Skorowidze w programie StudioSystem

Skorowidze w programie StudioSystem

android w zakładzie produkcyjnym

Program magazynowy

System magazynowy WMS to rozwiązania dedykowane dla firm logistycznych, produkcyjnych i handlowych. Przedsiębiorstw, które mają duże wymagania w zakresie sprawnej logistyki magazynowej. Ponieważ wdrożenie w magazynie systemu WMS pozwala na wprowadzenie kontroli. A także bezpieczeństwa związanego z obsługą i realizacją zamówień. Podsumowując element ten jest szczególnie ważny w sytuacji obsługi sklepów Internetowych przez magazyn logistyczny.

Skorowidze w programie StudioSystem

Ogromna elastyczność programu StudioSystem wynika z możliwości konfiguracyjnych interfejsów użytkowników w zakresie widoków menu, submenu i rejestrów (tabel). Dodatkową cechą pozwalającą na szybkie i łatwe konfigurowanie programu jest możliwość definiowania przez administratora skorowidzy. Skorowidze są bardzo ważną częścią oprogramowania.

Skorowidze

W programie StudioSystem to listy słowników pozwalające na edycję i wprowadzanie usystematyzowanych informacji przez użytkowników programu. Zwykle wykorzystuje się w transakcjach dopisywania i edycji kartotek i dokumentów za pomocą kontrolek list rozwijanych.

Przykład menu skorowidzy z poziomu administratora:

Skorowidze - administrator

Po wybraniu pozycji wyświetla się tabela z możliwością dopisywania, edycji oraz usuwania pozycji z danego skorowidza.

Skorowidze - rejestr

Jeżeli chcemy utworzyć nowy rodzaj skorowidzy to wystarczy do tabeli _prx dodać rekord odpowiednio go konfigurując, dla przykładu nie tylko zdefiniujemy nowy skorowidz określający znajomość jęzkukó obcych pracowników, ale utworzymy także całą sekcję CRM, w której będą skorowidze.

Tabela _PRX wymaga określenia następujących informacji:

  • PRX – unikalny (niepowtarzalny) kod identyfikujący skorowidz, np. CR1
  • SEKCJA – nazwa sekcji w której jest skorowidz, CRM
  • OPIS – nazwa skorowidza, np. Pracownik – języki obce
  • POZYCJA, określenie czy dany skorowidz ma być wyświetlany w menu po lewej L  czy prawej stronie R, S – pozycje Submenu, tak oznaczone wiersze PRX nie są uwzględniane w menu skorowidzy, dotyczą definicji skorowidzy systemowych lub słowników programowych np. listy raportów czy zestawień.
  • SUBMENU – określenie czy dany skorowidz obsługuje SUBMENU czy bezpośrednio prowadzi do tabeli słownikowej.
  • KOLEJNOŚĆ – pozwala na zdefiniowanie porządku wyświetlania pozycji skorowidzy w ramach danej sekcji


 


[visual_portfolio id=”21137″ class=””]


 

Terminale mobilne w magazynie
Terminale mobilne w magazynie

Terminale to wytrzymałe urządzenia. To komputery przenośne, które dodatkowo łączą w jednej obudowie …

systemy magazynowe
Aplikacja magazynowa WMS.net

WMS.net to innowacyjna aplikacja magazynowa, która zapewnia intuicyjne, kompleksowe i ekonomiczne ro…

program magazynowy
System magazynowy WMS

System magazynowy WMS wykorzystuje nowoczesne technologie i dostarcza użytkownikom elastyczną aplika…

oprogramowanie w magazynie
Inwentaryzacja w programie WMS.net

Inwentaryzacja w programie WMS.net odbywa się pod względem wartościowym, jaki i ilościowym. Efekte…

program magazynowy, program do magazynowania
Programy magazynowe

W dzisiejszym świecie biznesu programy magazynowe odgrywają coraz ważniejszą rolę w pomaganiu firmom…

Aplikacja magazynowa Android
Aplikacja magazynowa Android

Aplikacja magazynowa Android zwiększa efektywność i precyzję operacji magazynowych, zapewniając płyn…

Program magazynowy z skanerem
Program magazynowy z skanerem

Program magazynowy z skanerem od SoftwareStudio składa się z kilku komponentów, które razem tworzą w…

Tablet aplikacja magazynowa
Tablet aplikacja magazynowa

Czy marzysz o mobilnym i efektywnym sposobie zarządzania magazynem? SoftwareStudio oferuje rozwiązan…

Skorowidze w programie StudioSystem

Oferta oprogramowania magazynowego to nie tylko opis na stronie.
Prezentacja multimedialna nie wystarcza?
W takim razie przekonaj się samodzielnie.
Czy nasze demo programu magazynowego WMS odpowiada Twoim potrzebom?
Skorowidze w programie StudioSystem
system magazynowy chmura obliczeniowa
program WMS

Wskazówki dotyczące wyglądu i treści

Udostępnij użytkownikom mapę witryny z linkami, które wskazują ważne części Twojej witryny. Jeżeli mapa witryny zawiera ponad 100 linków, warto podzielić ją na kilka oddzielnych stron. Utwórz witrynę, która jest przydatna i zawiera wiele informacji. Jej strony powinny przedstawiać treść w sposób przejrzysty i dokładny.

Licencja na program magazynowy

Rozwiązania oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. mogą być licencjonowane na kilka różnych sposobów w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów. Szczegółowe informacje na temat licencjonowania oprogramowania znajdują się na stronie www. Przedstawimy informacje na temat sposobów licencjonowania oprogramowania magazynowego Studio Magazyn WMS.net

system magazynowy WMS Aktywność użytkowników
SoftwareStudio

Doradztwo IT

Doradztwo informatyczne (konsulting informatyczny) ma na celu przedstawienie oferty klientowi, która jest zgodna z jego potrzebami i planowanym budżetem. Doradztwo w zarządzaniu systemami informatycznymi obejmuje dziedziny, takie jak zarządzanie ryzykiem, zarządzanie informatyką, kontrola wewnętrzna oraz audyt wewnętrzny.

system magazynowy Notatki do dokumentu Wz
SAdam

Notatki

Notatki jakie oferuje program magazynowy. Wywołanie funkcji menu umożliwia podgląd dopisanych notatek do wybranego dokumentu oraz dopisanie nowych notatek – komentarzy.

program magazynowy kalendarz
SAdam

x_kalendarz.aspx

Wyświetlanie danych w kalendarzu, dopisywanie i edycja zdarzeń.          

Obroty palet wg przewoźników

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dla zarządzania magazynem. Jednym z istotnych elementów tego procesu jest prowadzenie magazynu palet oraz wystawianie kwitów paletowych.