x_sms.aspx

Transakcja do wysyłania powiadomień przez bramkę SMS.

sms

 

 

wysyłanie sms

wyślij sms

 

Parametry

kodsms

Przekazuje nazwę kodu skorowidza SMS, dla którego odczytywana jest ustawiona domyślna wartość treści wiadomości SMS. Rozwiązanie ułatwia i przyśpiesza wysłanie powiadomienia.

 

refno

Warunek filtrowania po jakim odczytywany jest rekord z tabeli.

 

Istnieją dwie opcje odczytu numeru telefonu odbiorcy. Pierwszym z nich jest podanie następujących trzech parametrów:

 1. tab

  Parametr wskazuje nazwę tabeli z bazy SQL z której będzie odczytana wartość z numerem telefonu na który należy wysłać wiadomość SMS, powiązany parametr jest z parametrem kol.

 2. kol

  Parametr powiązany z parametrem tab, definiuje z jakiej kolumny ma być odczytany numer telefonu do wysłania wiadomości SMS.

 3. id

  Parametr powiązany z parametrem kol, unikalny identyfikator kartoteki w tabeli.

Numer telefonu pobierany jest za pomocą zapytania:

SELECT TOP(1) kol FROM tab where id=refno

 

Drugi sposób odczytu numeru odbiorcy polega na podaniu jednego parametru:

 1. typdok

  Parametr pozwala na ustawienie jakiego rodzaju ma być odczytana informacja o adresacie wiadomości

wartość REK – skutkuje odczytaniem numeru telefonu z kartoteki kontrahenta powiązanego z dokumentem reklamacji.

 

Przykłady

tab=knkon&kol=telefon&id=nridodn&refno=

typdok=REK&kodsms=01&refno=