Kontrahenci magazynu wysokiego składowania

Studio Magazyn WMS.net to rozwiązanie stworzone z myślą o kontrahentach magazynu wysokiego składowania, które umożliwia efektywne zarządzanie magazynem na zasadzie outsourcingu. Dzięki niemu, procesy logistyczne stają się bardziej efektywne, a zarządzanie magazynem staje się prostsze i bardziej kontrolowane.

Kontrahenci magazynu wysokiego składowania

Studio Magazyn WMS.net - Usługi magazynowania

W skrócie, program magazynowy stanowi kluczowe narzędzie dla operatorów logistycznych działających w magazynach wysokiego składowania. Dzięki niemu można skutecznie zarządzać kontrahentami, ewidencjonować towary i zwiększyć efektywność całego procesu magazynowania.

Współpraca z kontrahentami magazynu wysokiego składowania jest niezwykle ważna, zwłaszcza w przypadku firm, które nie mają własnej infrastruktury magazynowej. Studio Magazyn WMS.net umożliwia efektywne zarządzanie magazynem, skupiając się na obszarze logistyki i operacji magazynowych.

Dzięki temu programowi, kontrahenci magazynu wysokiego składowania mają możliwość monitorowania stanu zapasów, kontrolowania przepływu towarów oraz planowania dostaw i wysyłek. To wszystko dostępne jest w intuicyjnym interfejsie, który ułatwia codzienną pracę z magazynem.

Ponadto, Studio Magazyn WMS.net oferuje rozwiązania z zakresu zarządzania zamówieniami, dzięki czemu kontrahenci mogą efektywnie obsługiwać zamówienia klientów i dostawców.

Warto podkreślić, że program ten jest nie tylko prosty w obsłudze, ale także skalowalny, co oznacza, że rośnie wraz z potrzebami magazynu i firmy. Dla kontrahentów magazynu wysokiego składowania jest to kluczowe, ponieważ mogą dostosować system do swoich unikalnych potrzeb i wymagań.

Kontrahenci magazynu wysokiego składowania

Kontrahenci magazynu wysokiego składowania odgrywają kluczową rolę w efektywnym zarządzaniu magazynem. W tym kontekście, Program Studio Magazyn WMS.net stanowi doskonałe narzędzie, które dedykowane jest do prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu, czyli usług magazynowania.

Magazyn logistyczny – operator logistyczny

Magazyny wysokiego składowania często pełnią rolę operatorów logistycznych, którzy przechowują towary dla różnych firm. W tym artykule omówimy, jak program magazynowy pomaga w zarządzaniu kontrahentami i ewidencji towarów w takim środowisku.

Gospodarka w magazynie wysokiego składowania opiera się na układzie ilościowym, co oznacza, że liczy się ilość przechowywanych jednostek towaru. Jednak program magazynowy idzie krok dalej, umożliwiając ewidencję obrotów magazynowych w ujęciu kosztowym. To ważne, ponieważ pozwala obciążać kontrahentów za usługi składowania i magazynowania w sposób klarowny i sprawiedliwy.

Program magazynowy oferuje dokładną kontrolę nad towarem przechowywanym w magazynie. Można rejestrować go z precyzją do miejsca składowania oraz numerów identyfikacyjnych, takich jak numer partii produkcyjnej, numery seryjne i terminy przydatności. Dzięki temu zarządzanie zapasami staje się bardziej przejrzyste i efektywne.

Dodatkowo, program magazynowy posiada dedykowany moduł do drukowania kodów kreskowych, co jest szczególnie przydatne w magazynach wysokiego składowania. Dzięki niemu można łatwo generować etykiety logistyczne na drukarkach, takich jak ZEBRA.

Program Studio Magazyn WMS.net dedykowany jest do prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu (usługi magazynowania).

Magazyn logistyczny (operator logistyczny) w którym przechowywany jest towar innych firm.

W tym wariancie gospodarka prowadzona jest w układzie ilościowym, natomiast program ewidencjonuje obroty magazynowe w ujęciu kosztowym, w celu obciążania kontrahenta za usługi składowania i magazynowania.

Program umożliwia ewidencję towaru z dokładnością do miejsca składowania oraz jego numerów identyfikacyjnych np. numer partii produkcyjnej, numery seryjne, terminy przydatności. Program pozwala za pomocą dedykowanego modułu drukować na drukarkach kodów kreskowych np. ZEBRA etykiety logistyczne.

Wersja do obsługi magazynu usługowo zwykle wyposażona jest w moduł dostępu przez internet dla klientów – właścicieli magazynowego towaru.

Pozycja menu KONTRAHENCI wyświetla listę kartotek kontrahentów. W kartotece aktywne są funkcje: dopisania, edycji i podglądu kartoteki oraz zestawienie obrotów. Opisane funkcje uruchamiane są przez polecenia z paska poleceń lub wybór pozycji listy zadań wyświetlanej przez użycie prawego przycisku myszy.

Obok kartotek towarowych są to najważniejsze kartoteki w systemie, gdyż cała ewidencja magazynowa związana z przyjmowaniem towarów z zewnątrz do magazynu oraz wydawaniem na zewnętrz realizowana jest w powiązaniu z tą kartoteką.

W sytuacji prowadzenia magazynu na zasadzie outsourcingu, czyli usługowo dla innych podmiotów, kartoteka kontrahenat pozwala dzielić artykuły wg właścicieli oraz tworzyć raporty i zestawienia w podziale wg kontrahenta.

DOSTAWCY per KONTRAHENT

Każda kartoteka kontrahenta może mieć zdefiniowaną listę dostawców towarów. Jest to niezależna lista pozwalająca przypisać do dokumentu dostawy informację KTO dokonał danej dostawy towarów kontrahenta.

ODBIORCY per KONTRAHENT

Każda kartoteka kontrahenta pozwala na zdefiniowanie listy firm będących odbiorcami towarów kontrahenta. Odbiorcę można przypisać do dokumentu wydania z magazynu.

MIEJSCA DOSTAW KONTRAHENTa

Lista miejsc dostawy poszerza możliwości rejestracji na dokumencie wydania dokładnej informacji do kogo dany towar został wydany. W ramach listy odbiorców mogą występować różne miejsca dostawy.

Kontrahenci magazynu wysokiego składowania

W skrócie, program magazynowy stanowi kluczowe narzędzie dla operatorów logistycznych działających w magazynach wysokiego składowania. Dzięki niemu można skutecznie zarządzać kontrahentami, ewidencjonować towary i zwiększyć efektywność całego procesu magazynowania.
Kontrahenci magazynu wysokiego składowania
Konfiguracja Web.config
SAdam

Konfiguracja Web.config

Konfiguracja Web.config to kluczowy element w zarządzaniu parametrami aplikacji. Ważne jest, aby podejść do niej ostrożnie i zwrócić uwagę na skomplikowane aspekty techniczne, aby zapewnić stabilność i poprawność działania systemu.

Grupowanie
SAdam

Grupowanie

System WMS to niezastąpione narzędzie dla firm, które chcą efektywnie zarządzać swoimi magazynami. Dzięki dokładnym informacjom, zaawansowanym funkcjom i możliwości grupowania produktów, pozwala on podnieść produktywność i kontrolę nad zapasami. Niezależnie od branży, System WMS może znacząco przyczynić się do poprawy procesów logistycznych.

Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem
SAdam

Konfiguracja SubMenu w programie StudioSystem

Program StudioSystem firmy SoftwareStudio umożliwia konfigurację SubMenu, czyli menu nawigacyjnego. W tym artykule przedstawiono sposób konfiguracji SubMenu w kontekście obsługi kartotek kontrahentów.

SAdam

Spis StudioSystem

Oficjalna strona internetowa StudioSystem, na której znajdziesz informacje o platformie, jej funkcjonalnościach i korzyściach dla przedsiębiorstw. Możesz również zapoznać się z różnymi modułami i rozwiązaniami branżowymi oferowanymi przez StudioSystem.

Utwórz / aktualizuj kolumny
SAdam

Utwórz / aktualizuj kolumny

Podczas pracy z programami magazynowymi typu WMS, istnieje wiele funkcji, które pozwalają zoptymalizować zarządzanie magazynem. Jednym z istotnych narzędzi jest opcja „Utwórz / aktualizuj kolumny”.

Transport wydań bezpośrednich
SAdam

Transport wydań bezpośrednich

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, istnieje funkcja Transport, która znacząco ułatwia obsługę wydań bezpośrednich oraz zarządzanie informacjami związanymi z wysyłką towaru z magazynu.