Transakcje w programie magazynowym to elementy składowe systemu WMS, czyli najmniejsze jednostki z których zbudowany jest program.

Za pomocą MENU program magazynowy pozwala wywoływać (uruchamiać) odpowiednie elementy systemu zwane transakcjami. Transakcję w tym rozumieniu jest dowolne wywołanie elementy stanowiącego składnik witryny www programu magazynowego, jak i dowolna inna strona z innej witryny www.

Administrator programu ma wgląd i może edytować oraz dopisywać transakcje do tabeli dostępnych transakcji (patrz opis rejestracja transakcji) oraz korzystając z tej tabeli może konfigurować MENU dla użytkowników programu.

Rejestracja transakcji

Moduł administratora programu magazynowego udostępnia opcję w sekcji SKOROWIDZE / SYSTEMOWE o nazwie TRANSAKCJE. Wyświetlona tabela pozwala na dopisywanie oraz edycję listy transakcji. Każdy rekord (wiersz) tabeli to zarejestrowana w systemie magazynowym transakcja, czyli zdefiniowany element jaki może być uruchomiony z poziomu MENU programu przez użytkownika.

Rodzaje transakcji

W zależności od funkcji program magazynowy jaką realizuje dana transakcja możemy podzielić je na kilka rodzajów:

  • Transakcje wyświetlające SUBMENU pozwalające na dokonanie wyboru bardziej szczegółowej opcji;
  • Transakcje przeglądania danych w tabelach – zestawienia;
  • Transakcje dopisywania / edycji dokumentów;
  • Pozostałe transakcje inaczej nie sklasyfikowane.

W dalszej części dokumentacji dla wygody użytkownika dokonaliśmy grupowania transakcji wg funkcjonalności jakie realizują poszczególne elementy.