Pozycja menu CENNIK / KOSZTY W ROZLICZENIU wyświetla okno zawierające formularz dopisania oraz listę kosztów zdefiniowanych dla kontrahenta.

koszty_kategorie

Dopisane kategorie kosztów są zapisywane w rozliczeniu kosztów kontrahenta.

Dopisanie nowej pozycji wymaga wybrania kategorii w polu KATEGORIA KOSZTU. Pole obsługiwane jest przez skorowidz zawierający pozycje: Przyjęcie towaru, Wydanie towaru, Magazynowanie, Usługi. Po wybraniu kategorii należy ją zapisać przez wybór polecenia DODAJ. Dopisana kategoria zostanie wyświetlona w tabeli.

Kategorie kosztów usuwane są w trybie tabelarycznym – po zaznaczeniu wiersza tabeli należy wybrać przycisk <Delete>. Przed usunięciem pozycji wyświetlany jest komunikat.