Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Dzięki rozbudowanym funkcjom programu magazynowego Studio WMS.net, zarządzanie kartoteką kontrahentów stało się proste, intuicyjne i efektywne. SoftwareStudio system WMS to przyjazne narzędzie dla każdego, kto chce skutecznie i efektywnie zarządzać swoimi relacjami z kontrahentami i odbiorcami.

Zarządzanie kartotekami kontrahentów z Studio WMS.net

Kartoteki kontrahentów stanowią istotny element zarządzania relacjami z klientami w każdym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio, znane jako Studio WMS.net, umożliwia organizację i kontrolę tych znaczących danych w łatwy i efektywny sposób.

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI

System WMS Studio WMS.net zawiera szczególną funkcjonalność – pozycję menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI. Ta funkcja wyświetla rejestr kartotek kontrahentów, co umożliwia użytkownikom szybki i prosty dostęp do informacji o swoich klientach.

Funkcje DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, CENNIK

Za pomocą Studio WMS.net użytkownicy mogą korzystać z różnych funkcji, takich jak DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, CENNIK. Te funkcje umożliwiają dodawanie nowych kontrahentów do rejestru, edycję istniejących danych i podgląd profilu kontrahenta, co dodatkowo ułatwia proces zarządzania.

Funkcja CENNIK jest ważna dla tych, którzy muszą dokonywać częstych zmian cen. Umożliwia prowadzenie aktualnej ewidencji cen konkretnych produktów dla poszczególnych kontrahentów, co jest istotne dla efektywnej kontroli finansów.

Kartoteka odbiorców i informacje dodatkowe

W przypadku SoftwareStudio’s Studio WMS.net, program magazynowy nie ogranicza się tylko do zarządzania kontrahentami. W ramach rejestrów kartotek dostępna jest także kartoteka odbiorców. To ułatwia zarządzanie klientami, którym przedsiębiorstwo dostarcza swoje produkty lub usługi.

System magazynowy umożliwia również przechowywanie dodatkowych informacji o kontrahentach, takich jak notatki dotyczące interakcji z klientem, dane o zamówieniach, warunkach płatności i wiele innych. Ten centralizowany system przechowywania danych pomaga w efektywnym zarządzaniu relacjami z klientami i lepszych decyzji biznesowych.

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI wyświetla rejestr kartotek kontrahentów (klientów). W rejestrze dostępne są funkcje: DOPISZ, EDYCJA, PODGLĄD, CENNIK, kartoteka odbiorców,  informacje dodatkowe.


Polecenie DOPISZ

Dopisanie kartoteki kontrahenta

Polecenie wyświetla formularz dopisania kartoteki kontrahenta. Pola wymagalne przy dopisaniu kartoteki: NAZWA KONTRAHENTA, NAZWA SKRÓCONA, KOD POCZTOWY, ULICA, KRAJ, SPOSÓB WYDANIA. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania kartoteki z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat. Kartoteka zostaje dopisana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz dopisania kartoteki bez zapisywania.

Pole SPOSÓB WYDANIA obsługiwane jest przez skorowidz sposobów  (metod wydania). Pozycje SKOROWIDZA: FEFO, FIFO, LIFO. Sposób wydania zapisany dla kontrahenta jest stosowany przy automatycznym wydaniu – dyspozycja wydania i przesunięcia.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu. Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzone w kartotece zmiany. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisywania zmian.


Polecenie PODGLĄD

kontrahent_podglad

Polecenie wyświetla okno podglądu zawierające trzy zakładki:

  • DANE KONTRAHENTA – zakładka wyświetla najważniejsze dane kontrahenta
  • DOKUMENTY MAGAZYNOWE – w zakładce wyświetlane jest zestawienie pozycji dokumentów magazynowych skojarzonych z wybranym kontrahentem
  • ZLECENIA – w zakładce wyświetlane są pozycje dokumentów zleceń wydania oraz przyjęcia skojarzone z wybraną kartoteką kontrahenta.

Polecenie ODBIORCY

Polecenie wyświetla kartotekę odbiorców zapisanych dla kontrahenta.

odbiorcy

Opis kartoteki odbiorców znajduje się na stronie Odbiorcy.


Polecenie CENNIK

Pozycja menu CENNIK składa się z dwóch pozycji: CENNIK i KOSZTY W ROZLICZENIU. Menu CENNIK wyświetla usługi zdefiniowane dla kontrahenta. Menu KOSZTY W ROZLICZENIU przeznaczona jest do zapisania kategorii kosztów, które mają być uwzględniane w rozliczeniu kosztów. Pozycja menu CENNIK opisana została na stronie Cennik. Koszty definiowane dla kontrahenta opisane są stronie Koszty w rozliczeniu.


Polecenie INFORMACJE DODATKOWE

Menu INFORMACJE DODATKOWE zawiera pozycje: UWAGI (opis na stronie Uwagi), ZAŁĄCZNIKI (opis na stronie Załączniki), CECHY.

Windows 8
SoftwareStudio

Windows 8

Windows 8 to system operacyjny, który ma wiele zalet. Jedną z nich jest jego szybkość. Dzięki temu system działa płynnie i efektywnie.

Uruchomienie magazynu
SAdam

Uruchomienie magazynu

Uruchomienie magazynu to złożony proces, wymagający skupienia na wielu aspektach zarówno technicznych, jak i operacyjnych. Sukces w tej dziedzinie zależy od starannego planowania, wyboru odpowiednich narzędzi i technologii, a także zaangażowania zespołu. Odpowiednie przygotowanie i wdrożenie efektywnych rozwiązań zapewni płynność operacji magazynowych i przyczyni się do wzrostu efektywności całego łańcucha dostaw.

Program online do magazynowania towarów
SAdam

Program online do magazynowania towarów

SoftwareStudio wprowadza innowacyjny Program online do magazynowania towarów, który stanowi kluczowe narzędzie dla efektywnego zarządzania magazynem. Nasze rozwiązanie umożliwia optymalizację procesów związanych z gromadzeniem i przekazywaniem towarów.

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów stanowią istotny element zarządzania relacjami z klientami w każdym przedsiębiorstwie. Oprogramowanie magazynowe oferowane przez SoftwareStudio, znane jako Studio WMS.net, umożliwia organizację i kontrolę tych znaczących danych w łatwy i efektywny sposób.
DEMO

Funkcja $DPCEC

Importując dane z arkusza excel’a do bazy SQL możemy wykorzystać specjalną funkcjonalność programu pozwalającą na dopisywanie rekordów do tabeli dpcec na podstawie kolumn tabeli XLS.   Funkcja wymaga wpisania następujących informacji: KOLUMNA SQL – kod

Dokumenty przyjęć palet bufor Ważenie palet
SAdam

Dokumenty przyjęć palet bufor

W programie magazynowym Studio WMS.net firmy SoftwareStudio, istnieje funkcja „Dokumenty Przyjęć Palet Bufor”. Po wywołaniu tego menu, możesz zobaczyć rejestr dokumentów przyjęcia zewnętrznego PZ lub wewnętrznego PW, które zostały zapisane do bufora.

Kody QR Etykiety logistyczne
SAdam

Etykiety logistyczne

Etykiety logistyczne są istotną częścią każdego systemu WMS. Umożliwiają szybką i dokładną identyfikację oraz śledzenie produktów, materiałów i przesyłek w całym magazynie. Etykiety logistyczne mogą być również wykorzystywane do dostarczania szczegółowych informacji o produktach, materiałach i przesyłkach. Informacje te można wykorzystać do usprawnienia zarządzania zapasami, realizacji zamówień i obsługi klienta.

Kartoteki kontrahentów

Kartoteki kontrahentów

Dzięki rozbudowanym funkcjom programu magazynowego Studio WMS.net, zarządzanie kartoteką kontrahentów stało się proste, intuicyjne i efektywne. SoftwareStudio syste...
Cennik

Cennik

Studio WMS.net to nie tylko program magazynowy, to kompleksowe rozwiązanie, które ułatwia codzienną pracę. Dzięki nim zarządzanie kartotekami kontrahentów i ich c...
Koszty w rozliczeniu

Koszty w rozliczeniu

Prawidłowo zdefiniowane koszty w rozliczeniu pozwalają na dokładne i przejrzyste rozliczenia z kontrahentami. W rezultacie, proponowane przez SoftwareStudio ro...
Odbiorcy

Odbiorcy

Zarządzanie kartotekami kontrahentów w każdej firmie handlowej, produkcyjnej lub logistycznej może być czasem skomplikowane i wymagające. Aby uprościć ten pro...
Kartoteki towarowe

Kartoteki towarowe

Studio WMS.net, jako zaawansowany program magazynowy, oferuje wiele cennych narzędzi do zarządzania magazynem. Jednym z nich są właśnie kartoteki towa...
Lokalizacje

Lokalizacje

SoftwareStudio, znane z wielu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu, po raz kolejny udowadnia swoje kompetencje w zakresie zarządzania magazynem, oferując pro...
Usługi

Usługi

W systemach informatycznych wspomagających zarządzanie magazynem, jedną z istotnych funkcji jest możliwość definiowania i zarządzania usługami logisty...
Cennik

Cennik

Studio WMS.net to nie tylko program magazynowy, to kompleksowe rozwiązanie, które ułatwia codzienną pracę. Dzięki nim zarządzanie kartotekami kontrahentów i ich c...
Koszty w rozliczeniu

Koszty w rozliczeniu

Prawidłowo zdefiniowane koszty w rozliczeniu pozwalają na dokładne i przejrzyste rozliczenia z kontrahentami. W rezultacie, proponowane przez SoftwareStudio ro...
Odbiorcy

Odbiorcy

Zarządzanie kartotekami kontrahentów w każdej firmie handlowej, produkcyjnej lub logistycznej może być czasem skomplikowane i wymagające. Aby uprościć ten pro...