Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych).

Menu aplikacji Android WMS

WMS menu android

Pozycja Inwentaryzacja magazynu pozwala na uzupełnianie ilości asortymentu w bilansie otwarcia podczas uruchamiania systemu magazynowego oraz na weryfikację zgodności stanów komputerowych ze stanem faktycznym.

Android WMS inwentaryzacja magazynu

W pierwszym kroku należy terminalem zeskanować kod kreskowy lokalizacji i asortymentu lub wpisać numer lokalizacji i kod EAN ręcznie.

Android WMS inwentaryzacja magazynu 2

 

Po zeskanowaniu asortymentu zostanie wyświetlona jego nazwa i indeks. Następnie należy wpisać numer serii (jeśli asortyment go posiada) oraz datę ważności. Ostatnim krokiem w wypełnianiu formularza jest podanie ilości faktycznej asortymentu w lokalizacji i użycie polecenia KOLEJNY ASORTYMENT w celu zapisania wprowadzonych wartości.

Użycie przycisku KOLEJNY ASORTYMENT zapisuje wprowadzony stan faktyczny asortymentu. Przycisk KOLEJNA LOKALIZACJA pozwala na zmianę lokalizacji. Przycisk OPUŚĆ REALIZACJE pozwala na przerwanie uzupełniania stanów faktycznych inwentaryzacji i powrót do menu głównego.