Opcja pozwala na podgląd dołączonych do kartoteki asortymentowej załączników w postaci zdjęć w formacie JPG. Uruchomienie funkcji następuje przez zaznaczenie interesującej pozycji i wybranie polecenia ZDJĘCIA. Powoduje to pojawienie się okna z miniaturkami zdjęć przypisanymi do wybranej kartoteki. Klikając na miniaturkę zdjęcia wyświetlone zostanie oryginalne zdjęcie.
Okno podglądu zdjęcia zamykane jest przez użycie przycisku X.

Transakcja x_zalacznik.aspx