Folder zawierający zestaw transakcji związanych z obsługą modułu Studio Dokumenty.net działającym na platformie StudioSystem.