Po wywołaniu menu KARTOTEKI/MIEJSCA DOSTAWY zostanie wyświetlony rejestr dopisanych w systemie miejsc składowania.

magazyn palet miejsca dostawy

Nowe miejsce dostawy dopisywane jest przez kliknięcie wiersza z komunikatem Kliknij, aby dodać nowy wiersz. W pierwszym polu należy wskazać czy miejsce dostawy jest aktywne. W kolejnych polach wpisujemy adres e-mail, nazwę, kod pocztowy, ulicę oraz miejscowość, a także telefon nazwisko szefa placówki oraz opiekuna.

Zatwierdzenie wprowadzonych danych wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift><Enter>.

Modyfikacja informacji w polach wymaga dwukrotnego kliknięcia na wybrane pole. Po wprowadzeniu modyfikacji, zapisanie informacji wymaga użycia kombinacji klawiszy <Shift> <Enter>.