Program magazynowy

Internetowy system magazynowy w technologii ASP.Net pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp pracownikom firma obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania.

Studio Magazyn WMS.net może być wyposażony w opcjonalny moduł obsługi magazynu za pomocą oprogramowania zainstalowanego na przenośnych urządzeniach (terminale radiowe) zwanych kolektorami danych. Od 2014 roku wykorzystujemy w magazynach mobilne terminale działające na urządzeniach z systemem ANDROID w wersji 4.x. Program magazynowy za pomocą czytnika kodów kreskowych w szybki i jednoznaczny identyfikuje każdą pozycję magazynową z dokładnością do miejsca składowania, numerów partii i dat produkcji/ terminów przydatności do użycia.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie magazynu, a w szczególności magazynu wysokiego składowania, którego zadaniem jest szybka obsługa, stanowiąca podstawowy atrybut procesu logistycznego bez systemu magazynowego. PROGRAM MAGAZYNOWY w gospodarce magazynowej przyśpiesza operacje związane z wystawianiem dokumentów magazynowych oraz usprawnia prace z przypisywaniem określonemu adresowi w przestrzeni składowej nośnika logistycznego – palety.

Przyjęte do magazynu towary są umieszczane na nośniku logistycznym – zwykle jest to paleta lub pojemnik – zgodnie z dokumentacją, z której wynika, jakie dobra i w jakiej ilości są ulokowane. Paleta otrzymuje identyfikator z kodem kreskowym zawierający unikalny numer nośnika. Paleta jest składowana w lokalizacji, której miejsce jest oznaczone unikalnym kodem, a zakodowany adres zapisany jest także w postaci kodu kreskowego.

Zarządzanie magazynem za pomocą aplikacji internetowych pozwala na dostęp do informacji o stanach magazynowych, lokalizacjach, dokumentach itp pracownikom firma obsługującej magazyn oraz klientom zdalnym korzystającym z usług magazynu wysokiego składowania. Tak więc nowoczesny program magazynowy to niezbędne narzędzie pracy magazynów logistycznych, firma produkcyjnych i handlowych.

SoftwareStudio polski producent oprogramowania biznesowego od 2008 roku oferuje rozwiązania do zarządzania magazynami wysokiego składowania w technologii webowej (aplikacje www). Pierwsze wersje systemu zgodne były ze standardem HTML4, w 2013 roku program magazynowy został przebudowany na nowo, zgodnie ze standardem HTML5. Jednocześnie w celu zwiększenia wydajności i elastyczności wdrożyliśmy rozwiązania oparte o JQuery i CSS3. Baza danych została podniesiona do wersji SQL 2012.

Program magazynowy firmy SoftwareStudio można używać na urządzeniach posiadających przeglądarki Internetowe: Chrome, FireFox, Safarii, Edge, Internet Explorer, Opera.

Oprogramowanie magazynowe działa w czasie rzeczywistym co jest jedną z jego największych zalet. Dobre programy magazynowe o wysokiej wydajności sprzętowej i systemowej pozwalają na pełną kontrolę wszystkich towarów będących w magazynie w dowolnym momencie działania systemu. Cecha ta umożliwia pracownikom magazynu oraz personelowi zarządzającemu stanem magazynowym podejmowanie szybkich decyzji i błyskawiczne reagowanie na zmiany w stanie towarów w magazynie.

Określenie konkretnego miejsca składowania, obszaru na magazynie, na którym mogą być składowane lokacje paletowe (palety). Magazynowe lokacje stałe są to także logicznie wydzielone strefy magazynowe dedykowane do określonych celów np. weryfikacji pakowania, rampy rozładunkowe, miejsce odbioru. Lokacja wirtualna w systemie, na którą przesuwany jest towar lub pobierany na potrzeby inwentaryzacji innych lokacji. Zdefiniowana w programie magazynowym taka lokacja nie ma odzwierciedlenia w fizycznej przestrzeni magazynowej.

Wstęp

Wstęp

Obsługa magazynu wysokiego składowania opiera się na pomocniczych kartotekach miejsc adresowych (miejsca składowania) w których przechowywany jest towar. Zastosowanie takich procedur ma uzasadnienie wszędzie tam, gdzie występują rozbudowane magazyn...
Terminologia

Terminologia

Przedstawiamy podstawowe wiadomości dotyczące terminologii stosowanej w niniejszej dokumentacji, są to informacje pomocne zwłaszcza dla osób, które z obsługą komputera nie miały dotychczas w ogóle do czynienia, lecz niewątpliwie wiedza na ten temat ...
Komunikacja z programem

Komunikacja z programem

Komunikowanie się użytkownika z Systemem odbywa się wielowariantowo, tzn. tę samą czynność można wykonać w różny sposób. Generalnie możliwa jest obsługa Systemu przy pomocy myszki i klawiatury. Myszka może być dużym ułatwieniem w poruszaniu się po formularza...
Wymagania

Wymagania

Sprzęt komputerowy Do pracy systemu wymagany jest komputer zgodny ze specyfikacjami podawanymi przez firmę Microsoft dla systemów Windows 2008 server lub nowszy. Szczegółowe informacje na stronach Microsoft: https://docs.microsoft.com/pl-pl/windows-server/windows-server Do wyda...
Instalacja i konfiguracja

Instalacja i konfiguracja

Programy  oferowane przez SoftwareStudio Sp. z o.o. wykorzystują technologie i rozwiązania Microsoft, dlatego powinny być spełnione wymagania i zalecenia podawane przez firmę Microsoft dla aplikacji IIS Server + SQL Server. Niniejsza dokumentacja dotyc...
Logowanie

Logowanie

System uwierzytelnienia jest bardzo trudnym i skomplikowanym procesem, dlatego nasza firma wykorzystuje sprawdzone metody jakie oferuje środowisko VisualStudio oraz ASP.Net. Środowisko to oferuje trzy różne mechanizmy uwierzytelnienia: Standardowe uwi...
Personalizacja wydruków

Personalizacja wydruków

Dostarczona instalacja zawiera standardowe konfigurację szablonów wydruków dokumentów. Użytkownik może dostosować wydruki dokumentów do własnych potrzeb i według własnych preferencji zmieniając szablony – pliki z rozszerzeniem RDL znajdujące się w folderze...
Plik Web.config

Plik Web.config

Podstawowe parametry konfiguracyjne odpowiedzialne za funkcjonowanie aplikacji zapisane są w pliku tekstowym znajdującym się w głównym folderze aplikacji o nazwie Web.config .   UWAGA: zmiana parametrów globalnych w pliku Web.config może ...
Raporty

Raporty

Program wykorzystuje technologie Reporting Services SQL Server, dostarczona aplikacja zawiera w katalogu RDP pliki ze zdefiniowanymi raportami (pliki z rozszerzeniem RDP) za pomocą narzędzia Report Builder 3.0 Dostarczone raporty należy zainstalować na ...
Rodzaje plików

Rodzaje plików

Typ pliku Opis aspx Podstawowe pliki stron odpowiadają za wyświetlaną treść, widoki tabel, formularzy, menu itp. Web.config Plik konfiguracyjny aplikacji, zawiera informację o połączeniu z bazą danych SQL mdf Lokal...
Struktura folderów

Struktura folderów

Nazwa folderu Opis App_Code Pliki z kodami aplikacji App_Data Baza danych SQL dotycząca użytkowników i ich personalizacji, wykorzystywana przy logowaniu Forms oraz konfiguracji kontrolek WebParts Bin Skompilowane pl...
Wysyłanie maili

Wysyłanie maili

Programy SoftwareStudio pozwalają na wysyłanie wiadomości e-mail zarówno w trybie automatycznym, jak i wywoływanym przez użytkownika. W celu umożliwienia korzystania z takiej funkcjonalności konieczna jest odpowiednia konfiguracja pliku Web.config w któr...

Administrator

Moduł administratora jest niezbędnym elementem systemu, gdyż za za jego pomocą użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może modyfikować skorowidze, a także zarządzać uprawnianiami użytkowników.
Użytkownicy

Użytkownicy

Po wywołaniu menu Użytkownicy w pulpicie nawigacyjnym po prawej stronie zostanie wyświetlony rejestr dopisanych już użytkowników do programu. Z poziomu rejestru dostępne są funkcje:  Dopisania, edycji, konfiguracji uprawnień o resetowania uprawnień...
Dopisanie

Dopisanie

Po wywołaniu funkcji NOWY w oknie pulpitu nawigacyjnego zostanie wywołane okno dopisania nowego użytkownika programu.         Formularz dopisania nowego użytkownika składa się z 5 zakładek. W zakładce Dane po...