x_kalendarz.aspx

Wyświetlanie danych w kalendarzu, dopisywanie i edycja zdarzeń.

organizacja czasu pracy
organizacja czasu pracy