Lista witryn polecanych przez SoftwareStudio, zawierająca opisy, dokumentację i inne ciekawe informacje na temat rozwiązań dla gospodarki magazynowej, systemów WMS, programów dla firm logistycznych.

Poniższa lista nie jest pełna i możecie  Państwo znaleźć inne ciekawe strony i witryny o tematyce oprogramowania dla magazynów wysokiego składowania.

 1. http://wms.net.pl/
 2. http://program.wms.net.pl/
 3. http://system.wms.net.pl/
 4. http://skladowania.pl/
 5. http://magazyn.wysokiego.skladowania.pl/
 6. http://magazyn.softwarestudio.com.pl/
 7. https://sites.google.com/site/magazynwms/
 8. http://program-magazyn.blogspot.com/
Home » Indeks » Programy magazynowe

Ponadto warto poznać:

 1. http://www.youtube.com/playlist?list=PLDBE19704FFDF345F
 2. http://www.facebook.com/programmagazyn?ref=hl
 3. https://plus.google.com/103695740765296863796/posts
 4. http://program-magazynowy.tumblr.com/

Android WMS przyjęcie wewnętrzne 2

Android WMS przyjęcie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS   Okno dokumentu przyjęcia Wybór pozycji Przyjęcie wewnętrzne spowoduje wyświetlenie formularza dopisania dokumentu PW. Należy wybrać firmę i terminalem zeskanować kod kreskowy lub wpisać ręcznie kod EAN produktu   Następnie należy uzupełnić ilość…
Android WMS przyjęcie bezpośrednie 2

Android WMS przyjęcie bezpośrednie

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Przyjęcie bezpośrednie pozwala na tworzenie przyjęć terminalem bez zamówienia. Należy terminalem wybrać firmę i zeskanować kod kreskowy lub wpisać ręcznie kod EAN produktu.   Następnie należy uzupełnić ilość przyjmowanego asortymentu, termin ważności,…
Android WMS przyjęcie zamówienie

Android WMS przyjęcie z zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS   Pozycja Przyjęcie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów przyjęć na podstawie zamówień. Należy wybrać numer zamówienia z listy: Po wybraniu numeru zamówienia należy terminalem zeskanować kod kreskowy lub wpisać ręcznie kod EAN…
Android WMS wydanie zamówienie 1

Android WMS wydanie na podstawie zamówienia

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Wydanie z zamówienia pozwala tworzenie terminalem dokumentów wydań na podstawie zamówień. W oknie istnieje możliwość wyboru ostatniego przypisanego zamówienia, poprzez użycie polecenia NOWY lub wpisania numeru zamówienia i wybrania polecenia WYBIERZ: Następnie…
Android WMS wydanie wewnętrzne 1

Android WMS wydanie wewnętrzne

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Wydanie wewnętrzne pozwala na tworzenie wydań wewnętrznych terminalem. Należy wybrać firmę, następnie zeskanować kod kreskowy lub wpisać ręcznie adres pobrania i kod EAN produktu oraz podać ilość asortymentu:  
Android WMS zmiana lokalizacji

Android WMS zmiana lokalizacji magazynowej

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Zmiana lokalizacji pozwala na tworzenie zmian lokalizacji magazynowych terminalem. Należy zeskanować kod kreskowy lub wpisać ręcznie adres pobrania, kod EAN produktu, ilość asortymentu oraz adres docelowy:
Android WMS kompletacja 1

Android WMS kompletacja

Wybór zlecenia kompletacji z listy zleceń o statusie do kompletacji. Pozycje na liście zawierają numer zlecenia, datę utworzenia i oraz ikony informujące o tym, że zdanie jest przypisane do zalogowanego użytkownika oraz o wysokim priorytecie. Numer zlecenia zostaje wpisany jako nagłówek, pozycje – zestawy wózków są wylistowane w postaci numerów…
Android WMS rejestracja czasu pracy

Android WMS rejestracja czasu pracy

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Rejestracja czasu pracy automatycznie rejestruje rozpoczęcie czasu pracy terminala, w celu zakończenia pracy, należy użyć polecenia ZAKOŃCZ PRACĘ:
Android WMS inwentaryzacja magazynu

Android WMS inwentaryzacja

Transakcja przyjęcia do magazynu za pomocą terminala przenośnego z systemem Android (tzw. kolektor danych). Menu aplikacji Android WMS Pozycja Inwentaryzacja magazynu pozwala na uzupełnianie ilości asortymentu w bilansie otwarcia podczas uruchamiania systemu magazynowego oraz na weryfikację zgodności stanów komputerowych ze stanem faktycznym. W pierwszym kroku należy terminalem zeskanować kod kreskowy…
Android WMS stany magazynowe

Android WMS stany na lokalizacji

Pozycja Stany na lokalizacji pozwala na wyświetlenie stanów asortymentowych na zeskanowanej lokalizacji. Po wyświetleniu okna należy zeskanować kod kreskowy lokalizacji lub wpisać adres ręcznie, co pozwoli na wyświetlenie wszystkich znajdujących się na lokalizacji pozycji asortymentowych wraz z ich stanami, datami ważności i numerami serii:

Aplikacje magazynowe Magazynowe programy Magazyn WMS Magazyn Wysokiego Składowania Oprogramowanie do magazynu Oprogramowanie magazynowe Program do magazynu Program magazynowy Program Magazynowy WMS Programy SQL System magazynowy WMS