Przyjęcie do magazynu rejestrowane jest na podstawie dokumentu zlecenia przyjęcia ZPZ lub przyjęcia bezpośredniego PZB.

Towar zostaje przyjęty do strefy przyjęcia a następnie po spaletowaniu składowany jest w strefie składowania. Przyjęcia wewnętrzne rejestrowane są przez dokumenty PW i dokumenty różnic inwentaryzacyjnych. Przyjęcia do magazynu pozycja menu – MAGAZYN / PRZYJĘCIA.

dokument magazynowy zlecenie przyjęcia

dokument magazynowy przyjęcie