system WMS Transakcje magazynowe

SoftwareStudio Transakcje

Cel został wyznaczony dla programu magazynowego

Program magazynowy ma na celu pomóc firmom w zarządzaniu zapasami i dystrybucją. Jest to kompleksowy system, który pozwala firmom śledzić stany magazynowe, zarządzać zamówieniami i optymalizować łańcuch dostaw. Program magazynowy służy do przechowywania i zarządzania towarami, a także śledzenia ruchu towarów z magazynu do klienta. System umożliwia również firmom monitorowanie wydajności ich operacji magazynowych.

Program magazynowy to rodzaj systemu informatycznego, który służy do zarządzania magazynowaniem i dystrybucją towarów. Jest to kompleksowy system, który pozwala firmom śledzić stany magazynowe, zarządzać zamówieniami i optymalizować łańcuch dostaw. Program magazynowy jest kluczowym elementem każdej firmy, która musi zarządzać zapasami i dystrybucją.

Oprogramowanie magazynowe ma na celu zapewnienie firmom możliwości zarządzania zapasami i dystrybucją. Jest to kompleksowy system, który pozwala firmom śledzić stany magazynowe, zarządzać zamówieniami i optymalizować łańcuch dostaw. Program magazynowy służy do przechowywania i zarządzania towarami, a także śledzenia ruchu towarów z magazynu do klienta. System umożliwia również firmom monitorowanie wydajności ich operacji magazynowych.

Ponadto WMS ma na celu zapewnienie firmom możliwości zarządzania zapasami i dystrybucją. Jest to kompleksowy system, który pozwala firmom śledzić stany magazynowe, zarządzać zamówieniami i optymalizować łańcuch dostaw. System umożliwia również firmom monitorowanie wydajności ich operacji magazynowych.

Program magazynowy ma również na celu ułatwienie dokonywania transakcji w systemie informatycznym. Transakcje to wymiana towarów i usług między dwiema lub więcej stronami. Program magazynowy ma na celu ułatwienie wymiany towarów i usług pomiędzy magazynem a klientem. System przeznaczony jest do śledzenia ruchu towarów z magazynu do klienta, a także płatności za towar. System umożliwia również firmom monitorowanie wydajności ich operacji magazynowych.

Transakcje stanowią elementy podstawowe z których zbudowana jest platforma StudioSystem. Za pomocą transakcji realizuje się określone zadania np. dopisywanie, przeglądania, raportowanie itp. Ponadto każdy element systemu w  tym konfiguracja też wykorzystują dedykowane transakcje.

Na potrzeby administracji i konfiguracji oprogramowania udostępniana jest lista transakcji z których można korzystać.

Użytkownik programu (licencjobiorca) nie powinien bez zgody producenta oprogramowania (licencjodawca) wprowadzać zmian w konfiguracji listy transakcji, z wyłączeniem ich widoczności poprzez zmianę status AKTYWNE i NIEAKTYWNE.

Po wywołaniu menu transakcje wyświetlone zostaną wszystkie transakcje dopisane w systemie wraz z opisem.

konfiguracja ustawienia transakcje

Tabela zawiera szereg kolumn:

  • Kod – oznaczenie pozycji transakcji
  • Transakcja – wskazanie na fizyczny folder i plik, który będzie uruchamiany
  • Opis – krótka charakterystyka przeznaczenia transakcji
  • Systemowe – oznacznie na TAK powoduje że podczas synchronizacji baz danych dana pozycja będzie podmienia zgodnie ze wzorcem SoftwareStudio baza Root. Ustawienie na NIE powoduje że podczas synchronizacja dana pozycja pozostaje bez zmian w instalacji klienta.

Poniższa tabela zawiera listę przykładowych transakcji zarejestrowanych (czyli udostępnionych) na platformie.

TransakcjaOpis
firma_ipf/departament_insert.aspxNowy departament
firma_ipf/knkon_insert_1.aspxNowy klient potencjalny
firma_ipf/kwatery_insert.aspxNowa kwatera
firma_ipf/pojazdy_insert.aspxNowy pojazd
firma_ipf/x_pola_dodatkowe.aspxUmiejetnosci zawodowe – pola dodatkowe
firma_ipf/knkon_insert_2.aspxNowy kandydat do pracy
firma_ipf/pracownicy_insert.aspxNowy pracownik firmy
role_sys/x_grid.aspxRejestr dokumentów/kartotek
firma_ipf/zamowienie_insert.aspxNowe zamówienie
firma_ipf/knkon_podglad_2.aspxPodgląd kartoteki pracownika
firma_ipf/knkon_podglad_1.aspxPodglad klienta potencjalnego
firma_ipf/knkon_podglad.aspxPodgląd klienta zaakceptowanego
firma_ipf/kwatery_podglad.aspxPodgląd kwatery
firma_ipf/rozliczenie.aspxEdycja rozliczenia
firma_ipf/rozliczenie_delete.aspxUsunięcie rozliczenia pracowników
firma_ipf/x_zamowienie_kopia.aspxKopiowanie zamówienia
firma_ipf/x_zamowienie_delete.aspxUsuniecie zamówienia bufor
firma_ipf/x_zamowienie_delete_1.aspxUsuniecie zamówienia zatwierdzonego
firma_ipf/x_generowanie_rozliczenia.aspxGenerowanie rozliczenia pracowników
role_sys/x_cecha.aspxCechy kartotek/dokumentów
firma_ipf/zamowienie_podglad.aspxPodgląd zamówienia
firma_ipf/zamowienie_logistyka_edit.aspxEdycja zamówienia logistyka
firma_ipf/zamowienie_rekrutacja_edit.aspxEdycja zamówienia Rekrutacja
role_sys/x_flagi.aspxFlagi
rdlc/wydruk_refno.aspxWydruk dokumentu
role_sys/sub_menu.aspxSubMenu
role_rap/menu_rap.aspxMenu wyświetlajace zdefiniowane raporty
firma_ipf/knkon_insert.aspxEdycja klienta zaakceptowanego
role_sys/x_zalacznik.aspxZałączniki
role_mms/knaso_insert.aspxDopisanie kartoteki
role_mms/kmaso_insert.aspxDopisanie kartoteki
role_mms/knkon_insert.aspxDopisanie kartoteki
role_mms/dpmag_pz_insert.aspxDopisanie Pz
role_mms/dmcms_awaria_insert.aspxDopisanie awarii
role_mms/dmcms_naprawa_insert.aspxDopisanie naprawy
role_mms/dmcms_przeglad_insert.aspxDopisanei przeglądu
role_mms/x_status_awaria.aspxZgłoszenie awarii – status
role_mms/x_dmcms_status_zlecenia.aspxZlecenia – status
role_mms/x_dmcms_usun.aspxZlecenie – usuwanie dokumentów w buforze
role_mms/x_generuj_zlecenie_naprawy.aspxGenerowanie zlecenia naprawy
role_mms/kmaso_podglad.aspxObiekty – podgląd
role_mms/knkon_pracownik_insert.aspxDopisanie pracownika
role_mms/knkon_pracownik_podglad.aspxKartoteka pracownika – podgląd
role_mms/knwms_insert.aspxDopisanie lokalizacji
role_mms/dmcms_podglad.aspxPodgląd dokumentu
role_mms/dpmag_rw_insert.aspxDopisanie Rw
role_sys/x_skorowidz.aspxZałączniki
role_sys/x_uwagi.aspxUwagi i notatki
role_mms/dmcms_remont_insert.aspxDopisanie remontu
role_mms/dmcms_czynnosci_insert.aspxZlecenie – dopisanie czynności
role_mms/dmcms_pracownik_insert.aspxZlecenie – dopisanie pracowników
role_mms/x_czesci.aspxZlecenie – dopisanie części i materiałów
role_mms/kmaso_czesci_insert.aspxObiekty – dopisanei części
role_mms/kmaso_czynnosci_insert.aspxKartoteka obiektów – czynności
role_mms/x_liczniki.aspxLiczniki
role_mms/x_kmaso_hierarchia.aspx 
role_mms/kmaso_materialy_insert.aspx 
role_mms/x_pracownik_certyfikat_insert.aspxSpecjalizacje i certyfikaty pracownika
role_mms/kmaso_udt_insert.aspxBadania UDT
role_mms/x_kmaso_dokumenty.aspx 
role_mms/harmonogram_przegladow.aspx 
role_mms/x_kmaso_hierarchia.aspx 
role_mms/zlecenia_nowe.aspx 
role_mms/x_dmcms_usun.aspxZlecenie – usunięcie
role_mms/zlecenia_realizacja.aspx 
role_mms/x_dmcms_osoba_odpowiedzialna.aspx 
firma_ipf/x_generowanie_rozliczenia_xml.aspx 
firma_ipf/x_kwatery_czynsz.aspxWpisanie czynszu za kwaterę w okresie
firma_ipf/x_zamowienie_mail.aspxZatwierdzenie zamówienia
role_mms/dmcms_awaria_podglad.aspxPodgląd zgłoszenia awarii
role_mms/knkon_pracownik_uprawnienia.aspx 
role_mms/zapotrzebowanie_grid.aspxZapotrzebowanie do realizacji
role_mms/knaso_podglad.aspxKartoteka asortymentowa – podgląd
role_mms/dpzle_zamowienie_insert.aspxDopisanie zamówienia
role_mms/dpinw_insert.aspxDopisanie arkusza inwentury
role_mms/x_dpinw_zamknij.aspxZamknięcie inwnetury
role_mms/dpmag_zl_insert.aspxDopisanie Zl
role_mms/dpmag_mm_insert.aspxDopisanie Mm
role_mms/dpmag_podglad.aspxPodgląd dokumentu
role_mms/x_knaso_dokumenty.aspxDokumenty magazynowe
role_mms/x_knaso_ewidencja.aspxEwidencja magazynowa
role_mms/x_knaso_zamowienia.aspxZamówienia
role_mms/x_knkon_dokumenty.aspx 
role_mms/x_dpzle_generowanie_pz.aspxGenerowanie dokumentów Pz
role_mms/x_dpinw_usun.aspxUsunięcie inwnetury
role_mms/dpinw_arkusz.aspx 
role_mms/dpzle_zamowienie_podglad.aspxPodgląd zamówienia
role_wms/dpmag_insert_p.aspxDopisanie dokumentu magazynowego Przychód
role_wms/dpmag_insert_r.aspxDopisanie dokumentu magazynowego Rozchód
role_wms/knkon_insert.aspxDopisanie kartoteki kontrahenta
role_wms/knaso_insert.aspxDopisanie kartoteki magazynowej
—————-Separator
role_sys/x_tab.aspxZakładki
role_sys/x_kalendarz.aspxKalendarz
role_sys/x_details.aspxSzczegóły rekordu
role_sys/szukaj.aspxSzukaj transakcji
role_sys/x_mail.aspxWysyłanie maili
role_sys/x_sms.aspxWysyłanie wiadomości SMS
Program Magazynowy

Program Magazynowy

Zarówno WMS, jak i programy magazynowe są niezbędnymi narzędziami do zarządzania magazynem. WMS pomaga zautomatyzować proces magazynowy, a Programy Magazynowe pomagają organizować i zarządzać zapasami. Razem mogą pomóc zmniejszyć liczbę błędów, popra...
Oferta

Oferta

Oprogramowanie magazynowe to niezbędne narzędzia dla każdej firmy, która musi zarządzać swoimi zapasami i operacjami. Oprogramowanie WMS i oprogramowanie magazynowe mogą pomóc firmom obniżyć koszty, poprawić obsługę klienta i zwiększyć wydajność. Opr...
Programy internetowe

Programy internetowe

Programy internetowe obsługiwane za pomocą programu zwanego PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA. Programy Internetowe różnią się od programów WINDOWS , które nie wymagają dodatkowej aplikacji interpretującej. Pierwszym etapem tworzenia usługi internetowej jest wybór sposobu komunikacji pomiędzy serwerem świadczącym tę usługę a klientem. Najlepszym kanałem byłby kanał bezpołączeniowy, stąd też technologie takie jak DCOM, CORBA czy JAVA RMI nie nadają się do tego. Protokołami w pełni dostosowanymi do pracy w sieci są HTTP (Hypertext Transfer Protocol).  Kolejnym krokiem jest wybór schematu kodowania dla przesyłanych danych. Doskonale nadaje się do tego XML (Extensible Markup Language). Jest on niezależny od platformy, oferuje obsługę wspólnego systemu typów oraz standardowych zbiorów znaków. W XML oferującym kodowanie tekstowe uniknięto problemów z konwencją kodowania liczb na różnych platformach.
Scheduler

Scheduler

Organizacja czasu w pracy jest pojęciem dość złożonym, pod którym można rozumieć wiele procesów nakierowanych na to, aby zajęcia realizowane przez człowieka były bardziej efektywny i skuteczna zarazem, wraz z wyeliminowaniem pomyłek czy zapomnień. Pracownik w s...
Aplikacje w chmurze

Aplikacje w chmurze

Ogólnie rzecz biorąc, oparte na chmurze aplikacje WMS oferują firmom szereg korzyści. Takich, które mogą pomóc im usprawnić działania i zwiększyć wydajność. Korzystając z aplikacji WMS opartych na chmurze, firmy mogą łatwo śledzić poziomy zapasów, zarządza...
Software-as-a-Service

Software-as-a-Service

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm decyduje się na licencjonowanie oprogramowania na zasadzie SaaS (Software-as-a-Service) w chmurze. Jest to korzystne rozwiązanie, które umożliwia korzystanie z oprogramowania bez konieczności instalacji lokalnej, a jed...
Magazyn klienta

Magazyn klienta

Specjalistyczne firmy logistyczne zajmujące się usługami związanymi z prowadzeniem magazynu dla swoich klientów (magazyn dla klienta) mogą oferować im dostęp do danych za pomocą modułu Internetowego. Magazyn dla klienta dostępny jest OnLine przez prze...
Zawartość

Zawartość

Warehouse Management System (WMS) oprogramowania SoftwareStudio to kompleksowy program do zarządzania magazynem zaprojektowany, aby pomóc firmom usprawnić operacje magazynowe. WMS zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi, które pomagają firmom efektywniej zarzą...
Oprogramowanie komputerowe

Oprogramowanie komputerowe

Platforma Warehouse Management System (WMS) to program komputerowy zaprojektowany, aby pomóc firmom zarządzać operacjami magazynowymi. Służy do śledzenia zapasów, zarządzania zamówieniami i optymalizacji procesów magazynowych. Systemy WMS są wykorzysty...
Magazyn Wysokiego Składowania

Magazyn Wysokiego Składowania

Magazyny wysokiego składowania to świetny sposób na zwiększenie wydajności i redukcję kosztów. Oprogramowanie wykorzystywane w tych magazynach ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu zarządzania zapasami oraz śledzenia zamówień. To oprogramowanie może pomóc ...
Warehouse Management System

Warehouse Management System

Warehouse Management System Aplikacja Magazyn WMS.net jest to oprogramowanie klasy WMS (Warehouse Management System ), stanowi kompleksowe rozwiązanie informatyczne (oprogramowanie, urządzenia, usługi i serwis) pozwalające na zarządzanie ruchem produktów na magazynie oraz optymalizujące wykorzystanie przestrzeni magazynowej.
Zarządzanie magazynem

Zarządzanie magazynem

Kluczem do maksymalnego wykorzystania oprogramowania do zarządzania magazynem jest zapewnienie jego integracji z innymi systemami, takimi jak oprogramowanie do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Dzięki temu oprogramowanie będzie w stanie zapewnić kompleksowy widok całego magazynu, umożliwiając operatorom lepsze zarządzanie zasobami i optymalizację działań.
Kody kreskowe i terminal radiowy

Kody kreskowe i terminal radiowy

Operator poruszając się po magazynie odczytuje kody lokalizacji, kody z towarów oraz wprowadza ilość towarów w określonej lokalizacji - miejscu składowania. Po przesłaniu danych zebranych podczas inwentaryzacji do serwera bazy danych (MS SQL 2008 ser...
SaaS

SaaS

Model SaaS przynosi wiele korzyści, takich jak niskie koszty wejścia, globalny dostęp do usług, łatwe skalowanie biznesu i dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku. Jest to atrakcyjna opcja zarówno dla usługodawców, którzy mogą oszczędzić n...
Operator logistyczny

Operator logistyczny

Operator logistyczny odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Służy producentom, eksporterom i importerom. Dzięki temu, firmy handlowe mogą skoncentrować się na swojej głównej działalności. W międzyczasie, operator logistyczny zajmuje się mag...
Ważenie palety

Ważenie palety

Proces ważenia palet odbywa się fizycznie na wadze elektronicznej wyposażonej w moduł obsługi wagi paletowej. Ważenie palet i weryfikacja odbywa się z poziomu terminala radiowego, magazynier po zakończeniu pakowania palety do wysyłki stawia gotową p...
Program magazynowy w zakładzie produkcyjnym

Program magazynowy w zakładzie produkcyjnym

Program magazynowy to narzędzie, które może znacząco usprawnić procesy magazynowe w zakładzie produkcyjnym. Umożliwia on kontrolę nad stanem zapasów, lokalizacją materiałów oraz śledzenie ich przepływu w ramach procesów produkcyjnych.
Program na produkcji

Program na produkcji

Pracownicy znajdujący się w hali produkcyjnej, taśmie montażowej mogą korzystać ze specjalnego modułu programu magazynowego przeznaczonego do korzystania z dużych monitorów lub monitorów dotykowych. Program magazynowy obsługujący produkcję  działa...
Operator logistyczny

Operator logistyczny

Operatorzy logistyczni coraz częściej sięgają po platformy WMS, które pomagają im wydajniej zarządzać magazynami i łańcuchami dostaw. WMS może pomóc obniżyć koszty, poprawić obsługę klienta oraz zwiększyć dokładność i wydajność. Jest to niezbędne narzę...
Program magazynowy online

Program magazynowy online

Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online również zapewniają firmom możliwość śledzenia i analizowania ich zapasów. Pozwala to firmom identyfikować obszary wymagające poprawy i wprowadzać zmiany w operacjach magazynowych w celu zwiększenia wydajności. Oprogramowanie WMS i programy magazynowe online zapewniają również firmom możliwość monitorowania poziomu zapasów w czasie rzeczywistym. Umożliwiają im szybkie reagowanie na zmiany popytu. Program magazynowy online. Dla wielu firm Internet stał się błyskawicznie podstawowym środkiem komunikacji z klientami.

Transakcje

Program magazynowy ma na celu pomóc firmom w zarządzaniu zapasami i dystrybucją. Jest to kompleksowy system, który pozwala firmom śledzić stany magazynowe, zarządzać zamówieniami i optymalizować łańcuch dostaw. Program magazynowy służy do przechowywania i zarządzania towarami, a także śledzenia ruchu towarów z magazynu do klienta. System umożliwia również firmom monitorowanie wydajności ich operacji magazynowych.
DEMO

Magazyn WMS.net

kod kreskowy
SAdam

Kody kreskowe

W projekcie StudioSystem można generować kody kreskowe i kody QR wykorzystując funkcje biblioteczne i konfigurację systemu. System znakowania oraz identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych oraz zbiorczych zasady znakowania ładunków w magazynach, oznakowanie miejsc składowania zapasów, organizacja systemu kodów kreskowych zgodna z systemem EAN. Sprawdź na demo program magazynowy kody kreskowe !

system magazynowy Inwentaryzacje w realizacji
SAdam

Korzyści z wdrożenia systemu WMS

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS) może przynieść wiele korzyści każdej firmie, która z niego korzysta. Systemy WMS zostały zaprojektowane, aby pomóc firmom w wydajniejszym zarządzaniu magazynami, co skutkuje zwiększoną wydajnością i oszczędnościami.

Program magazynowy kody kreskowe
SAdam

Kody kreskowe 1D oraz 2D

Najczęściej stosowane kody kreskowe wykorzystywane w programach SoftwareStudio to kody EAN 128, EAN39, code 2of5, EAN13. Programy posiadają elastyczną konfigurację pozwalającą na zdefiniowanie w jaki sposób i na podstawie jakich informacji mają być tworzone kody. Wygenerowane kody kreskowe można drukować na zwykłych drukarkach oraz na specjalizowanych drukarkach kodów kreskowych dzięki standardowym sterownikom drukarek Windows.

SAdam

Przyjęcie palet

Funkcja palety umożliwia dopisanie palet magazynowych skojarzonych z dokumentem bez konieczności jego edycji. Dopisanie palet magazynowych jest możliwe dzięki wywołaniu menu EDYCJA i PALETY Po uruchomieniu funkcji pojawi się okno dopisywania palet. W polu RODZAJ

wms system cechy oprogramowania
SAdam

x_sub_menu.aspx

Konfiguracja platformy StudioSystem wymaga ustawienia wielu parametrów. Ustawianie przycisków, menu itp. realziowane jest za pomocą transakcji konfiguracji dostępnej w poziomu modułu KONFIGURACJA      

program magazynowy Dashboard
SAdam

dashboard.aspx

Transakcja wyświetla pulpit z oknami na podstawie konfiguracji. Moduł programu KONFIGURACJA pozwala definiować okna jakie mają znaleźć się na pulpicie menadżerskim (dashboard) Wprowadzamy następujące informacje: ROLA – nazwa roli dla jakiej dany zapis będzie przypisany,