Pozycja menu ETYKIETY KARTONÓW wyświetla formularz wydruku etykiet dla kartonów pakowanych w strefie zbierania.

etykiety_generowanie

Numery kartonów mają symbol AARRRRMMDDXXXXXX, gdzie

  • AA – symbol; dla kartonów przyjęty symbol to KA;
  • RRRR – rok;
  • MM – miesiąc;
  • DD – dzień;
  • XXXXXX – numer kolejny w ciągu dnia.

Numery kartonów są generowane przez wpisanie liczby kartonów (dla których mają zostać wygenerowane etykiety) w polu LICZBA KARTONÓW. Potwierdzenie polecenia GENERUJ ETYKIETY zapisuje nowe numery kartonów i wyświetla wydruk etykiet.

eteykiety_wydruk