w 2014 roku wprowadziliśmy możliwość opcjonalnego ładowania menu użytkownika w formie tzw. wstążki (ribbon), czyli menu przypominające układ pakietu Microsoft Office 2007/2010/2012.

Konfiguracja

Każdy użytkownik oddzielnie może mieć ustawiony dostęp do standardowego menu Ribbon za pomocą przełącznika na liście użytkowników w module ADMINISTRATORa.

ribbon administrator

 

 

W takim wypadku zostanie zbudowane menu górne w stylu RIBBON w oparciu o dotychczasową konfigurację Menu

ribbon crm

 

ribbon informacje

 

Pierwsza w lewym rogu ikona zielonego trójkąta wywołuje polecenie START wyświetlająca domyślną transakcję ustawioną na starcie po zalogowaniu.

 

Niebieska zakładka STUDIOSYSTEM wyświetla dostęp do danych systemowych.

Kolejne zakładki budowane są w oparciu o grupy i pozycje MENU.

ribbon user

Po prawej stronie wyświetlana jest nazwa zalogowanego użytkownika, po kliknięciu w nią wyświetla się okno z danymi dodatkowymi:

  • Avatar – miniaturka lub zdjęcie przypisane do użytkownika
  • Profil użytkownika – przycisk wyświetlający transakcję z informacjami i edycją danych profilowych użytkownika systemu
  • Wyloguj lub Wyloguj z systemu pozwalają na zamknięcie sesji aplikacji lub dla użytkownika SuperVisor cofnięcie się do panelu nawigacyjnego.