x_kncrm.aspx

x_kncrmUniwersalna transakcja pozwalająca na dopisywanie i edycję oraz wyświetlania danych kontaktowych skojarzonych z kartoteką knkon. Transakcja obsługuje tabelę KNCRM w zależności od wywołanego parametru:

  • kontakty
  • miejsca dostaw
  • odbiorcy