SoftwareStudio Kartoteki kontrahentów

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI

Rejestr kartotek kontrahentów w programie magazynowym CMMS stanowi ważne narzędzie dla efektywnego zarządzania danymi dotyczącymi dostawców, producentów i serwisów związanych z utrzymaniem ruchu. Dostępne funkcje, takie jak "Dopisz", "Edycja", "Kontakty" (tylko w rejestrze producentów), "Załączniki" i "Uwagi", pozwalają na kompleksowe zarządzanie danymi kontrahentów oraz umożliwiają efektywną komunikację i współpracę z nimi.

Rejestr kartotek kontrahentów

Rejestr kartotek kontrahentów w CMMS to miejsce, w którym przechowywane są informacje o dostawcach, producentach i serwisach związanych z utrzymaniem ruchu. W rejestrze dostępne są różne funkcje ułatwiające zarządzanie danymi kontrahentów. Oto niektóre z tych funkcji:

Dopisz

Funkcja „Dopisz” umożliwia dodawanie nowych kartotek kontrahentów do systemu CMMS. Przez formularz wprowadza się informacje o kontrahencie, takie jak nazwa, adres, dane kontaktowe itp. Wprowadzone dane są następnie zapisywane w systemie i stają się dostępne w rejestrze.

Edycja

Funkcja „Edycja” pozwala na modyfikację istniejących kartotek kontrahentów. Umożliwia wprowadzanie zmian w danych, takich jak adres, dane kontaktowe, informacje o usługach czy produktach oferowanych przez kontrahenta. Dzięki tej funkcji można aktualizować informacje w kartotekach kontrahentów w razie zmian w kontaktach lub ofercie kontrahenta.

Kontakty (tylko w rejestrze producentów)

Funkcja „Kontakty” jest dostępna tylko w rejestrze producentów. Umożliwia zarządzanie informacjami kontaktowymi producentów związanych z utrzymaniem ruchu. W tej sekcji można dodawać, edytować lub usuwać kontakty, takie jak nazwa kontaktu, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail itp. To ułatwia skuteczne komunikowanie się z producentami w przypadku pytań, zamówień lub reklamacji.

Załączniki

Funkcja „Załączniki” pozwala na dodawanie załączników do kartotek kontrahentów. Można dołączać pliki, takie jak umowy, cenniki, instrukcje obsługi itp., które są powiązane z danym kontrahentem. Ta funkcja ułatwia przechowywanie i zarządzanie dokumentacją związaną z kontrahentami, co jest szczególnie przydatne przy negocjacjach handlowych czy analizie ofert.

Uwagi

Funkcja „Uwagi” umożliwia dodawanie uwag, notatek lub komentarzy do kartotek kontrahentów. Można w ten sposób zapisywać dodatkowe informacje, przemyślenia czy ważne uwagi dotyczące kontrahenta. Uwagi te mogą być przydatne dla innych użytkowników systemu CMMS lub służyć jako przypomnienia czy dodatkowe informacje dla pracowników zajmujących się utrzymaniem ruchu.

Programy magazynowe, takie jak oprogramowanie magazynowe czy aplikacje magazynowe, są niezwykle przydatnymi narzędziami w zarządzaniu magazynem i utrzymaniem ruchu w firmach. Jednym z elementów tych programów jest moduł CMMS (Computerized Maintenance Management System), który wspiera efektywne zarządzanie utrzymaniem ruchu w firmie. W ramach tego modułu istnieją również kartoteki kontrahentów, które umożliwiają przechowywanie i zarządzanie informacjami o dostawcach, producentach oraz serwisach związanych z utrzymaniem ruchu.

Pozycja menu KARTOTEKI / KONTRAHENCI wyświetla submenu zawierająca rejestr DOSTAWCÓW, PRODUCENTÓW, SERWISÓW.

W rejestrze dostępne są funkcję : DOPISZ, EDYCJA, KONTAKTY(tylko w rejestrze producenci), ZAŁĄCZNIKI, UWAGI.

wstep

Wybór pozycji menu DOSTAWCY – wyświetli rejestr wszystkich dostawców.

Wybór pozycji menu PRODUCENCI – wyświetli rejestr wszystkich producentów.

Wybór pozycji menu SERWIS – wyświetli rejestr wszystkich serwisów.


 Polecenie DOPISZ

dopisz

Polecenie wyświetla formularz dopisania kartoteki kontrahenta. Pola wymagalne przy dopisaniu kartoteki: NAZWA KONTRAHENTA, NAZWA SKRÓCONA, KOD POCZTOWY, ULICA, KRAJ, SPOSÓB WYDANIA. Etykiety pól wymaganych oznaczone są pogrubioną czcionką. Przy próbie zapisania kartoteki z nieuzupełnionymi polami wymagalnymi zostaje wyświetlony komunikat – „Wypełnij wymagane pola” . Kartoteka zostaje dopisana przez potwierdzenie polecenia ZAPISZ. Polecenie ANULUJ zamyka formularz dopisania kartoteki bez zapisywania.


Polecenie EDYCJA

Polecenie wyświetla formularz edycji kartoteki. Pola i układ formularza są takie same jak przy dopisaniu. Gdy nie zostanie wybrany żaden wiersz zostanie wyświetlony komunikat – „Proszę zaznaczyć wiersz tabeli”. Polecenie ZAPISZ zapisuje wprowadzone w kartotece zmiany. Polecenie ANULUJ zamyka formularz bez zapisywania zmian.


Polecenie Kontakty(tylko PRODUCENCI)

kontakty

Polecenie wyświetla formularz edycji kontaktów skojarzonych z danym producentem. Informacje o kontakcie to podstawowe dane osobowe osoby fizycznej związanej z producentem.

Tak jak w poleceniu edycji, jeśli nie zostanie wybrany żadnej wiersz zostanie wyświetlona informacja z prośbą o jego wybranie.

Biznes oczekuje pełnej funkcjonalności tradycyjnego oprogramowania klienckiego. W aplikacjach internetowych nie chce rezygnować z funkcjonalności..

Program magazynowy CMMS kartoteki kontrahentów

Dlaczego program magazynowy w chmurze?

SoftwareStudio oferuje program magazynowy cmms kartoteki kontrahentów zapewniające odpowiednią widoczność, współpracę i szybkość, aby zagwarantować stały przepływ towarów od surowców do gotowych produktów trafiających w ręce konsumentów. Program magazynowy w Internecie staje się podstawą funkcjonowania coraz większej ilości firm logistycznych. Pozwala na dostęp do danych w każdej chwili z dowolnego miejsca na świecie. Brak potrzeby instalacji, oraz prostota zarządzania pozwalają na korzystanie z aplikacji od razu i bez potrzeby aktualizacji, która przebiega w tle. Wszystkie gromadzone dane znajdują się na scentralizowanym serwerze, a codzienne kopie zapasowe dają bezpieczeństwo w razie jakichkolwiek awarii.

Funkcje systemu WMS

Zajmujemy się projektowaniem baz danych i ich optymalizacją w zakresie osiągania wysokiej wydajności i sprawności. Wdrażamy rozwiązania klasy WMS oraz wspieramy Klientów w ich utrzymaniu i rozwoju. Autorskie systemy znajdują się w czołówce najlepszych systemów magazynowych w Polsce. Jesteśmy software house z wieloletnim doświadczeniem. Dostarczamy oprogramowanie magazynowe dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Obsługa kartotek kontrahentów, asortymentu oraz miejsc składowania. Szczegółowa ewidencja według numerów nośników logistycznych, numerów partii oraz dat produkcji czy terminów ważności.

Programy magazynowe

Kartoteki kontrahentów

Rejestr kartotek kontrahentów w programie magazynowym CMMS stanowi ważne narzędzie dla efektywnego zarządzania danymi dotyczącymi dostawców, producentów i serwisów związanych z utrzymaniem ruchu. Dostępne funkcje, takie jak "Dopisz", "Edycja", "Kontakty" (tylko w rejestrze producentów), "Załączniki" i "Uwagi", pozwalają na kompleksowe zarządzanie danymi kontrahentów oraz umożliwiają efektywną komunikację i współpracę z nimi.
DEMO

Magazyn WMS.net

Android system magazynowy
SAdam

System magazynowy

W miarę jak firmy rozwijają się i stają się coraz bardziej złożone, ważne jest posiadanie odpowiednich rozwiązań technologicznych, które pomogą zarządzać operacjami i kontrolować koszty. Posiadając system magazynowy niezależny od systemu ERP, możesz zyskać kilka korzyści, które pomogą Ci efektywniej i oszczędniej zarządzać firmą.

Serwer wymaga oprogramowania magazynowego
System CMMS

Serwer wymaga oprogramowania Windows Server

Serwer spełnia w firmie funkcję centrum bezpiecznego przechowywania danych i najważniejszych dokumentów firmy, stabilizuje sieć, przechowuje i udostępnia aplikacje do pracy. Jednak sam serwer bez

system magazynowy programowanie
SoftwareStudio

Programowanie

Wykorzystywanie standardowych programów do codziennych obowiązków jest często niewystarczające. Dlatego prawie każdy wspomaga swoją pracę uniwersalnymi narzędziami np. arkuszami kalkulacyjnymi MS Excel. Gdy jednak możliwości takich narzędzi stają się niewystarczające lub osoba nimi zajmująca się ma za małą wiedzę i doświadczenie. Wówczas można zwrócić się do naszej firmy i zamówić: napisanie dedykowanego programu na własne potrzeby, tworzymy aplikacje (Visual Studio 2008 C#) i portale internetowe w technologii Asp.Net dostosowanie arkuszy excela, automatyzację prac poprzez programowanie makr Zapewniamy serwis i rozwój programów według potrzeb klientów. Proponujemy usługi tworzenia indywidualnego oprogramowania na zamówienie.

SAdam

Historia miejsca składowania

Historia operacji magazynowych dotyczących miejsca składowania. Historia – zestawienie obrotów Wybór polecenia HISTORIA wyświetla zestawienie obrotów dla wybranej (zaznaczonej) lokalizacji magazynowej. Program magazynowy

Warehouse management systems
SAdam

Widoki

Dla łatwiejszego operowania na danych program StudioSystem udostępnia szereg wirtualnych tabel zwanych widokami. Za pomocą widoków tworzone są zestawienia danych połączonych relacjami. Dzieki nim poznanie wyników i logiki biznesowej oprogramowania jest znacznie łatwiejsze. Wyniki widoków

system WMS Number input
SAdam

Number input

Formularz j_insert_update pozwala na wykorzystanie kontrolki typu NUMBER za pomocą której można wprowadzać wartości numeryczne w określonym formacie. Ustawiając formularz należy wybrać typ kolumny jako Number oraz w kolumnie Parametry wprowadzić opcjonalne parametry wpływające na