szukaj.aspx wygląd

Program sprawdza czy w zdefiniowanym zapytaniu znajdują się parametry (kolumny zwracane zapytaniem SQL) w ściśle określonych kolumnach.

Przekazując więc odpowiednie parametry sterujemy wyglądem poszczególnych lub wszystkich obiektów wyświetlanych w formularzu transakcji szukaj.aspx

BACKCOLOR

Parametr pozwala na określenie jaki kolor tła obiektu ma zostać wykorzystany, jeżeli brak parametru to wyświetlany jest domyślny kolor #29619B

IKONA

Parametr pozwala na wyświetlenie pliku graficznego określanego jako ikona danego obiektu, jeżeli ikona nie zostanie określona to wykorzystany zostanie domyślny plik /images_m/32×32/navigate_right.png

SZEROKOSC

Domyślna wartość szerokości obiektu to 300 pikseli, jeżeli chcemy zmienić szerokość obiektu możemy podać inną dowolną wartość w pikselach

WYSOKOSC

Domyślna wartość wysokości obiektu to 60 pikseli, jeżeli chcemy zmienić wysokość obiektu możemy podać inną dowolną wartość w pikselach

FONTSIZE

Domyślny rozmiar czcionki wyświetlanej w obiekcie to 12, możemy zmienić podając w parametrze jej rozmiar jako fontsize

FONTFAMILY

Domyślnie czcionka wykorzystywana do wyświetlenia tekstu linku w obiekcie to Segoe UI, można zdecydować, aby została użyta dowolna inna czcionka.

 

 

Przykład 1

Zapytanie zwraca wskazaną ikonę, ustawia szerokosć na 220 pikseli i wysokość na 35:

SELECT username as OPIS, ‚/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=0&login=’+username as navigate, ‚/images_m/24×24/navigate_end.png’ AS IKONA, ’35’ as wysokosc, ‚220’ AS szerokosc FROM _users WHERE AKTYWNE = ‚True’ ORDER BY username

 

 

szukaj szerokosc 220 wysokosc 35

 

Przykład 2

Zapytanie zwraca kolor tła jako ciemno zielony, ikonę w rozmiarze 48×48 pikseli, wysokość obiektu na 70 pikseli i szerokość obiektu na 350 pikseli

 

SELECT username as OPIS, ‚/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=0&login=’+username as navigate, ‚/images_m/48×48/navigate_end.png’ AS IKONA, ’70’ as wysokosc, ‚350’ AS szerokosc, ‚darkgreen’ as backcolor FROM _users WHERE AKTYWNE = ‚True’ ORDER BY username

 

szukaj szerokosc 350 wysokosc 70

 

 Przykład 3

Zapytanie zwraca rozmiar czcionki jako 8

SELECT username as OPIS, ‚/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=0&login=’+username as navigate, ‚/images_m/32×32/navigate_end.png’ AS IKONA, ’35’ as wysokosc, ‚darkgreen’ as backcolor. ‚8’ as fontsize FROM _users WHERE AKTYWNE = ‚True’ ORDER BY username

szukaj czcionka 8

 

 

Przykład 4

Zapytanie zwraca rodzaj czcionki jako Verdana

SELECT username as OPIS, ‚/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&status=0&login=’+username as navigate, ‚/images_m/32×32/navigate_end.png’ AS IKONA, ’35’ as wysokosc, ‚darkgreen’ as backcolor, ‚Verdana’ as fontfamily FROM _users WHERE AKTYWNE = ‚True’ ORDER BY username

szukaj czcionka verdana

 

Przykład 5

 

SELECT top(100) substring(upper(ddowod),1,10) as OPIS, ‚/role_sys/x_grid.aspx?refno=CRM_WIZYTY&ddowod=’+upper(ddowod) as navigate, ’40’ AS WYSOKOSC, ‚200’ as SZEROKOSC, ‚Verdana’ AS FONTFAMILY, ’18’ AS FONTSIZE FROM dpcrm WHERE AKTYWNE = ‚True’ group by ddowod ORDER BY ddowod desc

szukaj przykład