Nowa inwentaryzacja

Nowa inwentaryzacja

Inwentaryzacja to spis rzeczywistego stanu towarów w magazynie. Może być zapisana w programie magazynowym dla wybranego magazynu, kontrahenta, strefy, lokalizacji lub asortymentu.

Jak zapisać inwentaryzację w programie magazynowym?

Inwentaryzacja magazynu jest ważną częścią zarządzania zapasami. Pozwala ona na sprawdzenie, ile towarów znajduje się w magazynie, a także określenie ewentualnych nieprawidłowości.

Do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu można użyć różnych narzędzi. Najczęściej stosuje się:

 • Kartki inwentaryzacyjne – to tradycyjny sposób inwentaryzacji. Pracownicy magazynu za pomocą kartek inwentaryzacyjnych zapisują ilość każdego towaru w magazynie.
 • Oprogramowanie do inwentaryzacji – to bardziej nowoczesny sposób inwentaryzacji. Pracownicy magazynu używają specjalnego oprogramowania, które odczytuje kody kreskowe lub RFID towarów. Oprogramowanie to automatycznie generuje raport z inwentaryzacji.
 • Systemy WMS – to zaawansowane systemy informatyczne, które automatyzują wiele procesów w magazynie, w tym inwentaryzację. Systemy WMS odczytują kody kreskowe lub RFID towarów, a następnie automatycznie aktualizują stan magazynu.

Oto kilka wskazówek dotyczących wyboru narzędzi do inwentaryzacji:

 • Rozmiar magazynu: Im większy magazyn, tym bardziej wskazane jest użycie nowoczesnych narzędzi, takich jak oprogramowanie do inwentaryzacji lub systemy WMS.
 • Ilość towarów: Im więcej towarów znajduje się w magazynie, tym bardziej istotne jest, aby inwentaryzacja była szybka i dokładna. Nowoczesne narzędzia mogą pomóc w osiągnięciu tego celu.
 • Wymagania firmy: Przed wyborem narzędzi należy wziąć pod uwagę wymagania firmy. Na przykład, jeśli firma musi przestrzegać określonych przepisów, należy wybrać narzędzia, które pozwolą na ich spełnienie.

Podsumowując, do przeprowadzenia inwentaryzacji magazynu można użyć różnych narzędzi. Wybór narzędzi zależy od wielkości magazynu, ilości towarów oraz wymagań firmy.

Inwentaryzacja może zostać zapisana dla wybranego: magazynu, kontrahenta, strefy, lokalizacji lub asortymentu. Pozycja menu MAGAZYN / INWENTARYZACJA/ NOWA INWENTARYZACJA wyświetla formularz dopisania inwentury.

inwentura_dopisanie

Formularz składa się z dwóch części: formularza dopisania inwentaryzacji i zestawienie pozycji dokumentów w buforze. Program blokuje dopisanie nowego arkusza inwentaryzacji, jeśli są zapisane dokumenty w buforze. W zestawieniu dokumentów w buforze aktywny jest wiersz filtrowania.

Pola formularza dopisania:

 • Numer referencyjny – numer dokumentu nadawany automatycznie przez program. Pole nieedytowane.
 • Data – bieżąca data systemowa. Pole nieedytowane.
 • Oddział – symbol oddziału, do którego przypisany jest użytkownik dopisujący dokument.
 • Rodzaj inwentaryzacji – pole obsługiwane przez skorowidz rodzajów inwentaryzacji. Dostępne wartości skorowidza: magazyn, kontrahent, strefa, lokalizacja, asortyment. Po wybraniu rodzaj inwentaryzacji wyświetlany jest dodatkowe pole ze skorowidzem, w którym należy wybrać wartość – dla której ma być dopisana inwentaryzacja.
 • Uwagi – uwagi do inwentaryzacji.

Polecenie ZAPISZ dopisuje inwentaryzację. Dopisanie dokumentu jest blokowane jeśli nie zostanie wybrany rodzaj inwentaryzacji lub występują dokumenty w buforze. Komunikat błędu jest wyświetlany na dole ekranu.

Tworzenie stron WWW w ASP.NET
SoftwareStudio

Tworzenie stron WWW w ASP.NET

Tworzenie stron WWW w ASP.NET to doskonały wybór dla firm poszukujących niezawodnych, bezpiecznych i wydajnych rozwiązań. Dzięki szerokim możliwościom personalizacji, integracji z innymi systemami i wsparciu ze strony Microsoftu, ASP.NET stanowi solidną podstawę dla każdego projektu webowego, od prostych stron po zaawansowane aplikacje internetowe.

Dokumentacja
SAdam

Dokumentacja

Dokumentacja techniczna jest nieodłącznym elementem skomplikowanych systemów informatycznych. Dzięki niej administratorzy mogą zrozumieć strukturę bazy danych, schemat tabel, relacje między nimi i wiele innych kluczowych informacji.

rozmieszczenie towarów w magazynie
SAdam

Czy rozmieszczenie towarów w magazynie można używać na smartphonach?

Rozmieszczenie towarów w magazynie na smartfonach to realność dzięki Studio WMS.net. Dzięki temu innowacyjnemu rozwiązaniu możesz efektywnie zarządzać magazynem, zwiększając produktywność i minimalizując ryzyko błędów. Niezależnie od tego, gdzie jesteś, masz pełną kontrolę nad swoim magazynem dzięki tej mobilnej aplikacji.

Nowa inwentaryzacja

Inwentaryzacja magazynu jest ważną częścią zarządzania zapasami. Pozwala ona na sprawdzenie, ile towarów znajduje się w magazynie, a także określenie ewentualnych nieprawidłowości.
DEMO

Rozliczenie kosztów

Menu MAGAZYN / ROZLICZENIE KOSZTÓW zawiera pozycje Rozliczenie kosztów może być dopisane ze statusem zatwierdzone lub w buforze. Rozliczenia zatwierdzone wyświetlane są w rejestrze ROZLICZENIA KOSZTÓW, rozliczenia w buforze – w rejestrze ROZLICZENIA KOSZTÓW BUFOR.

Szyfrowanie danych
SAdam

Szyfrowanie danych

Szyfrowanie danych, zwłaszcza haseł i kluczy do oprogramowania, jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w programach magazynowych. Dzięki temu informacje te są chronione przed dostępem osób niepowołanych, a użytkownicy modułu Studio IT.net mogą być pewni, że ich kluczowe dane są w bezpiecznym miejscu.

SAdam

Spis StudioSystem

Oficjalna strona internetowa StudioSystem, na której znajdziesz informacje o platformie, jej funkcjonalnościach i korzyściach dla przedsiębiorstw. Możesz również zapoznać się z różnymi modułami i rozwiązaniami branżowymi oferowanymi przez StudioSystem.

Inwentaryzacja - menu

Inwentaryzacja - menu

W systemie magazynowym Studio WMS.net, dostarczanym przez SoftwareStudio, inwentaryzacja to kluczowy proces zarządzania zapasami. Menu Inwentaryzacja ...
Nowa inwentaryzacja

Nowa inwentaryzacja

Inwentaryzacja to spis rzeczywistego stanu towarów w magazynie. Może być zapisana w programie magazynowym dla wybranego magazynu, kontrahenta, strefy, lo...
Inwentaryzacje w realizacji

Inwentaryzacje w realizacji

W systemie magazynowym Studio WMS.net, inwentaryzacja to kluczowy proces, który pozwala na dokładne określenie stanu zapasów w magazynie. Jednym z ist...
Inwentaryzacje zamknięte

Inwentaryzacje zamknięte

Rejestr dokumentów spisu z natury zawiera informacje o inwentaryzacjach, które zostały przeprowadzone i zakończone. Te zamknięte inwentaryzacje są ważny...
Nadwyżki z inwentury

Nadwyżki z inwentury

programy magazynowe, takie jak Studio WMS.net i systemy WMS, są niezastąpionym narzędziem w zarządzaniu inwentaryzacją magazynową. Automatyczne generowanie dokum...
Braki z inwentury

Braki z inwentury

Oprogramowanie magazynowe Studio WMS.net to narzędzie, które znacząco ułatwia zarządzanie magazynem i procesami z nim związanymi. Jednym z kluczowych aspek...
Indeks

Indeks

Oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online to prawdziwy game-changer. Przede wszystkim, pozwala na zdalne zarządzanie zapasami. Co więcej, uła...
Alfabetycznie

Alfabetycznie

Wraz z dynamicznym rozwojem branży e-commerce, efektywne oprogramowanie do zarządzania magazynem z dostępem online staje się niezwykle istotne dla fir...
Spis Magazyn WMS.net

Spis Magazyn WMS.net

WMS.net pozwala na obsługę różnych rodzajów magazynów, takich jak magazyny wysokiego składowania, magazyny z automatycznym systemem sortowania, magazy...
Programy magazynowe

Programy magazynowe

Programy magazynowe, wykorzystując najnowszą technologię, są niezbędnym narzędziem dla operatorów logistycznych. Dzięki nim można obniżyć koszty, poprawić o...
CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS Utrzymanie ruchu

CMMS to skrót od anglojęzycznego terminu Computerized Maintenance Management System, czyli Komputerowy System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu. Systemy te...
Kartoteki

Kartoteki

Niniejszy program obsługujący CMMS sekcję kartoteki zapewnia pełną funkcjonalność obsługi danych dotyczących obiektów, pracowników, kontrahentów, lokalizacji...
Kartoteki obiektów

Kartoteki obiektów

Menu CMMS (Computerized Maintenance Management System) umożliwia wyświetlanie i zarządzanie kartotekami obiektów w Twojej firmie. Dzięki temu menu będz...
Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników

Kartoteki pracowników w programach magazynowych oraz CMMS Utrzymanie Ruchu są nie tylko miejscem gromadzenia danych personalnych, ale również stanowią pods...
Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów w programie magazynowym WMS.net to niezbędne narzędzie dla każdej firmy, która dba o efektywność i profesjonalizm w zarządzaniu magazyn...
Lokalizacje obiektów

Lokalizacje obiektów

Studio WMS.net firmy SoftwareStudio to jedno z takich rozwiązań. WMS (Warehouse Management System) to program komputerowy, który wspomaga zarządzanie mag...