Skorowidze w programie StudioSystem

Skorowidze w programie StudioSystem to klucz do szybkiej i efektywnej konfiguracji, co sprawia, że oprogramowanie to jest wyjątkowo dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Skorowidze w programie StudioSystem

Szybka konfiguracja programu dzięki skorowidzom

Program StudioSystem to rozwiązanie o ogromnej elastyczności, co wynika z jego zaawansowanych możliwości konfiguracyjnych. Jednym z kluczowych elementów tej elastyczności jest możliwość dostosowania interfejsów użytkowników do indywidualnych potrzeb poprzez konfigurację widoków menu, submenu i rejestrów (tabel).

Szybka konfiguracja dzięki skorowidzom

Jednak to nie wszystko, co oferuje StudioSystem. Dodatkową, niezwykle przydatną cechą tego oprogramowania jest możliwość definiowania przez administratora skorowidzy. Skorowidze stanowią kluczowy element systemu, umożliwiający jeszcze szybszą i łatwiejszą konfigurację programu.

Skorowidze są niczym indeksy w książce – pozwalają użytkownikowi na natychmiastowe odnalezienie potrzebnych informacji. Dzięki nim, każdy użytkownik może spersonalizować sposób korzystania z programu, tworząc własne ścieżki dostępu do najważniejszych funkcji.

Warto podkreślić, że skorowidze nie tylko ułatwiają nawigację po systemie, ale również pozwalają zwiększyć efektywność pracy, eliminując zbędne kliknięcia i czasochłonne poszukiwania. Dzięki nim, StudioSystem staje się jeszcze bardziej przyjazne i efektywne narzędzie dla wszystkich użytkowników.

Wniosek jest jasny – skorowidze w programie StudioSystem to klucz do szybkiej i efektywnej konfiguracji, co sprawia, że oprogramowanie to jest wyjątkowo dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej firmy.

Skorowidze w programie StudioSystem

Ogromna elastyczność programu StudioSystem wynika z możliwości konfiguracyjnych interfejsów użytkowników w zakresie widoków menu, submenu i rejestrów (tabel). Dodatkową cechą pozwalającą na szybkie i łatwe konfigurowanie programu jest możliwość definiowania przez administratora skorowidzy. Skorowidze są bardzo ważną częścią oprogramowania.

Skorowidze

W programie StudioSystem to listy słowników pozwalające na edycję i wprowadzanie usystematyzowanych informacji przez użytkowników programu. Zwykle wykorzystuje się w transakcjach dopisywania i edycji kartotek i dokumentów za pomocą kontrolek list rozwijanych.

Przykład menu skorowidzy z poziomu administratora:

Skorowidze - administrator

Po wybraniu pozycji wyświetla się tabela z możliwością dopisywania, edycji oraz usuwania pozycji z danego skorowidza.

Skorowidze - rejestr

W programie StudioSystem, skorowidze stanowią istotny element, umożliwiający użytkownikom edycję i wprowadzanie usystematyzowanych informacji. Te listy słowników są często wykorzystywane w trakcie transakcji, podczas dodawania oraz edycji kartotek i dokumentów, za pomocą intuicyjnych kontrolek list rozwijanych.

Korzystanie z Skorowidza

Gdy użytkownik wybiera odpowiednią pozycję z listy skorowidza, program prezentuje tabelę, w której można dokonywać dopisywania, edycji oraz usuwania poszczególnych pozycji. Jest to niezwykle wygodne i pozwala na efektywne zarządzanie informacjami w systemie StudioSystem.

Oto opisz różnych sekcji i kodów używanych w firmie SoftwareStudio oraz jej rozwiązaniach.

Sekcja „Active Directory” to kluczowa część działalności firmy, gdzie korzysta się z kodu ADC. Active Directory pełni istotną rolę w zarządzaniu dostępem do różnych zasobów w firmie. Pozwala na efektywne zarządzanie użytkownikami i dostępem do danych.

W sekcji „Awizacje” korzysta się z różnych algorytmów i kamery, oznaczonych kodami AWALG i LPRKM. Te rozwiązania pomagają w obliczaniu okien czasowych i zarządzaniu miejscami parkingowymi, co jest kluczowe w logistyce magazynowej.

Sekcja „CRM” (Customer Relationship Management) to obszar odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z klientami. Tutaj używane są kody CEL, DZI, KMP do określania celów działania, działań i kampanii marketingowych. CRM pozwala na efektywną komunikację z klientami.

W „Definicji cech” istnieje wiele kodów, które pomagają w określeniu cech asortymentu, dokumentów czy też klientów. To istotne w procesie zarządzania danymi i ich kategoryzacji.

Sekcja „Dokumenty” (kod DDR) to obszar, gdzie definiuje się rodzaje dokumentów oraz ich statusy. To istotne w systemie zarządzania dokumentami, który jest kluczowy w wielu firmach.

Edytor tekstu (kod EDIT) jest narzędziem niezbędnym do tworzenia i edycji treści. Warto zadbać o odpowiednie szablony edytora (kod TMPL) dla różnych rodzajów dokumentów.

W „Firmie” (kod FIRMA) znajdują się informacje o różnych firmach i ich parametrach. To istotne w kontekście współpracy z różnymi podmiotami.

Framework (kod FRMK) to zestaw parametrów, które kształtują sposób działania systemu. Framework jest jak fundament, na którym opiera się cała aplikacja.

W sekcji „HRE” (Human Resources) istnieją kody, które pomagają w zarządzaniu zasobami ludzkimi, takie jak języki obce (kod JEZ) czy umiejętności zawodowe (kod UMI).

W „Innych” (kod INN) znajdują się różne dane, od opinii po programy i sposoby dostawy. To sekcja, która obejmuje różne aspekty działalności firmy.

Kartoteki (kod DDZ) są istotne w procesie gromadzenia i zarządzania danymi. To miejsce, gdzie definiuje się typy pojazdów, kraje czy regiony.

W kartotekach kontrahentów (kod KRA) znajdują się informacje o klientach i dostawcach. To istotne w kontekście relacji handlowych i logistyki.

Kartoteki pracowników (kod KCP) to miejsce, gdzie definiuje się cechy pracowników i ich statusy. To istotne w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Kartoteki towarowe (kod KTO) zawierają informacje o cechach towarów i ich grupach. To kluczowe w zarządzaniu asortymentem.

Logistyka (kod WBILL) to obszar, gdzie tworzy się listy przewozowe. To istotne w zarządzaniu dostawami i magazynowaniem.

Magazyn (kod CSK) to miejsce, gdzie określa się cechy miejsc składowania. To kluczowe w zarządzaniu magazynem i jego organizacją.

MAW Awizacja dostaw (kod AWIZ) to obszar, gdzie definiuje się rodzaje awarii i legalizacji. To istotne w utrzymaniu ruchu i zapewnianiu bezpieczeństwa.

Narzędziownia (kod RNA) to miejsce, gdzie określa się rodzaje narzędzi i ich status po kontroli. To istotne w utrzymaniu narzędzi.

Reklamacje (kod RPO) zawierają informacje o powodach reklamacji. To kluczowe w zarządzaniu reklamacjami od klientów.

Rola HRE (kod HRP) to sekcja, która dotyczy różnych aspektów zasobów ludzkich, takich jak umiejętności czy status kandydata.

System (kod TIMLF) zawiera filtry TimeLine, które pomagają w analizie czasu w różnych procesach.

Warto zauważyć, że każda sekcja i kod odgrywa istotną rolę w działalności firmy SoftwareStudio. Poprzez skrupulatne zarządzanie nimi można efektywnie prowadzić różne procesy w firmie, od logistyki magazynowej po obsługę klientów. Odpowiednie definiowanie cech, dokumentów i innych parametrów pozwala na lepszą organizację danych i procesów w firmie.

Tworzenie Nowych Skorowidzy

Jeśli potrzebujemy utworzyć nowy rodzaj skorowidza, jest to zadanie proste do zrealizowania. Wystarczy dodać rekord do tabeli o nazwie „_prx” i odpowiednio go skonfigurować. Dzięki temu nie tylko definiujemy nowy skorowidz, na przykład do określenia znajomości języków obcych pracowników, ale również tworzymy całkowicie nową sekcję CRM, w której możemy przechowywać różnorodne skorowidze.

Dzięki skorowidzom w programie StudioSystem, proces zarządzania informacjami staje się jeszcze bardziej efektywny i dostosowany do indywidualnych potrzeb użytkowników. To narzędzie, które ułatwia pracę i pozwala na bardziej precyzyjne gromadzenie oraz edytowanie danych w systemie.

Tabela _PRX wymaga określenia następujących informacji:

  • PRX – unikalny (niepowtarzalny) kod identyfikujący skorowidz, np. CR1
  • SEKCJA – nazwa sekcji w której jest skorowidz, CRM
  • OPIS – nazwa skorowidza, np. Pracownik – języki obce
  • POZYCJA, określenie czy dany skorowidz ma być wyświetlany w menu po lewej L  czy prawej stronie R, S – pozycje Submenu, tak oznaczone wiersze PRX nie są uwzględniane w menu skorowidzy, dotyczą definicji skorowidzy systemowych lub słowników programowych np. listy raportów czy zestawień.
  • SUBMENU – określenie czy dany skorowidz obsługuje SUBMENU czy bezpośrednio prowadzi do tabeli słownikowej.
  • KOLEJNOŚĆ – pozwala na zdefiniowanie porządku wyświetlania pozycji skorowidzy w ramach danej sekcji

Skorowidze w programie StudioSystem

Program StudioSystem to rozwiązanie o ogromnej elastyczności, co wynika z jego zaawansowanych możliwości konfiguracyjnych. Jednym z kluczowych elementów tej elastyczności jest możliwość dostosowania interfejsów użytkowników do indywidualnych potrzeb poprzez konfigurację widoków menu, submenu i rejestrów (tabel).
Skorowidze w programie StudioSystem
Magazyn - ewidencja papieru w rolkach
SAdam

Magazyn – ewidencja papieru w rolkach

Większość programów magazynowych dostępnych na rynku skupia się na ewidencji ilościowej w sztukach czy kilogramach produktu i ich wyceną księgową. Często brak jest specjalistycznych rozwiązań ułatwiających ewidencję magazynową dla specyficznych produktów takich jak papier czy folie magazynowe w postaci rolek.

Cykl życia strony internetowej
SoftwareStudio

Cykl życia strony internetowej

Przechowują  swoją zawartość przez cały okres życia aplikacji, tzn. od pierwszy odwiedzin dowolnego użytkownika do restartu serwera. Ponieważ pula zmiennych aplikacyjnych jest wspólna dla wszystkich użytkowników serwisu, zmienne te mogą zostać wykorzystane do wymiany danych pomiędzy internautami. Dostęp do zmiennych aplikacyjnych daje kolekcja Application indeksowana kluczami reprezentującymi nazwy zmiennych aplikacyjnych. Ponieważ kolekcja przechowuje wartości typu ogólnego object przy ich odczycie należy zrzutować je na odpowiedni typ. Przed odczytem należy upewnić się, czy zmienna znajduje się w kolekcji sprawdzając, czy pozycja o kluczu reprezentującym nazwę zmiennej nie jest pusta.

Wysyłka z magazynu za pomocą firm kurierskich
SAdam

Wysyłka z magazynu za pomocą firm kurierskich

Korzystanie z firm kurierskich do wysyłania towarów z magazynu szybko staje się preferowaną opcją dla firm każdej wielkości. Nie tylko zapewnia firmom opłacalny i niezawodny sposób dostarczania ich produktów tam, gdzie ich potrzebują, ale także oferuje im szeroki zakres usług, które czynią ten proces znacznie wygodniejszym.

Palety wg rodzaju
SAdam

Palety wg rodzaju

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net wprowadza nowe możliwości w zarządzaniu paletami. Ten nowoczesny system jest przeznaczony dla firm logistycznych. Pozwala on na efektywne zarządzanie paletami wg rodzaju nośnika. Również umożliwia kontrolę nad przechowywanym towarem.

Sekcja Kartoteki
SAdam

Sekcja Kartoteki

W obecnych czasach, w dynamicznie rozwijającym się świecie logistyki magazynowej, kluczem do osiągnięcia sukcesu jest efektywne zarządzanie danymi. Sekcja Kartoteki w systemie Studio System, stworzonym przez firmę SoftwareStudio, jest niezastąpionym narzędziem, które pozwala na utrzymanie ładu i precyzji w danych magazynowych. Niniejszy artykuł skupia się na roli Sekcji Kartoteki i jej funkcjach, wyjaśniając, jak przyczynia się ona do optymalizacji pracy magazynu i ułatwia codzienne zadania administratorów.

x_sms.aspx
SAdam

x_sms.aspx

Transakcja x_sms.aspx stanowi istotny element systemu magazynowego Studio WMS.net dostarczanego przez SoftwareStudio. Jest to narzędzie, które umożliwia wysyłanie powiadomień za pomocą bramki SMS, co może być niezwykle przydatne w zarządzaniu magazynem.