last_activity.aspx

Użytkownik poruszając się po programie uruchamia różne transakcje, każde uruchomienie transakcji skutkuje zapisem w bazie danych a za pomocą transakcji last_activity.aspx można wyświetlać listę ostatnich 10 otwartych (wykorzystywanych) przez użytkownika transakcji.

Dostęp do tej transakcji jest zwykle bezpośrednio z menu głównego aplikacji pod nazwą HISTORIA

last_activity

 

Użytkownik klikając na przycisk na ekranie może wrócić do jednej z ostatnio uruchamianych transakcji. Kolor tła oraz ikona transakcji są konfigurowalne.