPZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu awiza dostawy (ZPZ).

DOK_ZPZ_GRID_OCZEKUJACE.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów awiz dostawy (ZPZ) oczekujących na realizację.

DOK_ZPZ_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów awiz dostawy (ZPZ) zarówno tych zrealizowanych jak i oczekujących na realizację.

DOK_PZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ) na podstawie awiza dostawy.

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_PZB_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu przyjęcia zewnętrznego bezpośredniego towaru (PZB).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZB&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego bezpośredniego towaru (PZB) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PZB&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia zewnętrznego bezpośredniego towaru (PZB) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_PW_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu przyjęcia wewnętrznego towaru (PW).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia wewnętrznego towaru (PW) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów przyjęcia wewnętrznego towaru (PW) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_DPZLE_ZAPISZ.ASPX?TYPDOK=ZPZ

Wyświetla okno umożliwiające zatwierdzeniu wielu awiz dostawy zapisanych do bufora. WAŻNE: aby awizo dostawy pojawiło się na liście zleceń do zatwierdzenia w dokumencie pole DOSTAWCA musi być uzupełnione.

MENU_DPMAG.ASPX?TYPDOK=R

Wyświetla sub menu z listą opcji związanych z dokumentami rozchodowymi, tak więc za pomocą tej transakcji udostępniamy użytkownikowi listę funkcji związanych z dokumentami zleceń wydania (ZWZ), wydań zewnętrznych towaru na podstawie zlecenia wydania (WZ), wydań zewnętrznych bezpośrednich towaru (WZB) oraz rozchodów wewnętrznych (RW).

DOK_ZWZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu zlecenia wydania (ZWZ).

DOK_ZWZ_GRID_OCZEKUJACE.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów zleceń wydania (ZWZ) oczekujących na realizację.

DOK_ZWZ_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów zleceń wydania (ZWZ) zarówno tych zrealizowanych jak i oczekujących na realizację.

DOK_WZ_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu wydania zewnętrznego towaru (WZ) na podstawie zlecenia wydania.

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego towaru (WZ) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego towaru (WZ) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_WZB_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu wydania zewnętrznego bezpośredniego towaru (WZB).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZB&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego bezpośredniego towaru (WZB) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=WZB&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów wydania zewnętrznego bezpośredniego towaru (WZB) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_RW_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu rozchodu wewnętrznego towaru (RW).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów rozchodu wewnętrznego towaru (RW) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_DPMAG_GRID.ASPX?TYPDOK=PW&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów rozchodu wewnętrznego towaru (RW) zatwierdzonych (ACH=1).

DOK_DPZLE_ZAPISZ.ASPX?TYPDOK=ZWZ

Wyświetla okno umożliwiające zatwierdzenie wielu zleceń wydania zapisanych do bufora. WAŻNE: aby zlecenie wydania pojawiło się na liście zleceń do zatwierdzenia, w dokumencie ZWZ pole ODBIORCA musi być uzupełnione.

MENU_DOKUMENTY_M.ASPX

Wyświetla sub menu z listą opcja związanych z dokumentami zmiany lokalizacji (ZL).

DOK_ZL_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu zmiany lokalizacji (ZL).

DOK_ZL_GRID.ASPX?TYPDOK=ZL&ACH=0

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów zmiany lokalizacji (ZL) zapisanych do bufora (ACH=0).

DOK_ZL_GRID.ASPX?TYPDOK=ZL&ACH=1

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów zmiany lokalizacji (ZL) zatwierdzonych (ACH=0).

MENU KOMPLETACJA.ASPX

Wyświetla sub menu z lista opcji związanych z obsługa kompletacji.

DOK_ZKPL_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego zlecenia kompletacji (ZKPL).

DOK_ZKPL_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych zleceń kompletacji (ZKPL).

KPASO.GRID_ASPX

Wyświetla zestawienie kartotek towarowych posiadających zdefiniowane schematy kompletacji.

ZES_KOMPL_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie zdefiniowanych schematów kompletacji według domyślnych ustawień.

MENU_PALETY.ASPX

Transakcja wyświetla sub menu z listą opcji związanych z obrotem paletami.

DOK_PAL_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego obrotu paletowego nie związanego z konkretnym dokumentem magazynowym.

DOK_PAL-GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu paletami zarówno tych powiązanych z dokumentami magazynowymi jak i bez powiązania.

DOK_PAL_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ

Wyświetla zestawienie dokumentów obrotów paletami skojarzonych z dokumentami przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ).

DOK_PAL_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ

Wyświetla zestawienie dokumentów obrotów paletami skojarzonych z dokumentami wydania zewnętrznego towaru (WZ).

DOK_PAL_GRID.ASPX?TYPDOK=

Wyświetla zestawienie dokumentów obrotów paletami nieskojarzonych z dokumentami magazynowymi.

MENU_USLUGI.ASPX

Wyświetla sub menu z lista opcji związanych z obrotem usługami.

DOK_USL_GRID.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu usługami.

DOK_USL_GRID.ASPX?TYPDOK=PZ

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu usługami skojarzonymi z dokumentami przyjęcia zewnętrznego towaru (PZ).

DOK_USL_GRID.ASPX?TYPDOK=WZ

Wyświetla zestawienie wszystkich dokumentów obrotu usługami skojarzonymi z dokumentami wydania zewnętrznego towaru (WZ).

MENU_INWENTURA.ASPX

Wyświetla sub menu związane z rejestracją i przeglądaniem dokumentów spisu z natury, a także z przeglądaniem wygenerowanych automatycznie (po zamknięciu dokumentu inwentaryzacji) dokumentów nadwyżek oraz niedoborów inwentaryzacyjnych.

DOK_INW_INSERT.ASPX

Wyświetla formularz dopisania nowego dokumentu inwentaryzacji.

DOK_INW_MENU.ASPX

Wyświetla zestawienie wszystkich dopisanych dokumentów spisu z natury, zarówno tych zatwierdzonych jak i zapisanych do bufora.

DOK_DPMAG.ASPX?TYPDOK=PI

Wyświetla zestawienie wszystkich automatycznie wygenerowanych dokumentów nadwyżek inwentaryzacyjnych (przychodów inwentaryzacyjnych – PI) według domyślnych ustawień.

DOK_DPMAG.ASPX?TYPDOK=RI

Wyświetla zestawienie wszystkich automatycznie wygenerowanych dokumentów niedoborów inwentaryzacyjnych (rozchodów inwentaryzacyjnych – RI) według domyślnych ustawień.

Transakcje dokumentów

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Transakcje dokumentów
WMS.net to program magazynowy, który jest dostępny nie tylko na komputery stacjonarne, ale także na urządzenia mobilne z systemem Android
SoftwareStudio

Integracja Qguar

Oprogramowanie magazynowe QGUAR (producent Quantum Software S.A.) może być zintegrowane z aplikacjami Software Studio. Wdrożenie rozwiązania może odbywać się na jednej z dwóch metod:
praca OnLine – odczyt danych bezpośrednio z bazy Orace dzięki podłączeniu serwera SQL do bazy Oracle prace OffLine – okresowa replikacja danych z bazy serwera Qguar do bazy serwera raportów SQL. Rozwiązanie OnLine pozwala na analizowanie danych na bieżąco, jednak konsekwencją jest mniejsza wydajność oraz możliwość dodatkowego obciążenia serwera bazodanowego systemu Qguar.

system magazynowy Program na produkcji
SAdam

Transakcje Informacji

Program WMS Android stanowi ważny element rozwiązań obsługi magazynu logistycznego, uruchamiając go na mobilnym urządzeniu z wbudowanym skanerem kodów kreskowych zyskujemy nową jakość pracy magazyniera. Nowoczesny program magazynowy wspiera różne metody kompletacji, także te realizowane za pomocą kolektora wyposażonego w system Android. Dzięki temu w zależności od składowanego towaru, rodzaju zamówień, wielkości magazynu, można wybrać metodę najefektywniejszą dla danego magazynu.

system WMS Niedobory inwentaryzacyjne
SAdam

Nadwyżki inwentaryzacyjne

Istnieje kilka przyczyn, które mogą prowadzić do wystąpienia nadwyżek inwentaryzacyjnych w programie WMS.net. Jedną z nich jest błąd ludzki, czyli pomyłka podczas skanowania towarów lub wprowadzania danych do systemu. Inną przyczyną może być brak synchronizacji między systemem WMS.net a systemem ERP, co może prowadzić do niezgodności w danych dotyczących zapasów.

Oprogramowanie komputerowe
SAdam

Oprogramowanie komputerowe

Platforma Warehouse Management System (WMS) to specjalnie zaprojektowane oprogramowanie komputerowe, które ma na celu ułatwienie firmom zarządzanie swoimi operacjami magazynowymi. Jest to narzędzie stworzone do skutecznego śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami oraz optymalizacji procesów związanych z magazynem.

system magazynowy Numeracja
SAdam

Numeracja

Zapisując dane w bazie możemy skorzystać z funkcji numeracji dokumentów i zapisać w wybranej kolumnie kolejny numer. Konfiguracja rozwiązania polega na określeniu wartości domyślnej jako @LICZNIK a w kolumnie „Zapytanie dla Combo” należy podać po

Import zlecenia z pliku Excel
SAdam

Import zlecenia z pliku Excel

Proces importowania zleceń zaczyna się od otwarcia pliku Excel. W kolejnym kroku, użytkownik musi wybrać odpowiednią zakładkę. Po wybraniu zakładki, system automatycznie wczytuje dane z pliku. System przekształca dane na format zgodny z bazą programu magazynowego. Następnie, użytkownik ma możliwość sprawdzenia wczytanych danych. Po sprawdzeniu, użytkownik akceptuje dane do importu. W tym momencie, system rozpoczyna proces importowania danych do bazy.