Po uruchomieniu funkcji Odbiorcy dla wybranej kartoteki kontrahenta zostanie wyświetlone zestawienie dopisanych odbiorców klienta. Z poziomu rejestru dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, ZAMKNIJ, PODGLĄD, INFORMACJE DODATKOWE.

odbiorcy

Kartoteki odbiorców wykorzystywane są podczas dopisywania dokumentu zlecenia wydania.


Polecenie DOPISZ

Po uruchomieniu funkcji DOPISZ zostanie wyświetlony formularz dopisania odbiorcy.

odbiorca_dopisanie

W formularzu należy wypełnić pola: Nazwa skrócona, Nazwa pełna, NIP, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość, Województwo, Kraj, Telefon i Telefon komórkowy. Bez uzupełnienia wymaganych informacji kartoteka nie zostanie zapisana a na dole formularza zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności uzupełnienia informacji w wybranym polu.

Kartoteka zostaje zapisana po uruchomieniu przycisku – funkcji ZAPISZ.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji wybranej kartoteki odbiorcy. Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu kartoteki. Wprowadzone zmiany zapisywane są przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ.


Polecenie ZAMKNIJ

Wybór polecenia powoduje powrót do kartoteki kontrahentów.


Polecenie PODGLĄD

Po uruchomieniu funkcji PODGLĄD zostaje wyświetlone okno podglądu kartoteki.

odbiorca_podglad

Podgląd kartoteki odbiorcy składa się z trzech zakładek:

  • Dane odbiorcy – wyświetla dane zapisane podczas dopisania kartoteki.
  • Dokumenty magazynowe – w zakładce wyświetlane jest zestawienie pozycji dokumentów magazynowych skojarzonych z wybraną kartoteką odbiorcy.
  • Zlecenia – w zakładce wyświetlane są pozycje dokumentów zleceń wydania oraz awizacji przyjęcia skojarzone z wybraną kartoteką odbiorcy.