RAPORTY – W programie magazynowym WMS.net wykorzystano technologie Microsoft SQL Reporting Services do analizowania danych i prezentowania wyników. Szablony raportów przygotowano za pomocą Report Builder 3.0.

Raportowanie w systemie WMS.net za pomocą Reporting Services i narzędzia Report Builder – eksport do pdf, xls, podgląd na ekranie.

Analizy i raporty za pomocą Excela lub Report Buildera pozwalą analizować dane w dowolny sposób oraz prezentować je za pomocą widoków, tabel, wykresów czy mierników. Za pomocą raportu tabeli przestawnej można podsumowywać, analizować, przeglądać i przedstawiać dane podsumowania. Za pomocą raportu wykresu przestawnego można graficznie przedstawiać dane podsumowania zawarte w raportach tabel przestawnych oraz przedstawiać czytelne porównania, wzorce i trendy.

raporty systemu WMS

Raporty tabeli przestawnej i raporty wykresu przestawnego umożliwiają podejmowanie bardziej świadomych decyzji dotyczących istotnych danych w przedsiębiorstwie. Raport tabeli przestawnej oferuje interakcyjny sposób szybkiego podsumowywania dużych ilości danych. Raport tabeli przestawnej umożliwia szczegółowe analizowanie danych liczbowych i uzyskiwanie odpowiedzi na nieprzewidziane pytania dotyczące tych danych.

system WMS raport stan dostępny w magazynie

W systemie WMS wykorzystujemy usługi raportujące do generowania wydruków dokumentów, eksportu raportów i zestawień.

Utworzony raport można przeglądać na ekranie monitora, wydrukować na drukarce lub eksportować do popularnych formatów np. XLS – Microsoft Excel, PDF – acrobat reader, DOC – Microsoft Word.

raport zapas magazynowy palet na dzien

Studio Raporty.net

Proponujemy jako dodatkowe rozwiązanie uniwersalny moduł udostępniania raportów zainstalowanych na serwerze MS SQL Server – Program Studio Raporty.net. Raporty wykorzystujące Reporting Services publikowane na serwerze SQL można udostępniać użytkownikom przez przeglądarkę internetową. Program Microsoft SQL Server Reporting Services Report Builder 3.0 dostarcza intuicyjne, przypominające pakiet Office środowisko tworzenia raportów umożliwiające firmom i zaawansowanym użytkownikom wykorzystanie doświadczenia w korzystaniu z produktów wchodzących w skład pakietu Microsoft Office. Rozwiązanie oferuje ponadto wiele ciekawych elementów, np. możliwość tworzenia elastycznego układu raportu oferowane przez język definicji raportu programu SQL Server; wizualizacje danych, w tym wykresy i mierniki; pola tekstowe obsługujące tekst sformatowany; eksportowanie do formatu programu Microsoft Office Word, Excel czy PDF